Diplomatic Edition

ⲧⲃⲏⲏⲧ︤ⲟⲛ⳿
ⲱ̂ⲁⲣⲭⲏⲅⲟⲥ⳿
ⲛ̄ⲕⲁⲕⲓⲁ⳿ⲛ̄ⲧ
ⲙⲉⲑⲟⲇⲟⲥ⳿ⲛⲓⲙ
ⲛ̄ⲕⲁⲕⲟⲧⲣⲟ
ⲡⲓⲁ⳿ϣⲱⲡⲉ·
ⲛ̄ⲥⲁⲃⲏⲗⲅⲁⲣϫⲉ
ⲡⲣⲟⲧⲁⲥⲥⲉ⳿
ⲙ̄ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ⳿
ⲛⲓⲙⲙ̄ⲡⲉⲙⲧⲟ̂
ⲉⲃⲟⲗⲛ̄ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ
ⲛⲓⲙ.ⲉⲛⲉⲣ
ⲅⲉⲓ⳿ϩ︤ⲛ︥ⲛ̄ⲣⲱⲙⲉ.
ⲙⲟⲥⲧⲉⲟⲩⲃⲉ⳿
ⲁⲅⲁⲡⲏ⳿.ⲧ︤ⲙ︦ⲛ︦ⲧ︥
ϫⲁϫⲉⲟⲩⲃⲉ⳿ϯ
ⲣⲏⲛⲏ⳿.ϫⲱ
ϩ︤ⲙ︥ⲟⲩⲃⲉⲡ︤ⲧ︥̄︦ⲃ︦
ⲃⲟ̂.ϫⲓϭⲟ
ⲛ︤ⲥ︥ⲟⲩⲃⲉ⳿ⲇⲓ
ⲕⲁⲓⲟⲛ⳿ⲁⲩⲱϩⲁⲡ⳿.
ⲁⲩⲱⲛ̄ⲕⲉⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥
ⲁⲥⲉⲃⲏⲥⲧⲏⲣⲟⲩ
ⲟⲩⲃⲉⲧ︦︥︦ⲙ︦ⲛ︦ⲧ︥ⲉⲩ
ⲥⲉⲃⲏⲥ⳿.ⲛⲉⲣⲉ
ⲡⲓⲙⲏⲏϣⲉⲧⲏ
ⲣ︤ϥ︤ⲛⲁⲃⲱⲕⲁⲛ⳿
ⲧⲁⲕⲟ̂=
ⲱ̈ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧⲟⲩⲛ̄ⲉⲧ
ⲛⲟⲉⲓ⳿ϫⲉⲟ᷍ⲩⲡⲉ
ⲟⲩϩⲩⲗⲏ⳿ⲛ̄ⲭⲟⲣ
ⲧⲟⲥ⳿ϩⲓⲣⲟⲟⲩⲉ⳿.
ⲛ̄ⲛⲁϩ︤ⲣ︦ⲙ︥ⲡⲓⲕⲱ
ϩ︤ⲧⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲛⲟ
ϫ︤ϥ︥ⲉϫⲱⲟⲩ.ⲟ᷍ⲩ
ⲡⲉϩⲉⲛϩⲛⲁⲁⲩ
ⲛ̄ⲃⲗ︥ϫⲉ⳿ⲛ̄ⲛⲁϩ︤ⲣ︦ⲛ︥
ⲟⲩⲱ̂ⲛⲉⲉⲩϣⲁ⳯
ⲣⲁϩⲧⲟⲩⲛ̄ϩⲏⲧ︤ϥ︥=
ⲓ̈ϫⲱⲛ̄ⲛⲁⲓ̈
ϩⲟⲩⲛⲉϩⲣⲁⲕ⳿ⲡⲉ
ⲡ︤ⲛ︦ⲁ︥ⲛ̄ⲁⲕⲁⲑⲁⲣ
ⲧⲟⲛ⳿.ϫⲉⲛ̄ⲧ︤ⲕ︥
ⲟⲩⲟ᷍ⲩϩⲱⲱϥ
ⲙ︤ⲛ︥ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲉ
ⲧⲏⲣⲟⲩⲛ̄ⲛⲁ
ϩ︤ⲣ︦ⲛ︥ϭⲟⲙⲙ̄
ⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲧ
ϩ︤ⲙ︥ⲣⲱⲙⲉⲉⲧ
ⲣ⳿ϩⲱⲃⲁⲅⲁ
ⲑⲟⲛ⳿=ⲙ̄ⲡ︤ⲣ︥
ϣⲟⲩϣⲟⲩⲙ̄ⲙⲟ
ⲉϫ︤ⲛ︥ϩⲉⲛⲣⲱ
ⲙⲉⲛ̄ⲕⲟⲧ︤︥ⲕ
ϫⲉⲃⲟϣⲟⲩ
ⲏ̂ⲁⲕϣⲱⲗ⳿ⲛ̄
ⲛⲉⲩⲏⲓ̈.ⲁⲙⲟⲩ
ⲉⲃⲟⲗⲟⲩⲃⲉ⳿ⲉⲧ
ⲣⲏⲥ⳿ⲁⲩⲱⲉⲧ
ⲣⲟⲉⲓⲥ⳿ⲱ̂ⲣⲉϥ
ϩⲱⲧ︤ⲃ︥=
ⲧⲃⲉⲟ᷍ⲩⲛⲁ⳿
ⲉⲕⲛⲏⲩⲙ̄ⲡⲉⲩ
ⲕⲱⲧⲉϩ︤ⲛ︥ⲛⲉ
ⲫⲁⲛⲧⲁⲥⲓⲁ⳿ⲛ̄ϩⲉ⳯
ⲣⲁⲥⲟⲩⲛ̄ϩⲁϩ⳿
ⲛ̄ⲥⲙⲟⲧ⳿·ⲉϣ
ϫⲉⲟⲩⲉϣⲙⲓ
ϣⲉ.ⲙ̄ⲡ︤ⲣⲕⲁ
ⲕⲉϩⲛⲟ⳿ϣⲁ
ⲣ⳿ⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ
ⲛ̄ϩⲏⲧ︤ϥ︥ⲟⲩⲃⲉ⳿
ⲉⲧⲕⲱ̂ⲛ̄ϩⲧⲏϥ⳿
ⲛⲟⲩⲧⲉϩ︤ⲛ︥
ⲟⲩⲙⲉ⳿.ⲉⲧⲥⲣⲟ
ϥⲧ̄ⲉⲃⲟⲗϩⲛ̄ⲛⲉⲕ
ⲥⲱⲱϥ⳿ϯⲟⲩ
ⲃⲏⲕ⳿ⲁⲡⲟⲥⲧⲁ
ⲧⲏⲥ⳿ⲛ̄ⲧⲙ̄ⲙ︤̄ⲛ̄ⲧ
ⲙⲁⲗⲁⲕⲟⲥϣⲱ
ⲡⲉⲉⲃⲟⲗⲛ̄ϩⲏ
ⲧ̄ϥ.ⲁⲩⲱⲉⲧⲗⲟ
ⲃⲉⲛ̄ⲥⲁⲛ̄ϫⲱ
ϩⲙ̄ⲙ̄ⲙⲓⲛⲉⲛⲓⲙ.
ⲛ︦ⲧⲟⲕⲉⲧⲟⲩ
ϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲛ̄
ϩⲏⲧ︤ⲕ︥ⲛ̄ⲛⲉⲩ
ⲡⲁⲑⲟⲥ⳿ⲛ̄ϭⲓⲛ︦
ϩⲟⲟⲩⲧ⳿ⲙ︤ⲛ︥ⲛⲉ
ϩⲓⲟ̂ⲙⲉⲛ̄ⲧ
ϣⲓⲃⲉⲙ̄ϩⲱⲃ⳿
ⲛ̄ⲧⲉⲩⲫⲩⲥⲓⲥ⳿
ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲧⲉⲩ
ⲫⲩⲥⲓⲥ⳿·ⲛ︦
ⲣ⳿ϩⲟⲟⲩⲧⲁⲛ⳿ⲟⲩ
ⲇⲉⲛ̄ⲣ⳿ⲥϩⲓⲙⲉ
ⲁⲛ⳿.ⲛ̄ⲣ̂ⲙⲁ
ⲥⲉⲁⲛ⳿ⲟⲩⲧⲉ
ϩⲧⲟϩⲓⲉⲓⲱ.ϩⲓ
ϭⲁⲙⲟⲩⲗ⳿.ϩⲓⲧ︤ⲃ
ⲛⲏ⳿ⲛⲓⲙ·ⲛ︤ⲅ︥
ⲣ⳿ϩⲟϥⲇⲉⲁⲛⲟⲛ⳿
ϩⲓⲟⲩⲟⲟϩⲉ⳿.ⲁⲩⲱ
ϫⲁⲧϥⲉ⳿ⲛⲓⲙ·
ⲛ︤ⲅ︥ⲣ⳿ⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ
ⲁⲛ⳿.ⲟⲩⲧⲉⲥⲟ
ⲟⲩϩ︤ⲥ︥ⲙ̄ⲡⲟⲛⲏ
ⲣⲟⲥⲛ̄ⲣⲱⲙⲉ·
ⲛ̄ⲣ̂ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ
ⲁⲛ⳿.ⲟⲩⲧⲉⲥⲟ
ⲟⲩϩ︤ⲥ︥ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ·
ⲛ︤︥ⲣ̄ϣⲏⲓ̈ⲁⲛ⳿ⲟⲩ
ⲇⲉⲙⲁϥϣⲟ
ⲕ︤ϩ︥.ⲛ︤︥ⲣ̄ⲧⲟⲟⲩ
ⲁⲛ⳿ⲟⲩⲧⲉⲕⲁϩ⳿·
ⲛ︤ⲣ⳿ⲣ︤ⲙ︥ⲙⲁⲟ̂ⲁⲛ⳿
ⲟⲩⲧⲉⲣⲉⲧⲱ
ⲃ︤ϩ︥.ϫⲓⲅⲁⲣⲙ̄
ⲉⲓⲛⲉⲛ̄ⲛⲁⲓ̈
ⲙ︤ⲛ︥ⲉⲧⲛⲁ
ϣⲱⲟⲩⲛⲁⲓ̈·
ⲁⲩⲱⲛ︤ⲅ︥ⲏⲡⲁⲛ⳿
ⲟⲩⲁ̂ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ.
ⲡⲉⲕϩ︤ⲣ︦︥ⲃⲡⲉⲕ
ϩ︤ⲣ︦ⲃ︥ⲟⲛⲡⲉ⳿·
ⲁⲩⲱⲛ̄ⲧⲟⲕⲛ̄
ⲧⲟⲕⲟⲛⲡⲉ⳿·
ϩⲛⲟ⳿ⲉⲧϭ︤ⲗⲙ︥
ⲗⲟⲙ︤ⲧⲧⲏⲣ︤ϥ︥
ϫ︤ⲛ︥ⲛⲉϥⲉⲣⲏⲩ.
ⲏ̂ⲉⲃⲟⲗϩ︤ⲛ︥ⲛⲉϥ
ⲉⲣⲏⲩ,ⲁⲩⲱⲙ︤ⲛ︥
ⲧ︤ⲕ︥ⲟⲩⲙⲉⲣⲟⲥ
ϣⲏⲙ⳿ⲙ̄ⲙⲉⲗⲟⲥ⳿
ϩ︤ⲛ︥ⲗⲁⲁⲩ.ⲛ̄ⲧⲟⲕ
ⲁⲩⲱⲛⲉⲕⲕⲉ
ⲇⲁⲓⲙⲱⲛ⳿=
ⲭⲏⲙⲁⲅⲁⲣⲛⲓⲙ
ⲉⲧ︤ⲕ︥ϣⲓⲃⲉⲙ̄
ⲙⲟⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩ
ϩⲉⲛϣ︤ⲙ︥ⲙⲟ̂
ⲣⲟⲛⲉ⳿.ⲁⲩⲱ
ϩⲉⲛⲫⲁⲛⲧⲁⲥⲓⲁ⳿
ⲧⲏⲣⲟⲩⲛⲉ⳿=
ϩⲣⲟⲛ̄ⲧⲟⲕ
ⲙ︤ⲛ︥ⲡⲉ⳿ⲁⲩⲱ
ⲁⲏⲣ⳿ⲙ︤ⲛ︥ⲟⲩ
ⲟ̂ⲉⲓⲛ⳿ϫⲉⲉⲕⲉ
ϫⲓⲙ̄ⲡⲉⲩϩ︤ⲣ︦︥ⲃ.
ⲛ̄ⲟⲛ⳿ϣⲁ
ⲣ̂ⲧⲩⲡⲟⲥ⳿ⲛ̄
ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ
ϩ︤ⲛ︥ⲁⲏ⳿ϩ︤ⲛ︥ⲟⲩ
ⲕⲱϩ︤ⲧ︥ⲙ︤ⲛ︥ⲟⲩ
ⲕ︤ⲙ︥ⲧⲟ⳿.ⲙ︤ⲛ︥ⲟⲩ
ⲛⲟϭⲛ̄ⲗ⳿ϩⲱⲃ⳿·
ⲙ︤ⲛ︥ⲟⲩⲕⲁⲡⲛⲟ⳿
ⲡⲏⲧ⳿ϩ︤ⲙ︥ⲕⲁϩ⳿
ϩⲱⲥⲉϣϫⲉ
ⲣⲉⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉ
ⲛⲏ⳿ⲧⲏⲣ︤ⲥ︥ⲛⲁⲧⲁ
ⲕⲟ⳿ϩⲓⲧ︤ⲙ︥ⲕⲁ
ⲕⲉⲛ̄ⲛⲟⲩϫ⳿ⲉⲧ
ⲡⲱⲣ︤ϣⲉⲃⲟⲗ⳿
ⲉϫ︤ⲙ︥ⲕⲟⲥⲙ
ⲧⲏⲣ︤ϥ︥·ⲣ⳿
ⲕⲉϫⲓⲙ̄ⲡ︤ϩⲣ︦ⲃ︥
ⲛ̄ϩⲉⲛⲙⲏⲏϣⲉ⳿
ⲛ̄ⲣⲱⲙⲉⲙ︤ⲛ
ⲛⲉⲕⲇⲁⲓⲙⲱⲛ⳿·
ⲡⲏⲧⲁϣ
ϭⲁⲡ⳿ϫⲉⲁⲏ⳿ⲧⲉ⳿·
ϣ︤ⲧⲣⲧⲱⲣ⳿·
ϩⲉ⳿ⲧⲱ
ⲟⲩⲛ⳿.ⲣⲱϩ︤ⲧ︥
ⲕⲁϩ⳿·ⲛⲁⲓ̈
ⲧⲏⲣⲟⲩϫⲉⲕⲁⲥ
ⲛⲁⲁⲡⲁⲧⲁ⳿
ⲛ̄ⲉⲧⲛⲁⲩ
ⲛⲉⲕⲫⲁⲛⲧⲁ
ⲥⲓⲁ⳿ⲙ̄︤ⲛ︦ⲧⲁⲥⲉ
ⲃⲏⲥϩ︤ⲛ︥ϩⲉⲛⲣⲁ
ⲥⲟⲩ=ⲧⲁⲓ̈ⲧⲉ
ϣⲁⲧⲁϣⲉ
ⲟⲉⲓϣⲛ̄ϩⲁϩⲛ̄
ⲥⲟⲡ̂ϫⲓⲛⲙ̄ⲁⲓ
ⲱⲛ⳿ϩ︤ⲛ︥ⲉⲧⲉ
ⲛⲟⲩⲕⲛⲉ⳿ϫⲉ
ⲁⲏⲧⲉ⳿.ⲛ̄ⲧ
ⲁⲛⲡⲉ⳿.ϫⲓϭⲟⲗ
ⲛϩⲏⲧⲕ︥.ϫⲓ
ϭⲟⲗⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩ·
ⲙⲉⲉⲩⲉϫⲉ
ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ⳿
ⲛ̄ⲧⲉⲟⲩⲟ̂ⲉⲓⲛ⳿
ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲩ
ⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ︥=
ⲏ︦ϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ
ϩⲁⲣⲱⲙⲉϩ︤ⲛ︥
ⲟ᷍ⲩϫⲉⲛⲁ
ⲧⲟⲃⲥϥ︥ϫⲉⲙ̄ⲡ︤ⲣ︥
ⲣ̂ⲛⲟⲃⲉ·
ⲟⲩⲉϣⲙⲟⲟⲩ
ⲧ︤ϥⲛ̄ⲧⲟϥⲛ̄ϩⲟⲩⲟ⳿.
ⲡⲉⲕⲣⲟϥⲧⲏⲣ︤ϥ︥
ⲁⲩⲱⲙⲟⲩ
ⲥⲱⲣ︤ⲙ︥ⲧⲏⲣ︤ϥ︥=
ⲟ⳿ⲛ̄ⲣ⳿ⲣ︦ⲟϩ︤ⲛ︥
ⲟⲩ.ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ̈
ϩⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ⳿.ϫⲉ
ⲛⲁϫⲓⲙ̄ⲡⲉⲩ
ⲥⲙⲟⲧ⳿ⲧⲣⲉ
ϣⲧⲟⲣ︤ⲧⲣⲛ̄ⲛⲉⲧ
ⲛⲁϣⲧ︦ⲣⲧⲱⲣⲕ̄
ⲛ̄ⲧⲟⲕ=
ⲩ︦ⲉⲣⲟⲡⲉⲣ⳿ⲧⲩ
ⲡⲟⲥⲛ̄ⲁⲙⲛ̄ⲧⲉ
ϩⲱⲥⲉϣϫⲉ
ⲥⲱⲛ︤ϩ︥ⲛ̄ⲛ̄ⲣⲱ
ⲙⲉⲛⲟⲩϫⲉ⳿
ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩⲉϩⲣⲁⲓ̈
ⲕⲱϩ︤ⲧ︥ϩ︤ⲙ︥
ⲧⲣⲉϭⲟⲟⲗⲉⲕ⳿
ⲙ̄ⲡⲉⲕⲕⲟⲥⲙⲟ⳿
ⲛ̄ⲟⲩⲟ̂ⲉⲓⲛ⳿
ⲛⲟⲩϫ⳿.ϩⲱⲥⲛⲟⲩ
ⲧⲉⲁⲩⲱⲭ︤ⲥ︥·
ϩⲱⲃⲛⲓⲙϥⲡⲟ
ⲟⲛⲉ⳿.ϩⲱⲃⲛⲓⲙ
ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ
ⲁⲛ⳿ⲉⲧⲉⲟⲩⲛ̄
ⲧⲁⲥⲟⲩ=
ⲛ︦ⲥⲙⲟⲧⲅⲁⲣⲉⲧⲉ
ϣⲁⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩ⳯
ⲛ︦ϩⲏⲧⲟⲩϣⲁ
ⲧⲉⲛⲟⲩⲕⲛⲉ⳿
ⲣⲏⲥ⳿.ⲛ︦ⲧⲟⲟⲩ
ⲁⲛ⳿ⲉⲧⲉϣⲁ
ⲉⲓ⳿ⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩϩ︤ⲛ︤︥
ϩⲉⲛⲣⲁⲥⲟⲩⲉϫⲛ̄
ⲉⲧⲉⲣⲉϩⲧⲏ
ⲕⲏ⳿ⲓⲥ︥=ⲉⲕ
ϣⲁⲛⲟⲩⲟⲛϩ︤
ⲅⲁⲣⲉⲃⲟⲗⲛ̄
ⲛ̄ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ⳿
ⲛ̄ⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲕ
ⲛⲉ⳿.ⲛ̄ⲥⲉⲛⲁ
ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉⲛⲁ
ⲁⲛ⳿.ⲛ̄ⲥⲉⲥⲟⲟⲩ⳯
ⲅⲁⲣⲁⲛ⳿ⲛ̄ⲙⲓ
ⲛⲉⲛ̄ⲟⲩⲁⲅⲅⲉ
ⲗⲟⲥⲛ̄ⲧⲉϫⲟ
ⲉⲓⲥ·ⲟⲩϩ︤ⲣ︦︥ⲃ̄
ⲛ̄ⲇⲁⲓⲙⲱⲛ
ⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲛⲙ̄
ⲙⲟⲛ̄ϩⲏⲧ︦ϥ=
ⲕϣⲁⲛⲟⲩⲟⲛ
ϩ︤ⲕ︥ⲇⲉⲉⲃⲟⲗϩ︤ⲛ︥
ⲛⲉⲕⲥⲙⲟⲧ⳿
ⲉⲧⲣⲟⲉⲓⲥ⳿ⲟⲩ
ⲃⲏⲣⲏⲥ⳿·
ⲥⲟⲟⲩⲛ⳿ϫⲉⲥⲉ
ⲛⲁⲉⲓⲙⲉⲉⲣⲟ·
ⲟ᷍ⲩⲡⲉⲧ︤ⲕ︥ⲛⲁⲁⲁϥ
ϣⲁϫⲓϩ︤ⲣ︦︥ⲃ̄ϩⲱⲥ
ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ⳿ⲛ̄ⲟⲩ
ⲟ̂ⲉⲓⲛ⳿ⲛ̄ⲛⲁϩⲣⲁ.
ⲡⲁⲗⲓⲛⲟⲛ⳿ⲥⲉⲧⲁ
ϩⲟ⳿ⲙ̄ⲙⲟϩ︤ⲙ︥
ⲡⲁⲓ̈.ⲁⲩⲱⲙⲉ
ϩⲱⲡ⳿ⲉⲣⲟⲟⲩ.
ⲕⲁⲓⲅⲁⲣⲉⲩϣⲁⲛ
ⲣ̂ⲙ̄ⲉⲧⲟⲩ
ⲉϣϥⲓⲛ̄ⲧⲟⲟ
ⲟⲩⲉϩⲣⲁⲓ̈ⲉⲣⲟ
ⲟ̂ⲛ̄ⲙ̄ⲉ⳯
ϥⲣⲉϩ︤ⲧⲟⲩ
ⲧⲏⲩ=
ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲡⲣⲟ
ⲛⲟⲓⲁ⳿ⲅⲁⲣⲙ̄
ⲧⲉⲟⲩⲏⲩⲙ︤ⲙ︥ⲟ
ⲟⲩⲁⲛ⳿ⲛ̄ⲕⲁⲓⲣⲟⲥ
ⲛⲓⲙ.ⲥⲉⲉⲓⲙⲉ
ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ⳿
ⲙ̄ⲙⲉ⳿.ⲁⲩⲱⲣⲁ
ⲟⲩⲛⲓⲙⲙ̄ⲙⲉ⳿
ⲙ︤ⲛ︥ϩⲱⲃⲛⲓⲙⲙ̄
ⲙⲉ⳿.ⲁⲩⲱϣⲁ
ϫⲉⲛⲓⲙⲙⲛ̄
ⲥⲙⲟⲧⲛⲓⲙⲙ̄
ⲙⲉ⳿ϩ︤ⲛ︥ⲉⲧ︤ⲕ︥
ⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉ⳿ⲛ̄ⲛ̄
ⲣⲱⲙⲉⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩ
ⲧⲏⲣⲟⲩ.ⲇⲟ
ⲕⲓⲙⲏ⳿ⲅⲁⲣⲉⲣⲉ
ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ⳿ⲛⲁ
ⲛⲟⲩⲥ⳿ⲟⲩⲏϩ⳿ⲛ̄
ⲥⲱⲥ⳿ⲛ̄ⲛⲁϩ︤ⲣ︦︥ⲛ
ⲉⲧⲇⲟⲕⲓⲙⲁ
ⲍⲉ⳿ⲛ̄ⲛⲉⲡ︤ⲛ︦ⲁ︥ⲛ̄
ⲙⲉ⳿.ⲙ︤ⲛ︥ⲛⲉ
ⲡ︤ⲛ︦ⲁ︥ⲛ̄ⲧⲉⲡⲗⲁ
ⲛⲏ⳿.ⲉⲙⲙⲟⲛ⳿
ϩⲛⲟ̂ⲉⲧⲗⲟⲃⲉ⳿
ⲉⲧⲃⲉⲟ᷍ⲩⲛⲁ
ⲣ̂ⲁⲧϩⲏⲧ⳿ⲧⲣⲉ
ϭⲱϣ︤ⲧ︥ϩⲏⲧ︤ϥ︥
ⲛ̄ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ⳿
ⲏ̂ⲟⲩⲡ︤ⲛ︦ⲁ︥ⲧⲣⲉ
ⲟⲩⲱ̂ⲛϩ︥ⲉⲣⲟⲛ⳿
ϩⲓⲃⲟⲗ.ⲏ⳿ⲧⲣⲉ
ϣⲁϫⲉⲛ︤ⲙ︥ⲙⲁⲛ⳿.
ⲉⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲁⲩⲱⲡⲉϥⲡ︤ⲛ︦ⲁ︥
ⲙ︤︦ⲛ︦︥ⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉ
ⲗⲟⲥϣⲁϫⲉⲛ︤ⲙ︥
ⲙⲁⲛ⳿ϩⲓϩⲟⲩⲛ⳿ⲙ̄
ⲙⲟⲛ⳿.ⲉⲧ
ϣⲟⲩⲉⲓⲧⲅⲁⲣ⳿
ⲁⲩⲱⲉⲧⲉⲣⲉ
ⲓ︤ⲥ︥ⲟⲩⲏϩⲁⲛ⳿ⲛ̄
ϩⲏⲧⲟⲩ.ⲛⲉⲛⲉ
ⲧ︤ⲕ︥ⲥⲱⲛ︤ϩ︥ⲙ̄ⲙⲟ
ⲟⲩϩ︤ⲛ︥ⲛⲓⲥⲙⲟⲧ⳿.
ⲛ̄ⲛⲁϣⲥⲱⲃⲉ
ⲁⲛ⳿ⲛ̄ⲛⲁⲡⲉⲭ︤ⲥ︥
ϩ̄ⲛⲟⲩⲙⲉ⳿.ⲟ᷍ⲩ
ⲅⲁⲣⲉⲧⲉⲙ̄ⲡ̄ⲕ
ⲣ̂ⲛ̄ⲣⲱⲙⲉⲛ̄ⲁⲧ
ⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲁⲕ⳿ⲛ̄
ϩ︤ⲙ︥ϩⲁⲗⲛ̄ϩⲏⲧ︤ϥ︥
ϫⲉⲛⲁⲣ⳿ⲃⲟⲗ⳿
ⲛⲉⲓⲕⲟⲟⲩⲉ⳿==.
ⲱ̈ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧⲟⲩⲛ̄ⲉⲧ
ⲛⲁⲛⲁⲩⲡⲉⲕ
ⲧⲁⲕⲟ̂ⲧⲁⲕⲟ̂
ⲛ︤ⲙ︥ⲙⲁⲁⲛ⳿.
ϩ︤ⲙ︥ⲡⲉϩⲟⲟⲩ
ⲧⲉⲣⲉⲟⲣⲅⲏ⳿ⲙ̄
ⲉⲛⲧⲧⲁⲕⲟ⳿
ⲛ̄ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉⲛ̄
ⲛⲉϥϭⲓϫⲛⲁⲥⲉϩ
ⲥⲱϩ︤ⲕ︥ⲛ̄ⲛ̄ⲟⲩ
ⲕ︤ⲣ︥ⲙⲉⲥ⳿.ⲁⲩⲱ
ⲛ︤ⲥ︥ϩⲓⲧ︤ⲕ︥ⲛ︤ⲥ︥ϣⲁ
ϣ︤ⲉⲃⲟⲗϩ︤ⲛ︥
ⲙ︤ⲛ︥ⲧⲉ⳿=
ⲩⲟ̂ⲉⲓ⳿ⲛ̄ⲉⲧⲛⲁ
ⲛⲁⲩⲙⲉⲛ⳿ⲡⲉⲕ
ⲧⲁⲕⲟ̂.ⲧⲁⲕⲟ⳿
ⲇⲉⲛ︤ⲙ︥ⲙⲁⲕ⳿·
ⲩⲟⲉⲓ⳿ⲛ̄ⲉⲧⲉ
ⲙ̄ⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲛ︦ⲧⲉⲕ
ϭⲓⲛϣⲁϫⲉ.ⲏ̈ⲧⲉⲕ
ϭⲓⲛϭⲱⲣ︤ϭ︦︥.ⲉⲃⲟⲗ
ϫⲉⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲛ̄
ⲡⲉϩⲣⲟⲟⲩⲛ̄ⲛⲉ
ⲅⲣⲁⲫⲏⲛ̄ⲧϥⲉⲓ⳿
ⲉⲃⲟⲗⲉϫ︤ⲙ︥ⲕⲁϩ
ⲧⲏⲣ︤ϥ︥=
ⲁⲓ̈ⲁⲧⲟⲩⲛ̄ⲉⲛ
ⲉⲓⲙⲉⲉⲣⲟ
ⲙ︤ⲛ︥ⲛⲉⲕⲙⲟⲕ
ⲙⲉ⳿ⲕⲉⲧϩⲏⲡ⳿·
ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ⳿ⲛⲉ
ⲥⲱⲱϥⲉⲧⲉⲟⲩ
ⲛ̄ϭⲟⲙⲛ̄ϩⲉⲛϣⲏ
ⲣⲉϣⲏⲙⲟⲩ
ⲱ̂ⲛⲟⲩ·ⲁⲩⲱ
ⲛ̄ⲥⲉⲧ︤ⲙ︥ϩⲱⲡ⳿
ⲉⲧⲕⲱⲙ︤ϣ︥
ⲙ̄ⲙⲟⲙ︤ⲛ︥ⲛⲉⲕ
ϫⲱϩ︤ⲙ︥.ⲉⲧ
ϭⲟⲟⲙⲉⲛ̄ⲧϥ
ⲧⲥⲁⲃⲉ⳿ⲉⲧⲙⲟ
ⲟϣⲉⲧⲏⲣⲟⲩϩ︤ⲛ︥
ⲟⲩϭⲱⲱ̂ⲙⲉ⳿·
ⲉⲛⲧⲧ︤ⲥ︥ⲧⲟϥ⳿·
ⲉⲃⲟⲗ.ϥⲧⲣⲉ
ⲧ︦︤ⲥ︦︥ⲧⲉ⳿ϩⲉⲛⲗⲁⲟ⳿
ⲉⲃⲟⲗⲟϣ=
ⲃⲟⲗⲧⲱⲛ⳿ϫⲉ
ⲛⲁϫⲟⲟⲅⲉ
ⲛⲟⲥⲛ̄ⲛ̄ⲣⲱⲙⲉ
ϫⲉⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟ
ⲟⲩϫⲉϩⲁⲧ⳿ⲉⲧ
ⲧ︤ⲥ︥ⲧⲏⲩⲉⲃⲟⲗ⳿
ϫⲉϫⲟⲉⲓⲥ
ⲧ︤ⲥ︥ⲧⲟⲟⲩⲉⲃⲟⲗ=
ⲓϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ⳿
ϫⲉⲛ̄ⲧⲥ︤ⲛ︦ⲧ
ⲧⲉⲃⲇⲉⲗⲗⲏ⳿ϫⲉ
ⲛⲁⲧ︤ⲛ︥ⲧⲱ
ⲛ︤︥ⲉⲣⲟ.ⲧⲁⲓ̈
ⲉⲧⲉⲙ̄ⲡⲟⲩⲧⲥⲓ
ⲥ⳿ⲛ̄ϭⲓⲛⲉⲥϣⲉ
ⲉⲣⲉ.ⲟⲛⲧⲱⲥ⳿
ⲟⲩⲱ̂ⲧ︤ⲃ︥ⲙ̄ⲙ
ⲉⲃⲟⲗ⳿ⲁⲩⲱⲕ︦ⲣ︦
ϩⲟⲩⲟ̂ⲉⲣⲟ·
ⲁⲩⲱⲛ︦ⲥ︦ⲛⲁϣⲧⲁ
ϩⲟⲁⲛ⳿ϩ︤ⲛ︥ⲧ︤ⲙ︦︦ⲛ︦ⲧ︥
ⲁⲧⲥⲓ⳿=ϣⲟⲙ
ⲧⲉ⳿ⲉⲛⲧⲧⲁⲩⲉ⳿
ⲡⲉⲩⲣⲁⲛ⳿ϫⲉⲙ̄
ⲟⲩⲧⲥⲓⲟⲥ⳿ⲙ̄
ⲡⲉⲥⲟⲩⲱϣ
ⲧ︤ⲙⲉ⳿ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ
ⲛ̄ϩⲏⲧ︤ϥ︥ϩ︤ⲛ︥ⲟⲩ
ⲙⲉ⳿·ⲛ̄ⲧⲟⲕ
ⲇⲉⲙ̄ⲡⲉⲣⲉϥ
ⲡⲉϩ︤ⲧ︥ⲥⲛⲟϥ
ⲃⲟⲗ.ⲙ̄ⲡⲉⲣⲉϥ
ϣ︤ⲙ︥ϣⲉⲉⲓⲇⲟ
ⲗⲟⲛ⳿·ⲙ̄ⲡⲉ
ϩⲉⲗⲗⲏⲛ⳿.ⲙ̄ⲡⲉ
ϩⲁⲓⲣⲉⲧⲓⲕⲟⲥ⳿·
ⲙ̄ⲡⲉⲣⲉϥϫⲓⲛ
ϭⲟⲛ︤ⲥ︥.ⲙ̄ⲡⲉ
ⲡⲟⲣⲛⲟⲥ⳿.ⲙ̄ⲡⲉ
ⲙⲁⲗⲁⲕⲟⲥ⳿·
ⲙ̄ⲡⲉⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ⳿·
ⲙ̄ⲡⲉⲉⲛⲧ
ⲕⲁⲛⲟⲩⲧⲉⲛ̄
ⲥⲱⲟⲩⲧⲏⲣⲟⲩ
ⲧⲥⲓⲟⲕ⳿ⲱ̂ⲣⲉϥ
ϩⲱⲧ︤ⲃⲣⲱⲙⲉ=
ⲁⲓ̈ⲁⲧⲟⲩϭⲉⲛ̄
ⲧⲉⲙ̄ⲡⲟⲩⲧⲉⲡ⳿
ⲧⲉⲕϯⲡⲉ⳿ⲉⲛⲉϩ⳿
ϫⲉⲉⲕⲉⲧⲉⲡ⳿
ⲧⲱⲟⲩ·ⲉⲃⲟⲗ
ϫⲉϩⲁⲡ︤ⲥ︥ⲡⲉ⳿
ⲧⲣⲉⲉⲧ︤ⲕ︥ⲛⲁ
ⲧⲉⲡ⳿ⲧⲉⲩϯⲡⲉ⳿
ⲧⲉⲡⲧⲱⲕ⳿.ⲛⲓ
ϭⲓⲛⲟⲩⲟⲟⲙⲅⲁⲣ
ⲛ̄ⲟⲩⲱⲧ⳿ⲉⲛⲉⲧ
ϩⲁⲣⲱⲕ⳿ⲛ︤ⲙ︥ⲙⲁ
ⲁⲓ̈ⲁⲧⲟⲩⲟⲛ⳿ⲛ̄
ⲉⲛⲧϫⲱ
ⲧ︤ϩϩ︦ⲛ︦ⲧⲉⲕϣⲟⲩ
ⲱ̂ⲃⲉ⳿ⲙ̄ⲡ︤ⲕ︥ⲉϣ
ϭ︤ⲙϭⲟⲙⲟⲙⲕⲟⲩ
ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲩⲛⲟϭ
ⲛ̄ⲕⲉⲉⲥ⳿.ⲉⲧⲉ
ⲉⲧ︤ϫⲱⲛⲧ︥
ⲉⲣⲟⲟⲩⲛⲉ⳿ⲁⲩⲱ
ϥⲱϭⲉⲛ̄ⲥⲱ
ⲟⲩ.ⲛ︤ⲅ︥ⲉϣ
ϭ︤ⲙ︥ϭⲟⲙⲉⲣⲟⲟⲩ
ⲁⲛ⳿ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲩ
ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ⳿ⲉϩⲟⲩⲛ⳿
ⲛⲟⲩⲧⲉⲁⲩⲱ
ⲡⲉⲩⲁⲅⲁⲑⲟⲛ⳿=
ⲁⲓ̈ⲁⲧⲟⲩⲟⲛ⳿ⲛ̄
ⲉⲛⲧⲧⲣⲉ
ⲕⲁⲃⲟⲗ⳿ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ
ϩⲛⲁⲁⲛ⳿ⲙ︤ⲛ︥
ⲛ̄ⲥⲁⲧⲣⲉⲟⲙ
ⲟⲩ.ⲁⲩⲱⲉⲣⲉ
ⲡⲓⲧⲱϣⲛ̄ⲣⲉϥ
ⲧⲁⲛϩⲟⲧⲁⲛϩⲟⲉⲓⲣⲉⲙ̄
ⲙⲟⲛ̄ⲉⲃⲓⲏⲛ⳿
ϣⲁⲥⲩⲛⲧⲉ
ⲗⲉⲁ⳿ⲉⲧⲉⲣⲉⲓ︤ⲥ
ⲛⲁϥⲱⲧⲉⲉⲃⲟⲗ⳿
ⲛ̄ⲕⲉϣⲱϫ︤ⲡ︥
ⲛ̄ⲛⲉⲕⲙⲉⲉⲩⲉ⳿
ϩⲓϫ︤ⲙ︥ⲕⲁϩⲛ︤ⲅ︥
ⲧ︤ⲙⲥⲱⲧ⳿ϣⲱ
ⲡⲉ=ⲉⲧⲉ
ⲙⲉϥⲥⲓ⳿ⲉⲧⲛⲁ
ⲱ̂ⲙ︤ⲕ︥ⲙ̄ⲉⲧⲉ
ⲙⲉϥⲥⲓ⳿.ⲓ̈ϣⲁ
ϫⲉⲁⲙ︤ⲛ︥ⲧⲉ
ⲧ︤ⲕ︥ⲛⲁⲃⲱⲕⲉϩⲣⲁⲓ̈
ⲉⲣⲟϥ=ⲙ̄ⲡ︤ⲕ︥
ⲓ⳿ⲛ̄ϩⲉⲧ︤ⲃⲣⲱⲙⲉ.
ⲛ︤ϥ︥ⲛⲁⲥⲓⲁⲛ⳿
ϩⲱⲧ︤ⲃⲙ̄ⲙⲟ.
ⲁⲩⲱⲛⲉⲣⲉⲧⲉϥ
ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲁⲧⲥⲓ⳿ⲟ̂ⲛ̄
ⲛⲟϭⲁⲛⲉⲧⲱⲕ⳿
ⲣ̂ϩⲟⲩⲟ̂ⲉⲙⲁ
ⲧⲉ.ⲛ̄ⲁϣⲛ̄ϩⲉ⳿
ⲛⲁⲁⲙⲁϩⲧⲉ⳿
ⲙ̄ⲙⲟⲛ̄ϩⲏⲧ︤︥ϥ̄̄
ϣⲁⲁⲓⲱⲛ⳿ⲛ̄
ⲁⲓⲱⲛ⳿.ⲛ̄ⲧⲟⲕ
ⲁⲩⲱⲉⲛⲧ
ϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲉⲛ
ⲛⲉⲩⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ⳿
ⲛ︤ⲙ︥ⲙⲁⲕ⳿.ⲁⲩⲱ
ⲛ̄ⲧⲟⲕⲛ︤ⲙ︥ⲙⲁ
ϩ︤ⲛ︥ⲙ̄ⲡⲁⲣⲁⲫⲩ
ⲥⲓⲥ⳿=ϩⲟϥ⳿
oⲧⲉϥⲙⲁ
ⲧⲟⲩⲛⲉⲥϣⲓ⳿·
ⲁⲩⲱⲛ̄ⲧϥⲣ⳿
ⲃⲟⲗ⳿
ⲛ̄ⲧⲉϥⲫⲩⲥⲓⲥ
ⲁⲛ⳿ϩ︤ⲙ︥ⲡⲁⲓ̈.
ⲧⲉⲅⲁⲣⲉⲛⲧϥ
ⲕⲁⲁⲛ̄ϩⲏⲧ︤ϥ︥·
ⲧⲱⲕⲇⲉⲛ̄ⲧ
ϫⲡⲟⲛⲁⲙⲁⲩ
ⲁⲁⲕ⳿.ⲁⲩⲱ
ⲁϣⲛ̄ϩⲉⲟⲩⲛ̄
ⲧ︤ϣⲓ⳿.ⲟⲩ
ⲃⲟⲗⲙ̄ⲙⲟⲧⲉ⳿=
ⲣⲉϩⲟϥ̂ⲁϣ
ϩⲉⲗⲟⲟⲩϣⲁ
ⲧⲱⲛ⳿.ⲙⲉ
ϣⲁⲕⲅⲁⲣⲛ̄ⲥⲉ
ⲡⲱϩ⳿ϣⲁⲉⲧ
ϩⲏⲛ⳿ⲉⲣⲟϥ·
ⲕⲁⲓⲅⲁⲣⲉϥϣⲁ⳯
ϥⲱϭⲉⲟⲛ⳿ⲏ̂ⲛ︤ϥ︥
ⲡⲱϩ︤ⲥ︥.ϥⲛⲁ
ⲧⲁϩⲉⲛⲓⲙ.ⲏ̂ϥ
ⲛⲁⲡⲉϩ︦ⲥ︦ⲟⲩⲏⲣ⳿.
ϥⲛⲁϣⲉϭⲉⲟⲩ
ⲏⲣ⳿.ⲛ̄ⲧⲟⲕⲇⲉ
ⲁⲥⲉⲃⲏⲥⲛⲉⲕ
ⲙⲁⲧⲟⲩⲧⲁϩⲟ̂
ⲛ̄ⲉⲧϩ︤ⲛ︥ⲟⲓ
ⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ⳿ⲧⲏ
ⲣ︤ⲥ︥.ⲡⲱϣ︤ⲥ︥
ⲁⲩⲱϣⲱϭⲉ
ⲛ̄ⲉⲧϩ︤ⲙ︥ⲕⲟ
ⲥⲙⲟⲥⲧⲏⲣ︤ϥ︥

ANNIS Metadata

annotation: Tamara Siuda, Caroline T. Schroeder, Philippe Zaher
attributed_author: Shenoute
author: Shenoute
collection: Copte
Coptic_edition: Chassinat (1911) pp. 19-28
corpus: shenoute.prince
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:shenoute.prince.chassinat_ed:1-28
entities: automatic
identities: checked
idno: 1 ff. 6-10
language: Sahidic Coptic
license: CC-BY 4.0
msContents_title_n: 4
msContents_title_type: Discourses
msItem_title: Because of You Too O Prince of Evil
msName: MONB.XH
next: urn:cts:copticLit:shenoute.prince.chassinat_ed:28-55
note: David Brakke and Andrew Crislip published a translation of Because of You Too O Prince of Evil in their book Selected Discourses of Shenoute the Great (Cambridge University Press, 2015).
objectType: codex
order: 01
origDate: between 900 and 1200 C.E.
origDate_notAfter: 1200
origDate_notBefore: 0900
origDate_precision: low
origPlace: White Monastery
pages_from: 185
pages_to: 194
parsing: automatic
paths_authors: 95
paths_manuscripts: 609
paths_works: 354
people: Jesus
placeName: Atripe
places: Duat
project: Coptic SCRIPTORIUM
redundant: no
repository: Institut français d'archéologie orientale Cairo
segmentation: checked
source: Chassinat edition, OCR via So Miyagawa
tagging: automatic
title: Because of You Too O Prince of Evil XH 185-194
translation: none
Trismegistos: 108162
version_date: 2022-09-26
version_n: 4.4.0

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:shenoute.prince.chassinat_ed:1-28. [version number], [date]. https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.prince.chassinat_ed:1-28.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:shenoute.prince.chassinat_ed:1-28.

Document Edition: urn:cts:copticLit:shenoute.prince.chassinat_ed:1-28

Work: urn:cts:copticLit:shenoute.prince

Text Group: urn:cts:copticLit:shenoute

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Diplomatic Edition HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.prince.chassinat_ed:1-28/dipl/html

Normalized Text HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.prince.chassinat_ed:1-28/norm/html

Analytic Visualization HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.prince.chassinat_ed:1-28/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.prince.chassinat_ed:1-28/tei/xml

Paula XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.prince.chassinat_ed:1-28/paula/xml

relANNIS: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.prince.chassinat_ed:1-28/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.prince.chassinat_ed:1-28/annis