Normalized Text

ⲣⲱⲙⲉϭⲉⲡⲏⲡⲱⲧⲉⲃⲟⲗⲛⲟⲃⲉⲙⲉⲉⲩⲉⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲙⲟⲩ·ϥⲥⲏϩⲅⲁⲣϫⲉϣⲁⲣⲉⲣⲱⲙⲉϩⲁⲕⲑⲙⲕⲉⲛⲟⲃⲉ·ⲁⲩⲱϫⲉϩⲟⲁⲥⲕⲏⲧⲏⲥⲛⲁⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛϩⲉⲣⲏ·ⲁⲣⲓⲙⲉⲉⲩⲉⲟⲛⲙⲱⲩⲥⲏⲥ·ϫⲉϥⲥⲟⲧⲡⲛⲁϥ·ϣⲡϩⲓⲥⲉⲙⲛⲗⲁⲟⲥⲛⲟⲩⲧⲉ·ϩⲟⲩⲟϫⲓⲁⲡⲟⲗⲁⲩⲥⲓⲥⲛⲟⲃⲉⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲟⲉⲓϣ·ⲉⲕϣⲁⲛⲙⲉⲣⲉϩⲓⲥⲉⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·ⲥⲉⲛⲁⲣϣⲃⲏⲣⲉⲣⲟⲥⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲉⲩⲉϩⲁⲣⲟⲛⲁϩⲣⲛⲛⲟⲩⲧⲉ·ϥϯⲛⲁⲁⲓⲧⲏⲙⲁⲛⲓⲙⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ·ⲉⲃⲟⲗϫⲉϫⲓⲡⲉⲕⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ·ⲟⲩⲁϩⲛⲥⲁⲡⲉⲕϫⲟⲉⲓⲥ·ⲙⲡⲣⲡⲱⲧⲛⲥⲁⲟⲩⲕⲁⲑⲉⲇⲣⲁ·ⲉⲟⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲱⲙⲉ·ϫⲉⲕⲁⲥⲉⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲁⲥⲕⲉⲡⲁⲍⲉⲙⲙⲟⲉⲃⲟⲗϩⲛϩⲁⲧⲏⲩⲉⲧⲉⲥⲟⲟⲩⲛⲙⲙⲟⲁⲛϥⲁⲡⲟⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁⲙⲙⲟⲧⲉϥⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲥϩⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙⲡⲉ·ⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉⲟⲛϩⲱⲃⲛⲓⲙ·ⲁⲙⲁϩⲧⲉⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ·ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥⲙⲡⲣⲣⲧⲁⲥⲃⲁⲗⲉϩⲟⲩⲛ·ϩⲉⲓⲕⲱⲛⲛⲟⲩⲧⲉ·ϩⲁⲣⲉϩⲟⲛⲧⲉⲕⲙⲛⲧϣⲏⲣⲉϣⲏⲙ·ϫⲉⲛⲁϩⲁⲣⲉϩⲧⲉⲕⲙⲛⲧϩⲗⲗⲟ·ⲙⲏⲡⲟⲧⲉϫⲓϣⲓⲡⲉⲣϩⲧⲏⲕ·ϩⲙⲉⲓⲁⲓⲱⲥⲁⲫⲁⲧ·ⲉⲣⲉⲥⲱⲛⲧⲧⲏⲣϥⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲁⲉⲣⲟ·ⲥⲉⲛⲉϭⲛⲟⲩϭ·ϫⲱⲙⲙⲟ·ϫⲉⲛⲉⲙⲉⲉⲩⲉⲉⲣⲟⲙⲏⲛⲉϫⲉⲛⲧⲟⲩⲉⲥⲟⲟⲩ·ϩⲉⲉⲣⲟⲟⲩⲱⲛϣⲡⲉⲓⲙⲁ·ⲙⲟⲟϣⲉⲛⲁⲧⲉⲛⲟⲩϣⲓⲕⲁⲙⲛⲧⲉ·ⲛⲟϫⲧⲉⲛⲟⲩϩⲙϩⲏⲧⲕⲁϩ·ⲡⲉⲓⲛⲟϭϣⲓⲡⲉ·ϯϭⲟⲧⲙⲟⲟϣⲉϩⲙⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·ϯⲉⲟⲟⲩⲛⲁϫⲉⲛⲧⲕⲟⲩⲥⲱⲧⲡ·ⲛⲁⲩⲇⲉϩⲱⲱϥⲛⲧⲉⲓⲉⲓⲁⲓⲱⲥⲁⲫⲁⲧ·ⲙⲁϩⲁⲡϩⲉⲉⲣⲟⲕⲏⲕⲁϩⲏⲩ·ⲁⲩⲱⲉⲣⲉⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲑⲉⲱⲣⲉⲓⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲉ·ⲙⲛⲧⲉⲕⲁⲥⲭⲩⲙⲟⲥⲩⲛⲏⲉⲧϭⲟⲗⲡⲛⲟⲩⲧⲉⲙⲛⲣⲱⲙⲉ·ⲟⲩⲟⲓⲛⲁϩⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲉⲧⲙⲙⲁⲩ·ⲛⲁⲕⲧⲉⲡⲉⲕϩⲟⲧⲱⲛ·ⲛⲁⲟⲩⲱⲛⲣⲱϫⲟⲟϫⲉⲟⲩⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲉⲧⲟⲟⲃⲉⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ·ⲕⲏⲙϩⲉⲟⲩϭⲟⲟⲩⲛⲉ·ⲟⲩⲉⲧⲛⲁϥⲧⲉⲩⲛⲟⲩ·ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ·ⲣⲓⲙⲉ·ⲥⲉⲛⲁϫⲓⲣⲓⲙⲉⲁⲛⲛⲧⲟⲟⲧ·ⲥⲟⲡⲥⲡⲥⲉⲛⲁϫⲓⲥⲟⲡⲥⲡⲛⲧⲟⲟⲧⲁⲛ·ⲉⲃⲟⲗϫⲉϩⲉⲛⲁⲧⲛⲁⲛⲉⲉⲛⲧⲧⲁⲁⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ·ⲟⲩⲟⲓⲛⲁⲩⲉⲧⲉⲛⲁⲥⲱⲧⲙⲧⲉⲥⲙⲏϩⲟⲧⲉ·ⲁⲩⲱϣⲱⲱⲧⲉⲃⲟⲗ·ϫⲉⲙⲁⲣⲉⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉⲕⲟⲧⲟⲩⲁⲙⲛⲧⲉ·ⲁⲩⲱⲟⲛϫⲉⲥⲁϩⲉⲧⲏⲩⲧⲛⲉⲃⲟⲗⲙⲙⲟ·ⲉⲧⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧⲥⲁⲧⲉϣⲁⲉⲛⲉϩⲛⲧⲥⲃⲧⲱⲧⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥⲙⲛⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ·ⲁⲩⲱⲟⲛϫⲉⲉⲧⲉⲓⲣⲉⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥⲙⲉⲥⲧⲱⲟⲩⲧⲣϥⲱⲧⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛⲡⲟⲗⲓⲥϫⲟⲉⲓⲥⲉⲧⲉⲓⲣⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲁⲛⲟⲙⲓⲁ:—ⲧⲉⲛⲟⲩϭⲉⲡⲁϣⲏⲣⲉ·ⲭⲣⲱⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥϩⲛⲟⲩⲧⲥⲧⲟⲉⲃⲟⲗ·ⲙⲟⲟϣⲉϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲧⲟⲡ·ⲟⲩⲏϩⲛⲥⲁϫⲟⲉⲓⲥϩⲛϩⲱⲃⲛⲓⲙ·ϫⲉⲉⲕⲉⲣⲉⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ·ϩⲙⲉⲓⲁⲓⲱⲥⲁⲫⲁⲧ·ⲙⲁⲣⲟⲩⲛⲁⲩⲉⲣⲟⲟⲛϩⲙⲕⲟⲥⲙⲟⲥϩⲉⲛⲉⲓⲧⲥⲧⲟⲉⲃⲟⲗ·ϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩⲇⲉϩⲁⲡⲥⲉϩⲉⲉⲣⲟ·ⲥⲧⲟⲗⲓⲍⲉϩⲛⲟⲩⲉⲟⲟⲩ·ⲙⲡⲣⲕⲁⲡⲉⲕϩⲏⲧⲟⲛⲉⲃⲟⲗ·ⲙⲛⲗⲁⲁⲩⲣⲱⲙⲉ·ⲉⲧⲃⲉⲙⲟⲧⲛⲉⲥⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ·ⲁⲗⲗⲁⲛⲉϫⲡⲉⲕⲣⲟⲟⲩϣϫⲟⲉⲓⲥⲁⲩⲱⲛⲧⲟϥϥⲛⲁⲥⲁⲛⲟⲩϣ·ⲁⲛⲁⲩϩⲏⲗⲓⲁⲥⲛⲧϥⲕⲁϩⲧⲏϥⲉⲣⲟϥϩⲓϫⲙⲡⲉⲭⲉⲓⲙⲁⲣⲣⲟⲥⲭⲁⲣⲁⲑϥⲥⲁⲛⲟⲩϣϥϩⲓⲧⲛⲟⲩⲁⲃⲱⲕ·ⲣⲟⲉⲓⲥⲉⲣⲟⲉⲙⲁⲧⲉⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁⲕⲉⲛⲥⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉⲅⲁⲣⲧⲁⲩⲟⲟⲩⲉϩⲣⲁⲓ·ⲙⲡⲣⲣϣⲃⲏⲣⲕⲟⲩⲓ·ⲙⲡⲣⲡⲱⲧⲉϩⲟⲩⲛⲥϩⲓⲙⲉ·ⲡⲱⲧⲉⲃⲟⲗ·ⲙⲟⲧⲛⲉⲥⲥⲱⲙⲁ·ϫⲉϣⲁⲣⲉⲟⲩⲙⲛⲧϣⲃⲏⲣⲙⲟⲩϩϩⲉⲟⲩⲕⲱϩⲧ·ⲙⲡⲣⲡⲱⲧⲉϩⲟⲩⲛⲗⲁⲁⲩⲥⲁⲣⲝⲉⲃⲟⲗϫⲉⲉⲣϣⲁⲛⲱⲛⲉϩⲓϩⲓⲗⲉⲉⲓⲛ·ϣⲁⲣⲉⲕⲱϩⲧⲙⲟⲩϩ·ϥⲣⲉⲕϩⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉϩⲩⲗⲏ·ⲡⲱⲧⲉϩⲟⲩⲛϫⲟⲉⲓⲥⲛⲁⲩⲛⲓⲙ·ϩⲙⲟⲟⲥϩⲁⲧⲉϥϩⲁⲓⲃⲉⲥ·ϫⲉⲉⲧⲟⲩⲏϩϩⲛⲃⲟⲏⲑⲓⲁⲉⲧϫⲟⲥⲉ·ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉϩⲁϩⲁⲓⲃⲉⲥⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲉ·ϥⲛⲁⲕⲓⲙⲁⲛϣⲁⲉⲛⲉϩ·ⲁⲣⲓⲙⲉⲉⲩⲉϫⲟⲉⲓⲥ·ⲁⲩⲱϩⲓⲉⲗⲏⲙⲡⲉ·ⲙⲁⲣⲉⲁⲗⲉⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲙⲡⲉⲕϩⲏⲧ·ⲁⲩⲱⲛⲁϣⲱⲡⲉϩⲙⲡⲉⲥⲙⲟⲩⲡⲉⲛⲧⲉⲉⲟⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉⲟⲗ·ϩⲛϩⲁⲣⲉϩⲛⲓⲙϩⲁⲣⲉϩⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁⲙⲛⲡⲉⲕϩⲏⲧ·ⲡⲱⲧⲛⲥⲁϯⲣⲏⲛⲏⲙⲛⲧⲃⲃⲟ·ⲙⲏⲣⲙⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩⲧⲁⲣⲉⲛⲁⲩⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲙⲡⲣⲙⲟⲩⲣⲟⲛⲙⲛⲗⲁⲁⲩⲣⲱⲙⲉ·ϫⲉⲉⲧⲙⲏⲣⲙⲛⲡⲉϥⲥⲟⲛ·ϥϫⲁϫⲉⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲁⲩⲱⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏⲙⲛⲡⲉϥⲥⲟⲛϥⲉⲓⲣⲏⲛⲏⲙⲛⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲉⲓⲙⲉϭⲉⲧⲉⲛⲟⲩϫⲉⲙⲛⲉⲧⲛⲟϭϯⲣⲏⲛⲏ·ϩⲱⲥⲧⲉⲧⲣⲉⲟⲩⲁⲟⲩⲁ·ⲙⲉⲣⲉⲡⲉϥⲥⲟⲛ·ⲕⲁⲛⲟⲩⲁⲁⲃⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲟⲃⲉⲛⲓⲙ·ϫⲁϫⲉⲡⲉⲕⲥⲟⲛ·ϣⲙⲙⲟⲛⲟⲩⲧⲉ·ϥⲥⲏϩⲅⲁⲣϫⲉϣⲓⲛⲉⲛⲥⲁϯⲣⲏⲛⲏⲙⲛⲧⲃⲃⲟ·ϫⲉⲙⲏⲣⲙⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ·ϥⲥⲏϩⲇⲉⲟⲛϫⲉⲕⲁⲛⲟⲩⲛⲧⲁⲡⲓⲥⲧⲓⲥⲧⲏⲣϩⲱⲥⲧⲉⲡⲉⲛⲉⲧⲟⲟⲩⲉⲃⲟⲗ·ⲙⲛⲁⲅⲁⲡⲏⲇⲉϩⲏⲧϯⲛⲁϯϩⲏⲩⲁⲛⲗⲁⲁⲩ·ⲁⲅⲁⲡⲏϣⲁⲕⲱⲧ·ⲟⲩⲉⲧⲛⲁⲧⲃⲃⲟϫⲱϩⲙ·ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲙⲟⲥⲧⲉϩⲙⲡⲉⲕϩⲏⲧⲟⲩⲙⲛⲧϫⲁϫⲉϥⲧⲱⲛⲡⲉⲕⲧⲃⲃⲟ:—ⲡⲉϫⲉϫⲟⲉⲓⲥϩⲛⲓⲉⲣⲏⲙⲓⲁⲥ·ϫⲉϥϣⲁϫⲉⲙⲛⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱⲱϥϩⲛϩⲉⲛϣⲁϫⲉⲓⲣⲏⲛⲓⲕⲟⲛ·ⲉⲣⲉⲙⲛⲧϫⲁϫⲉⲇⲉϩⲙⲡⲉϥϩⲏⲧϥϣⲁϫⲉⲙⲛⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱϥϩⲛⲟⲩⲕⲣⲟϥ·ⲉⲣⲉⲙⲛⲧϫⲁϫⲉϩⲙⲡⲉϥϩⲏⲧϥⲙⲉⲉⲩⲉⲙⲛⲧϫⲁϫⲉⲙⲏⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲛⲛⲁⲓϯⲛⲁϭⲱⲛⲧⲁⲛⲡⲉϫⲉϫⲟⲉⲓⲥ·ⲉϫⲛⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥϯⲙⲓⲛⲉ·ⲧⲁⲯⲩⲭⲏⲛⲁⲉⲓⲣⲉⲁⲛⲟⲩⲕⲃⲁ·ϩⲱⲥⲧⲉϥϫⲱⲙⲙⲟ·ϫⲉⲉⲧϫⲁϫⲉⲡⲉϥⲥⲟⲛⲡⲁⲓⲡⲉϩⲉⲑⲛⲟⲥ·ⲉⲃⲟⲗϫⲉϩⲉⲑⲛⲟⲥⲙⲟⲟϣⲉϩⲙⲕⲁⲕⲉ·ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲛ·ⲧⲁⲓⲧⲉϩⲉⲉⲧⲙⲟⲥⲧⲉ·ⲡⲉϥⲥⲟⲛϥⲙⲟⲟϣⲉϩⲙⲕⲁⲕⲉ·ϥⲥⲟⲟⲩⲛⲁⲛⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲙⲟⲥⲧⲉⲅⲁⲣⲙⲛⲧϫⲁϫⲉⲧⲱⲙⲛⲉϥⲃⲁⲗ·ϥⲛⲁⲩⲉⲃⲟⲗⲁⲛϩⲉⲓⲕⲱⲛ·ⲛⲟⲩⲧⲉ·ϥϩⲱⲛⲇⲉⲉⲧⲟⲟⲧⲛϭⲓϫⲟⲉⲓⲥ·ϫⲉⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛϫⲓϫⲉⲉⲩⲉ·ⲥⲙⲟⲩⲉⲧⲥⲁϩⲟⲩⲙⲙⲱⲧⲛ·ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥⲉⲧⲡⲏⲧⲛⲥⲱ·ⲉⲓⲉϣⲟⲟⲡϩⲛⲟⲩⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥⲁϣϭⲟⲧ·ⲙⲟⲥⲧⲉⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩⲛⲉⲛϣⲃⲏⲣⲙⲉⲗⲟⲥϩⲟⲧⲣⲛⲙⲙⲁ·ϣⲏⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ·ϣⲗϩⲛⲉⲃⲱⲉⲗⲟⲟⲗⲉ·ⲙⲉⲉⲥⲟⲟⲩⲁϩⲉⲗⲟⲅⲓⲕⲟⲛ·ⲛⲁⲓⲛⲧϥⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩⲉϩⲟⲩⲛⲛϭⲓϣⲱⲙⲉ·ⲙⲟⲛⲟⲅⲉⲛⲏⲥϣⲏⲣⲉⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉ·ϥⲧⲁⲗⲟϥⲉϩⲣⲁⲓⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁϩⲁⲣⲟ·ⲡⲉⲓⲛⲟϭϯϭⲟⲧⲧⲁⲗⲟⲅⲟⲥⲉⲧⲟⲛϩϣⲡⲛⲉⲓϩⲓⲥⲉⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ·ⲛⲧⲟⲕϩⲱⲱⲙⲟⲥⲧⲉⲙⲙⲟϥ·ⲣⲱⲙⲉⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲕⲱϩⲙⲛⲟⲩⲉⲟⲟⲩϥϣⲟⲩⲉⲓⲧ·ⲟⲩⲙⲛⲧⲙⲁⲓϩⲟⲙⲛⲧ·ⲟⲩⲙⲛⲧⲛⲟϭ·ⲛⲁⲓⲛⲧϫⲁϫⲉⲙⲟⲣⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ·ϫⲉϥⲛⲁⲁ·ϣⲙⲙⲟⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲁϣⲧⲉⲧⲉⲕⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁⲉⲧⲛⲁⲧⲁϫⲟⲟⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ·ϥⲛⲁϫⲟⲟⲛⲁϫⲉⲉⲫⲟⲥⲟⲛⲙⲟⲥⲧⲉⲡⲉⲕⲥⲟⲛ·ⲁⲛⲟⲕⲉⲧⲉⲙⲟⲥⲧⲉⲙⲙⲟ·ⲛⲧⲟⲕⲇⲉⲛⲁⲃⲱⲕⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥϣⲁⲉⲛⲉϩ·ϫⲉⲕⲟϫⲁϫⲉⲡⲉⲕⲥⲟⲛ·ⲡⲉⲕⲥⲟⲛⲇⲉⲛⲧⲟϥϥⲛⲁⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲱⲛϩϣⲁⲉⲛⲉϩ·ⲉⲃⲟⲗϫⲉϥⲑⲃⲃⲓⲟⲙⲙⲟϥⲛⲁ·ⲉⲧⲃⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥ·ⲙⲁⲣϩⲟⲧϩⲧϭⲉⲛⲥⲁⲁϩⲣⲉⲧⲉⲡⲗⲩⲅⲏⲙⲡⲁⲧⲙⲟⲩ·ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉⲙⲁⲣⲡⲱⲧⲉⲣⲁⲧϥⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛⲛⲟⲙⲟⲥⲙⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ·ⲁⲩⲱⲧⲛⲛⲁⲥⲱⲧⲙⲉⲣⲟϥϥϫⲱⲙⲙⲟ·ϫⲉⲙⲡⲣⲧϭⲁⲓⲟϫⲉⲛⲛⲉⲧϭⲁⲓⲉⲧⲏⲩⲧⲛ·ⲕⲱⲉⲃⲟⲗⲧⲁⲣⲟⲩⲕⲱⲛⲏⲧⲛⲉⲃⲟⲗ·ⲉϣϫⲉⲛⲁⲕⲱⲉⲃⲟⲗⲁⲛⲥⲉⲛⲁⲕⲱⲛⲁⲁⲛⲉⲃⲟⲗϩⲱⲱ·ⲉϣϫⲉⲛⲁⲙⲟⲩⲣⲙⲛⲡⲉⲕⲥⲟⲛ·ⲥⲃⲧⲱⲧⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ·ϩⲁⲛⲉⲕⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ·ϩⲁⲧⲉⲕⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ·ⲛⲉⲕⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁ·ⲉⲧⲉⲉⲓⲣⲉⲙⲙⲟⲟⲩ·ϫⲓⲟⲩⲉⲛⲉⲕϭⲟⲗ·ⲛⲉⲕϣⲁϫⲉϣⲗⲟϥⲛⲉⲙⲉⲉⲩⲉϩⲟⲟⲩⲛⲉⲕⲙⲛⲧⲙⲁⲓϩⲟⲙⲛⲧ·ⲛⲉⲕⲡⲉⲧϩⲟⲟⲩⲉⲧⲉⲛⲁϯⲗⲟⲅⲟⲥϩⲁⲣⲟⲟⲩ·ϩⲙⲃⲏⲙⲁⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ·ⲉⲣⲉⲥⲱⲛⲧⲧⲏⲣϥⲛⲟⲩⲧⲉⲑⲉⲱⲣⲉⲓⲙⲙⲟ·ⲉⲣⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲧⲏⲣⲟⲩⲙⲛⲧⲉⲥⲧⲣⲁϯⲁⲧⲏⲣⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ·ⲉⲣⲉⲛⲉⲩⲥⲏϥⲉ·ⲧⲟⲕⲙⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉⲙⲙⲟ·ⲧⲣⲉⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲍⲉ·ⲁⲩⲱϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲉ·ⲉⲣⲉⲧⲉⲕϩⲃⲥⲱⲧⲏⲣⲗⲁⲁⲙ·ⲉⲣⲉⲧⲉⲕⲧⲁⲡⲣⲟⲧⲏⲙϩⲃⲁⲙⲛⲧⲁϣⲁϫⲉⲙⲙⲁⲩⲉϫⲱⲛⲁϯⲗⲟⲅⲟⲥϩⲁⲟⲩⲏⲣ·ⲧⲁⲗⲉⲡⲱⲣⲟⲥⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁⲉⲧⲟϣⲛⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲙⲟⲟⲙⲉ·ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ·ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁⲃⲁⲗ·ⲙⲟⲕⲙⲕⲉⲧϩⲟⲟⲩⲛⲁⲓⲉⲧϩⲟϫϩϫⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ·ϯⲗⲩⲡⲏⲧⲉⲯⲩⲭⲏϩⲉⲧⲁⲡⲣⲟ·ⲗⲁⲥⲣϥϫⲉⲛⲟϭϣⲁϫⲉ·ⲡⲁⲓⲉⲧϫⲱϩⲙⲥⲱⲙⲁⲧⲏⲣϥ·ⲉⲗⲗⲏⲃϫⲓϩⲣⲁϥⲉⲧϩⲟⲟⲩ·ⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲓⲁ·ⲕⲱϩ·ⲙⲟⲥⲧⲉⲛⲉⲗⲕϣⲁ·ⲕⲱⲙϣⲛⲥⲁϩⲉⲓⲕⲱⲛⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲧϭⲁⲓⲟⲟⲩⲱϣⲧϩⲏⲛⲁⲓⲛⲧϥⲟϭⲁⲅⲁⲑⲟⲛⲡⲁⲣⲁⲇⲉⲓⲥⲟⲥ·ⲡⲁⲑⲟⲥϫⲓⲟⲩⲁⲉⲧϣⲗⲟϥϫⲟⲟ·ⲙⲉⲉⲩⲉϩⲟⲟⲩⲉϩⲟⲩⲛϩⲉⲓⲕⲱⲛⲛⲟⲩⲧⲉ·ϭⲱⲛⲧϯⲧⲱⲛⲙⲛⲧⲁⲧϣⲓⲡⲉ·ⲙⲛⲧⲧⲁⲥⲃⲁⲗⲙⲉⲉⲩⲉⲡⲉⲕϩⲏⲧϩⲛⲟⲩⲡⲟⲛⲩⲣⲓⲁ·ⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲧϯⲥⲟⲟⲩⲙⲛⲧϣⲟⲩϣⲟ·ⲛⲁⲓⲧⲏⲣⲟⲩⲥⲉⲛⲁϫⲛⲟⲩⲉⲣⲟⲟⲩⲉⲧⲃⲉϫⲉⲙⲟⲩⲣⲙⲛⲡⲉⲕⲥⲟⲛ·ⲁⲩⲱⲡⲉⲕⲃⲱⲗϩⲛⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲏ·ϩⲛⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ·ⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲙⲏⲡⲉⲕⲥⲱⲧⲙⲛⲧⲟⲕϫⲉϣⲁⲣⲉⲁⲅⲁⲡⲏϩⲱⲃⲥⲉⲃⲟⲗⲉϫⲛⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉⲛⲟⲃⲉ·ⲁⲩⲱϫⲉⲧⲁⲓⲧⲉϩⲉⲉⲧⲉϥⲛⲁⲁⲛⲏⲧⲛⲛϭⲓⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧⲉⲧϩⲛⲡⲏⲩⲉ·ⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲕⲱⲉⲃⲟⲗⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩϩⲙⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧϥⲛⲁⲕⲱⲛⲏⲧⲛⲁⲛⲉⲃⲟⲗⲛϭⲓⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧⲉⲧϩⲛⲡⲏⲩⲉⲛⲉⲧⲛⲛⲟⲃⲉ·ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲁⲧⲉϫⲉϯϩⲓⲱⲱⲛⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲁⲅⲁⲑⲟⲥ·ⲁⲩⲱⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲉ·ⲙⲡⲣⲧⲣⲛⲕⲁⲁⲕⲁϩⲏⲩⲙⲙⲟϥⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉⲉⲧϩⲟⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲛⲟⲩⲧⲉⲟⲩⲧⲃⲃⲟ·ⲉⲣⲏⲧⲟⲩⲙⲛⲧⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ·ⲙⲁⲣⲛⲉⲥϩⲃⲏⲩⲉⲉⲧⲉⲛⲁⲓⲛⲉ·ⲟⲩⲛⲏⲥⲧⲉⲓⲁ·ⲟⲩϣⲗⲏⲗ·ⲁϫⲛⲱϫⲛ·ⲟⲩⲧⲃⲃⲟⲥⲱⲙⲁⲙⲛⲟⲩⲧⲃⲃⲟϩⲏⲧ·ⲉϣϫⲉⲉⲣⲏⲧⲛⲟⲩⲧⲉⲟⲩⲧⲃⲃⲟⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲧⲁϩⲟϩⲛϩⲉⲛⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁ·ⲟⲩⲁⲧⲟⲥⲙⲟⲧ·ⲡⲉϫⲁϥⲅⲁⲣϫⲉⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲉϩⲛϩⲁϩⲥⲙⲟⲧ·ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ·ⲙⲡⲣⲧⲣⲉϭⲛⲧϩⲛϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉϯⲙⲓⲛⲉ·ⲥⲉϩⲉⲉⲣⲟϩⲁⲉⲥⲏⲧⲣⲱⲙⲉⲛⲓⲙ·ⲉⲣⲏⲧⲟⲛⲙⲙⲟⲣⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ·ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ·ⲙⲁⲣⲙⲟⲕϩⲛϫⲉϣⲁⲣⲉⲙⲟⲕϩⲥⲑⲙⲕⲉϫⲱϩⲙ·ⲧⲉⲛⲟⲩⲇⲉⲉⲓⲥⲁⲅⲱⲛⲕⲏⲉϩⲣⲁⲓ·ⲙⲡⲣⲧⲣⲛⲃⲟⲗⲉⲃⲟⲗ·ϫⲉⲛⲛⲉⲣϩⲙϩⲁⲗⲛⲟⲃⲉ·ⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁⲙⲙⲟⲣⲉϥⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲕⲟⲥⲙⲟⲥⲙⲡⲣⲧⲣⲉϫⲓϫⲣⲟⲡⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲙⲁⲣⲫⲟⲣⲉⲓⲕⲁⲣⲱϥ·ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉⲅⲁⲣⲟⲩϫⲁⲓϩⲙⲡⲁⲓⲛⲏⲫⲉⲙⲙⲱⲧⲛ·ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ·ⲙⲡⲣⲧⲣⲛϥⲓⲱⲡⲙⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩϫⲉⲛⲛⲉϥⲓⲱⲡⲛⲙⲙⲁϩⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ·ⲕⲁⲛⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ·ⲕⲁⲛⲛⲧⲉⲧⲉⲛϩⲉⲛⲁⲡⲟⲧⲁⲕϯⲕⲟⲥ·ⲕⲁⲛⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲏⲧⲏⲥ·ⲡⲗⲏⲛϥⲛⲁϫⲟⲟⲛⲁϫⲉⲁⲩⲉⲓⲥⲉⲧⲉⲡⲱⲓⲡⲉ·ⲙⲛⲧⲉϥⲙⲏⲥⲉϥⲛⲁϭⲛⲁⲣⲓⲕⲉⲉⲣⲟϥϫⲟⲟⲛⲁϫⲉⲧⲱⲛϩⲃⲥⲱⲙⲁϣⲉⲗⲉⲉⲧ·ϥⲧⲱⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲗⲁⲙⲡⲁⲥ·ⲉϣϫⲉⲛⲧⲟⲕⲡⲉⲡⲁϣⲏⲣⲉ·ⲧⲱⲛⲧⲁϩⲟⲧⲉ·ⲉϣϫⲉⲙⲉⲥⲧⲱϩⲙⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·ⲉⲓⲉⲥⲁϩⲱⲱⲉⲃⲟⲗⲙⲙⲟϫⲉϯⲥⲟⲟⲩⲛⲙⲙⲟⲁⲛ·ⲉϣϫⲉⲙⲉⲥⲧⲉⲡⲉⲕⲥⲟⲛ·ⲉⲓⲉϣⲙⲙⲟⲧⲁⲙⲛⲧⲣⲣⲟ·ⲉϣϫⲉⲙⲟⲩⲣⲙⲛⲡⲉⲕⲥⲟⲛⲙⲡⲉⲕⲱⲛⲁϥⲉⲃⲟⲗ·ⲉⲓⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲩⲣ·ⲛⲉⲕϭⲓϫϩⲓⲡⲁϩⲟⲩⲙⲙⲟⲙⲛⲛⲉⲕⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉⲥⲉⲛⲟⲩϫⲉⲙⲙⲟⲕⲁⲕⲉⲉⲧϩⲓⲃⲟⲗϥⲛⲁϣⲱⲡⲉⲙⲙⲁⲩⲛϭⲓⲣⲓⲙⲉ·ⲁⲩⲱϭⲁϩϭⲉϩⲟⲃϩⲉ·ⲉϣϫⲉϩⲓⲟⲩⲉⲡⲉⲕⲥⲟⲛ·ⲉⲓⲉⲥⲉⲛⲁⲧⲁⲁⲉⲧⲟϥⲓⲧⲟⲩϩⲉⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲁⲧⲛⲁⲥⲉⲫⲣⲁⲅⲉⲗⲗⲟⲩⲙⲙⲟϩⲛϩⲉⲛⲙⲁⲥϯⲅⲝⲕⲱϩⲧϣⲁⲉⲛⲉϩ·ⲡⲉⲕϯⲥⲟⲧⲁϩⲓⲕⲱⲛ·ⲥⲱϣⲧ·ⲃⲁⲃⲱⲱ·ϯϣⲓⲡⲉⲛⲁ·ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓϯⲛⲁϯⲥⲟⲁⲛⲉⲣⲟ·ϩⲙϩⲱϣⲧⲉⲕⲁⲛⲁⲅⲕⲏ·ⲕⲁⲁ·ⲙⲡⲉⲣⲉⲓⲣⲏⲛⲏⲙⲛⲡⲉⲕⲥⲟⲛϩⲙⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·ⲁⲛⲟⲕϩⲱⲱⲙⲛⲧⲁⲓⲛⲙⲙⲁ·ϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ·ⲛⲟϭϩⲁⲡ·ⲥⲉϣϥϩⲏⲕⲉ·ⲁⲛⲟⲕϩⲱⲉⲧⲥⲱϣⲙⲙⲟϥ·ϩⲓⲟⲩⲉⲉⲃⲓⲏⲛ·ⲛⲧⲕⲡⲉϣⲃⲏⲣϩⲱⲱⲉⲛⲧϥϩⲓⲟⲩⲉⲉⲣⲟϩⲙⲡⲁⲑⲃⲃⲓⲟϩⲓⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ·ⲙⲏϣⲁⲁⲧⲗⲁⲁⲩϩⲛⲧⲁⲁⲡⲟⲇⲏⲙⲓⲁⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·ⲙⲏⲙⲡⲭⲁⲣⲓⲍⲉⲛⲁⲡⲁⲥⲱⲙⲁⲙⲛⲡⲁⲥⲛⲟϥⲟⲩϩⲣⲉⲱⲛϩ·ⲙⲏⲙⲡϫⲓϯⲡⲉⲙⲟⲩϩⲁⲣⲟϣⲁⲛⲧⲥⲟⲧ·ⲙⲏⲙⲡⲧⲁⲙⲟⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲡⲏⲩⲉ·ϫⲉⲛⲁⲁⲛⲁⲥⲟⲛϩⲓϣⲃⲏⲣ·ⲙⲏⲙⲡϯⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁⲛⲁϩⲱⲙⲉϫⲛϩⲟϥⲙⲛⲟⲩⲟⲟϩⲉ·ⲁⲩⲱⲉϫⲛϭⲟⲙⲧⲏⲣϫⲁϫⲉ⁛—ⲙⲏⲡⲓϯⲛⲁⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉⲡⲁϩⲣⲉⲱⲛϩⲛⲁⲓⲧⲉⲕⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓⲛϩⲏⲧⲟⲩ·ⲛⲁϭⲟⲙⲙⲛⲛⲁⲙⲁⲉⲓⲛ·ⲙⲛⲛⲁϣⲡⲏⲣⲉ·ⲛⲁⲓⲛⲧⲫⲟⲣⲉⲓⲙⲙⲟⲟⲩϩⲙⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·ϩⲟⲡⲗⲟⲛⲙⲛⲧⲙⲁⲧⲟⲓ·ⲧⲁⲁⲛⲁ·ϫⲉⲕⲉϩⲟⲕⲛϩⲏⲧⲟⲩ·ⲧⲁⲩⲟⲉⲥⲏⲧⲅⲟⲗⲓⲁⲑ·ⲉⲧⲉⲡⲁⲓⲡⲉⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ·ⲧⲉⲛⲟⲩⲟⲩⲉⲧϣⲁⲁⲧⲙⲙⲟϥϫⲉⲉⲣϣⲙⲙⲟⲉⲣⲟ·ⲧⲉⲕⲁⲙⲉⲗⲉⲓⲁⲙⲁⲩⲁⲁⲛⲧⲛⲟϫϣⲓⲕⲁⲙⲛⲧⲉ·ⲧⲉⲛⲟⲩϭⲉⲡⲁϣⲏⲣⲉ·ⲛⲁⲓⲙⲛⲉⲧⲛⲟϭⲛⲁⲓⲧⲛⲛⲁⲥⲱⲧⲙⲉⲣⲟⲟⲩⲉⲛϣⲁⲛⲁⲙⲉⲗⲉⲓⲧⲛⲧⲙⲥⲱⲧⲙⲕⲱ·ⲉⲃⲟⲗⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ·ⲙⲁⲣⲛⲏⲫⲉ·ⲧⲛⲥⲟⲩⲛⲁⲣⲉⲧⲏⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲛⲁⲓⲉⲧⲛⲁⲃⲟⲏⲑⲉⲓⲉⲣⲟ·ⲡⲉϩⲟⲟⲩⲙⲟⲩ·ⲛⲉⲓⲣⲉϥⲣϩⲙⲙⲉϩⲛⲙⲏⲏⲧⲉ·ⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥⲉⲧⲛⲁϣⲧ·ⲁⲩⲱⲉⲧϩⲁϩⲟⲧⲉ·ⲛⲉⲓⲣⲉϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲯⲩⲭⲏⲉⲃⲟⲗϩⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ·ϣⲟⲣⲡⲙⲉⲛϯⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ·ⲙⲛⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲛⲧⲣⲉⲛⲟⲩϫⲉⲉⲃⲟⲗⲙⲛⲧⲁⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉϩⲣⲁⲓⲛϩⲏⲧ·ⲙⲛⲛⲥⲱϯⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁⲙⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲥⲁⲃⲉ·ⲧⲣⲉⲥⲟⲩⲛⲙⲉⲉⲩⲉⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ·ⲧⲛⲡⲱⲧⲉⲃⲟⲗⲙⲙⲟϥⲧⲛⲙⲉⲥⲧⲱϥ·ⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣⲛⲁⲛⲟⲩⲛⲏⲥⲧⲉⲓⲁⲙⲛⲟⲩϣⲗⲏⲗ·ⲙⲛⲟⲩⲉⲅⲕⲣⲁϯⲁ·ⲛⲁⲓⲉⲧⲛⲁϯⲟⲩϫⲁⲙⲏⲙⲛⲟⲩϩⲣⲟⲕ·ⲥⲱⲙⲁϩⲓⲧⲛⲡⲁⲑⲟⲥ:—ϯⲛⲁⲟⲩⲧⲃⲃⲟⲙⲛⲟⲩϩⲁⲣⲉϩ·ⲛⲁⲓⲉⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲁⲟⲩⲱϩⲛϩⲏⲧⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ:—ϯⲛⲁⲟⲩⲙⲛⲧϩⲁⲣϣϩⲏⲧⲙⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲣⲁϣ·ⲉⲛϣⲁⲛϩⲁⲣⲉϩⲛⲁⲓⲧⲏⲣⲟⲩ·ⲧⲛⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓⲉⲟⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉ·ϯⲛⲁⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏⲙⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ·ⲛⲉⲓⲇⲩⲛⲁⲧⲟⲥϩⲙⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ·ⲙⲉⲣⲉϫⲁϫⲉⲅⲁⲣⲉϣϩⲱⲡⲉϩⲟⲩⲛⲙⲁⲉⲧⲉⲣⲉⲛⲁⲓⲛϩⲏⲧϥ·ϩⲱⲛⲉⲧⲟⲟⲧⲉⲧⲃⲉⲣⲁϣⲉϫⲉⲉⲛⲉⲙⲓϣⲉⲙⲛⲗⲩⲡⲏⲛϩⲏⲧϥ·ⲧⲥⲁⲃⲟⲇⲉⲟⲛⲙⲛⲧⲣⲉϥϯⲙⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ·ϯⲛⲁⲡⲉϣⲗⲏⲗⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲙⲛⲟⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏⲛⲁϣⲁⲙⲉϩⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲟⲩⲟⲉⲓⲛ·ϯⲛⲁⲟⲩⲙⲛⲧϫⲡⲓⲏⲧⲙⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲃⲁⲗϩⲏⲧ·ⲛⲁⲓϣⲁⲱϫⲛ·ⲕⲁⲕⲓⲁ·ⲥϩⲁⲓⲛⲁⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲧⲕⲣⲓⲛⲉ·ϫⲉⲉⲛⲉϫⲣⲟϭⲟⲗⲡⲉⲓϫⲃⲓⲛⲉⲧϩⲟⲟⲩⲉⲧϩⲙⲣⲱⲙⲉ·ⲧⲙⲕⲣⲓⲛⲉⲅⲁⲣⲥⲉⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉⲙⲙⲟⲁⲛϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩϩⲁⲡ·ⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲡϩⲓⲥⲉⲅⲁⲣ·ⲙⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲉϥϫⲓⲧϭⲟⲛⲥ·ⲧⲁⲁⲛⲁ·ϫⲉⲛⲉⲥⲧⲁⲩⲟⲟⲛⲉϩⲣⲁⲓⲛϭⲓⲙⲛⲧⲣⲉϥϫⲛⲁⲁⲩ·ⲧⲁⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲟⲧⲉⲅⲁⲣϫⲉⲕⲡⲉⲩⲃⲓⲟⲥⲉⲃⲟⲗϩⲛⲟⲩϩⲕⲟⲙⲛⲟⲩⲉⲓⲃⲉ·ⲙⲛϩⲉⲛⲙⲟⲕϩⲥⲟϣϣⲁⲛⲧⲟⲩϫⲡⲟⲛⲁⲧⲃⲃⲟ·ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁⲡⲏⲧⲉⲃⲟⲗⲙⲛⲧⲣⲉϥⲥⲉⲏⲣⲡ·ⲧⲁⲓⲉⲧⲙⲏϩⲟⲥⲉⲛⲓⲙ·ⲉⲣⲉⲛⲉⲓϣⲧⲟⲣⲧⲣ·ⲙⲛⲛⲉⲓⲧⲁⲣⲁⲭⲏ·ⲙⲛⲛⲉⲓⲁⲧⲁⲝⲓⲁϩⲛⲛⲉⲛⲙⲉⲗⲟⲥⲉⲧⲃⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟⲏⲣⲡ·ⲟⲩⲗⲓⲃⲉⲡⲉϥⲟϣⲛⲟⲃⲉ·ⲡⲉϣⲛⲁⲡⲉ·ⲙⲛⲡⲉⲥⲣⲟϥⲣⲉϥⲕⲁⲣⲡⲟⲥ·ϩⲏⲇⲟⲛⲏⲅⲁⲣⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲉⲓϣⲁⲗⲟⲅⲓⲥⲙⲟⲥⲥⲟϭ·ⲥⲣⲧⲥⲩⲏⲇⲏⲥⲓⲥⲁⲧϣⲓⲡⲉ·ⲥⲱⲗⲡⲉⲃⲟⲗⲡⲉⲭⲁⲗⲓⲛⲟⲥⲗⲁⲥ·ⲟⲩⲣⲟⲧⲧⲏⲣϥ·ⲉⲧϯⲗⲩⲡⲏⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ··ⲧⲛⲧⲙⲡⲱϣⲥϩⲛⲟⲩϩⲏⲇⲟⲛⲏ·ⲟⲩⲏⲏⲃⲅⲁⲣⲡⲉϫⲁϥⲙⲛⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥⲡⲱϣⲉⲧⲃⲉⲏⲣⲡ·ⲟⲩⲁⲧⲁⲙⲁϩⲧⲉⲡⲉⲏⲣⲡⲟⲩⲥⲱϣⲡⲉϯϩⲉ·ⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲁϥⲛⲁⲓ·ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉⲁⲛϥⲟⲩⲁⲁⲃⲛⲟⲃⲉ·ⲛⲁⲛⲟⲩⲏⲣⲡ·ⲉⲕϣⲁⲛⲥⲟⲟϥϩⲛⲟⲩⲣⲱϣⲉ·ⲉⲕϣⲁⲛϯⲛⲉⲕⲃⲁⲗϩⲉⲛⲫⲩⲁⲗⲏ·ⲙⲛϩⲉⲛⲁⲡⲟⲧⲛⲁⲙⲟⲟϣⲉⲕⲏⲕⲁϩⲏⲩϩⲉⲟⲩⲥⲁϩⲙⲥ·ⲟⲩⲟⲛϭⲉⲛⲓⲙ·ⲛⲧⲥⲃⲧⲱⲧⲟⲩⲣⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥⲓⲏⲥⲟⲩⲥ·ⲙⲁⲣⲟⲩⲥⲁϩⲱⲟⲩⲉⲃⲟⲗ·ⲏⲣⲡⲙⲛϯϩⲉ·ⲉⲣⲉⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲟⲧⲉⲅⲁⲣⲥⲟⲟⲩⲛⲡⲉϩⲟⲩⲟⲟⲥⲉⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉⲉⲧⲃⲉⲏⲣⲡ·ⲥⲁϩⲱⲟⲩⲉⲃⲟⲗⲙⲙⲟϥ·ϣⲁⲥⲉⲟⲩⲕⲟⲩⲓⲅⲁⲣⲙⲙⲁⲧⲉ·ⲉⲧⲃⲉϣⲱⲛⲉ·ⲉϣϫⲉⲛⲧϯⲟⲩⲕⲟⲩⲓⲅⲁⲣⲉⲧⲟⲟⲧϥⲛⲟϭⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥⲧⲓⲙⲱⲑⲉⲟⲥⲡⲁⲓⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁⲟϣϣⲱⲛⲉ·ⲉⲓⲉⲉⲧⲃⲣⲃⲣϩⲛⲕⲁⲕⲓⲁⲁⲅⲙⲏⲙⲛⲧϣⲏⲣⲉϣⲏⲙ·ⲟϣϩⲓϫⲱϥⲛϭⲓϫⲱϩⲙⲡⲁⲑⲟⲥ·ⲟⲩⲉⲧϯⲛⲁϫⲟⲟϥⲛⲁ·ϯⲣϩⲟⲧⲉ·ϫⲟⲟ·ϫⲉⲙⲡⲣⲧⲣϥⲥⲱⲧⲏⲣϥϫⲉⲛⲛⲉⲟⲩⲁ·ϥⲙⲟⲥⲧⲉⲡⲉϥⲟⲩϫⲁⲓⲕⲣⲙⲣⲙⲉⲣⲟ·ⲛⲉⲓϣⲁϫⲉⲅⲁⲣϩⲟⲣϣⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ·ⲡⲗⲏⲛⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ·ⲛⲁⲛⲟⲩϩⲁⲣⲉϩⲁⲩⲱⲟⲩϩⲏⲩⲡⲉⲙⲟⲕϩⲥ·ⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲕϩϥⲅⲁⲣ·ϥⲛⲁⲧⲟⲩϫⲟⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲉϩⲟⲩⲛⲗⲩⲙⲏⲛⲟⲩϫⲁⲓⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ·ⲁⲩⲱⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·ⲁⲩⲱϥⲛⲁⲥⲉⲓⲁⲅⲁⲑⲟⲛⲡⲉ·ⲛⲟϭⲇⲉⲟⲛ·ⲛⲁⲓⲧⲏⲣⲟⲩ·ϯⲉⲧⲟⲟⲧⲡⲉⲑⲃⲃⲓⲟⲡⲁⲓⲣⲟⲉⲓⲥⲁⲣⲉⲧⲏⲧⲏⲣⲟⲩ·ⲧⲉⲓⲛⲟϭϭⲟⲙⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲛⲧⲛⲟⲩⲧⲉϭⲟⲟⲗⲉϥⲙⲙⲟϥⲛⲏⲩⲕⲟⲥⲙⲟⲥⲡⲉⲡⲉⲑⲃⲃⲓⲟ·ⲥⲟⲃⲧⲁⲣⲉⲧⲏ·ⲡⲉⲑⲏⲥⲁⲩⲣⲟⲥⲛⲉⲡⲣⲁⲝⲓⲥ·ϩⲟⲡⲗⲟⲛⲣⲉϥⲛⲟⲩϩⲙ·ⲡⲉⲑⲉⲣⲁⲡⲉⲩⲧⲏⲥⲗⲩⲡⲏⲛⲓⲙ·ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲧⲁⲙⲓⲟⲇⲉⲛⲉⲓϣⲛⲥ·ⲙⲛⲉⲓⲉⲡⲛⲟⲩⲃⲧⲉⲥⲕⲩⲛⲏⲙⲛⲛⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲏⲥⲓⲥⲧⲏⲣⲟⲩⲛⲧϩⲟⲃⲥⲟⲩⲟⲩϩⲱⲃⲥϭⲟⲟⲩⲛⲉ:—ⲟⲩⲉⲗⲁⲭⲓⲥⲧⲟⲛⲙⲉⲛⲡⲉⲛⲁϩⲣⲛⲣⲱⲙⲉϥⲥⲟⲧⲡⲇⲉⲁⲩⲱϥⲧⲁⲓⲏⲩⲛⲁϩⲣⲛⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲉⲛϣⲁⲛϫⲡⲟϥⲛⲁ·ⲧⲛⲛⲁϩⲱⲙⲉϫⲛϭⲟⲙⲧⲏⲣϫⲁϫⲉ·ⲡⲉϫⲁϥⲅⲁⲣϫⲉⲛⲁϭⲱϣⲧⲉϫⲛⲛⲓⲙⲁⲛⲛⲥⲁⲉⲧⲑⲃⲃⲓⲏⲩⲙⲛⲣⲙⲣⲁϣ·ⲙⲡⲣⲧⲣⲕⲁⲡⲛϩⲏⲧⲉⲃⲟⲗϩⲙⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ·ϩⲉⲃⲱⲱⲛϫⲉⲁϣⲁⲓⲛϭⲓⲙⲛⲧϣⲟⲩϣⲟⲙⲛⲙⲛⲧⲥⲁⲃⲉⲣⲱⲙⲉ·ⲁϣⲁⲓⲛϭⲓⲙⲛⲧⲗⲁⲃⲙⲁϩⲧ·ⲣⲣⲣⲟⲛϭⲓⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁϩⲓⲧⲙⲥⲉⲓⲥⲁⲣⲝ·ⲁⲣⲭⲉⲓⲛϭⲓⲙⲛⲧϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ·ⲕⲟⲩⲓⲗⲟⲥⲱⲧⲙⲛⲥⲁⲛⲟϭ·ⲛⲟϭⲕⲁⲧⲟⲟⲧⲟⲩⲉⲃⲟⲗϥⲓⲣⲟⲟⲩϣϩⲁⲕⲟⲩⲓ·ⲟⲩⲁⲟⲩⲁⲙⲟⲟϣⲉϩⲛⲛⲉϥⲟⲩⲱϣϩⲏⲧ·ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣⲧⲉⲛⲟⲩⲡⲉⲡⲁⲓⲉⲧⲱϣⲉⲃⲟⲗⲙⲛⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ·ϫⲉⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲁⲧⲁⲯⲩⲭⲏϫⲉⲣⲉϥⲣϩⲟⲧⲉⲧⲁⲕⲟϩⲓϫⲙⲕⲁϩ·ⲁⲩⲱⲉⲧⲥⲟⲩⲧⲱⲛϩⲛⲣⲱⲙⲉⲛⲉϥϣⲟⲟⲡⲁⲛⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ·ⲉⲧⲉⲡⲁⲓⲡⲉϥϣⲟⲟⲡⲁⲛⲧⲏⲣϥ·ⲁⲩⲱϫⲉⲟⲩⲁⲟⲩⲁϩⲟϫϩϫⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱⲱϥ·ⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ·ϫⲉⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣϩⲱⲛⲉϩⲟⲩⲛ·ⲁⲩⲱⲉϩⲟⲟⲩⲥⲃⲟⲙⲛⲟⲩⲉⲓⲱⲧϥϯⲥⲃⲱⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ·ⲙⲛⲟⲩϣⲏⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙⲛⲥⲁⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ·ⲱϫⲛⲛϭⲓⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥⲉⲧⲛⲁⲛⲱⲟⲩ·ⲉⲛⲕⲟⲧⲕⲛϭⲓⲉⲓⲟⲟⲧⲉⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲕⲁⲧⲁⲙⲁ·ⲙⲁⲁⲩ·ⲟⲩⲱϫⲛϩⲉⲛⲉⲓⲭⲏⲣⲁ·ϣⲱⲡⲉϩⲉⲟⲣⲫⲁⲛⲟⲥ·ϩⲱⲙⲉϫⲛⲉⲧⲑⲃⲃⲓⲏⲩ·ϯⲕⲗⲯⲉϫⲛⲁⲡⲏⲩⲉ·ϩⲏⲕⲉ·ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓⲡⲁⲣⲁⲕⲉⲕⲟⲩⲓⲡⲉϯⲟⲣⲅⲏⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲓⲛⲧⲣϩⲏⲃⲉ·ⲙⲛⲉⲧⲥⲟⲗⲥⲗⲙⲙⲟ·ⲛⲧⲁⲛⲁⲓⲧⲏⲣⲟⲩϣⲱⲡⲉⲙⲙⲟ·ϫⲉⲙⲡⲉⲙⲟⲕϩ·ⲙⲁⲣⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲁⲧⲉϫⲉⲉⲛⲉϫⲓⲡⲉⲕⲗⲟⲙⲉⲧⲥⲃⲧⲱⲧ·ⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥⲡⲟⲣϣ·ⲣⲟⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲟⲩⲱⲛ·ⲉⲧⲛⲁϫⲣⲟϯⲛⲁϯⲛⲁϥⲉⲃⲟⲗϩⲙⲙⲁⲛⲛⲁⲉⲧϩⲏⲡ·ⲉⲛϣⲁⲛⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ·ⲧⲛϫⲣⲟⲡⲁⲑⲟⲥ·ⲧⲛⲛⲁⲣⲣⲣⲟϣⲁⲉⲛⲉϩ·ⲉⲩϣⲁⲛϫⲣⲟⲇⲉⲉⲣⲟⲧⲛⲛⲁⲣϩⲧⲏ·ⲧⲛⲣⲓⲙⲉϩⲛⲟⲩⲣⲓⲙⲉϥⲥⲁϣⲉ·ⲙⲁⲣⲙⲓϣⲉⲉⲣⲟϩⲟⲥⲟⲛⲟⲩⲛⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁⲕⲏⲛⲁⲉϩⲣⲁⲓ·ⲙⲁⲣⲫⲟⲣⲉⲓⲙⲟⲕϩⲥ·ⲧⲁⲣⲣⲃⲣⲣⲉϩⲙⲧⲃⲃⲟ·ⲙⲁⲣⲣⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲉ·ⲧⲁⲣⲣϣⲃⲏⲣⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲉ·ⲉϣϫⲉⲉⲣⲏⲧⲙⲛⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲟⲩⲙⲛⲧⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥϩⲛⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ·ⲟⲩⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲓⲁⲁⲛⲙⲙⲁⲧⲉⲥⲱⲙⲁⲁⲗⲗⲁⲟⲩⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲓⲁⲥⲁϩⲱⲱⲉⲃⲟⲗⲛⲟⲃⲉⲛⲓⲙ·ⲧⲥⲧⲟⲅⲁⲣⲉⲃⲟⲗϩⲉⲛⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥϩⲙⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲩⲙⲛⲧⲣⲉϥϫⲛⲁⲁⲩ·ⲉⲧⲣⲟⲉⲓⲥϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧϫⲱⲱⲣⲉϣⲁⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲙⲁϣⲉⲗⲉⲉⲧ·ⲅⲉⲛⲟⲓⲧⲉϭⲉⲛⲧⲉⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩϣⲁⲉⲛⲉϩ·ⲙⲛⲧⲙⲁⲓϩⲟⲙⲛⲧⲉⲧⲟⲩϯⲛⲙⲙⲁⲉⲧⲃⲏⲏⲧ·ⲉϣϫⲉⲟⲩⲱϣϫⲡⲟⲛⲁϩⲉⲛⲭⲣⲏⲙⲁⲛⲁⲓⲉⲧⲙⲟⲟⲗⲉ·ⲟⲉⲓⲙⲉⲕⲱϩⲧϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲙⲁⲓⲧⲟϩⲟⲩⲟ·ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲉϣⲱⲱⲧϩⲛⲟⲩϫⲓϭⲟⲛⲥ·ϩⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲃⲟⲛⲉ·ϩⲛⲟⲩϩⲱⲃϭⲓϫϥⲟϣ·ⲙⲉⲥⲣϥⲉϣⲙϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲡⲗⲏⲛϩⲛⲥⲙⲟⲧⲛⲓⲙⲉϣϫⲉⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲉⲓⲥⲱⲟⲩϩⲛⲁⲉϩⲟⲩⲛⲟⲩⲛⲟⲩⲃⲟⲩϩⲟⲙⲛⲧ·ⲁⲣⲓⲙⲉⲉⲩⲉⲉⲛⲧϥϫⲟⲟϥϩⲙⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ·ϫⲉⲁⲧϩⲏⲧ·ⲥⲉⲛⲁϥⲓⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏϩⲛϯⲟⲩϣⲏ·ⲉⲛⲧⲥⲃⲧⲱⲧⲟⲩⲇⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉⲛⲓⲙ·ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥⲇⲉϫⲉϥⲥⲱⲟⲩϩⲉϩⲟⲩⲛϥⲥⲟⲟⲩⲛⲁⲛϫⲉϥⲥⲱⲟⲩϩⲛⲓⲙ·ⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧϯⲟⲩⲃⲉⲡⲁⲑⲟⲥ·ϫⲟⲟϫⲉϯⲛⲁϩⲉⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ·ϯⲛⲁⲥⲟⲟⲩⲧⲛⲉϩⲣⲁⲓⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲧϫⲟⲥⲉ·ⲉⲛⲧϥⲧⲁⲙⲓⲉⲡⲉⲙⲛⲕⲁϩ·ϫⲉⲉⲛⲉϯⲛⲁϫⲓⲗⲁⲁⲩϩⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲛⲉⲧⲏⲣⲟⲩ·ϫⲓⲛⲟⲩϩⲱⲥϣⲁⲟⲩⲙⲟⲩⲥⲧⲟⲟⲩⲉ·ⲟⲩⲛⲟϭⲁⲅⲁⲑⲟⲛⲡⲉⲟⲩϣⲙⲙⲟϥⲑⲃⲃⲓⲏⲩ·ⲁⲩⲱϫⲟⲉⲓⲥⲙⲉⲟⲩⲡⲣⲟⲥⲩⲗⲏⲧⲟⲥⲧⲣⲉϥϯⲟⲉⲓⲕⲛⲁϥϩⲓϩⲃⲥⲱ·ⲉⲧⲃⲉⲙⲛⲧϭⲁⲃϩⲏⲧⲇⲉⲟⲛⲉⲧⲟⲩϯⲛⲙⲙⲁⲉⲧⲃⲏⲏⲧϫⲉⲥⲱⲟⲩϩⲉϩⲟⲩⲛⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲛⲁⲙⲟⲩⲭⲣⲉⲓⲁ·ⲁⲣⲓⲙⲉⲉⲩⲉϫⲉϥⲥⲏϩ·ϫⲉⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧⲛϭⲓⲛⲉⲕⲁⲡⲟⲑⲩⲕⲏ·ⲁⲩⲱⲉⲧϣⲟⲟⲡⲛϩⲏⲧⲟⲩ·ⲉⲧⲃⲉⲛⲟⲩⲃⲇⲉⲟⲛⲙⲛϩⲟⲙⲛⲧ·ⲡⲉϫⲁϥⲛϭⲓⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ·ϫⲉⲡⲉⲩϣⲓⲃⲉⲛⲁⲣⲙⲛⲧⲣⲉⲉⲣⲱⲧⲛⲛⲧⲉϣⲓⲃⲉⲟⲩⲱⲙⲛⲉⲧⲛⲥⲁⲣⲝϩⲉⲕⲱϩⲧ·ⲁⲩⲱϫⲉϥⲥⲟⲧⲡⲛϭⲓⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲙⲛⲧⲁϥⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛϥⲛⲁⲩⲡⲉⲩⲛⲟϭⲛⲉϭ·ⲧⲃⲃⲟⲟⲛⲛⲁⲑⲉⲙⲁⲙⲡⲁⲧⲉϫⲟⲉⲓⲥⲧⲱϩⲙⲉⲣⲟ·ⲕⲁⲓⲅⲁⲣⲕⲁⲧⲉⲕϩⲉⲗⲡⲓⲥϩⲓⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲉⲃⲟⲗϫⲉϥⲥⲏϩϫⲉⲙⲁⲣⲉⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧϣⲱⲡⲉⲧⲃⲃⲏⲩϫⲏⲕⲉⲃⲟⲗⲉϩⲟⲩⲛⲛⲟⲩⲧⲉ·ϯϣⲓⲛⲉⲉⲣⲟⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧϩⲙϫⲟⲉⲓⲥ·ⲕⲁⲓⲅⲁⲣⲕⲁⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲁⲃⲟⲏⲑⲟⲥ·ϣⲱⲡⲉⲛⲁϥⲙⲉⲣⲓⲧϯⲡⲉⲕϩⲏⲧⲙⲟⲟϣⲉϩⲛⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲛⲧⲟϥⲇⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲉϥⲉⲥⲙⲟⲩⲉⲣⲟⲛⲧⲉⲧⲉⲕⲡⲩⲅⲏϣⲱⲡⲉⲛⲁⲉⲓⲉⲣⲟ·ⲛⲧⲉⲕⲉⲓⲉⲣⲟϣⲱⲡⲉⲛⲁⲧⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ·ⲕⲁⲓⲅⲁⲣⲛⲧⲕⲟⲩϩⲁⲣⲙⲁ·ϣⲟⲟⲡϩⲩⲡⲡⲉⲩⲥⲉⲅⲕⲣⲁϯⲁ·ⲉⲣⲉϩⲏⲃⲥⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲙⲟⲩϩϩⲁϫⲱⲕϯⲟⲩⲟⲉⲓⲛϩⲙⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲉⲧϩⲏⲡⲛⲧⲉⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ·ⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲉⲓⲛⲉⲕϣⲁϫⲉϩⲛⲟⲩϩⲁⲡ·ⲛⲟⲩⲧⲉⲉϥⲉⲭⲁⲣⲓⲍⲉⲛⲁⲙⲛⲧϣⲟⲉⲓϫⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·ⲥⲉⲧⲙϩⲉⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛϩⲛⲧⲉⲕⲡⲟⲗⲓⲥ·ⲟⲩⲉϩⲣⲁⲧⲉϫⲙⲙⲁⲕϩⲁⲣⲭⲱⲛⲕⲁⲕⲉ·ⲛⲁⲩⲁⲣⲭⲏⲥⲧⲣⲁϯⲅⲟⲥϭⲟⲙϫⲟⲉⲓⲥ·ϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥⲛⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙⲙⲙⲟ·ⲱⲙⲥⲫⲁⲣⲁⲱⲙⲛⲡⲉϥⲙⲏⲏϣⲉ·ϫⲓⲟⲟⲣⲡⲉⲕⲗⲁⲟⲥⲧⲉⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲁⲙⲉⲗϩ·ⲉⲧⲉⲡⲉⲓⲃⲓⲟⲥⲛⲉϩⲁⲙⲏⲛ:—ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓⲟⲛϯϩⲱⲛⲉⲧⲟⲟⲧⲧⲙⲕⲁⲡⲉⲕϩⲏⲧⲉⲃⲟⲗ·ϫⲉⲣⲁϣⲉⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛⲡⲉⲡⲁⲓⲧⲣⲉⲣⲱⲙⲉⲕⲁⲡⲉϥϩⲏⲧⲉⲃⲟⲗⲥⲉⲉⲛⲧϥϭⲟⲣϭⲥⲙⲡⲁⲧϥⲉⲓⲙⲉ·ⲙⲡⲣⲁⲙⲉⲗⲉⲓⲟⲩⲛ·ϫⲓⲥⲃⲱϩⲟⲧⲉϫⲟⲉⲓⲥ·ⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲧⲉⲓϩⲉⲛⲓⲧⲱⲱϭⲉ·ⲃⲣⲣⲉ·ⲁⲩⲱⲛⲁⲣⲁⲛⲁϥⲛⲟⲩⲧⲉϩⲉⲟⲩⲙⲁⲥⲃⲣⲣⲉ·ϥⲛⲉϫⲧⲁⲡⲉⲃⲟⲗϩⲓⲉⲓⲃ·ϣⲱⲡⲉⲟⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉϫⲱⲱⲣⲉϩⲙϩⲱⲃⲙⲛϣⲁϫⲉ·ⲙⲡⲣϯϩⲟⲉⲃⲟⲗϩⲉⲛⲓϩⲩⲡⲟⲕⲣⲏⲧⲏⲥ·ⲙⲏⲡⲟⲧⲉⲥⲉⲕⲟⲛⲧⲉⲧⲟⲛⲙⲙⲁ·ⲙⲡⲣⲧⲁⲕⲉⲟⲩϩⲟⲟⲩⲟⲩⲱⲧϩⲙⲡⲉⲕⲁϩⲉ·ⲉⲓⲙⲉϫⲉⲛⲁϯⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲙⲏⲛⲉⲙⲏⲛⲉ·ϩⲙⲟⲟⲥⲉⲣⲟⲟⲩⲁⲁϩⲉⲟⲩϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛⲥⲁⲃⲉⲕⲣⲓⲛⲉⲡⲉⲕⲗⲟⲅⲓⲥⲙⲟⲥ·ⲉⲓⲧⲉⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ·ⲉⲓⲧⲉϩⲛⲙⲏⲏⲧⲉ·ⲡⲗⲏⲛϯϩⲁⲡⲉⲣⲟⲙⲏⲛⲉ·ⲕⲁⲓⲅⲁⲣⲛⲁⲛⲟⲩ·ϩⲛⲙⲏⲏⲧⲉⲟⲩϣⲟϩⲛⲑⲃⲃⲓⲟⲛⲓⲙϩⲟⲩⲟⲟⲩⲁϥϩⲛⲟⲩⲃⲏⲃϩⲟⲉⲓⲧⲉ·ϥϣⲟⲟⲡϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ·ⲣⲙⲛⲧⲣⲉϩⲁⲗⲱⲧ·ϥϩⲛⲙⲏⲏⲧⲉⲥⲟⲇⲟⲙⲁ·ϫⲉⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥⲡⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥⲥⲱⲧⲙⲇⲉⲟⲛⲉⲧⲃⲉⲕⲁⲉⲓⲛϫⲉⲙⲛⲣⲱⲙⲉϩⲓϫⲙⲕⲁϩⲛⲙⲙⲁϥⲛⲥⲁⲕⲉϣⲟⲙⲛⲧⲣⲱⲙⲉ·ⲡⲁⲓϥϣⲱⲡⲉⲡⲟⲛⲩⲣⲟⲛ·ⲧⲉⲛⲟⲩϭⲉⲉⲓⲥⲁⲅⲱⲛⲕⲏⲛⲁⲉϩⲣⲁⲓ·ⲇⲟⲕⲏⲙⲁⲍⲉⲉⲧⲛⲏⲩⲉϫⲱⲙⲏⲛⲉ·ϫⲉⲕⲏⲏⲡⲉⲣⲟϫⲓⲛⲕⲏⲏⲡⲉⲧϯⲛⲙⲙⲁ·ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛϣⲁⲣⲉⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛⲉⲓⲛⲁϩⲙⲟⲩⲛⲁⲙ·ⲡⲉϩⲃⲟⲩⲣⲇⲉϥⲟⲩⲟⲛϩⲣⲱⲙⲉⲛⲓⲙ·ⲕⲁⲓⲅⲁⲣⲁⲛⲟⲕϩⲱⲁⲗⲏⲑⲱⲥ·ϯⲛⲙⲙⲁϩⲙⲟⲩⲛⲁⲙⲉⲓⲛⲉⲛⲁ·ⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥϥⲥⲟⲛϩϩⲉⲟⲩⲉⲓⲁⲛⲧⲟⲟⲩ·ⲁⲗⲗⲁϫⲟⲉⲓⲥϯⲧⲟⲟⲧⲙⲡⲧⲁⲛϩⲟⲩⲧⲟⲩ·ⲟⲩⲇⲉⲡⲓⲕⲁⲡⲁϩⲏⲧⲉⲃⲟⲗⲛⲙⲙⲁ·ⲁⲩⲱϫⲟⲧⲛϩⲁϩⲥⲟⲡ·ϩⲛϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉⲛⲧⲉⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥϩⲙⲟⲩⲛⲁⲙ·ⲁⲩⲱϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓϩⲁⲧⲁϩⲏϥⲧⲟⲗⲙⲁⲟⲛⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉϫⲟⲉⲓⲥ·ⲁⲗⲗⲁϥⲟϫⲛϥⲙⲛⲛⲉϥⲡⲁⲛⲟⲩⲣⲅⲓⲁ·ⲧⲉⲛⲟⲩϭⲉⲡⲁϣⲏⲣⲉⲫⲟⲣⲉⲓⲡⲉⲑⲃⲃⲓⲟⲕⲁⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲛⲁⲣⲉϥϫⲓϣⲟϫⲛⲉ·ⲙⲛⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧⲁⲅⲁⲑⲟⲥ·ⲣϣⲃⲏⲣ·ⲣⲙⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲉⲣⲉⲛⲟⲙⲟⲥⲛⲟⲩⲧⲉϩⲙⲡⲉϥϩⲏⲧ·ⲧⲛⲧⲱⲛϩⲉⲟⲩϩⲏⲕⲉϥϥⲓⲡⲉϥⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ·ϥϣⲃⲏⲣⲣⲓⲙⲉ·ⲣϩⲏⲕⲉϩⲱⲱⲟⲩⲥⲟⲩⲇⲁⲣⲓⲟⲛ·ⲧⲉⲕⲁⲡⲉ·ⲛⲧⲉⲡⲉⲕⲙⲁϣⲱⲡⲉϣⲱⲡⲉⲛⲁⲧⲁⲫⲟⲥ·ϣⲁⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥϯⲛⲁⲧⲉϭⲣⲏⲏⲡⲉⲡⲉϫⲣⲟ:—ⲉⲕϣⲁⲛⲥⲱϣⲙⲟⲩⲥⲟⲡ·ⲙⲛⲟⲩⲥⲟⲛ·ϥϯϩⲓⲥⲉⲛⲁϩⲛⲟⲩϣⲁϫⲉ·ⲛⲧⲉⲡⲉⲕϩⲏⲧⲡⲱⲗϩⲥⲟⲛ·ϫⲱⲙⲙⲟ·ϫⲉϥⲙⲡϣⲁⲛⲁⲓⲁⲛ·ⲛⲧⲉϫⲁϫⲉⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓⲛⲁⲟⲩⲁ·ϫⲉϥⲙⲡϣⲁⲁⲛⲛⲉⲓⲧⲁⲉⲓⲟ·ϫⲓϣⲁϫⲉ·ⲙⲉⲉⲩⲉⲛⲧⲉⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥⲛⲧⲉⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥⲡⲉⲕⲗⲟⲅⲓⲥⲙⲟⲥⲣⲛⲟϭⲙⲟⲩⲣⲙⲛⲡⲉⲕⲥⲟⲛ·ⲥⲟⲟⲩⲛϫⲉⲙⲛⲥⲟⲛⲧⲉϩⲛⲅⲁⲗⲁⲁⲇ·ⲁⲩⲱϫⲉⲙⲛⲥⲁⲉⲓⲛⲡⲉⲕⲕⲱⲧⲉ·ⲧⲉⲛⲟⲩϯⲡⲉⲕⲟⲩⲟⲓⲡⲉⲥϭⲣⲁϩⲧ·ⲙⲛⲥⲩⲛⲏⲇⲏⲥⲓⲥⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲣⲓⲙⲉⲟⲩⲧⲱⲙⲛⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ·ⲁⲩⲱⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲛⲁϣⲁϫⲉⲛⲙⲙⲁϩⲙⲡⲉⲕⲗⲟⲅⲓⲥⲙⲟⲥ·ϥϫⲡⲟ·ϩⲙⲕⲱⲧⲉⲉⲛⲧⲟⲗⲏ·ϫⲉⲟⲩⲧⲉⲧⲉⲭⲣⲉⲓⲁ·ⲧⲣⲉⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉⲙⲁⲩⲁⲁ·ⲧⲛⲧⲱⲛⲑⲏⲣⲓⲟⲛϩⲱⲥⲉⲣⲉⲧⲉⲓⲙⲁⲧⲟⲩⲛϩⲏⲧ·ⲁⲣⲓⲙⲉⲉⲩⲉϫⲉϩⲏⲩϩⲱⲱϩⲁϩⲥⲟⲡ·ⲙⲏⲡⲉⲕⲥⲱⲧⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲕⲱⲉⲃⲟⲗⲡⲉⲕⲥⲟⲛ·ⲥⲁϣϥⲥⲁϣϥⲉⲥⲟⲡ·ⲙⲏⲣⲓⲙⲉⲁⲛⲛⲧⲟⲕϩⲁϩⲥⲟⲡⲥⲟⲡⲥⲡϫⲉⲕⲱⲛⲁⲉⲃⲟⲗⲁϣⲁⲓⲛⲁⲛⲟⲃⲉ·ⲧⲉⲛⲟⲩϭⲉⲁⲙⲁϩⲧⲉⲕⲟⲩⲓⲉⲧⲉⲣⲟϥⲡⲉⲕⲥⲟⲛ·ⲁⲩⲱⲧⲉⲩⲛⲟⲩϣⲁⲣⲉⲡⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲉⲓⲛⲉⲧⲉⲕⲣⲏⲥⲓⲥⲡⲉⲕⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲙⲛϩⲟⲧⲉⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ·ⲁⲩⲱⲙⲉⲉⲩⲉⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·ϫⲉⲙⲡϣⲁⲥⲟϣⲟⲩ·ⲁⲩⲱⲙⲉⲉⲩⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ·ϫⲉⲥⲟϣϥ·ⲛⲉϭⲛⲟⲩϭϥ·ⲥⲣⲟⲩⲙⲙⲟϥⲉⲧⲃⲏⲏⲧ·ⲧⲉⲩⲛⲟⲩϣⲁϥⲙⲉϩⲡⲉⲕϩⲏⲧⲙⲛⲧϣⲁⲛϩⲧⲏϥ·ϩⲓϩⲟⲧⲉ·ⲡⲁϩⲧⲉϫⲙⲡⲉⲕϩⲟⲣⲓⲙⲉ·ϫⲱⲙⲙⲟ·ϫⲉⲕⲱⲛⲁⲉⲃⲟⲗⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ·ϫⲉϯϩⲓⲥⲉⲧⲉⲕϩⲓⲕⲱⲛ:—ⲧⲉⲩⲛⲟⲩϣⲁⲧⲱⲟⲩⲛϩⲙⲥⲟⲗⲥⲗⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ·ⲡⲱⲧⲉⲣⲁⲧϥⲡⲉⲕⲥⲟⲛ·ⲉⲣⲉⲡⲉⲕϩⲏⲧⲃⲏⲗⲉⲃⲟⲗ·ⲉⲣⲉⲡⲉⲕϩⲟⲣⲟⲟⲩⲧ·ⲉⲣⲉⲣⲱⲙⲏϩⲣⲁϣⲉ·ⲉⲣⲉϯⲣⲏⲛⲏⲕⲱⲧⲉⲉⲣⲟ·ⲥⲱⲃⲉⲕⲱⲣϣⲡⲉⲕⲥⲟⲛ·ϫⲉⲕⲱⲛⲁⲉⲃⲟⲗⲡⲁⲥⲟⲛ·ϫⲉϯϩⲓⲥⲉⲛⲁⲛⲧⲉⲣⲓⲙⲉ·ⲁϣⲁⲓⲛⲧⲉⲟⲩⲛⲟϭⲣⲁϣⲉϣⲱⲡⲉⲉⲃⲟⲗϩⲙⲣⲓⲙⲉ·ⲛⲧⲉϯⲣⲏⲛⲏⲧⲉⲗⲏⲗⲙⲙⲟϩⲛⲧⲉⲧⲛⲙⲏⲧⲉ·ⲛⲧⲉⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲛⲟⲩⲧⲉϩⲱⲱϥⲣⲁϣⲉϥⲱϣⲉⲃⲟⲗϥϫⲱⲙⲙⲟ·ϫⲉⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩⲣⲉϥⲣⲉⲓⲣⲏⲛⲏϫⲉⲛⲧⲟⲟⲩⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟⲟⲩϫⲉϣⲏⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲉⲣϣⲁⲛϫⲁϫⲉⲥⲱⲧⲙⲧⲉⲥⲙⲏⲛⲧⲉⲡⲱⲛⲏ·ϣⲁϥϫⲓϣⲓⲡⲉ·ⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉϫⲓⲉⲟⲟⲩⲛⲧⲉⲟⲩⲛⲟϭⲥⲙⲟⲩϣⲱⲡⲉⲛⲁⲧⲉⲛⲟⲩϭⲉⲡⲁⲥⲟⲛⲙⲁⲣⲙⲓϣⲉⲉⲣⲟ·ⲥⲟⲟⲩⲛϫⲉⲡⲉϩⲗⲟⲥⲧⲛϣⲱⲡⲉⲕⲁⲧⲁⲙⲁⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁⲙⲟⲩϩⲣⲉϥϯⲧⲱⲛϩⲓⲣⲉϥϭⲱⲛⲧ·ⲥⲟⲟⲩϩⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥϣⲱⲡⲉⲙⲁⲓⲣⲛⲟϭ·ⲙⲛⲧϫⲁⲥⲓϩⲏⲧⲣⲣⲣⲟ·ⲙⲛⲉⲧⲧⲁⲩⲟⲟⲩⲙⲛⲧϫⲱⲱⲣⲉⲉϩⲟⲩⲛⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱϥ·ⲁⲗⲗⲁⲟⲩⲁⲟⲩⲁϩⲟϫϩϫⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱϥ·ϩⲉⲉⲧⲙⲏⲏⲧⲉⲛⲓϩⲓⲥⲉ·ϥϣⲟⲟⲡⲁⲛⲛϭⲓⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥⲟⲩⲇⲉⲟⲩⲅⲛⲱⲥϯⲕⲟⲥ·ⲙⲛⲗⲁⲁⲩϫⲡⲓⲟⲗⲁⲁⲩ·ⲉⲃⲟⲗϫⲉⲙⲛⲧⲛⲁϣⲧϩⲏⲧⲁϣⲁⲓ·ⲉⲧⲛⲟⲉⲓⲇⲉⲛⲁⲕⲁⲣⲱϥⲉⲃⲟⲗϫⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣⲡⲟⲛⲩⲣⲟⲛⲡⲉ·ⲟⲩⲁⲟⲩⲁ·ⲣⲣⲣⲟⲛⲁϥⲙⲁⲩⲁⲁϥϩⲉⲛⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲓⲧⲏⲥⲛⲉ·ϩⲙⲉⲧⲉⲙⲉϣϣⲉ·ⲧⲉⲛⲟⲩϭⲉⲡⲁⲥⲟⲛⲁⲣⲓⲉⲓⲣⲏⲛⲏⲙⲛⲡⲉⲕⲥⲟⲛ·ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲧⲛϣⲗⲏⲗⲉϫⲱϩⲱϫⲉϯⲉϣⲣⲗⲁⲁⲩⲁⲛϩⲱⲃⲁⲗⲗⲁϯⲑⲙⲕⲏⲩⲉⲧⲃⲉⲛⲁⲟⲩⲱϣ·ⲛⲧⲟⲕⲇⲉⲛⲏⲫⲉⲙⲙⲟϩⲛϩⲱⲃⲛⲓⲙ·ϣⲡϩⲓⲥⲉ·ⲁⲣⲓϩⲱⲃⲣⲉϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣϩⲩⲡⲟⲙⲉⲓⲛⲉⲡⲉⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ·ϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲁⲅⲱⲛⲙⲛⲧⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ·ⲑⲃⲃⲓⲏⲩ·ⲣⲙⲣⲁϣ·ⲥⲧⲱⲧϩⲏⲧⲟⲩⲛϣⲁϫⲉ·ⲛⲧⲥⲟⲧⲙⲟⲩϩⲁⲣⲉϩⲧⲉⲕⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲓⲁ·ⲁⲩⲱⲥⲓϩⲉⲙⲙⲟⲉⲧⲉⲡⲁⲣⲁⲙⲉⲧⲣⲟⲛ·ⲙⲛⲛⲉⲓⲥⲙⲏϣⲙⲙⲟⲉⲧⲃⲏⲧ·ⲅⲙⲃⲟⲗⲁⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·ⲁⲗⲗⲁⲧⲁϫⲣⲏⲩϩⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ·ⲡⲁⲓⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧϥⲉⲟⲟⲩⲛⲁϥⲙⲛⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧⲁⲅⲁⲑⲟⲥ·ⲙⲛⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃϣⲁⲉⲛⲉϩⲉⲛⲉϩϥⲏϩⲁⲙⲏⲛ·ⲥⲙⲟⲩⲉⲣⲟ:—ϩⲓⲧⲛⲧⲉⲥⲡⲟⲩⲇⲏⲙⲛⲙⲛⲧϥⲁⲓⲣⲟⲟⲩϣⲡⲉⲛⲙⲁⲓⲛⲟⲩⲧⲉⲥⲟⲛⲭⲁⲏⲗϣⲏⲣⲉⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥⲟⲩⲟⲓⲙⲟⲩⲓⲣⲙⲧⲡⲉⲇⲓⲁⲥⲧⲁϩⲏⲧⲡⲟⲗⲓⲥⲥⲛⲏϥⲥⲙⲛⲡⲉⲓϫⲱⲱⲙⲉϩⲛⲛⲉϥϩⲓⲥⲉⲙⲙⲟϥϥⲇⲱⲣⲓⲍⲉⲙⲙⲟϥⲉϩⲟⲩⲛⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛϩⲁⲅⲓⲟⲥⲙⲉⲣⲕⲟⲩⲣⲓⲟⲥⲧⲟⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥⲧⲃⲱⲉⲧⲃⲉⲟⲩϫⲁⲓⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏⲧⲣⲉⲱϣⲛϩⲏⲧϥⲣⲁⲛϩⲁⲅⲓⲟⲥⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥⲙⲛⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲁⲡⲁⲡⲁϩⲱⲙⲱϫⲉⲕⲁⲥⲉⲣⲉϩⲁⲅⲓⲟⲥⲙⲉⲣⲕⲟⲩⲣⲓⲟⲥⲡⲉⲥⲧⲣⲁϯⲗⲁⲧⲏⲥⲁⲩⲱⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥϫⲱⲱⲣⲉⲙⲛϩⲁⲅⲓⲟⲥⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲏⲥⲁⲩⲱⲡⲉⲡⲣⲟⲇⲣⲟⲙⲟⲥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲙⲛϩⲁⲅⲓⲟⲥⲁⲡⲁⲡⲁϩⲟⲙⲱⲁⲣⲭⲏⲙⲁⲛⲧⲣⲓⲧⲏⲥⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱϥϥⲥⲙⲟⲩⲉⲣⲟϥϩⲛⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥϥⲧⲟⲩϫⲟϥϭⲟⲣϭⲥⲧⲏⲣⲟⲩⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥⲙⲛⲣⲱⲙⲉⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥϥϯⲧⲟⲟⲧϩⲛϩⲱⲃⲛⲓⲙⲁⲅⲁⲑⲟⲛⲙⲛⲛⲥⲁⲇⲓⲁⲑⲉⲥⲓⲥⲟⲩⲛⲡⲉⲓⲃⲓⲟⲥϥⲛⲁⲙⲡϣⲁⲕⲱⲉⲃⲟⲗⲛⲉϥⲛⲟⲃⲉϥϫⲓⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ·ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲧⲏⲣⲟⲩⲉⲥⲉϣⲱⲡⲉⲁⲙⲏⲛ·ⲁⲣⲓⲡⲁⲙⲉⲉⲩⲉϩⲱⲁⲛⲟⲕⲑⲉⲟⲡⲓⲥⲧⲟⲥⲡⲓⲉⲓⲓⲁⲭⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥϣⲏⲣⲉⲥⲉⲩⲏⲣⲟⲥⲁⲣⲭⲏⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥϩⲁⲅⲓⲟⲥⲙⲉⲣⲕⲟⲩⲣⲓⲟⲥⲡⲟⲗⲓⲥⲥⲛⲏⲥϩⲁⲓⲡⲁⲓϫⲱⲱⲙⲉϩⲛⲧⲁϭⲓϫ·ϣⲗⲏⲗⲉϫⲱⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲕⲱⲡⲉⲡⲗⲩⲑⲟⲥⲛⲁⲛⲟⲃⲉⲛⲁⲉⲃⲟⲗϫⲉⲥⲉⲟϣⲉⲙⲁⲧⲉⲉⲥⲉϣⲟⲡⲉⲉⲅⲣⲁⲫⲓⲙⲩⲛⲉ...ⲓⲋⲓⲛⲇⲓⲕⲧⲓⲟⲛⲟⲥⲓⲉⲁⲡⲟⲧⲱⲛⲁⲅⲓⲱⲛⲙⲁⲣⲧⲯⲁⲉⲧⲟⲩⲥⲁⲣⲁⲕⲓⲛⲟⲩⲧⲟⲥ+ⲁⲃⲃⲁⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥⲕ....ⲉⲟⲑⲩⲡⲟⲗⲉⲟⲥⲁⲡⲟⲗⲗⲱⲛⲓⲟⲩ....ⲱⲛ......ⲥⲫⲓⲗ

ANNIS Metadata

annotation: Amir Zeldes, Lance Martin
attributed_author: Pachomius
author: Pachomian Community
collection: Oriental Manuscripts
Coptic_edition: Budge, 1913
corpus: pachomius.instructions
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:pachomius.instructions.budge:35-69
entities: automatic
identities: checked
idno: OR. 7024
language: Sahidic Coptic
license: CC-BY 4.0
msItem_title: The Instructions of Apa Pachomius
msName: MERC.AR
note: Coptic SCRIPTORIUM's edition includes only Budge's transcription of the manuscript. It is not a diplomatic transcription based on reading and collation of the original manuscript. The translation is Budge's with very slight modifications (e.g., numbers mistranslated.) According to Budge's introduction, a colophon states that the MS was copied in the era of the martyrs 701, or AD 985. Although it circulated as one work, the Instructions is composite, consisting of at least two originally separate texts that were edited into one by a Pachomian community. The first part is considered to be an original composition of Pachomius. The second part is elsewhere attributed to Athanasius of Alexandria (BL, Or. 8802). In her monograph, The Text of a Monastic Discourse ([Cistercian Publications/Liturgical Press, 2017], p. 10-15), Carolyn Schneider argues that the second part was not written by the Alexandrian archbishop, but a late fourth-century Pachomian production. Lance Martin translated the colophon.
objectType: codex
order: 2
origDate: 0985
origDate_notAfter: 0986
origDate_notBefore: 0984
origDate_precision: medium
pages_from: 34a
pages_to: 49b
parsing: automatic
paths_manuscripts: 193
paths_works: 241
people: Abraham; Cain; Devil; Elijah; Goliath; James the Great; Jeremiah; Jesus; John the Baptist; Lot (biblical person); Moses; Pachomius the Great; Ramesses II; Saint Timothy
placeName: Hagr Edfu
places: Chorath; Duat; Esna; Gilead; New Jerusalem; Sodom and Gomorrah
previous: urn:cts:copticLit:pachomius.instructions.budge:1-34
project: Coptic SCRIPTORIUM, Marcion
redundant: no
repository: British Library
segmentation: checked
tagging: automatic
title: Instructions of Apa Pachomius in MERC.AR in Budge ed. - part 2
translation: E. A. Wallis Budge, Lance Martin
Trismegistos: none
version_date: 2020-08-31
version_n: 4.0.0

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:pachomius.instructions.budge:35-69. [version number], [date]. https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:pachomius.instructions.budge:35-69.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:pachomius.instructions.budge:35-69.

Document Edition: urn:cts:copticLit:pachomius.instructions.budge:35-69

Work: urn:cts:copticLit:pachomius.instructions

Text Group: urn:cts:copticLit:pachomius

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Normalized Text HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:pachomius.instructions.budge:35-69/norm/html

Analytic Visualization HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:pachomius.instructions.budge:35-69/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:pachomius.instructions.budge:35-69/tei/xml

Paula XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:pachomius.instructions.budge:35-69/paula/xml

relANNIS: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:pachomius.instructions.budge:35-69/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:pachomius.instructions.budge:35-69/annis