Diplomatic Edition

ϫⲓⲛⲁⲣⲭⲏ⳿ϣⲁ
ϩⲣⲁⲓ̈ⲟⲟⲩ
ⲩⲱⲟⲩⲙⲟⲓ̈ϩⲉ⳿
ⲧⲉ⳿ϫⲉⲛⲓⲛⲟϭⲙ̄
ⲙⲟⲟⲩⲉⲧⲟϣ⳿
ⲉⲧⲛⲏⲩⲉⲃⲟⲗ
ϩ︤ⲛ︥ⲣⲱ.ⲛ︤ⲅ︥
ϯⲥⲟⲁⲛ⳿ⲛⲁϥⲧⲟⲩ
ϩ︤ⲛ︥ⲧⲉⲕϭⲟⲙⲧⲏ
ⲣ︤ⲥ︥·ⲁϣ
ⲉⲧϩⲁⲣⲉϩⲉⲣⲟ
ⲟⲩϩ︤ⲙ︥ⲙⲁⲛⲓⲙ
ⲧ︤ⲙ︥ⲧⲣⲉⲧⲁ
ϩⲟⲟⲩ·ⲁⲩⲱ
ⲉϣϫⲉϩⲉⲛ
ⲧⲗ̄ϯⲗⲉ⳿ⲛϩⲏⲧⲟⲩ
ⲧⲁϩⲉ⳿ϩⲁϩ⳿.ⲧⲉ
ⲡⲓⲇⲏⲙⲓⲁ⳿ⲙ̄ⲡⲉ
ⲭ︤ⲥ︥ⲧ︤ⲃ︥ⲃⲟ̂ⲙ̄ⲙⲟ
ⲟⲩⲉⲃⲟⲗⲛ̄ϩⲏ
ⲟⲩϣⲁⲥⲩⲛ
ⲧⲉⲗⲉⲓⲁ⳿
ϩⲟϥ⳿ϣⲁϥϩⲉ
ϥ︤ⲧ︥ⲙⲟⲟⲩ
ⲃⲁⲗⲙ̄ⲥⲱⲙⲁ·
ⲛ̄ⲧⲟⲕⲇⲉ
ⲛⲟⲩϫⲉⲃⲁⲗ
ⲙ︦ϩⲏⲧ⳿·ⲧⲁⲓ̈
ⲧⲉϩⲉⲛⲉⲃⲓ
ⲏⲛ⳿ⲁⲩⲱϩⲉⲛⲧⲁ
ⲗⲁⲓⲡⲱⲣⲟⲥⲛⲉ
ⲉⲛⲧⲁⲁⲛ̄
ⲃ︤ⲗ︥ⲗⲉ⳿ϣⲁⲃⲟⲗ
ⲛ︦ⲅⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲁ
ϣⲉ⳿ⲧⲉⲕⲙⲛ︦ⲧ︥
ⲧⲩⲣⲁⲛⲛⲟⲥ⳿
ϩⲣⲁⲓ̈ⲉϫ︤ⲛ︥ⲉⲛ
ϩⲉ⳿ϩⲁⲣⲁⲧ︤ⲕ︥
ϩⲱⲙ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ·
ⲛ̄ⲥⲉⲛⲁϣϣⲁ
ϫⲉⲁⲛⲟⲛ⳿ⲧⲉⲕ
ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ϭⲱⲃ⳿ⲛ̄ⲛⲁ
ϩ︦︤ⲣ̄ⲛ︦ⲉⲧ︤ⲕ︥ϩⲉϩⲁ
ⲣⲁⲧⲟⲩϩⲱⲙ⳿
ⲉϫⲱⲕ⳿.ⲙ︤ⲛ︥
ⲧ︤ⲕ︥ⲕⲉϭⲟⲙⲏ̂ⲕⲉ
ϩⲱⲃⲁⲁϥⲛⲁ
ϩ︤ⲛ︥ⲛⲉⲕⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥
ⲥⲉⲃⲏⲥ⳿.ⲛ̄ⲥⲁ
ⲧⲣⲉϣⲉⲉⲓ⳿ⲙ̄
ⲃⲟⲗⲛ̄ⲛⲉⲩⲥⲱ
ⲙⲁϩ︤ⲛ︥ϩⲉⲛϣⲱ
ⲛⲉϣⲟⲃⲉϩ︤ⲛ︥
ϩⲁϩ⳿ⲙ̄ⲙⲓⲛⲉ⳿ⲛ̄
ⲧⲕⲁⲥ⳿ⲕⲁⲧⲁⲉⲛ
ϫⲟⲟϥ̂ϫⲉ
ⲛⲉⲛⲧⲉϣ
ⲥⲟⲕⲟⲩⲣⲱ̂ⲛ̄
ⲟⲩⲉϩⲣⲁⲓ̈ⲛⲉⲕ
ⲃⲟⲧⲉ·ⲛⲉⲟ᷍ⲩ
ⲉⲣⲟⲡⲉ⳿ⲧⲣⲉ
ϯⲟⲩⲃⲏϩ︤ⲛ︥ϩⲉⲛ
ⲫⲁⲛⲧⲁⲥⲓⲁⲟ̂
ⲛ̄ϩⲁϩⲛ̄ⲥⲙⲟⲧ⳿·
ϩⲱⲥⲧⲉⲧ︤ⲙ︥
ⲧⲣⲉⲕⲁⲁⲛ̄
ⲕⲟⲧ︤ⲕ︥ⲛⲁⲩ
ⲣⲟϫⲁϩ︤ⲙ︥
ⲧⲏⲣ︤ⲕ︥·ⲁⲩⲱⲉⲣⲉ
ϫⲱϩ︤ⲙ︥ⲛⲓⲙⲙ̄
ⲡⲉⲕⲕⲱⲧⲉ·
ⲡⲱⲱ̂ⲛⲉ
ϩⲟⲩⲛⲛⲉⲕⲃⲟ
ⲧⲉ⳿.ⲁⲩⲱⲉⲣⲉ
ⲛⲉⲕⲃⲟⲧⲡⲱ
ⲱⲛⲉⲉϩⲟⲩⲛ
ⲣⲟ.ϩⲱⲥⲧⲉ
ⲧⲣⲉⲕⲁⲃⲟⲗ
ϩⲟⲣ︤ⲡ︥.ⲏ̂ⲉⲩ
ϣⲁⲛⲧⲱⲟⲩⲛ
ϩⲟϥⲅⲁⲣⲙ︤ⲛ︥ⲧⲁϥ
ⲕⲉϭⲟⲙⲛ̄ⲥⲁⲧⲉϥ
ⲙⲁⲧⲟⲩ.ⲙ̄̄ⲛ︥ϭⲓϫ
ⲙ̄ⲙⲟϥ.ⲟⲩⲇⲉ
ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ.ⲙ︤ⲛ︥
ⲧⲁⲡ̂ⲟⲩⲧⲉⲓ̈ⲉⲓⲃ⳿·
ⲁⲩⲱⲉⲣⲉⲛ̄ⲣⲱ
ⲙⲉⲣ̂ϩⲟⲧⲉⲁⲛ⳿
ϩⲏⲧⲟⲩⲛ̄ⲛⲉϥ
ⲛⲁⲁϫⲉ⳿·ⲁⲗⲗⲁ
ϩⲏⲧ︤ⲥ︥ⲛ̄ⲧⲉϥ
ⲙⲁⲧⲟⲩ.ⲙ̄ⲙⲟ⳯
ⲟ᷍ⲩϩⲱⲱϥⲡⲉ⳿·
ϩⲱⲥⲉϣϫⲉⲟⲩ
ⲕⲁⲡ̂ⲛ̄ⲛⲟⲩϩ⳿ⲡⲉ⳿
ϥϣⲟⲓ̈ϥϭⲟⲛ⳿
ⲉⲙⲁⲧⲉϥⲙⲟ
ⲧ︤ⲛ︥ⲛ̄ⲧⲁⲕⲟϥ̂·
ⲁⲩⲱⲉⲧⲛⲁⲣ̂
ⲃⲟⲗⲧⲉϥⲙⲁ
ⲧⲟⲩⲛ︤ϥ︥ⲛⲁⲙⲟⲩ
ⲁⲛ⳿ⲉⲧⲃⲏϩⲧ̄̄ϥ︥̄̄
ⲛ︦ⲧⲟⲕϩⲱⲱ⳿ⲛ̄
ϩⲟⲩⲟ̂ϫⲁϫⲉ
ⲙ︤ⲙ︥ⲧⲁⲕⲉϭⲟⲙ
ⲙ̄ⲙⲁⲩⲛ̄ⲥⲁⲙⲁ
ⲧⲟⲩⲛ̄ⲛⲉⲕⲛⲟ
ⲃⲉ·ϣⲁⲁⲧ⳿
ⲅⲁⲣⲁⲩⲱϣⲏϣ⳿
ⲉⲃⲟⲗⲡⲁⲣⲁϩⲟϥ·
ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛϫⲉ
ⲛⲟⲩⲧⲉⲁⲁⲕ⳿
ⲛ̄ⲉⲃⲓⲏⲛ⳿ϩ︤ⲛ︥ⲛⲁⲓ̈.
ⲁⲗⲗⲁⲡⲉⲕⲕⲉ
ⲥⲙⲟⲧⲟⲛ⳿ⲛ̄ⲥⲱ
ⲙⲁϥⲟⲩⲟϣϥ︤ϥ︥
ⲛ̄ⲉⲧⲥⲏϩ⳿·
ⲁⲩⲱⲛ̄ⲉⲧ︤ⲛ︥
ⲉⲓⲙⲉⲉⲣⲟϩⲓ
ⲧ︤ⲛ︥ⲧⲉⲕⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥
ϭⲱⲃ⳿ⲕⲁⲛ
ⲥⲱⲙⲁⲣⲱ̂ⲙ̄
ϩⲟϥⲟⲩⲟϫ⳿
ⲛⲁϥϣⲁⲛⲧⲟⲩ
ⲧⲁϩⲟϥ̂·ⲉⲧ
ⲣ̂ϩⲟⲧⲉⲅⲁⲣϩⲏ
ⲧ︤ⲕ︥ⲙ︤ⲛⲛⲉⲕⲫⲁ⳯
ⲧⲁⲥⲓⲁ⳿ⲛ̄ⲧⲉ
ϣⲏ⳿.ⲁⲩⲱⲟⲛ⳿
ϩ︤ⲙ︥ⲡⲉϩⲟⲟⲩ·
ⲛⲁⲓ̈ⲉⲧⲉⲣⲉⲉⲧ
ϫⲱ̂ⲛ̄ⲛⲁⲓ̈ⲥⲟⲟⲩ⳯
ⲙ̄ⲙⲟⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩ·
ⲣ̂ϩⲟⲧⲉϩⲏⲧ︤ϥ︥
ⲛ̄ⲟⲩⲕⲱⲱⲥ⳿·
ⲁⲩⲱⲉⲧⲛⲁⲣ̂
ⲃⲟⲗⲛⲉⲕⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥
ⲁⲥⲉⲃⲏⲥ.ⲙ̄ⲡⲉϥ
ⲣⲟⲟⲩϣⲁⲛⲡⲉ⳿
ϫⲉϣⲟⲟⲡ̂
ϣϫⲉⲟⲩⲛ̄ⲧⲁ
ϩⲉⲛⲥⲏϥⲉⲛ̄ⲟⲩ
ⲟⲩⲟⲉⲓϣ·ⲁⲗ
ⲗⲁⲧⲉⲛⲟⲩⲙ︤ⲛ︥
ⲧⲁⲕ⳿.ⲟⲩⲁⲧ
ϭⲟⲙⲅⲁⲣⲡⲉ⳿
ⲧⲣⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ⳿
ϫⲉⲉⲧϣⲟⲟⲡ
ⲁⲛ⳿·ϫⲉⲛⲉⲕ
ⲥⲏϥⲉⲱ̂ϫ︤ⲛ
ⲧⲏⲣ︤ϥ︥·ⲁⲩⲱ
ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛ̄ⲟⲩ
ⲟⲛ⳿ⲟⲛ⳿ϣⲟⲟⲡ
ⲛⲁⲕ⳿ⲟⲩⲕⲁⲛ
ⲛⲉ⳿.ⲁⲗⲗⲁⲛⲁ
ⲉⲛⲧⲣ̄ⲁⲑⲏⲧ
ⲛⲉ⳿ⲉⲁⲧⲁⲁⲛⲁⲕ⳿
ⲉⲣⲟⲟⲩⲙⲁⲩⲁⲁ.
ⲉⲃⲟⲗϫⲉⲛ̄ⲣⲱ
ⲙⲉⲉⲧϯϭⲟⲙ
ⲛⲁⲧⲣⲉϭ︤ⲙ︥
ϭⲟⲙⲉϩⲟⲩⲛ⳿
ⲣⲟⲟⲩϯⲛⲁ
ⲁⲙⲉⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙ
ⲉⲧϣⲟⲟⲡ
ⲙ̄ⲙⲟⲕ⳿·ⲁⲩⲱ
ⲉⲛⲧⲁⲁϥⲛⲁⲕ⳿.
ⲛ︦ⲅⲁⲣⲛ̄ⲟⲩⲙⲁ
ⲧⲟⲓ̈ⲡ︤︥ⲣⲣⲟ⳿ϣⲱ
ⲱⲧ⳿ⲛ̄ⲛⲉϥϭⲓϫ
ⲙ̄ⲛ︥ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏ
ⲧⲉ.ⲁⲩⲱϥϥⲓ
ⲛ̄ⲧⲟⲟⲧ︤ϥ︥ⲛ̄ⲧⲉϥ
ⲥⲏϥⲉⲙ︤ⲛ︥ⲛⲉϥ
ϩⲟⲡⲗⲟⲛ⳿.ⲁⲩⲱ
ⲛⲉϥϩⲛⲁⲁⲩⲧⲏ
ⲟⲩⲙ̄ⲙⲓϣⲉ.
ϥⲁⲁϥⲛ̄ϣ︤ⲙ︥ⲙⲟ⳿
ⲡⲉϥⲙⲁ⳿ⲁⲩⲱ
ⲧⲉϥⲡⲟⲗⲓⲥ⳿·
ⲉⲃⲟⲗϫⲉϥϯⲟⲩ
ⲃⲏϥ̂.ⲁⲩⲱⲉⲧⲃⲉ
ⲧⲉϥⲙⲛ︦ⲧ︥ϩⲁⲣ︤ϣ
ϩⲏⲧϥⲕⲁⲁϥϥ
ⲟ̂ⲛ︤ϩ︥ϣⲁⲡⲉϩⲟ
ⲟⲩⲉⲧ︤ϥ︥ⲟⲩⲱϣ
ϥⲓⲛ̄ⲧⲉϥⲯⲩ
ⲭⲏⲛ̄ϩⲏⲧ︤ϥ︥.ⲧⲁⲓ̈
ⲧⲉⲛ̄ⲧⲁⲁ
ⲛⲁⲕ⳿.ⲧⲁⲓ̈ⲧⲉ
ⲛ̄ⲧϣⲁϣ︤ⲕ︥
ⲉⲃⲟⲗⲛⲟϫ︤ⲕ︥
ⲉⲃⲟⲗϩ︤ⲛ︥ⲡⲉ⳿·
ⲁⲩⲱⲉⲃⲟⲗϩ︤ⲛ︥ⲧⲉ
ⲥⲧⲣⲁⲧⲓⲁ⳿ⲧⲏⲣ︤ⲥ︥
ⲛ̄ⲛ̄ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ⳿.
ϫⲉⲧⲟⲗⲙⲁ⳿
ⲥⲟϭⲁⲩⲱⲡ︤ⲃ̄ⲗ︥̄
ⲗⲉ⳿ⲛ︤ⲅ︥ⲉⲓⲙⲉ
ⲁⲛ⳿ϫⲉⲛⲉⲟⲙⲉ⳿
ⲉⲧⲛⲁϯⲟⲩⲃⲉ⳿
ⲉⲛⲧϥⲡⲗⲁⲥ
ⲥⲉⲙ̄ⲙⲟϥⲛ̄ⲟⲩ
ϩⲛⲟ̂ⲉϥⲥⲏϣ⳿.
ⲁⲩⲱⲛ̄ⲟⲩϩⲛⲟ
ⲁⲛ⳿ϥⲧⲁⲉⲓⲏⲩ
ϫⲓⲛⲙ̄ⲡⲓⲛⲁⲩ.
ⲩⲧⲉⲟⲛ⳿ϩⲁⲏ⳿
ⲙ̄ⲡⲁⲧ︤ϩⲉ⳿ⲉⲃⲟⲗ
ⲙ̄ⲡ︤ⲕ︥ⲁϩⲉⲣⲁⲧ︤ⲕ︥
ϩ︤ⲙ︥ⲙⲉⲉⲛⲉϩ⳿·
ⲙ̄ⲡⲉⲧⲁⲉⲓⲟ̂ⲟⲛ⳿
ϣⲱⲡⲉⲛⲁⲕ⳿
ⲛⲉϩ⳿·ⲥϩⲟⲩ
ⲟ̂ⲣ︤ⲧ︥ⲅⲁⲣⲛ̄ⲛⲁ
ϩ︤ⲣ︦ⲙ︥ⲛⲟⲩⲧⲉ
ϫⲓⲛⲉϥⲧⲁⲙⲓⲟ̂
ⲙ̄ⲙⲟ·ϥⲥⲟ
ⲟⲩⲛⲅⲁⲣⲛⲁ
ⲧⲉⲕⲁⲣⲭⲏ⳿.ⲙ︤ⲛ︥
ⲛⲁⲧⲉⲕϩⲁⲏ⳿ϫⲉ
ϩⲉⲛⲡⲟⲛⲏⲣⲟ⳯
ⲧⲏⲣⲟⲩⲛⲉ⳿ϩⲓⲕⲁ
ⲕⲓⲁ⳿ϩⲓⲫⲑⲟⲛⲏ
ⲣⲓⲁ⳿·ⲇⲣⲁⲡⲉ
ⲧⲏⲥⲛⲁⲙⲉ⳿ⲛ̄ϩ︤ⲙ︥
ϩⲁⲗⲛ̄ⲁⲧϣⲁⲩ·
ⲛ̄ⲧϥⲡⲱⲧ
ⲃⲟⲗⲙ̄ⲡⲉϥϫⲟ
ⲉⲓⲥ.ⲛ︤ⲅ︥ⲛⲁϣ
ⲡⲱⲧⲁⲛ⳿ⲁⲩⲱ
ⲛ︤ⲅ︥ⲛⲁϣϩⲱⲡ̂
ⲁⲛ⳿ⲉⲣⲟϥ
ϯⲥⲟⲟⲩⲛⲛ̄ⲟⲩϩⲱⲃ
ⲛ︤ϥ︥ϩⲏⲡⲁⲛ⳿
ⲥⲁⲃⲉⲟⲩ.ϫⲉⲡⲉ
ⲭ︤ⲥ︥ⲙⲉⲛ⳿ⲛ̄ⲧϥ
ⲁⲛⲉⲭⲉ⳿ⲁⲩⲱⲛ̄
ϥϥⲓϩⲁⲉⲛ
ⲥ̄ⳁⲟⲩ︥ⲙ̄ⲙⲟϥ
ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧ︤ⲕ︥
ϩ︤ⲙ︥ⲡⲉⲕϣⲟϫⲛⲉ
ⲙ̄ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ⳿
ⲛⲧⲟⲕⲇⲉⲉⲧⲃⲉ
ⲧⲉⲕⲙⲛ︦ⲧϭⲱⲃ⳿
ⲅ̄ϭ̄ⲛⲛⲁⲟⲩ
ⲁⲛ⳿ⲛ̄ⲛⲁϩ︦ⲣ̄̄ⲛ︥̄̄ⲉⲧ
ⲁⲝⲓⲟⲩⲧⲣⲉⲓ︤̄ⲥ︥̄
ⲧⲁⲕⲟⲕ⳿ⲙ̄ⲕⲱ
ⲧⲉⲙ̄ⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ⳿
ⲁⲩⲱⲛ︤ϥ︥ϥⲟⲧ︤ⲕ︥
ⲉⲃⲟⲗ⳿ⲉⲃⲟⲗ
ϫⲉⲛ̄ⲧ︤ⲕ︥ⲟⲩⲧⲓ
ⲙⲓⲛⲉⲫⲁⲛⲉⲣⲟ⳯̀⳿
ⲟⲩⲕⲉⲧⲓ⳿ⲙ︤ⲛ︥
ϩⲱⲕ.ⲟⲩⲧⲉ
ⲥⲏϥⲉϩⲓⲕⲉⲗⲉ
ⲃⲉⲓⲛ⳿.ⲙ︤ⲛ︥ⲙⲟ
ϫ︤ϩ︥ⲛ̄ⲥⲁⲡⲉⲓ
ⲣⲟⲛ⳿.ⲙ︤ⲛ︥ⲡⲟ
ⲇⲏⲣⲏ⳿.ⲟⲩⲧⲉ
ⲃⲁⲗⲗⲉⲓⲛ⳿·ⲙⲛ︥
ⲉⲓⲛⲉⲛ̄ⲉⲃⲣⲏϭⲉ·
ⲙ︤ⲛ︥ϩⲛⲟ⳿.ⲟⲩⲧⲉ
ⲙ︤ⲛ︥ϩⲱⲕ⳿ϣⲟⲟⲡ
ⲛⲁⲕ⳿ϫⲓⲛⲡⲉⲓ̈ⲛⲁⲩ.
ⲛ̄ⲛ̄ⲛⲁϩⲣⲁⲫⲁ
ⲏⲗ⳿ⲙ︤ⲛ︥ⲅⲁⲃⲣⲓⲏⲗ⳿
ⲁⲩⲱⲛⲁⲛⲟϭⲛ̄
ⲁⲣⲭⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ⳿
ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ⳿·ⲙⲛ̄
ⲛⲁⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ
ⲧⲏⲣⲟⲩⲉⲧ
ϣⲟⲟⲡⲛⲁⲕ⳿ⲁⲩⲱ
ⲉⲧ︤ⲕ︥ⲣ̀ϩⲟⲩⲟ̂ⲛ̄
ϩⲏⲧⲟⲩ.ϯⲛⲁⲟⲩ
ⲟⲛϩⲟⲩⲉⲃⲟⲗ
ⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙ·
ⲙⲁⲛ̄ⲟⲩϩⲱⲕ⳿
ⲛ̄ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲁⲩⲱ
ⲟⲩⲍⲱⲛⲏ⳿.ⲟⲩ
ϩⲱⲕⲛ̄ⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟ⳿
ⲉⲛⲧⲧⲁⲁϥ
ϩⲓⲱⲱⲕ⳿.ⲁⲩⲱ
ⲟⲩⲙⲟϫϩ︥ⲛ̄ϭⲟⲗ
ⲉⲛⲧⲙⲟⲣ︤̄ⲕ̄︥
ⲙ̄ⲙⲟϥ
ⲙⲁⲛ̄ⲟⲩⲉⲓⲛⲉ
ⲛ︦ⲉⲃⲣⲏϭⲉⲁⲩⲱ
ⲟⲩϩ︤̄ⲃ̄︥ⲥⲱ̂ⲣ⳿ⲟⲩ
ⲟ̂ⲉⲓⲛ⳿.ⲟⲩⲉⲓⲛⲉ
ⲛ̄ⲕⲁⲕⲉⲉⲧ
ϣⲟⲟⲡⲙ̄ⲙⲟ·
ⲁⲩⲱⲟⲩϩⲟⲓ̈ⲧⲉ
ⲛ̄ⲕ︤ⲣ︦ⲙ︥ⲧ︤ⲥ︥ϩⲓϩⲧⲟⲙ
ⲧ︤ⲙ︥ϩⲓϭⲟⲥ︤ⲙ︥
ϩⲓϫⲱⲕ⳿ⲕⲁⲕⲉ
ⲧⲏⲣ︤ϥ︥ⲙⲁ⳿
ⲛ︦ⲟⲩⲥⲏϥⲉⲛ̄ⲁⲅⲅⲉ
ⲗⲟⲥⲁⲩⲱⲟⲩϭⲟⲙ
ⲙ̄ⲡ︤ⲛ︦ⲁ︥ϥⲟⲩⲁⲁⲃ·
ⲟⲩⲙ︤ⲛ︦︤ⲧ︥ⲁϭⲟⲙ
ⲉⲧϣⲟⲟⲡⲛⲁⲕ⳿·
ⲁⲩⲱⲟⲩⲱ̂ϣ︤ϥ︥
ⲙ︤ⲛ︥ϫⲱϩ︤ⲙ︥ⲧⲏ
ⲣ︤ϥ︥·ⲁⲩⲱⲛⲉⲕ
ϩⲃⲏⲩⲉⲧⲏⲣⲟⲩ
ϣⲟⲟⲡⲛⲁⲕ⳿
ⲉⲃⲟⲗϩ︤ⲛ︥ⲛ︥ϫⲓ
ϭⲟⲛ︤ⲥ︥ⲙ︤ⲛ︥ⲙ̄ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥
ⲛⲟⲉⲓⲕ⳿·ⲙ︤ⲛ︥ⲛ̄
ⲥⲱⲱϥⲁⲩⲱⲛ̄
ⲕⲱϩ⳿.ⲙ︤ⲛ︥ⲛⲉⲕ
ⲕⲉⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲁⲥⲉⲃⲏⲥ⳿
ⲉⲧ︤ⲛ︥ⲣ̂ⲭⲣⲓⲁⲁⲛ⳿
ⲛ̄ϫⲟⲟⲩⲟⲩⲁ̂ⲟⲩⲁ̂·
ⲥⲟⲩⲱ̂ⲛⲟⲩ
ⲅⲁⲣⲧⲏⲣⲟⲩⲁⲩⲱ
ⲉⲓⲙⲉϫⲉⲛ̄ⲧⲟⲕ
ⲁⲩⲱⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲉ
ⲟⲩϩⲩⲗⲏⲧⲉ⳿ⲛ̄
ϭ︤ⲗ︥ⲗ︤ⲙ︥ⲕⲏ⳿
ϩⲓϫ︤ⲛ︥ⲛⲉⲥⲉⲣⲏⲩ
ⲉⲧⲛⲁⲛⲉϫ
ⲟⲩⲕⲱϩ︤ⲧ︥ⲉϫⲱⲥ⳿
ⲁⲩⲱⲛ︤ϥ︥ϫⲉⲣⲱϥ̂
ⲛ̄ϩⲏⲧ︤ⲥ︥ⲛⲁⲣ̂
ⲕⲣ︥ⲙⲉⲥⲛ̄ⲛⲁ
ϩⲣⲁϥ̂·ⲉⲧⲛⲁ
ⲁⲙⲉⲗⲉⲓ⳿ⲇⲉ
ϣⲁⲣ̂ⲥⲟⲧⲉϩⲓ
ⲥⲏϥⲉϩⲓⲥⲕⲉⲩ
ⲟⲥ⳿ⲛⲓⲙⲙ̄ⲡⲟ
ⲗⲉⲙⲓⲕⲟⲛ⳿ⲛ̄ⲛⲁ
ϩⲣⲁϥ̂
ϩⲉⲑⲛⲟⲥⲅⲁⲣⲛⲓⲙ
ⲛ̄ⲁⲧⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲛ̄ⲧⲣⲁϩⲧⲟⲩ
ϩ︤ⲛ︥ⲛⲉⲕⲁⲛⲟⲙⲓⲁ⳿
ⲧⲏⲣⲟⲩ·ⲁⲩⲱ
ϩ︤ⲛ︥ⲟⲩⲙⲉⲣⲉϩ
ⲁⲛ⳿ⲏ̄ⲕⲉⲥⲟⲧ
ⲃⲉϥ⳿·ⲛ̄ⲣ︤ⲙ︥ⲛ̄
ⲛⲟⲩⲧⲉⲇⲉⲛⲁ
ⲙⲉ⳿ⲣⲱϩ︤ⲧ︥ⲛ̄
ⲧⲟⲟⲩⲙ̄ⲙⲟϩ︤ⲙ︥
ⲡⲉⲩⲧ︤ⲃ︥ⲃⲟ̂ⲁⲩⲱ
ϩ︤ⲛ︥ⲧⲉⲩⲇⲓⲕⲁⲓ
ⲟ̂ⲥⲩⲛⲏ⳿ⲙ̄ⲙⲓⲛⲉ
ⲛⲓⲙⲛ̄ϩⲱⲃⲛ̄
ⲅⲁⲑⲟⲛ⳿ϩ︤ⲛ︥ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥
ⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥⲛⲓⲙ
ⲟⲩⲟ̂ⲛ︤ϩ︥ⲉⲃⲟⲗ
ⲟⲩⲛ⳿ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ⳿
ϫⲉⲧⲉⲕϭⲟⲙⲁⲛ
ⲧⲉⲉⲛⲉϩ⳿·ⲟⲩ
ⲧⲉⲛ̄ⲧⲟⲕⲟⲩⲧⲉ
ⲛⲉⲕⲇⲁⲓⲙⲱⲛ⳿
ⲧⲣⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲉ
ⲣ̂ⲛⲟⲃⲉⲭⲱⲣⲓⲥ⳿
ⲧⲣⲉⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ
ⲣ̂ϣⲟⲣ︤︥ⲡⲡⲉⲕ
ⲙⲉⲉⲩⲉ·ⲁⲩⲱ
ⲧⲉϥⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ⳿
ϩⲁⲏ⳿ⲙ̄ⲡⲉⲕϣⲟ
ϫⲛⲉ⳿.ⲏ̂ⲟⲩ
ⲏϩ⳿ⲛ̄ⲥⲱϥ
ⲧⲃⲉⲙ̄ⲡⲉⲓⲣⲁ
ⲥⲙⲟⲥⲇⲉⲉⲧ︤ⲕ︥
ⲃⲗⲁⲡⲧⲉⲓ⳿ⲛ̄ϩⲏ
ⲟⲩⲛ̄ⲛ̄ⲥⲱⲙⲁ
ⲛ̄ⲉⲧϯⲟⲩⲃⲉ⳿
ⲛⲉⲕⲗⲟⲅⲓⲥⲙⲟ⳿
ⲛ̄ⲃⲟⲧⲉ⳿.ⲙ̄ⲡⲱⲕ
ⲁⲛ⳿ⲡⲉϩⲱⲃ⳿·
ⲁⲗⲗⲁⲡⲁⲁⲛⲟ
ⲭⲏⲙ̄ⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲡⲉ⳿·ⲁⲩⲱⲣⲱ̂
ϫⲉϭⲟⲙⲛⲓⲙⲛ̄
ⲣⲉϥⲣ̂ϩⲱⲃⲉⲡⲟ
ⲛⲏⲣⲟⲛ⳿ⲟⲩϭⲟⲙ
ⲁⲛⲧⲉ⳿·ⲛ̄ⲛ̄̂
ⲧⲉⲧ︤ⲛ︥ϩⲏⲧ︤ⲕ︥ⲁⲩⲱ
ⲉⲧϩ︤ⲛ︥ⲛⲉⲕⲣⲱ
ⲙⲉ.ⲛⲉⲕⲣⲱⲙⲉ
ⲇⲉⲏ̂ⲉⲛⲧⲣ̄
ⲛⲉⲕⲣⲱⲙⲉⲛⲉ
ⲛⲁⲓ̂ⲧⲏⲣⲟⲩⲛ̄ⲧ
ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ⳿
ⲟⲡⲟⲩⲧⲱϩ⳿
ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲣⲟⲕϩϥ︥
ϩ︤ⲛ︥ⲟⲩⲕⲱϩ︤ⲧ︥
ⲙⲉϥⲱ̂ϣ︤ⲙ︥
ⲛⲁⲩϫⲉⲛⲉⲓ̈
ⲥⲱϣⲛ̄ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ⳿
ⲛ̄ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ⳿
ⲛ̄ⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲙⲏⲅⲉⲛⲟⲓⲧⲟ̂·
ϥⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ⳿ⲛ̄
ⲧⲟϥⲛ̄ϩⲟⲩⲟ̂·
ⲛⲉϥⲛⲁⲣⲟⲕϩ︤ⲧ︥
ⲡⲉ⳿ϩ︤ⲙ︥ⲡⲉϥϣⲁϩ⳿
ⲛ̄ⲕⲱϩ︤ⲧ·ⲉⲃⲟⲗ
ϫⲉⲟⲩⲛ̄ϭⲟⲙⲙ̄
ⲙⲟϥ·ⲛ̄ⲧⲟⲕ
ⲇⲉⲕⲣⲟⲛⲟⲥ⳿ϯ
ⲥⲱϣⲙ̄ⲙⲟ·
ⲁⲩⲱϯϫⲱ̂ⲛ̄ⲛⲁⲓ̈
ⲉϩⲟⲩⲛⲉⲣⲟ
ⲙ︤ⲛ︥ⲉⲧⲣ̂ϩⲟⲩⲟ⳿
ⲛⲁⲓ̈ϩ︤ⲙ︥ⲡⲉϩⲟ
ⲟⲩ.ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ⳿
ⲇⲉϩ︤ⲛ︥ⲧⲉⲩϣⲏ⳿
ⲁⲩⲱⲙ̄ⲙⲏⲛⲉ⳿ⲙ̄
ⲙⲏⲛⲉ⳿.ⲙⲡ︤ⲕ︥
ϭ︤ⲛⲛⲁⲟ᷍ⲩ
ⲛⲁⲓ̈ⲉⲛⲉ
ⲩⲛ̄ϭⲟⲙⲅⲁⲣⲙ̄
ⲙⲟ.ⲁⲩⲱⲉⲛⲉ
ⲃⲟⲏ̂ⲑⲉⲓⲁⲁⲛ
ⲧⲉ⳿ⲙ̄ⲡⲉⲭ︤ⲥ︥ⲛⲉ
ⲛⲁϭⲱⲁⲛⲡⲉ⳿·
ⲛ︦ⲟⲩϭⲣⲟ⳿ⲛⲁⲁⲛ
ⲡⲉ⳿ϫⲉⲙⲉϩ
ⲥⲱⲙⲁ⳿ⲛ̄ⲕⲁⲥ⳿
ⲙ̄ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ⳿
ⲉϣϫⲉⲧⲁⲓ̈ⲧⲉ
ⲧⲉⲕϭⲟⲙ.ⲛⲓⲙ
ⲉⲛⲉⲧ︤ⲕ︥ϭⲣⲟ
ⲉⲓⲧ⳿ⲉⲣⲟⲟⲩⲛ̄ⲥⲁ
ⲉⲛⲧⲣⲁϩⲧⲟⲩ
ⲉϩⲣⲁⲓ̈ⲡⲁⲣⲁ
ⲫⲩⲥⲓⲥⲙ̄ⲙⲓⲛⲉ
ⲛⲓⲙⲙ︤ⲛ︥ⲛ̄ⲥⲁ
ⲥⲟⲟⲩⲛ⳿.ⲁⲩⲱ
ϩ︤ⲛ︥ⲧ︤ⲙ︤ⲛ︥ⲧⲁⲧⲥⲟ
ⲟⲩⲛⲁⲛ⳿ⲟⲩ
ⲅⲁⲣⲛⲓⲙⲉⲧⲉ
ⲙ̄ⲡⲁⲧⲟⲩⲥⲟⲩ
ⲱ̂ⲛ︤ⲅ︥ⲙ︤ⲛ︥ⲛⲉⲕ
ⲙⲁⲅⲓⲁ⳿·ⲟⲩⲛ̄
ⲧⲁⲟⲩⲥⲩⲛⲭⲱ
ⲣⲏⲥⲓⲥ⳿ⲙ̄ⲡⲉ
ⲧⲟ̂ⲉⲃⲟⲗⲙ̄ϫⲟ
ⲉⲓⲥ·ⲏ̂
ⲟ︦ⲕⲣⲓⲧⲏⲥ⳿ⲥⲁϩ⳿
ⲛ̄ⲙ̄ⲙ︤ⲛⲧⲥⲁ
ⲕⲟⲧ︤ⲥ︥·ⲥⲟⲡ
ⲙⲉⲛ̂ⲉⲕⲡⲓⲑⲉ⳿
ⲛ̄ⲉⲧ︤ⲕ︥ⲉⲓⲛⲉ
ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩⲉϩⲣⲁⲓ̈
ⲛⲟⲃⲉϫⲉ
ⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲁϥⲓ
ⲱⲡ̂ⲛ︤ⲙ︥ⲙⲁⲁⲛ⳿·
ⲥⲟⲡϣⲧⲟⲣ
ⲧ︤ⲣⲙ̄ⲛϩⲏⲧ⳿ⲛ̄
ⲉⲧⲟⲩⲱϣ
ⲉⲓ⳿ⲉⲃⲟⲗϩ︤ⲛ︥ⲛⲉⲕ
ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ⳿ϫⲉ
ⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲁⲱ̂
ⲛⲁⲉⲃⲟⲗⲁⲛ⳿·
ϩⲱⲥⲉϣϫⲉⲛ̄
ⲥⲟⲩⲛ̄ⲙⲉ
ⲉⲩⲉ⳿ⲙ̄ⲉⲧϫⲟ
ⲥⲉ.ⲁⲩⲱⲙ̄ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥
ϣⲁϩⲧⲏϥⲛ̄ⲛ̄
ϣⲁϫⲉⲛ̄ϯⲫⲱ
ⲛⲏ⳿.ϫⲉⲙⲁⲣⲉ
ⲁⲥⲉⲃⲏⲥⲕⲱ̂
ⲛ̄ⲥⲱϥⲛ̄ⲛⲉϥ
ϩⲓⲟⲟⲩⲉ⳿.ⲁⲩⲱ
ⲣⲱⲙⲉⲛ̄ⲁⲛⲟ
ⲙⲟⲥⲛ̄ⲛⲉϥϣⲟ
ϫⲛⲉ.ⲙⲁⲣⲉϥ
ⲕⲟⲧ︤ϥ︥ϫⲟⲓ̈ⲥ
ⲁⲩⲱϥⲛⲁⲛⲁ⳿ⲛⲁϥ·
ϫⲉϥⲛⲁⲧⲁϣⲉ
ⲕⲱ̂ⲉⲃⲟⲗⲉⲙⲁ
ⲧⲉⲛ̄ⲛⲉⲧ︤ⲛ︥ⲛⲟ
ⲃⲉ·ⲛⲉⲣⲉⲛⲁ
ϣⲟϫⲛⲉⲅⲁⲣⲟ̂
ⲁⲛ⳿ⲛ̄ⲛ̄ⲛⲉⲧ︤ⲛ︥
ϣⲟϫⲛⲉ·ⲁⲩⲱ
ⲛⲉⲣⲉⲛⲁϩⲓⲟⲟⲩⲉ⳿
ⲟ̂ⲁⲛ⳿ⲛ̄ⲛ̄ⲛⲉ
ⲧ︤ⲛ︥ϩⲓⲟⲟⲩⲉ⳿.ⲁⲗ
ⲗⲁⲛ̄ⲉⲧⲉⲣⲉ
ⲡⲉⲟⲩⲏⲩⲉⲃⲟⲗ⳿
ⲙ̄ⲕⲁϩ.ⲧⲁⲓ̈
ⲧⲉⲉⲧⲉⲣⲉ
ⲧⲁϩⲓⲏ⳿ⲟⲩⲏⲩ
ⲃⲟⲗⲛ̄ⲧⲉⲧ︤ⲛ︥
ϩⲓⲏ̂.ⲁⲩⲱⲛⲉⲧ︤ⲛ︥
ⲙⲉⲉⲩⲉⲙ̄ⲡⲁⲙⲉ
ⲉⲩⲉⲙ︤ⲛ︥
ⲧ︦ⲕ̄ϭⲟⲙⲙ̄ⲙⲁⲩ
ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ⳿
ⲛ̄ⲥⲁⲧⲁⲕⲟ̂·ⲟⲩ
ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲁ̂
ⲡⲉϫⲟⲟϫⲉⲟⲩ
ⲛ̄ϭⲟⲙⲙ̄ⲙⲟ
ⲧⲁⲛⲟ̂·ⲏ̂ⲣ⳿ⲟⲩ
ϩⲱⲃⲛⲁⲛⲟⲩϥ.
ⲛ̄ⲉⲧⲉⲣⲉⲛ̄
ϩⲉⲗⲗⲏⲛ⳿ⲙⲉⲉⲩⲉ
ⲡⲁⲓ̈.ϣⲁⲛⲧ︤ⲕ︥
ⲧⲁⲁⲉⲧⲟⲟ̂ⲧ︤ϥ︥
ⲙ̄ϣⲁⲁⲣ⳿ⲛ̄ⲟⲣ
ⲅⲏ⳿ⲙ̄ⲛⲟⲩⲧⲉ
ϣⲁⲣⲉⲉⲧⲉ
ⲧⲉⲩⲥⲩⲛⲏⲑⲓⲁ⳿
ⲡⲉⲙⲓϣⲉⲛ︤ⲙ︥ⲙⲁ
ϫⲟⲟⲛ̄ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ⳿
ⲉⲧⲃⲉϫⲉϯϩⲓ
ⲥⲉⲛ̄ⲛⲉⲩⲥⲱⲙⲁ
ϩ︤ⲛ︥ϩⲉⲛⲧⲕⲁⲥ⳿·
ϫⲉⲥⲁϩⲱⲕ⳿ⲉⲃⲟⲗ⳿
ⲛ̄ⲥⲱⲙⲁⲙ̄ⲡⲉ
ⲭ︤ⲥⲁⲩⲱⲛⲉϥⲙⲉ
ⲗⲟⲥ⳿ϫⲉⲛⲁϩⲩ
ⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ⳿ⲛⲁϥ
ⲁⲩⲱⲛ̄ⲥⲉϣ︤ⲙ︥ϣⲉ
ⲛⲁϥ·ⲁⲩⲱⲛ̄ⲥⲉ
ϣ︤ⲡ︥ϩⲙⲟⲧ⳿ⲛ̄ⲧⲟ
ⲟⲧ︤ϥ︥ϩ︤ⲛ︥ⲛ̄ⲕⲉ
ϣⲱⲛⲉ.ⲟⲩ
ⲱ̂ⲛ︤ϩ︥ⲉⲃⲟⲗϫⲉⲙ︤ⲛ︥
ⲧⲁϩⲏⲩ.ⲏ̂ⲛⲁ
ϭ︤ⲛ︥ϩⲏⲩⲁⲛ⳿ϩ︤ⲛ︥
ⲣⲱⲙⲉϥⲣ̂ϩⲟ
ⲧⲉϩⲏⲧ︤ϥ︥ⲙ̄ⲛⲟⲩ
ⲧⲉⲛ̄ⲧⲇⲓ
ⲁⲓⲟⲥⲓ̈ⲱⲃ⳿ⲣ̂ⲣ︤ⲙ︥
ⲙⲁⲟ̂ⲁⲛ⳿ϩ︤ⲙ︥ⲛⲟⲩ
ⲧⲉⲉⲧⲃⲉⲛⲉϥ
ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲛⲁ⳿ⲙⲁⲩⲁⲁ·
ⲁⲗⲗⲁⲉⲧⲃⲉⲛ̄ⲕⲉ
ϣⲱⲛⲉ·ⲗⲁⲍⲁ
ⲣⲟⲥⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛ⳿
ϫⲉⲛⲉⲙ︤ⲛ︥ⲧⲁϥ
ⲉϯ·ⲁⲗⲗⲁⲛⲉϥ
ⲣ⳿ⲕⲉⲉⲡⲉⲓⲑⲩ
ⲙⲉⲓ⳿ⲉⲥⲓ̈ϩ︤ⲛ︥ⲛⲉ
ϣⲁϩⲉ⳿ⲉⲃⲟⲗϩ︤ⲛ︥
ⲧⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ⳿ⲙ̄
ⲡⲓⲣ︤ⲙ︥ⲙⲁⲟ̂ⲉⲧ︤ⲙ︥
ⲙⲁⲩ·ⲁⲩⲱⲛ̄
ⲧ︤ⲛ︥ⲛⲁⲩⲁⲛ⳿ⲕⲉ
ϩⲱⲃ⳿ⲧⲉⲕ︤ϥ︥ⲉ
ⲧⲟⲡ̂ⲙ̄ⲛⲟϭ
ⲙ̄ⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ⳿
ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ︤ϥ︥ⲛ̄
ⲥⲁϥⲓϩⲁϩⲉⲛϣⲱ
ⲛⲉ
ⲻⲻⲻ
ⲻⲻⲻ
ⲻⲻⲻ
ⲻⲻⲻ
ⲥⲓⲛⲟⲩⲑⲓⲟⲩ·
ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ

ANNIS Metadata

annotation: Tamara Siuda, Lance Martin, Caroline T. Schroeder
attributed_author: Shenoute
author: Shenoute
collection: Copte
Coptic_edition: Chassinat (1911) pp. 29-38
corpus: shenoute.prince
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:shenoute.prince.chassinat_ed:28-55
entities: automatic
identities: checked
idno: 1 ff. 6-10
language: Sahidic Coptic
license: CC-BY 4.0
msContents_title_n: 4
msContents_title_type: Discourses
msItem_title: Because of You Too O Prince of Evil
msName: MONB.XH
note: David Brakke and Andrew Crislip published a translation of Because of You Too O Prince of Evil in their book Selected Discourses of Shenoute the Great (Cambridge University Press, 2015).
objectType: codex
order: 02
origDate: between 700 and 1200 C.E.
origDate_notAfter: 1200
origDate_notBefore: 0700
origDate_precision: low
origPlace: White Monastery
pages_from: 195
pages_to: 204
parsing: automatic
paths_authors: 95
paths_manuscripts: 609
paths_works: 354
people: Cronus; Devil; Gabriel; Jesus; Job (biblical figure); Michael (archangel); Raphael (archangel); Rich man and Lazarus; Shenoute
placeName: Atripe
places: none
previous: urn:cts:copticLit:shenoute.prince.chassinat_ed:1-28
project: Coptic SCRIPTORIUM
redundant: no
repository: Institut français d'archéologie orientale Cairo
segmentation: checked
source: Chassinat edition, OCR via So Miyagawa
tagging: automatic
title: Because of You Too O Prince of Evil XH 195-204
translation: none
Trismegistos: 108162
version_date: 2021-09-23
version_n: 4.2.0

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:shenoute.prince.chassinat_ed:28-55. [version number], [date]. https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.prince.chassinat_ed:28-55.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:shenoute.prince.chassinat_ed:28-55.

Document Edition: urn:cts:copticLit:shenoute.prince.chassinat_ed:28-55

Work: urn:cts:copticLit:shenoute.prince

Text Group: urn:cts:copticLit:shenoute

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Diplomatic Edition HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.prince.chassinat_ed:28-55/dipl/html

Normalized Text HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.prince.chassinat_ed:28-55/norm/html

Analytic Visualization HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.prince.chassinat_ed:28-55/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.prince.chassinat_ed:28-55/tei/xml

Paula XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.prince.chassinat_ed:28-55/paula/xml

relANNIS: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.prince.chassinat_ed:28-55/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.prince.chassinat_ed:28-55/annis