Diplomatic Edition

ϫⲓⲟⲩⲁ̂·
ⲙⲟⲓ̈ϩⲉⲁⲛ
ⲧⲉⲉⲣϣⲁⲛ
ϩⲉⲛⲭⲣⲉⲓⲥⲧⲓ
ⲁⲛⲟⲥϣⲉⲡϩⲉⲛ
ϩⲓⲥⲉⲉⲃⲟⲗϩⲓ
ⲧ︤ⲛ︥ϩⲉⲛϩⲉⲗ
ⲗⲏⲛ·ⲏ̄ϩⲉⲛ
ϩⲁⲓⲣⲉⲧⲓⲕⲟⲥ
ϫⲉⲥⲉⲕⲏϩ⳿
ⲣⲟⲟⲩ·
ⲛ̄ⲛ̄ⲧⲛⲉⲫⲩ
ⲗⲓⲥⲧⲓⲉⲓⲙϯϩⲓ
ⲥⲉⲛ̄ⲓ̈ⲥⲁⲁⲕ
ϫⲉⲕⲱϩ⳿
ⲣⲟϥ·ⲁⲩⲱ
ⲛ̄ⲛ̄ⲧⲉⲛ
ⲣⲱⲙⲉⲧⲏⲣⲟⲩ
ⲙ̄ⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲥⲉⲓ̂ⲛ̣ⲁⲅⲕⲏ
ⲛⲓⲙϫⲓⲛⲛ̄ϣⲟ
ⲣ︤ⲡ︥ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈
ⲧⲉⲛⲟⲩⲉⲧⲃⲉⲛ̄
ⲣⲱⲙⲉⲧⲏⲣⲟⲩ
ⲛ̄ⲁⲧⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲗⲗⲁⲟⲩⲙⲟⲓ̈ϩⲉ
ⲛ̄ϩⲟⲩⲟⲧⲉ
ϫⲉⲧ︤ⲛ︥ⲕⲏϩ
ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ·
ⲧ︤ⲛ︥ϯϩⲓⲥⲉ
ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ·
ⲧ︤ⲛ︥ϯⲛ̄ⲛⲉⲛ
ⲣⲏⲩ⳿ⲉϩⲣⲁⲓ̈
ⲙⲟⲩ.ⲡⲉⲓ̈
ⲛⲟⲩⲧⲉⲛ̄ⲟⲩ
ⲱⲧⲉⲧϣⲟ
ⲟⲡⲛⲁ·
ⲩⲛ̄ⲕⲉϩⲱⲃ
ϣⲟⲟⲡⲟⲩ
ⲥⲉⲡⲉⲛ̄ⲛ̄ⲉⲓⲟ
ⲧⲉ·ⲁⲩⲱⲟⲩ
ϣⲟⲣϣ︤ⲣ︥ⲡⲉⲛ̄
ⲛ̄ϣⲏⲣⲉ·ⲉⲧⲉ
ⲡⲁⲓ̈ⲡⲉⲧⲣⲉ
ⲉⲧⲁⲣⲭⲉⲓϯ
ⲉⲟⲟⲩⲛ̄ϩⲉⲛ
ⲣⲱⲙⲉⲧⲣⲉ
ⲟⲩⲁϩⲟⲩⲛ̄ⲥⲱ
ⲟⲩ.ⲏ̄ⲧⲣⲉ
ⲧⲟϣⲟⲩϩⲉⲛ
ϩⲃⲏⲩⲉⲛ̄ⲁⲛⲁⲅ
ⲕⲁⲓⲟⲛ⳿ⲉⲛⲧⲉ
ⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲥⲱⲧ︤ⲙ︥·ⲁⲩⲱ
ⲥⲟⲟⲩⲛ⳿
ⲛⲉⲩⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ
ⲁⲩⲱⲧⲣⲉϩⲉⲛ
ϣⲏⲣⲉⲛ̄ⲁⲧ
ⲥⲱⲧ︤ⲙ︥ⲙ︤ⲛ︥ⲣⲱ
ⲙⲉⲛⲓⲙⲛ̄ⲁⲧ
ⲥⲃⲱ̂ⲙⲉⲥⲧⲉ
ⲉⲧϫⲱ̂ⲛⲁ
ⲛ̄ⲙⲉ·
ⲧ︤ⲛ︥ⲟⲩⲱϣ⳿ⲥⲟⲩ
ⲛ̄ⲉⲧⲉϣϣⲉ
ⲁⲁⲩ⳿ⲙ̄ⲣⲱⲙⲉ
ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ
ⲙ︤ⲛ︥ⲉⲧⲉϣϣⲉ
ⲁⲁⲙ̄ⲣⲱⲙⲉ
ⲟⲟⲩ·ⲥⲱ
ⲧ︤ⲙ︥ϫⲉⲉⲣⲉϯ
ⲥⲙⲏϫⲱⲙ̄ⲙⲟ
ϫⲉⲟⲩ᷍ⲙ̄ⲉⲧ
ϣⲁϫⲉ⳿ⲙⲉ
ϩ︤ⲙ︥ⲡⲉϥϩⲏⲧ
ⲙ̄ⲡ︤ϥ︥ⲣ̂ⲕⲣⲟϥ⳿
ϩ︤ⲙ︥ⲡⲉϥⲗⲁⲥ.
ⲡⲉϫⲁϥ⳿ϫⲉ⳿ⲟⲩ
ⲟⲛⲛⲓⲙ⳿ⲉⲧⲟ̂
ⲙ̄ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ
ⲥⲟϣ︤ϥ︥ⲙ̄ⲡⲉϥ
ⲙ̄ⲧⲟⲉⲃⲟⲗ·
ϥϯⲉⲟⲟⲩ⳿ⲇⲉ
ⲛ̄ⲉⲧⲣ̂ϩⲟⲧⲉ
ϩⲏⲧ︤ϥ︥ⲙ̄ϫⲟⲓ̈ⲥ·
ⲓⲙⲡⲉⲣⲱⲙⲉ
ⲛⲓⲙⲡⲉⲟⲩⲏ
ⲏⲃ⳿ⲉⲧⲣ̂ϩⲟⲧⲉ
ϩⲏⲧ︤ϥ︥ⲙ̄ⲛⲟⲩ
ⲧⲉ·ⲙⲁⲣⲉϥϩⲁ
ⲣⲉϩ⳿ⲉⲣⲟϥ⳿ⲛⲓ
ϩⲃⲏⲩⲉⲙ̄ⲡⲟ
ⲛⲏⲣⲟⲛⲛ̄ⲧϯ
ⲥⲙⲏ⳿ⲥⲱϣ︤ϥ︥ⲛ̄
ϩⲏⲗⲉⲓ⳿ⲙ︤ⲛ︥ⲛⲉϥ
ϣ̈ⲏⲣⲉ⳿ⲉⲧⲃⲏ
ⲏⲧⲟⲩ·ⲁⲩⲱ
ϥⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ
ϩ︤ⲙ︥ⲡⲉϥϭⲱⲛ︤ⲧ︥
ⲉⲧⲃⲉϫⲉⲙ̄ⲡⲟⲩ
ϩⲱ̂ⲉⲣⲟⲟⲩ⳿
ⲛⲉⲩⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁ
ⲛ̄ⲧⲁⲁ·
ⲁⲗⲗⲁ[ⲩ]ϣⲱⲡⲉ
ⲟⲛⲛ̄ⲣⲉϥⲧⲱ
ⲣ︤ⲡ︥.ⲁⲛⲧⲓ
ⲧⲣⲉⲧⲁⲗⲟ̂
ⲉϩⲣⲁⲓ̈ⲙ̄ϫⲟ
ⲉⲓⲥⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲛ̄ϣⲟⲣ︤ⲡ︥·
ⲁⲩⲱⲛ̄ⲧⲟⲟⲩ
ⲛ̄ϣⲟⲣ︤ⲡ︥ⲉⲃⲟⲗ
ϩ︤ⲛ︥︥ⲛⲉⲧⲟⲩⲉⲓ
ⲣⲉⲙ̄ⲙⲟⲟⲩⲛ̄
ⲑⲩⲥⲓⲁ·
ϩ︤ⲙ︥ⲡⲁⲓ̈ⲛ̄ⲧ
ϫⲟⲟϫⲉϯ
ⲉⲟⲟⲩⲛ̄ⲛⲉⲕ
ϣⲏⲣⲉⲛ̄ϩⲟⲩⲟ
ⲉⲣⲟⲓ̈ⲧⲣⲉ
ϫⲓⲥⲙⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ
ϩ︤ⲛ︥ⲁⲡⲁⲣⲭⲏ
ⲛ̄ⲧⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲧⲏ
ⲣ︤ⲥ︥ⲓⲥⲣⲁⲏⲗϩⲓ
ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈·ⲟⲩ
ϭⲱⲛ︤ⲧ︥ⲅⲁⲣⲛⲁ
ⲙⲉⲡⲉ⳿ⲧⲣⲉ
ϩⲉⲛϩ︤ⲙ︥ϩⲁⲗ·
ⲥⲟⲩⲧ︤ⲛ︥ⲧⲟⲟ
ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ̂ⲟⲩ
ⲱⲙⲛ̄ϣⲟⲣ︤ⲡ︥
ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁϩⲉⲛ
ϩ︤ⲙ︥ϩⲁⲗⲙ̄ⲡⲟⲛⲏ
ⲣⲟⲥⲉⲣⲉ⳿ⲡⲉⲩ
ϫⲟⲉⲓⲥϩⲓϯⲧⲣⲁ
ⲡⲉⲍⲁⲛ̄ⲟⲩⲱⲧ
ϩⲁⲙ̄ⲡⲁⲧ︤ϥ︥
ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ
ⲛⲁ·
ϣϫⲉⲟⲩⲱϣ
ⲧⲁⲉⲓⲉϩⲉⲛ
ⲣⲱⲙⲉ·ⲏ̄ⲣ̂
ϩⲙⲟⲧⲛⲁ
ⲧⲁⲉⲓⲟⲟⲩϩ︤ⲙ︥
ⲡⲉⲕⲏⲓ̈.ⲣ̂
ϩⲙⲟⲧⲛⲁϩ︤ⲛ︥
ⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲕ
ⲛⲉ·ⲙⲁⲁⲛ
ⲙ̄ⲡⲉⲓ̈ⲑⲉⲛ̄ϩⲉⲛ
ⲣⲱⲙⲉϩⲓϫⲱϥ
ⲡⲉⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁ
ⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ·
ⲩⲧⲉϩⲛⲟ̂
ⲁⲛⲛ̄ⲣ̂ϩⲙⲟⲧ
ⲛⲁⲛ̄ϩⲏⲧ︤ϥ︥
ⲡⲉⲥⲱⲙⲁⲙ̄
ϫⲟⲉⲓⲥⲙ︤ⲛ︥
ⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ·
ⲟⲩⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓ
ⲟⲛⲅⲁⲣⲉⲧ︤ⲛ︥
ⲉⲓⲣⲉⲙ̄ⲙⲟϥ·
ⲁⲩⲱⲟⲩϩⲱⲃ
ⲁⲛⲡⲉⲛ̄ⲟⲩⲱⲙ
ϩⲓⲥⲱ᷍·
ⲩⲧⲉⲟⲩⲧⲟ
ⲡⲟⲥⲁⲛⲡⲉⲛ̄
ⲧⲣⲉⲣⲱⲙⲉ
ⲃⲱⲕ⳿ⲉϩⲣⲁⲓ̈
ⲙⲁⲩⲛ̄ⲉⲧ︤ϥ︥
ⲟ̂ⲙ̄ⲙⲟ·ⲡⲟⲣ
ⲛⲟⲥ·ⲁⲩⲱⲡⲟⲣ
ⲛⲏ.ⲛⲟⲉⲓⲕ
ⲁⲩⲱⲣⲉϥϫⲓ
ϭⲟⲛ︤ⲥ︥,ⲣⲉϥ
ϫⲓⲟⲩⲉ.ⲁⲩⲱ
ⲣⲉϥⲣ̂ⲁⲛⲁϣ
ⲛ̄ⲛⲟⲩϫ·ⲟⲩⲁ̂
ⲟⲩⲁ̂ϩ︤ⲙ︥ⲡⲉϥ
ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ·
ⲛ̄ⲧⲓ̈ⲧⲁⲛⲁⲓ̈
ⲁⲛⲛ̄ⲛ̄ϩⲉⲛ
ⲣⲁⲥⲟⲩ.ⲛⲉⲛ
ϩⲃⲏⲩⲉⲅⲁⲣ⳿ⲉⲧ
ⲧⲣⲉⲛⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ
ϯϩⲁⲡ⳿ⲉⲣⲟ
ⲁⲩⲱⲛⲁⲛⲟⲩ
ϯ,ⲁ︤ⲣ︥ⲁ⳿ⲧ︤ⲛ︥
ⲛⲁⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲉⲓ
ⲁ︤ⲣ︥ⲁⲧ︤ⲛ︥ⲛⲁϩⲱ̂
ⲉⲣⲟⲥⲱ
ⲟⲩϩ⳿ⲛⲁⲛ⳿ⲉϩⲟⲩⲛ
ⲛ̄ⲟⲩⲟⲣⲅⲏϩ︤ⲙ︥
ⲡⲉϩⲟⲟⲩⲛ̄ⲟⲣ
ⲅⲏⲙ︤ⲛ︥ϭⲱⲗⲡ̄
ⲉⲃⲟⲗⲙ̄ϩⲁⲡ
ⲙ̄ⲙⲉⲙ̄ⲛⲟⲩⲧⲉ·
ϣϫⲉⲛⲉⲓ̈ⲡⲟ
ⲛⲏⲣⲟⲛⲛ̄ⲧⲉⲓ̈
ϭⲟⲧϣⲟⲟⲡ
ⲛⲁ.ⲉⲓ̈ⲉⲟⲩ
ⲛ̄ⲟⲩⲟⲛ⳿ⲉⲣⲟϥ
ⲙ̄ⲉⲧϣⲁϫⲉ
ϫⲉϥϫⲱ̂ⲙ̄ⲉⲧⲉ
ⲛ︤ϥ︥ϣⲟⲟⲡ
ⲁⲛ.ⲉϣϫⲉ
ⲥⲉϣⲟⲟⲡⲇⲉ
ⲁⲩⲱⲥⲉⲣ̂ϩⲟⲩⲟ
ⲉⲓ̈ⲉⲥⲉⲣ̂ⲛⲟⲃⲉ
ⲛ̄ϭⲓⲉⲧϭ︤ⲛ︥ⲁ
ⲣⲓⲕⲉⲉⲧ
ϣⲁϫⲉ
ⲧⲃⲉⲓ︤ⲥ︥ⲅⲁⲣ⳿ⲛ̄
ϫⲱⲛ̄ⲛⲁⲓ̈·
ⲉⲧⲃⲉⲓ︤ⲥ︥·ⲙⲁ
ⲣ︤︥ⲛⲟⲉⲓ̂ϫⲉ
ⲇⲱⲣⲟⲛ⳿ⲛⲁ
ⲙⲉ⳿ⲉⲧⲉϣϣⲉ
ⲧⲣⲉⲣⲱⲙⲉ
ⲧⲁⲁϥⲙ̄ⲉⲧϩⲓ
ⲧⲟⲩⲱϥ·
ⲧⲣⲉⲟⲩⲁ̂ⲟⲩⲁ
ⲃⲟⲏⲑⲉⲓ̂ⲡⲉϥ
ⲥⲟⲛ.ⲁⲩⲱⲡⲉϥ
ϣⲃⲏⲣ⳿ϩ︤ⲛ︥ⲛⲉϥ
ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ·ⲛⲉϥ
ⲁⲛⲁⲅⲕⲏⲇⲉⲁⲛ
ⲙ̄ⲙⲁⲧⲉϩ︤ⲛ︥ϩⲉⲛ
ϩⲃⲏⲩⲉⲟⲩ
ⲟⲛ︤ϩ︥ⲉⲃⲟⲗ·
ⲁⲗⲗⲁϩ︤ⲛ︥ⲛ̄ⲁⲛⲁⲅ
ⲕⲏⲛ̄ⲛ̄ⲛⲟⲃⲉ
ⲙ̄ⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ·
ⲩⲛ̄ϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ
ϣⲟⲟⲡ⳿ⲉⲣϣⲁⲛ
ⲣⲱⲙⲉⲉⲣⲏⲧ
ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ.ⲏ̄ⲉϥ
ϣⲁⲛⲧ︤ⲙ︥ⲉⲣⲏⲧ
ⲥⲉⲉⲣⲟϥ⳿ⲁⲁ
ⲉⲧⲉⲛⲁⲓ̈ⲛⲉ·
ⲡⲉϥⲙⲁⲛ̄ⲛ̄ⲕⲟ
ⲧ︤ⲕ︥ⲧ︤ⲃ︥ⲃⲟϥ·
ⲛⲁ⳿ⲁⲁϥ⳿ⲟⲩ
ⲛ̄ⲧⲁϥⲙⲙⲁⲩⲛ̄
ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉⲉⲙ
ⲃⲓⲟⲥ·ϩⲁⲡ
ⲧⲁⲁϥ⳿ⲉϫ︤ⲛ︥ϫⲓ
ϩⲟ̂.ⲛⲉϩⲟⲟⲩ
ⲛ̄ⲛⲏⲥⲧⲉⲓⲁ⳿
ϩⲁⲣⲉϩ⳿ⲉⲣⲟⲟⲩ
ⲕⲁⲧⲁⲛ̄ⲕⲁⲛⲱⲛ
ⲛ̄ⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ
ⲛ̄ⲁⲡⲁⲣⲭⲏ.
ⲁⲩⲱⲛ̄ⲣⲉⲙⲏⲧ
ⲙ︤ⲛ︥ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ
ⲛⲓⲙ.
ⲩⲛ̄ϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ
ⲉⲣϣⲁⲛⲧ︤ⲙ︥ⲡⲣⲱ
ⲙⲉ⳿ⲉⲣⲏⲧⲙ̄ⲙⲟ
ⲟⲩ.ⲙ︤ⲛ︥ⲛⲟⲃⲉ
ⲉⲣⲟϥ·ⲛ̄ⲧ
ϫⲟⲉⲓⲥⲅⲁⲣ
ϫⲟⲟⲥ⳿ϫⲉ
ⲧⲉⲟⲩⲛ̄ϭⲟⲙ
ⲙ̄ⲙⲟϥ⳿ϥⲓ⳿.
ⲙⲁⲣⲉϥϥⲓ⳿·ⲉϥ
ϣⲁⲛⲉⲣⲏⲧ·
ⲇⲉⲙ̄ⲙⲟⲟⲩⲛ︤ϥ︥
ⲧ︤ⲙ︥ⲁⲁ.ⲟⲩⲟⲓ̈
ⲛⲁϥ·ⲉⲧⲉⲛⲁⲓ̈
ⲛⲉ.ⲣ̂ⲡⲁⲣⲑⲉ
ⲛⲟⲥ·ϥⲓ̂ⲡⲉⲕ
ⲥ̄ⳁⲟ︤ⲥ︥ⲟⲩⲁϩ︤ⲕ︥
ⲛ̄ⲥⲁⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲣ̂ⲟⲩⲏⲏⲃϩ︤ⲙ︥
ⲡⲉϥⲏⲉⲓ.ⲁⲩⲱ
ⲣ̂ⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ·
ⲉⲧⲛⲁϩⲉ⳿ϭⲉ⳿
ⲃⲟⲗϩ︤ⲛ︥ⲛⲁⲓ̈·
ⲏ̄ⲉⲧⲛⲁⲕⲧⲟϥ·
ⲡⲁϩⲟⲩⲛ̄ϩⲏ
ⲟⲩ·ⲛ̄ⲧϥ
ⲁⲣⲛⲁϩⲱⲱϥ
ⲁⲩⲱⲛ̄ⲧϥϣⲱ
ⲡⲉⲟⲩⲥⲧⲏⲗⲏ
̄ϩⲙⲟⲩⲛ̄
ⲛ̄ϩⲓⲙⲉⲛ̄ⲗⲱⲧ.
ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ⲡⲉ·
ⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲙ︤ⲛ︥
ⲙ︤ⲛ︥ⲧⲥⲁⲃⲉⲙ̄
ϩⲏⲧ︤ϥ︥·
ⲛϣⲁⲛϫⲟⲟ
ϫⲉⲉⲣⲉⲛⲉⲓ̈
ϣⲁϫⲉⲙⲓϣⲉ
ⲛ̄ⲙ̄ⲙⲁⲛⲓⲙ
ⲅⲁⲣⲉⲧⲙⲓ
ϣⲉⲁⲛⲙ︤ⲛ︥ⲛ
ⲧⲉⲣⲉⲛⲟⲩ
ⲧⲉⲙⲓϣⲉⲛ̄ⲙ̄
ⲙⲁϥ·ⲡⲉϥ
ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲡⲉ
ⲏ̄ⲡⲉϥⲡ︤ⲛ︥ⲁⲉⲧ
ⲟⲩⲁⲁⲃ·ⲉⲧ︤ϥ︥
ϣⲁϫⲉⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩ
ⲛⲉ.ⲏ̄ⲧⲉⲓ̈
ϩⲉϣⲏⲙ⳿ⲧⲉ
ⲧⲣⲉⲣⲱⲙⲉ
ϣ︤ⲙ︥ϣⲉⲙ̄ⲛⲟⲩ
ⲧⲉϩ︤ⲛ︥ⲧ︤ⲃ︥ⲃⲟ̂
ⲛⲓⲙϩ︤ⲛ︥ⲛⲉϥ
ⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ
ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·
ⲁⲛ⳿ⲛⲁⲣ̂ⲡⲁⲣ
ⲑⲉⲛⲟⲥⲁⲛⲛ̄
ⲛ̄ⲧⲉⲣⲏⲧ
ⲙ̄ⲙⲟ·ⲙ̄ⲡ︤ⲣ︥ⲣ̂
ⲙⲁⲗⲁⲕⲟⲥ.ⲙ̄
ⲡ︤ⲣ︥ⲛ̄ⲕⲟⲧ︤ⲕ︥
ⲙ︤ⲛ︥ϩⲟⲟⲩⲧ·
ⲙ̄ⲡ︤ⲣ︥ϣⲱⲡⲉ
ⲟⲩⲛⲧ︤ⲕ︥ϩⲁϩ
ⲛ̄ⲥϩⲓⲙⲉ·ϫⲉ
ⲙ︤ⲛ︥ⲧ︤ⲕ︥ⲟⲩⲉⲓ·
ⲁⲛⲛⲁⲣ̂ϩⲉⲛ
ⲡⲣⲁⲝⲉⲓⲥⲁⲛ
ⲉⲓⲛⲉⲛ̄ⲛⲁ
ⲛ̄ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ.
ⲙ̄ⲡ︤ⲣ︥ⲣ̂ϩⲉⲛⲡⲣⲁ
ⲝⲓⲥⲟⲛⲛ̄ⲇⲁⲓ
ⲙⲟⲛⲓⲟⲛ·
ⲕⲁⲛⲛ̄ⲥⲉⲛⲁ
ⲥⲱⲧ︤ⲙ︥ⲁⲛ⳿
ϩⲉⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ
ⲛ̄ϩⲏⲧ︤ⲛⲁ
ⲣ̂ϣⲡⲣⲉⲙ̄ⲙⲟ
ⲟⲩⲛ̄ϭⲓⲛ̄ϩⲉⲗ
ⲗⲏⲛ·ⲁⲩⲱⲉⲛ
ⲥⲉⲥⲟⲩⲱⲛ︤ⲛ︥
ϫⲉⲏⲡ⳿ⲛⲟⲩ
ⲧⲉ.ⲛ̄ⲥⲉⲉⲓⲙⲉ
ⲇⲉⲟⲛϫⲉⲟⲩ
ⲛⲟϭ̂ⲡⲉϫⲟ
ⲉⲓⲥ·ⲟⲩⲛⲟϭ
ⲧⲉⲧⲉϥϭⲟⲙ·
ⲓ̈ⲉ︥ⲙ̄ⲡ︤ⲣⲧⲣⲉ
ⲥⲱⲧ︤ⲙ︥ⲟⲛ
ϩⲉⲛⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ
ⲛ̄ϩⲏⲧ︤ⲛ︥.ⲁⲩⲱ
ϩⲉⲛⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ
ⲛ̄ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ⳿ⲥⲉ
ϩ︤ⲛⲛ̄︥ⲕⲉϩⲉⲑⲛⲟⲥ
ⲁⲛ·ⲛ̄ϣⲏⲣⲉ
ⲣⲱⲛⲉⲙ̄ⲇⲓⲁ
ⲃⲟⲗⲟⲥϩⲱ
ⲥⲧⲉ⳿ⲧⲣⲉⲟⲩⲁ̂
ⲁⲛⲙ̄ⲙⲁⲧⲉ·ⲏ̄
ⲥⲛⲁⲩ̂ⲥⲱⲱϥ
ⲙ̄ⲡⲉⲣⲡⲉⲙ̄ⲛⲟⲩ
ⲧⲉⲙ︤ⲛ︥ⲛⲉϥⲇⲓ
ⲕⲁⲓⲱⲙⲁⲛ̄
ⲉⲧⲥⲏϩ·
ⲗⲗⲁⲙⲉϣⲁⲕ
ⲛ̄ⲧⲟϥⲛ︤ⲅ︥ϭ︤ⲛ︥
ⲟⲩⲁ̂ⲉⲃⲟⲗϩ︤ⲛ︥
ϩⲁϩ·ⲁⲩⲱⲥⲛⲁⲩ
ⲉⲃⲟⲗϩ︤ⲛ︥ϩⲉⲛ
ⲙⲏⲏϣⲉⲙ̄ⲡⲟⲩ
ϫⲱϩ︤ⲙ︥ⲙ̄ⲡⲉⲣⲡⲉ
ⲙ̄ⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲙ︤ⲛ︥ⲛⲉϥⲇⲓⲕⲁⲓ
ⲱⲙⲁⲛ̄ⲉⲧ
ⲥⲏϩ·
ⲛ̄ⲧⲉⲓ̈ϩⲉⲟⲛ⳿ⲧⲉ
ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ̂ⲉⲧ
ϫⲱⲙ̄ⲙⲟⲥ⳿ϫⲉ
ⲁⲛ︤ⲅ︥ⲟⲩⲡⲁⲣⲑⲉ
ⲛⲟⲥ.ⲟⲩⲉⲓ
ⲁⲛⲧⲉ·ⲙ̄ⲡ︤ⲣ︥
ϣⲱⲡⲉⲟⲩⲛ̄
ϩⲁϩⲛ̄ϩⲁⲓ̈·
ϫⲉⲙ︤ⲛ︥ⲧⲟⲩⲁ·
ⲛ̄ⲧⲉⲛⲁϯⲛⲁⲁ
ⲕⲉⲁⲛ.ⲧⲣⲉ
ϫⲡⲟⲛ̄ϩⲉⲛϣⲏ
ⲣⲉ·ⲏ̄ϩⲗⲟⲟ
ⲗⲉⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ·
ⲙ̄ⲡ︤ⲣ︥ⲃⲁⲥⲁⲛⲓ
ⲍⲉⲟⲛⲙ̄ⲙⲟ·
ⲉⲛⲧⲟⲩ⳿ⲉϩⲣⲁⲓ̈
ⲛ̄ϩⲏⲧϩ︤ⲛ︥ϩⲁϩ
ⲛ̄ⲥⲙⲟⲧⲙ̄ⲡⲟ
ⲛⲏⲣⲟⲛϩⲁⲏ̂
ⲛ̄ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ
ⲟⲩⲧⲉⲙ̄ⲡ︤ⲣ︥ⲛⲟ
ϫⲟⲩⲟⲛ⳿ⲉⲃⲟⲗ
ⲛ̄ⲧⲉⲥⲟⲟⲩⲛ
ⲁⲛϫⲉⲡⲉⲩϩⲟⲣ
ⲏ̄ⲉϣⲱⲛⲉⲧ
ⲛⲁⲟⲩⲟⲙⲟⲩ·
ⲛ̄ⲟⲛⲛ̄ⲧ
ⲣ̂ⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ
ϫⲉⲕⲱϩ︤ⲧ︥
ⲙ︤ⲛ︥ϥ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲉⲧ
ⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟ
ⲙⲉⲓⲙ̄ⲙⲟ̂·
ⲛ̄ⲧⲉⲛⲁϫⲧⲉ
ϩⲉⲛϣⲏⲣⲉⲁⲛ
ϩ︤ⲙ︥ⲡⲟⲩⲧⲟⲡ
ⲙ̄ⲡ︤ⲣ︥ϩⲟⲡⲟⲩ
ⲟⲛϩ︤ⲛ︥ϩⲉⲛⲙⲁ
ⲛ̄ϫⲓⲟⲩⲉ·ⲏ̄
ϩ︤ⲙ︥ϣⲏⲓⲏ̄
ⲙⲟⲟⲩϫⲉ
ⲛ̄ⲛⲉϩⲱⲡⲛ̄
ⲧⲟⲩⲯⲩⲭⲏ
ⲙ︤ⲛ︥ⲡⲟⲩⲥⲱⲙⲁ
ϩⲣⲁⲓ̈ϩ︤ⲛ︥ⲁⲙ︤ⲛ︥ⲧⲉ
ⲁⲩⲱⲛ̄ⲧⲉⲡⲟⲩ
ⲣⲁⲛϩⲱⲃ︤ⲥ︥ϩ︤ⲙ︥
ⲕⲁⲕⲉ·
ⲛⲉⲙ̄ⲡϯⲡⲟⲩ
ϩⲟ̂ⲅⲁⲣⲙ︤ⲛ︥ⲛⲟⲩ
ⲃⲁⲗⲛ̄ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ
ⲛ̄ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲥ.
ⲉⲃⲟⲗⲧⲱⲛ
ϫⲉⲉⲣⲉⲧⲥⲁⲃⲉ
ⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ
ⲡⲟⲩϩⲏⲧ
ⲉⲣⲉϭⲱⲗⲡⲛⲁϥ
ⲉⲃⲟⲗⲛ̄ⲛⲟⲩ
ⲙⲉⲉⲩⲉⲙ︤ⲛ︥ⲡⲟⲩ
ⲙⲟⲕⲙⲉⲕ·
ⲙ̄ⲥⲱⲧ︤ⲙ︥ⲛ̄
ⲧⲟ̂ⲉⲧⲃⲉⲧⲁⲓ̈
ⲛ̄ⲧϫⲟⲟ
ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ︤ⲥ︥
ϫⲉⲉⲧϩⲁⲧⲏ
ⲅⲁⲣⲧⲏⲣⲟⲩ
ϩⲟⲃ︤ⲥ︥·ⲛⲓⲙ
ⲉⲛⲧϥϣⲟ
ⲣ︤ⲡ︥ⲛⲓⲙϩ︤ⲛ︥
ⲉⲛⲧⲉⲓ᷍
ⲉϩⲟⲩⲛ⳿
ⲧⲣⲉϣⲱⲗ
ⲁⲩⲱⲛ̄ⲥⲉϣⲱϥ
ⲛ̄ⲧⲟⲩⲯⲩⲭⲏ·
ⲣⲱⲙⲉⲙ̄ⲡⲟ
ⲛⲏⲣⲟⲥⲡⲉ·
ϫ︤ⲛ︥ⲙ̄ⲙⲟⲛ·ⲥⲁ
ⲧⲁⲛⲁⲥⲡⲉ·ⲛ̄
ⲧⲟ̂ⲅⲁⲣⲉⲛ
ⲟⲩⲱⲛⲁⲩ
ⲙ̄ⲡⲟⲩⲣⲟ̂·ⲛ̄
ⲧⲟ̂ⲟⲛⲉⲧⲥⲟ
ⲟⲩⲛϫⲉⲛⲓⲙ
ⲉⲛⲧϥϣⲱ
ⲡⲉⲛ̄ϫⲁⲩⲙⲟ
ⲉⲓⲧⲛ̄ⲉⲛⲧ
ϥⲓ̈ⲙ̄ⲡⲉⲭⲣⲏⲙⲁ
ϩ︤ⲙ︥ⲏⲉⲓ·
ⲛⲉϩⲉⲛⲣⲉϥ
ϫⲓⲟⲩⲉ·ⲏ̄ϩⲉⲛ
ⲣⲉϥϫⲱⲱⲗⲉ
ⲉⲛⲧⲉⲓ᷍ⲛⲉ
ⲉϩⲟⲩⲛ·ⲛⲉ
ⲛⲁϣⲱⲡⲉⲛ̄
ⲥⲉⲕⲁϩⲉⲛⲗⲁ
ⲁⲩⲡⲁϩⲟⲩ.
ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ
ⲉⲧⲉⲙⲉϥⲥⲉⲓ
ⲛ̄ⲣ̂̄ⲛⲟⲃⲉ·ⲛ̄
ⲧⲟϥⲉⲛⲧϥ
ⲁⲡⲁⲧⲁⲙ̄ⲙⲟ̂·
ⲛ̄ⲧⲟϥⲉⲛⲧϥ
ⲣ̂̂ⲙⲁⲅⲓⲁⲉⲣⲟ̂.
ⲛ̄ⲧⲟ̂ⲛ̄ϣⲟⲣ︤ⲡ︥
ⲉⲛⲧⲕⲁ̂
ⲙⲁⲛⲁϥⲛ̄ϩⲏⲧ·
ⲛⲉⲣⲉϭⲱϣ︤ⲧ︥
ⲁⲛⲉⲃⲟⲗϩⲏⲧ︤ϥ︥
ⲛⲉⲧⲱⲙ︤ⲧ︥
ⲉⲣⲟϥⲁⲛⲡⲉϩ︤ⲛ︥
ⲟⲩⲥⲙⲟⲧⲡⲟⲣ
ⲛⲏ.ⲟⲩⲧⲉ
ⲛ̄ⲧⲟϥϩⲱⲱϥ
ⲟⲛⲛⲉϥⲛⲁϭⲱ
ⲣ︤ϭ︥ⲁⲛⲡⲉϩ︤ⲛ︥ⲛ̄
ⲕ︤ⲗ︥ϫⲉⲙ︤ⲛ︥ⲛ̄ϩⲉⲓⲣ
ⲙ︤ⲛ︥ⲕⲱⲧⲉⲙ̄
ⲡⲟⲩⲏⲉⲓ.
ⲛ̄ⲧⲟ̂ⲉⲛⲧ̂ⲣ
ⲧⲥⲁⲃⲟϥⲙⲟ
ⲉⲓⲧⲛ̄ⲉⲓ᷍ⲉϩⲟⲩⲛ
ⲁⲩⲱⲛ̄ⲃⲱⲕ⳿
ⲃⲟⲗϩ︤ⲛ︥ⲟⲩⲕⲣⲟϥ·
ⲛ̄ⲧⲟ̂ⲉⲛⲧ
ϩⲟⲡ︤ϥ︥ϩ︤ⲙ︥ⲡⲟⲩ
ϩⲏⲧⲙ︤ⲛ︥ⲧⲟⲩ
ⲯⲩⲭⲏ·ⲁⲩⲱ
ⲡⲟⲩⲙⲉⲉⲩⲉ
ⲛ̄ⲛ̄ⲟⲩⲥϩⲓ
ⲙⲉϩⲱⲡⲙ̄
ⲉⲧⲟ̂ⲛ̄ⲟⲉⲓⲕ
ⲉⲣⲟϩ︤ⲛ︥ⲛ̄ⲧⲁ
ⲙⲉⲓⲟⲛ.ⲁⲩⲱ
ϩ︤ⲛ︥ⲛ̄ⲕ︤ⲗ︥ϫⲉⲙ̄
ⲡⲉⲥⲏⲓ̈·
ⲛ̄ⲧⲟ̂ⲉⲛⲧ
ⲛ̄ⲧ︤ϥ︥ⲉϩⲣⲁⲓ̈
ϫ︤ⲙ︥ⲙⲁⲉⲧⲉ
ⲣⲉⲡⲉⲭⲣⲏⲙⲁ
ϩⲏⲡⲙ̄ⲙⲁⲩ·
ⲛ̄ⲧⲟ̂ⲉⲛⲧ
ϯⲙⲁⲉⲓⲛ⳿ⲉⲣⲟϥ
ⲛⲁϥ·ⲙⲟ
ϣⲧⲛ̄ⲧⲟ̂
ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ
ⲛ̄ⲥⲟϭ.ⲕⲱⲧ
ϩ︤ⲛ︥ⲟⲩϩⲛⲁⲁⲩ
ⲧⲏⲣⲟⲩ⳿ⲧⲁⲣ
ⲉⲓⲙⲉ⳿ϫⲉⲟⲩ᷍
ⲉⲧⲉⲙ̄ⲡ︤ϥ︥
ϥⲓⲧ︤ϥ︥ϩ︤ⲛ︥ⲉⲧ
ϣⲟⲟⲡ·
ⲟⲩⲧ︤ⲃ︥ⲃⲟ̂ⲡⲉ
ⲛⲟϭⲛ̄ⲭⲣⲏ
ⲙⲁ·ⲡⲉϣⲗⲏⲗ
ⲡⲉ.ⲙ̄ⲯⲉⲗⲓ
ⲟⲛ·ⲙ︤ⲛ︥ⲛ̄ⲝⲟⲩⲣ
ⲙ̄ⲙⲓⲛⲉⲙⲓⲛⲉ
ⲉⲧϩ︤ⲛ︥ⲛⲟⲩϭⲓϫ
ⲙ︤ⲛ︥ⲛⲟⲩⲧⲏⲏ
ⲃⲉ.ⲧⲟⲩϭⲓⲛ
ⲙⲟⲟϣⲉⲧⲉ
ϩ︤ⲛ︥ⲟⲩⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲣ︤ⲙ︥
ϩⲉ.ⲙ̄ⲡⲉⲗⲓⲥ
ⲉⲧϩ︤ⲛ︥ⲛⲟⲩⲟⲩ
ⲉⲣⲏⲧⲉ·ⲧⲟⲩ
ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲥⲧⲙⲏⲧ
ⲧⲉ.ⲕⲁϣ⳿ⲁ
ⲃⲉⲗⲉⲧϩ︤ⲛ︥ⲛⲟⲩ
ⲙⲁⲁϫⲉ·ⲡⲉ
ⲑ︤ⲃ︥ⲃⲓⲟ̂ⲡⲉ
ⲡⲉⲕⲣⲓⲕⲟⲥ
ⲁⲩⲱϩⲱⲥⲛ̄
ⲕⲁⲕⲟ̂ⲉⲧϩ︤ⲙ︥
ⲡⲟⲩⲙⲁⲕ︤ϩ︥
ⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲏ
ⲙⲏⲧⲉ·ⲕⲟ
ⲥⲙⲟⲥⲉⲧϩⲓ
ϫ︤ⲛ︥ⲧⲟⲩⲁⲡⲉ·
ⲏ̄ⲉⲧⲕⲱⲧⲉ
ⲧⲟⲩⲧⲉϩⲛⲉ.
ⲛⲟⲩⲛⲏⲥⲧⲓⲁ
ⲛⲉⲛ̄ⲭⲁⲗⲓⲛⲟⲥ
ⲙ̄ⲡⲟⲩⲥⲱⲙⲁ·
ⲟⲩⲙⲉⲗⲉⲧⲁ
ⲛⲉⲙ̄ⲗⲟⲅⲟⲥ
ⲙ̄ⲛⲟⲩⲧⲉ·
ϩⲏⲃ︤ⲥ︥ⲛ̄ⲛⲟⲩ
ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ·
ⲛⲟⲩⲡⲣⲁⲝⲉⲓⲥ
ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ
ⲛⲉⲛ̄ϩⲟⲉⲓⲧⲉ
ⲉⲧⲥⲟⲧ︤ⲡ︥ϣⲁ
ⲣⲉⲧⲁⲁϩⲓⲱ
ⲧⲉ·
ϩⲙⲟⲧ⳿ⲡⲉ
ⲥⲟϭ︤ⲛ︥·ⲁⲩⲱ
ⲛⲉϩ⳿ϣⲁⲣⲉ
ⲧⲁϩⲥⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ
ⲁⲩⲱⲛ̄ⲧⲉⲧⲁⲁ
ⲉϫ︤ⲛ︥ⲧⲟⲩⲁⲡⲉ·
ⲙⲉ⳿ⲧⲉⲧⲉⲫⲁ
ⲥⲅⲓⲁ̂ϣⲁⲣⲉ
ⲙⲟⲣ︤ⲥ︥ⲙ̄ⲙⲟ̂·
ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲣ︤ⲙ︥ⲛ̄ϩⲏⲧ
ⲧⲉⲡ︤ⲣ︥ϣⲱⲛ,
ϣⲁⲣⲉϭⲟⲟⲗⲉ
ⲙ̄ⲙⲟϥ·
ⲁⲓ̈ⲙ︤ⲛ︥ⲛⲉⲓ̈ⲕⲟ
ⲟⲩⲉ̂ⲉⲧⲉⲙ̄
ⲡ︤ϥ︥ϥⲓⲧⲟⲩⲧⲏ
ⲟⲩⲛ̄ⲧⲟⲟ
.ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈
ⲡⲉⲥⲧⲏⲙ
ϥϣⲟⲩⲱ⳿·
ⲃⲟⲗϩ︤ⲛ︥ⲛⲉϥ
ϩⲛⲁⲁⲩ⳿ϥϥⲓ
ⲧ︤ϥ︥ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ϣⲁⲩ
ⲏ̄ϣⲓⲡⲉⲉⲧⲛⲁ
ⲛⲟⲩϥⲉⲧϩ︤ⲛ︥ⲛⲟⲩⲃⲁⲗ
ⲛ̄ⲧⲧⲁⲓ̈ⲉⲧ︤ⲙ︥
ⲙⲁⲩϫⲟⲟⲛ̄
ⲛⲁϩ︤ⲣ︦ⲙ︥ⲡⲉⲥ
ⲥⲟⲛϫⲉϯⲛⲁ
ⲁⲙⲁϩⲧⲉⲙ̄ⲙⲟ
ⲛ̄ⲧⲁϫⲓⲧ︤ⲕ︥
ϩⲟⲩⲛ⳿ⲏⲉⲓ
ⲛ̄ⲧⲁⲙⲁⲁⲩ.
ⲁⲩⲱⲉϩⲟⲩⲛ
ⲧⲁⲙⲓⲟⲛ
ⲛ̄ⲉⲛⲧⲱ̂
ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈·
ⲛ̄ⲧⲉⲛⲟⲩ
ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲁⲣ
ⲑⲉⲛⲟⲥϩ︤ⲛ︥ⲟⲩ
ⲙⲉⲉⲧϩⲁⲣⲉϩ
ⲛⲁⲧⲉⲥⲙ︤ⲛ︦ⲧ
ⲣ︤ⲙ︥ⲁⲟ̂ⲧⲏⲣ︤ⲥ︥
ϩ︤ⲛ︥ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ
ⲛ̄ⲁⲅⲁⲑⲟⲛⲉⲛ⳿
ⲁⲁϩ︤ⲛ︥ⲧⲉⲥ
ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ϫⲱⲱⲣⲉ
ϣⲗⲏⲗⲧⲣⲉ
ⲓ︤ⲥ︥ⲟⲩⲱϩⲛ̄ϩⲏ
ⲧ︤ⲥ︥.ⲁⲩⲱⲡⲉϥ
ⲡ︤ⲛ︦ⲁ︥·ⲣⲉ
ⲙⲁϩⲧⲉⲛ̄ⲧⲟ̂
ⲛ̄ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ
ⲛ̄ϫⲁϫⲉⲣⲉ
ϫⲓⲧ︤ϥ︥ⲉϩⲟⲩⲛ
ⲡⲟⲩⲏⲉⲓ·
ⲁⲩⲱⲡⲟⲩⲧⲁ
ⲙⲓⲟⲛⲉⲧ
ⲃⲏⲧ.ⲁⲩⲱ
ⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ
ⲙ̄ⲡ︤ⲛ︦ⲁ︥ⲣⲉϣⲟ
ⲡ︤ϥ︥ⲉⲣⲟ̂.ⲉⲧ
ⲟⲩⲁⲁⲃⲇⲉ·ⲁⲩⲱ
ⲙⲉⲣⲓⲧ·ⲡⲉ
ⲡ︤ⲛ︦ⲁ︥ⲛ̄ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ
ⲣⲉⲥⲁϩⲱ̂ⲉⲃⲟⲗ
ⲙ̄ⲙⲟϥ.ⲉⲃⲟⲗ
ⲁⲛϫⲉⲙ︤ⲛ︥ϭⲟⲙ
ⲙ̄ⲙⲟϥⲧⲟⲩ
ϫⲟ·ⲁⲗⲗⲁ
ⲃⲟⲗⲛ̄ⲧⲟϥϫⲉ
ⲛ̄ⲧϥⲧⲁⲁⲧⲉ
ⲉϩⲣⲁⲓ̈ⲧⲟⲟ
ⲧ︤ϥ︥ⲙ̄ⲉⲧⲙⲟ
ⲥⲧⲉⲙ̄ⲙⲟ̂·
ⲉⲧⲃⲉϫⲉ
ⲙⲉⲣⲉϩⲉⲛϣ︤ⲙ︥
ⲙⲟ̂.ⲁⲩⲱⲣⲉ
ⲟⲩⲁϩⲛ̄ⲥⲱ
ⲟⲩ·ⲓ̣̈ⲙⲉⲣⲉ
ⲉⲧ︤ⲛ︥ⲕⲟⲧ︤ⲕ︥
ⲛ̄ⲙ̄ⲙ·ⲁⲩⲱ
ⲧⲁϣⲟ̂ⲛ̄ⲧⲟⲩ
ⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁⲛ̄ⲙ̄
ⲙⲁ·ⲧⲁ
ϣⲟⲛ̄ⲉⲧⲟⲩ
ⲏⲩⲙ̄ⲙⲟϩⲱ
ⲥⲧⲉⲧⲣⲉ
ⲟⲩⲱϩϩ︤ⲙ︥ⲡⲟⲩ
ⲏⲉⲓⲛ̄ⲙ̄ⲙ
ⲓ̈ϣⲁϫⲉⲡⲉ
ⲡ︤ⲛ︦ⲁ︥ⲛ̄ⲡⲟⲛⲏ
ⲣⲓⲁⲙ︤ⲛ︥ⲛ̄ⲕⲟ
ⲥⲙⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ
ⲙ̄ⲕⲁⲕⲉ·
ⲁⲩⲱⲟⲛⲛ̄ⲣⲱ
ⲙⲉⲛ̄ⲁⲥⲉⲃⲏⲥ
ⲛ̄ⲧⲣ̂ⲡⲓⲙⲟⲩ
ϫ︤ϭ︥ⲛ̄ⲟⲩⲱⲧ
ⲛ̄ⲙ̄ⲙ.ⲁⲩⲱⲛ̄
ⲧⲟ̂ⲛ̄ⲙ̄ⲙⲁ
ⲃⲓⲏⲛⲙ̄ⲯⲩⲭⲏ·
ⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲇⲉϩⲱⲱϥⲁⲩⲱ
ⲡⲟⲩϫⲟⲉⲓⲥ
ⲓ︤ⲥ︥ⲙ̄ⲡ︤ⲣ︥ⲕⲁⲁϥ
A lacuna of 2 pages (1 folio) exists between this document and the end of the previous extant fragment of this codex (MONB.XJ 62); the lacuna has a parallel witness in MONB.GL 53 1.8-54 2.13 (published as urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbgl_53_54). The text in this document immediately continues in MONB.XJ 77.

ANNIS Metadata

annotation: Rebecca Krawiec, Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
author: Shenoute
collection: Borgia Collection
Coptic_edition: Amélineau 1907–14, 2:57-63; Zoega 1810, 492-493 (lines 11b–15a = XJ 70:i.24b–ii.14, lines 15b–19a = XJ 71:ii.8–28, lines 19b–22 = XJ 72:i.1–20a, lines 22b–25a = XJ 73:i.27–ii.13, lines 25b–4a = XJ 74:i.20–ii.23, lines 4b–7a = XJ 75:i.7–19, 25b, and i.1b–3, lines 7b–9a = XJ 76:i.8b–17a); Ladeuze 1898, 366-367 (lines 15b–19 = XJ 70:i.24b–ii.14, lines 20–25a = XJ 71:ii.8–28, lines 25b–2a = XJ 72:i.1–20a, lines 2b–6a = XJ 73:i.27–ii.13, lines 6b–13a = XJ 74:i.20–ii.23, lines 13b–18a = XJ 75:i.7–19, 25b, and i.1b–3, lines 18b–20 = XJ 76:i.8b–17a)
corpus: shenoute.eagerness
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_65_76
endnote: A lacuna of 2 pages (1 folio) exists between this document and the end of the previous extant fragment of this codex (MONB.XJ 62); the lacuna has a parallel witness in MONB.GL 53 1.8-54 2.13 (published as urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbgl_53_54). The text in this document immediately continues in MONB.XJ 77.
entities: automatic
identities: checked
idno: IB5 ff. 52r-57v
language: Sahidic Coptic
license: CC-BY 4.0
msContents_title_n: 5
msContents_title_type: Discourses
msitem_title: I See Your Eagerness
msName: MONB.XJ
next: urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_77_86
note: Collated in Naples by David Brakke, March 2009; transcription does not record spaces and paleographic rendition of letters other than ekthetics. David Brakke and Andrew Crislip published a translation of I See Your Eagerness in their book Selected Discourses of Shenoute the Great (Cambridge University Press, 2015), pp. 98-102.
objectType: codex
origDate: between 900 and 1200 C.E.
origDate_notAfter: 1200
origDate_notBefore: 0900
origDate_precision: medium
origPlace: White Monastery
pages_from: 65
pages_to: 76
parsing: automatic
people: Devil; Eli (biblical figure); Isaac; Jesus; Lot (biblical person); Satan
placeName: Atripe
places: Duat
previous: urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbgl_53_54
project: Coptic SCRIPTORIUM
redundant: no
repository: Biblioteca Nazionale di Napoli
segmentation: checked
source: David Brakke
tagging: checked
title: I See Your Eagerness: XJ 65-76
translation: none
Trismegistos: none
version_date: 2022-09-26
version_n: 4.4.0
witness: urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbgl_54_60, urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbgl_61_63, MONB.DD 219-220 (not published by Coptic SCRIPTORIUM)

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_65_76. [version number], [date]. https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_65_76.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_65_76.

Document Edition: urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_65_76

Work: urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness

Text Group: urn:cts:copticLit:shenoute

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Diplomatic Edition HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_65_76/dipl/html

Normalized Text HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_65_76/norm/html

Analytic Visualization HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_65_76/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_65_76/tei/xml

Paula XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_65_76/paula/xml

relANNIS: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_65_76/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_65_76/annis