Diplomatic Edition

Ⲉⲣϣⲁⲛⲃⲁϣⲟⲣ⳿
ⲁϣⲕⲁⲕⲉⲃⲟⲗ⳿
ⲁⲛ`ⲉⲧⲉⲛ̄ⲧⲟⲕ
ⲡⲉ⳿ⲡ︤ϩ︦ⲙ︥ϩⲁⲗ
ⲙ̄ⲙⲁⲙⲙⲱⲛⲁⲥ⳿
ϩ︤ⲛ︥ϩⲉⲛϩⲣⲟⲟⲩ
ⲟϣ⳿,ⲉⲣⲉ
ⲙⲟⲩⲓ̈ⲧ︤ⲣ︥ⲣⲉ⳿
ⲉⲧⲉⲁⲛⲟⲕⲡⲉ⳿
ⲡ︤ϩ︦ⲙ︥ϩⲁⲗⲙ̄ⲡⲉ
ⲭ︤ⲥ︥,ϯⲥⲟⲟⲩⲛ
ϫⲉϯⲟⲩⲃⲏⲓ̈
ⲁⲛ⳿,ⲁⲗⲗⲁϯ
ⲟⲩⲃⲉⲓ︤ⲥ︥ⲉⲧⲟⲩ
ⲏϩϩ︤ⲛ︥ⲛⲉⲭⲣⲉⲓ
ⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ⳿.ⲓ︤ⲥ︥
ⲟⲛ⳿ⲣⲱϣⲉⲉⲣⲟ
ⲛ̄ⲧⲟⲕⲙ︤ⲛ︥ⲡⲉⲕ
ⲉⲓⲱⲧⲇⲓⲁⲃⲟ
ⲗⲟⲥ⳿ⲉⲧⲟⲩⲏϩ⳿
ⲛ̄ϩⲏⲧ︤ⲕ︥ⲉⲧ︤ⲕ︥
ϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ⳿ⲉⲣⲟϥ·
ⲛ̄ⲧⲟⲟⲩϩⲱⲟⲩ
ⲙ︤ⲛ︥ⲡⲉⲩⲉⲓⲱⲧ⳿
ⲉⲧⲟⲩⲏϩⲛ̄ϩⲏ
ⲟⲩⲓ︤ⲥ︥ⲉⲧⲟⲩⲕⲱ⳿
ⲛ̄ϩⲧⲏⲉⲣⲟϥ·
ⲙ̄ⲙ︤ⲛ︥ⲧⲉⲣⲱⲙⲉ
ⲟⲩⲛ̄ⲧ︤ϥ︥ⲓ︤ⲥ︥ⲙ̄
ⲙⲁⲩϣⲓⲡⲉⲉⲛⲉϩ⳿
ⲛ̄ⲛ̄ⲧϫⲟ
,ϣⲓⲡⲉ
ⲙ̄ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ⳿,
ⲟⲟⲩⲙ̄ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ⳿
ⲓ̈ⲡⲁⲣⲁⲓⲧⲉⲓ⳿ⲙ̄
ⲙⲟ,ϯⲥⲟⲟⲩ⳯ ⳿
ⲅⲁⲣϯϭⲱ
ϣ︤ⲧ︥ⲉⲃⲟⲗϩⲏⲧ︤ϥ︥.
ⲉⲧⲉⲟⲩⲛ̄ⲧⲁ
ⲉⲟⲟⲩⲙ︤ⲛ︥ⲧⲁ
ⲉⲓⲟ̂ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧ︤ⲛ︥
ⲓ︤ⲥ︥.ⲟ ̂ⲩⲛ̄
ⲟⲟⲩϩⲓⲧⲁⲉⲓⲟ̂ⲛ̄
ⲣⲱⲙⲉ=-.
Ⲛ̄ⲅⲁⲣⲉⲧⲉⲙ︤ⲛ︥
ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲗⲏⲥⲧⲏⲥ⳿
ϣⲟⲟⲡ̂ⲛ̄ⲉⲧⲉ
ⲟⲩⲛ̄ⲧⲁⲓ︤ⲥ︥ϩ︤ⲛ︥ⲟⲩ
ⲙⲉ⳿ⲕⲁⲧⲁⲉⲛ
ϫⲟⲟϥ⳿ⲉⲣⲟⲓ̈
ⲉⲃⲟⲗϫⲉⲓ̈ϥⲓⲛ̄
ⲛ̄ⲛⲉⲕⲛⲟⲩⲧⲉ
ϩ︤ⲛ︥ⲟⲩⲥⲣⲁϩ︤ⲧ︥
ⲁⲩⲱϫⲉⲓ̈ⲧⲣⲉ
ⲙⲟⲩⲣ⳿ⲙ̄ⲡⲉⲕ
ⲥⲱϣⲙ︤ⲛ︥ⲡⲉⲕ
ϣⲓⲡⲉⲉϩⲟⲩⲛ⳿
ⲟⲩⲉϭⲣⲟ̂ⲙ̄
ⲡⲉⲕⲏⲓ̈ⲥⲏϩ⳿
ϩⲉⲛⲭⲁⲣⲧⲏⲥ⳿·
ⲟⲩⲱ̂ϭ︤ⲡ︥ⲛ̄ⲛⲉⲕ
ⲙⲏⲙⲟⲟⲩⲉⲧϩ︤ⲛ︥
ϩⲉⲛϣⲟϣⲟⲩ
ϩⲱⲥⲏ̂ⲣⲡ̄ϩⲓϫ︤ⲛ︥
ⲙ̄ⲡⲛⲏ⳿ⲙ̄ⲡⲉⲕ
ⲏⲓ̈.ⲁⲩⲱⲉϩⲟⲩⲛ
ϩ︤ⲙ︥ⲡⲉⲕⲣⲟ̂,ⲙ︤ⲛ︥
ⲣⲟ̂ⲛ̄ⲉⲧⲉⲓ
ⲛⲉⲙ̄ⲙⲟ,
ⲙ︤ⲛ︥ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲣ︤ⲙ︥ϩⲉ⳿
ϣⲟⲟⲡⲛ̄ⲉⲧ
ⲕⲱⲛ̄ϩⲧⲏ
ⲕⲣⲟⲛⲟⲥ⳿,ⲉⲧⲉ
ⲛ̄ⲧⲟⲕⲡⲉ⳿ⲙ︤ⲛ︥
ⲉⲧⲧ︤ⲛ︥ⲧⲱⲛ⳿
ⲉⲣⲟϩ︤ⲛ︥ⲙ̄ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥
ⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ⳿,ⲙ︤ⲛ︥
ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧ⳿
ⲛⲓⲙ=ⲟⲩ⳿ⲛ̄
Ϩⲱⲃ⳿ⲏ⳿ⲁϣⲛ̄ϣⲁϫⲉ
ϩ︤ⲛ︥ⲉⲛⲧϫⲟ
ⲉⲧⲟ⳿ⲙ̄ⲙⲛ̄
ⲧⲣⲉⲉⲣⲟⲁⲛ⳿ϫⲉ
ⲏⲡ̂ⲥⲁⲧⲁ
ⲛⲁⲥ⳿.ⲉⲡⲓⲥⲧⲟ
ⲗⲏⲛⲉ⳿ⲛ̄ⲧⲡⲁ
ϩⲟⲩ,ⲏ̂ϯⲥⲟⲟⲩⲛ
ⲁⲛ⳿ⲙ̄ⲡⲁϯϫⲟⲟⲩ
ⲥⲟⲩϫⲉⲛⲁⲡⲁ
ϩⲟⲩ,ⲡⲉϣ︤ⲃ︦ⲣ︥
ⲣ̄ϩⲱⲃⲛ̄ⲉⲛⲧ
ϣⲱⲱⲧϩ︤ⲙ︥ⲧⲟⲕ⳿
ⲙ̄ⲡⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁ
ⲧⲉⲩⲥ⳿ⲛ̄ⲛ̄ⲥⲉⲗⲓⲥ⳿
ⲙ̄ϫⲱⲱ̂ⲙⲉ⳿ⲛ̄
ⲛ̄ϣⲁϫⲉⲛ̄ⲧⲛⲉ
ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥϫⲟ
ⲟⲩⲥⲉⲛⲁϩ︤ⲙ︥
ⲣⲁⲛ⳿ⲙ̄ⲛⲟⲩ
ⲧⲉⲛⲟϫⲟⲩ
ϩⲣⲁⲓ̈ϫ︤ⲃ︥ⲃⲉⲥ⳿
ⲉⲧϫⲉⲣⲟ̂=–.
Ⲛ̄ⲟⲛ⳿ⲛ̄ⲧ
ϫⲟⲟϫⲉⲛ̄ⲣⲱ
ⲙⲉⲁⲩⲱⲛⲁⲟⲓ
ⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ⳿ϫⲓ
ϩⲛⲁⲩⲛⲁϥ.
ⲧⲁⲙⲟ̂ⲙ̄ⲙⲟ
ⲁⲩⲱϭⲱⲗ︤ⲡ︥
ⲉⲃⲟⲗⲛ̄ⲧⲉⲕⲕⲁ
ⲕⲓⲁ⳿ϫⲉⲙ̄ⲡⲉⲟⲩ
ⲱϣⲁⲛⲡⲉ⳿ⲧⲣⲉ
ϣⲏⲣⲉⲙ̄ⲛⲟⲩ
ⲧⲉϫⲓⲟⲩⲡⲣⲟⲥ
ⲫⲟⲣⲁ⳿ⲧⲉϥⲉⲕ
ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ⳿.ⲏ̂
ⲣ̄ⲟⲩⲉⲧⲛⲁ
ⲛⲟⲩϥⲛ̄ⲟⲩⲱⲧ⳿
ϩ︤ⲙ︥ⲣⲁⲛ⳿ⲛ̄ⲓ︤ⲥ︥.
ⲛⲁⲣⲁϣⲉⲉⲕ
ϣⲁⲛⲥⲱⲧ︤ⲙ︥ϫⲉ
ⲃⲱⲕⲙⲁ⳿
ⲛ̄ϣⲓⲛⲉⲛ̄ⲇⲁⲓ
ⲙⲱⲛ⳿.ⲉⲃⲟⲗϫⲉ
ⲛ̄ⲧⲟⲕϩⲱⲱⲕ⳿
ⲟⲩⲱ̂ϣ︤ⲧ︥ⲁⲩⲱ
ⲕ︤ϣ︦ⲙ︥ϣⲉⲙ̄ⲥⲱ
ⲛ︤ⲧ︥ⲡⲁⲣⲁⲉⲛ
ϥⲥⲱⲛ︤ⲧ︥ⲛ̄ⲛ̄
ⲕⲁ⳿ⲛⲓⲙⲓ︤ⲥ︥ⲉⲧ
ⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ⳿ϣⲁ
ⲉⲛⲉϩ⳿ⲛ̄ⲉⲛⲉϩ⳿·
ⲉϩⲟⲩⲉⲥⲱⲧ︤ⲙ︥
ⲏ̂ⲛⲁⲩⲉⲣⲟⲟⲩ
ⲛⲁⲣⲁⲧ︤ϥ︥ⲙ̄
ⲛⲟⲩⲧⲉϩ︤ⲙ︥ⲙⲁ⳿
ⲛⲓⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲡⲓ
ⲕⲁⲗⲉⲓ⳿ⲙ̄ⲙⲟϥ
ⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩ,ⲁⲩⲱ
ⲥⲙⲟⲩⲉⲣⲟϥ
ϯⲉⲟⲟⲩⲛⲁϥ·
ⲏ̂ⲉⲣϣⲁⲛϩⲟⲩⲟ̂
ⲙⲏⲏϣⲉⲛ̄
ϫⲟⲟϫⲉ
ⲥⲉϫⲓϩⲛⲁⲩⲛⲁϥ.
ⲉⲩϣⲁⲛⲡⲱⲛ︤ⲅ︥
ⲛⲁⲓ̈ⲁϫ︤ⲛ︥ϯⲥⲟ⳿ϫⲉ
ϯⲟ̂ϩⲱⲱⲧ⳿ⲛ̄ϩ︤ⲙ︥
ϩⲁⲗⲛⲁⲕⲁⲗⲱⲥ
ϫⲉⲛⲁⲥⲛⲏⲩⲛⲉ⳿
ⲓ̈ⲥⲱⲟⲩϩⲛⲁⲩ
ⲉϩⲟⲩⲛϩⲉⲛ
ⲁϩⲟ̂ϩ︤ⲛ︥ⲡⲉ⳿ⲛ̄
ⲉⲧⲟⲩϯⲙ̄ⲙⲟ
ⲟⲩⲛ̄ⲧⲁⲉⲓⲟ̂ⲙ̄
ⲛⲟⲩⲧⲉ.ⲙⲏ
ⲛ̄ⲧⲛ̄ⲧⲟⲩ
ⲃⲟⲗϩ︤ⲙ︥ⲡⲉⲕⲏⲓ̈
ⲙ︤ⲛ︥ⲏⲓ̈ⲛ̄ⲛⲉⲕ
ⲉⲓⲟ̂ⲧⲉ⳿.ⲧⲱ
ⲣ︤ⲡ︥ⲛ̄ⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲕ
ⲁⲛⲛⲉ⳿ⲣⲱⲙⲉ
ⲙ̄ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ⳿.
ⲡⲟⲛⲏⲣⲉⲩⲉ
ⲇⲉϩⲱⲱϥⲁⲩⲱ
ⲕⲁϫⲣⲟⲡⲉϩⲣⲁⲓ̈
ⲛ̄ⲣⲉϥϯⲛ̄
ϩⲏⲕⲉ⳿.ⲥⲟ
ⲟⲩⲛ⳿ϫⲉⲉⲧⲟⲩ
ϯⲙ̄ⲙⲟⲟⲩⲏ̂ⲉ‴
ⲟⲩⲛⲁ⳿ⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩ
ⲛ̄ⲉⲧⲣ⳿ϭⲣⲱϩ⳿
ⲛⲁⲡⲉⲭ︤ⲥ︥ⲛⲉ⳿ⲛ̄
ϥⲧⲁⲁⲛⲁ
ⲁⲡⲟⲗⲁⲩⲥⲓⲥ⳿.
ⲁⲩⲱⲉⲣ⳿ⲣ︤ⲙ︥ⲁⲟ̂
ϩ︤ⲛ︥ϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ
ⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ=–.
Ⲙⲏ⳿ⲁⲣⲁⲓ̈ⲟⲩⲏϩ
ⲟⲛ⳿ϩⲓϫ︤ⲛ︥ⲙⲏⲧⲉ⳿
ⲛ̄ϫⲱ,ϫⲉϫⲱ
ⲙ̄ⲙⲟϫⲉϣⲁⲛ
ⲧⲉⲟ ̂ⲩϣⲱⲡⲉ
ⲙ̄ⲡ︤ϥ︥ⲥϭⲏⲣ⳿,ϥ
ϫⲱⲙ̄ⲙⲟϫⲉ
ϯⲛⲁⲃⲱⲕ⳿.ϥ
ⲛⲉϫϩⲟⲟⲩⲛ̄ⲥⲁ
ϩⲟⲟⲩ.ⲉⲧⲃⲉ
ⲟ ̂ⲩⲓ̈ⲟ̂ⲙ̄ⲡⲓⲛⲟϭ
ⲛ̄ⲃⲁⲣⲟⲥ⳿ⲉϩⲣⲁⲓ̈
ⲉϫⲱⲛ̄ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ⳿
ⲧⲏⲣ︤ⲥ︥ϫⲉⲓ̈ⲃⲱⲕ⳿
ϣⲁⲛⲉⲣⲣⲱⲟⲩ
ⲏ̂ⲙ̄ⲡⲃⲱⲕ⳿.
ⲙⲏ⳿ⲙ̄ⲡⲏⲩⲉⲙ︤ⲛ︥
ⲕⲁϩⲛⲁⲡⲉⲭ︤ⲥ︥
ⲁⲛⲛⲉ⳿ⲙ︤ⲛ︥ⲉⲧ︤ⲛ︥
ϩⲏⲧⲟⲩⲧⲏⲣⲟⲩ.
ⲙⲏ⳿ⲟⲩⲛ̄ⲧⲉⲡⲉⲕ
ⲉⲓⲱⲧⲕⲣⲟⲛⲟⲥ⳿
ⲗⲁⲁⲩⲣⲱ̂ⲛ̄ⲧⲟϥ
ⲛ̄ⲥⲁϩⲉⲛⲛⲟⲃⲉ
ⲛⲁⲓ̈ⲉⲧ︤ⲕ︥ⲟ̂ⲛ̄ⲟⲩ
ⲟⲉⲓⲉ⳿ⲉⲣⲟⲟⲩ
ⲛⲁϥⲛ̄ⲧⲟⲕⲙ︤ⲛ︥
ⲉⲧⲉⲓⲛⲉⲙ̄ⲙⲟ.
ⲉ̄ⲧⲉⲧ︤ⲛ︥ϫⲟ̂ⲁⲩⲱ
ⲧⲉⲧ︤ⲛ︥ⲱⲗ⳿ⲛⲁϥ⳿
ⲉϩⲟⲩⲛ⳿ⲛ̄ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥
ⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ⳿ⲙ︤ⲛ︥ⲛ̄
ϭⲟⲗ⳿,ⲙ︤ⲛ︥ⲛ̄ϫⲓ
ϭⲟⲛⲥ̄,ⲙ︤ⲛ︥ⲛ̄
ⲟⲩⲁ⳿ⲙ︤ⲛ︥ϩⲱⲃⲛⲓⲙ
ⲙ̄ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ⳿=
Ⲉⲛⲉⲛ̄ⲧ︤ⲕ︥ⲟⲩⲉⲛ
ⲧⲏϭⲛ̄ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ
ⲣⲏⲧ⳿ϩⲁⲣⲓϩⲁⲣⲟⲕ⳿
ⲛⲉⲉⲧⲉϣϣⲉ
ⲡⲉ⳿ⲁⲛⲉⲭⲉ⳿ⲙ̄
ⲙⲟϣⲁⲡⲉⲟⲩ
ⲟⲉⲓϣⲙ̄ⲱϩ︤ⲥ︥
ⲕⲁⲧⲁϣⲁϫⲉ
ⲙ̄ϫⲟⲉⲓⲥⲉⲛ
ϫⲓⲟⲩⲁ̂ⲉⲣⲟϥ.
ⲁⲗⲗⲁⲛ̄ⲧ︤ⲕ︥ⲟⲩ
ϣⲟⲛⲧⲉ⳿ⲙ︤ⲛ︥ⲟⲩ
ⲁⲣⲟⲟⲩⲉ⳿ϩⲓ
ⲛⲉϩⲓⲟⲟⲩⲉ
ⲟ̂ⲛ̄ϫⲣⲟⲡ̂ⲛ̄ⲉⲧ
ⲙⲟⲟϣⲉ,ⲉⲧⲃⲉ
ⲡⲁⲓ̈ⲉⲧⲉϣϣⲉ
ⲡⲉ⳿ϣⲁⲁⲧ︤ⲕ︥
ⲁⲩⲱⲃⲟⲗⲃ︤ⲗ︥ⲛ̄
ⲧⲉⲕⲛⲟⲩⲛⲉ⳿=
Ⲉⲡⲉⲓⲇⲏϫⲟⲟ
ⲇⲉⲟⲛ⳿ϩ︤ⲛ︥ⲛⲉⲕ
ϣⲁϫⲉⲛ̄ⲉⲡⲣⲁ⳿
ϫⲉⲉⲛⲉⲟⲩⲙⲟ
ⲛⲁⲭⲟⲥⲛⲁⲙⲉ
ⲡⲉ⳿ⲛⲉϥⲛⲁⲣ̂
ϣⲟⲙ︤ⲧ︥ⲙ̄ⲫⲟ
ⲛⲟⲥ⳿ϩ︤ⲙ︥ⲡⲉϩⲙⲉ⳿
ⲛ̄ϩⲟⲟⲩ.
ϫⲱⲙ̄ⲙⲟ
ⲣⲓⲣ⳿ⲙ︤ⲛ︥ⲉϩⲉ⳿
ⲛ̄ⲧⲓ̈ⲕⲟⲛⲥⲟⲩ
ϩ︤ⲛ︥ⲛ̄ⲏⲓ̈ⲛ̄ⲛ̄ϩⲉⲗ
ⲗⲏⲛ⳿ϫⲉⲙ̄ⲫⲟ
ⲛⲟⲥ⳿ϯⲛⲁϫⲟ
ϩⲱⲱⲧ⳿ⲛ̄ⲧⲉⲓ̈
ϩⲉⲛ̄ⲛⲁϩ︤ⲣ︦ⲛ︥ⲛⲉⲕ
ϣⲁϫⲉⲛ̄ⲕⲁⲃⲟⲗ⳿
ϫⲉⲉϣϫⲉⲟⲩ
ⲉϣϣⲉⲁⲛ⳿ⲉ⳯
ⲓ̈ⲁⲁϥϫⲉⲓ̈ⲡⲁ
ⲣⲁⲇⲓⲅⲙⲁⲧⲓⲍⲉ⳿
ⲛ̄ϩⲉⲛⲣⲉϥϣ︤ⲙ︥
ϣⲉⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ⳿.
ⲉⲓ̈ⲉⲟⲩⲕⲁⲧⲁⲕⲣⲓ
ⲙⲁⲛⲁⲛ̄ⲟⲩⲏⲣ
ⲡⲉ⳿ϫⲉⲡⲁⲣⲁⲃⲁ⳿
ϩ︤ⲙ︥ⲡⲉϩⲙⲉⲛ̄ϩⲟ
ⲟⲩ,ⲁⲩⲱϩ︤ⲙ︥ⲛⲟϭ
ⲙ̄ⲡⲁⲥⲭⲁ⳿ⲉⲧⲟⲩ
ⲁⲁⲃ⳿ⲉⲧⲉⲣⲉⲟⲩ
ⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲓⲣⲉⲙ̄
ⲙⲟϥϣⲁϩⲣⲁⲓ̈
ⲕⲉⲣ⳿ⲣⲱⲟⲩⲙ̄
ⲙⲁⲓ̈ⲛⲟⲩⲧⲉ.
ⲛ̄ⲧⲟⲕⲇⲉⲧⲣⲉ
ⲛⲉⲕⲙⲁⲅⲉⲓⲣ⳿
ⲣ̂ϩⲱⲃⲛⲁⲛ̄ϩⲏ
ⲧ︤ϥ︥,ⲧⲣⲩⲫⲁ⳿
ⲁⲩⲱⲁⲡⲁⲧⲁ⳿
ⲁϫ︤ⲛ︥ϩⲟⲧⲉ,ⲁⲩⲱ
ⲧⲣⲉϩⲉⲛⲕⲟ
ⲟⲩⲉ⳿ⲁⲡⲁⲧⲁ⳿ⲛ︤ⲙ︥
ⲙⲁⲕ⳿=ⲉⲃⲟⲗⲇⲉ
Ⲟⲛ⳿ϫⲉⲧ︤ⲛ︥ⲛⲟ
ⲟⲩϣⲁⲣⲟⲓ̈ϫⲉ
ⲙⲟⲩⲛ︤ⲅ︥ⲙⲉϣ︤ⲧ︥
ⲛⲁⲏⲓ̈ⲉϣⲱⲡⲉ
ⲉⲕϣⲁⲛϭ︤ⲛ︥ⲉⲓ
ⲇⲱⲗⲟⲛ⳿ⲛ̄ϩⲏ
ⲟⲩ,ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉⲓ̈
ⲙⲟϣⲧ︤ϥ︥ⲛ̄ⲕⲉ
ⲥⲟⲡⲡⲉⲕⲏⲓ̈ⲙ̄
ϭ︤ⲛ︥ⲗⲁⲁⲩⲛ̄ⲉⲓ
ⲇⲱⲗⲟⲛⲛ̄ϩⲏⲧ︤ϥ︥.
ⲏ̂ⲙ︤ⲛ︥ϭⲉϣⲟⲟⲡ
ⲛⲁⲕ⳿ⲛ̄ⲥⲁⲉⲛ
ⲓ̈ϥⲓⲧⲟⲩ,ⲏ̂ⲉⲓ̈
ϣⲁⲛϥⲓⲛ̄ⲉⲓⲇⲱ
ⲗⲟⲛ⳿ⲉⲧϩ︤ⲙ︥ⲡⲉⲕ
ⲏⲓ̈ⲙⲏ⳿ⲓ̈ⲛⲁϣ
ϩⲱⲡⲟⲛ⳿ⲙ̄ⲣⲏ⳿
ϩ︤ⲛ︥ⲡⲉ⳿ⲙ︤ⲛ︥
ⲟϩ⳿ⲙ︤ⲛ︥ⲛ̄ⲥⲓⲟⲩ
ⲛⲁⲓ̈ⲉⲧ︤ⲕ︥ϣ︤ⲙ︥ϣⲉ
ⲛⲁ,ⲏ̂ⲓ̈ⲛⲁ
ⲕⲱⲧ⳿ⲛ̄ϩⲉⲛⲥⲟ
ⲃ︤ⲧ︥ⲙⲁ⳿ⲛ̄ϩⲱ
ⲧ︤ⲡ︥ⲧ︤ⲙ︥ⲧⲣⲉ
ϣⲗⲏⲗ⳿ⲛⲥⲁ⳿ⲙ̄
ⲉⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥,ⲏ̂ⲓ̈
ⲛⲁⲣⲟⲉⲓⲥ⳿ϩⲓϫ︤ⲙ︥
ⲉⲓⲉⲣⲟ⳿,ⲁⲩⲱ
ϩⲓϫ︤ⲛ︥ⲛⲉⲕⲉⲩⲣⲓ
ⲡⲟⲥ⳿ⲧ︤ⲙ︥ⲧⲣⲉ
ⲟⲩⲱ̂ⲧ︤ⲛ︥ⲉⲃⲟⲗ⳿
ⲛ̄ⲕⲣⲟⲛⲟⲥ⳿ⲉϩⲣⲁⲓ̈
ⲙⲟⲩⲉⲓⲟ
ⲟⲩⲉ⳿,ϩⲱϭⲉ
ⲣⲟϫⲱ̂ⲛ̄
ⲛⲓϣⲁϫⲉⲛ̄ϭⲟⲗ
ϩⲓⲕⲟⲧ︤ⲥ︥,ⲣⲱ
ⲙⲉⲉⲧϩⲏⲩⲉϩⲣⲁⲓ̈
ϩⲉⲛⲛⲟϭⲙ̄
ⲟⲟⲩ.ⲛ̄
ⲅⲁⲣⲉⲧ︤ⲕ︥ⲟ̂ⲛ̄ⲁⲧ
ⲛⲟⲩⲧⲉ.ⲧⲁⲓ̈ⲧⲉ
ⲉⲧ︤ⲕ︥ⲑⲗⲓⲃⲉ⳿
ⲛ̄ⲛ̄ϩⲏⲕⲉϩ︤ⲛ︥ⲛⲉⲕ
ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲣⲉϥϫⲓϭⲟ
ⲛ︤ⲥ︥,ⲏ⳿ⲕⲉⲙⲓⲛⲉ⳿
ⲛ̄ⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥⲁⲛ⳿
ⲧⲉⲧⲁⲓ̈ⲧⲉⲧ︤ⲛ︥
ⲡⲏⲧⲛ̄ⲥⲁⲛ̄ⲣⲱ
ⲙⲉ,ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ⳿
ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉ
ⲣⲟⲥ⳿ⲛ̄ⲉⲕⲕⲗⲏ
ⲥⲓⲁ⳿ϣⲁⲛⲧⲉⲧ︤ⲛ︥
ϭⲟⲧⲡⲟⲩⲉⲃⲟⲗ⳿
ϩ︤ⲛ︥ⲛⲉⲩⲏⲓ̈ϩ︤ⲙ︥ⲡⲓ
ⲕⲁⲓⲣⲟⲥⲟⲛ⳿ⲡⲁⲓ̈
ϩⲣⲁⲓ̈ϩ︤ⲛ︥ⲛⲓⲛⲟϭ
ⲛ̄ϩⲓⲥⲉⲉⲧϩⲓϫ︤ⲙ︥
ⲕⲁϩ⳿,ⲧⲉⲧ︤ⲛ︥
ⲛⲁ⳿ⲉϩⲟⲩⲛⲛⲉⲩ
ⲧⲟⲡⲟⲥ⳿,ⲙ︤ⲛ︥
ϣⲏⲣⲉⲙ︤ⲛ︥ⲉⲓ
ⲱⲧ⳿ⲙ︤ⲛ︥ⲗⲁⲁⲩ
ⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩϩⲟⲗⲱⲥ⳿
ⲙ̄ⲙⲁⲩⲉⲧⲃⲉϫⲉ
ⲡⲱⲧ⳿.ⲧⲉ
ⲧ︤ⲛ︥ϥⲓⲛ̄ⲛⲉⲩⲧ︤ⲃ︥
ⲛⲟⲟⲩⲉ⳿ⲙ︤ⲛ︥ⲧⲉⲩ
ⲁϭⲟⲗⲧⲉ⳿,ⲁⲩⲱ
ⲡⲉⲩⲧⲱϩ⳿ⲧⲉ
ⲧ︤ⲛ︥ϫⲓⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ
ⲛⲉⲧ︤ⲛ︥ϭⲟⲟⲙ⳿
ⲧⲉⲧ︤ⲛ︥ⲁⲛⲁⲅ
ⲕⲁⲍⲉ⳿ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ
ⲧⲣⲉⲕⲱⲧⲉ
ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩⲡⲁⲣⲁ
ⲧⲉⲩϭⲟⲙ·ⲟ ̂ⲩ
ⲟⲛ⳿ⲡⲉⲕⲉⲛⲟϭ
ⲙ̄ⲡⲁⲥⲭⲁ⳿ⲧⲉⲧ︤ⲛ︥
ⲕⲱⲙ̄ⲙⲟⲟⲩⲁⲛ⳿
ⲥ︤ⲣ︥ϥⲉⲁⲁϥ·
ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ϫⲟⲓ̈
ⲛ̄ⲃ︤ⲣ︥ⲣⲉ⳿ⲛ̄ⲧⲧⲉ
ⲧ︤ⲛ︥ⲙⲟⲛⲕⲟⲩ
ⲧⲉⲧ︤ⲛ︥ⲧⲣⲉⲛⲟⲩ
ϫⲉ⳿ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ
ⲙⲟⲟⲩⲛ̄ϩⲏ
ⲧ︤ϥ︥,ⲙⲁⲛ̄ⲧⲣⲉ
ⲣ̂ϩⲏⲃⲉ⳿ⲛ̄ϩⲏⲧ︤ϥ︥.
ⲧⲉⲧ︤ⲛ︥ⲧⲣⲉ
ⲉϣⲗⲟⲩⲗⲁⲓ̈
ⲡⲉⲩⲟⲩⲱϣⲁⲛ
ⲡⲉ⳿,ⲛⲓⲙⲉⲧ
ⲛⲁϣⲧⲁⲩⲉ⳿ⲛⲉ
ⲧ︤ⲛ︥ⲉⲑⲟⲟⲩⲧⲏ
ⲟⲩ=ⲛ̄
Ⲟⲛ⳿ϣⲁⲧⲉⲧ︤ⲛ︥
ϣⲱⲱⲧ⳿ⲙ̄ⲡⲉ
ⲧ︤ⲛ︥ⲙⲁⲥⲉ⳿ϥⲛⲁ
ⲙⲟⲩ,ⲏ̂ⲉϥϣⲁⲛ
ⲣ⳿ⲥⲧⲉⲃⲟⲗ⳿ⲛ︤ϥ︥
ⲧⲙ︥︥ⲣ̂ϣⲁⲩⲙ̄ⲡⲉ
ⲧ︤ⲛ︥ϩⲱⲃ⳿,ⲛ̄ⲧⲉ
ⲧ︤ⲛ︥ⲥⲟⲣ︤ϥ︥ⲉⲃⲟⲗ
ⲙⲉⲣⲟⲥ⳿ⲙⲉⲣⲟⲥ⳿
ⲛ̄ⲉⲧⲉϩⲛⲏ
ⲧ︤ⲛ︥,ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤ⲛ︥
ⲛⲟϫ︤ϥ︥ϫⲱⲟⲩ
ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ⲛⲉⲭⲏ
ⲣⲁ⳿,ⲁⲩⲱⲛ̄ϩⲗⲗⲟ⳿
ⲙ︤ⲛ︥ⲛ̄ϩ︤ⲗ︥ⲗⲱ̂ⲙ︤ⲛ︥
ⲛ̄ⲟⲣⲫⲁⲛⲟⲥ⳿
ⲙ︤ⲛ︥ⲛ̄ϣ︤ⲙ︥ⲙⲟ̂.
ⲧⲉⲧ︤ⲛ︥ϣⲓⲧⲉ⳿
ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩⲛ̄ϩⲉⲛ
ϩⲟⲙ︤ⲧ︥ⲡⲁⲣⲁⲧⲉⲩ
ⲁⲥⲟⲩϣⲁⲛⲧⲉ
ⲧ︤ⲛ︥ⲥⲉⲩϩ⳿ⲧⲉⲧⲓ
ⲙⲏ⳿ⲙ̄ⲙⲁⲥⲉ⳿
ϩⲟⲩⲛ⳿ⲕⲏⲃ⳿ϩⲁ
ϩⲉⲛⲉⲗⲁⲭⲓⲥⲧⲟ⳯ ⳿
ⲛ̄ⲁϥ̂,ϩⲉⲛⲕⲉ
ⲉⲥⲛⲉ⳿ϩⲓϩⲛⲁⲩⲛ̄
ⲁⲧϣⲁⲩ=ⲛ̄
Ⲟⲛ⳿ϣⲁⲧⲉⲧ︤ⲛ︥ϯ
ϩⲉⲛⲙⲁⲥⲉⲛⲁ
ⲙ︤ⲛ︥ϩⲉⲛⲉϩⲟⲟⲩ
ⲕⲁⲧⲁϩⲟⲓ̈ⲧⲣⲉ
ⲥⲁⲛⲟⲩϣⲟⲩϣⲁ⳯
ⲟⲩⲣ⳿ⲛⲟϭⲛ̄ⲧⲉ
ⲧ︤ⲛ︥ϥⲓⲧⲟⲩ.ϩⲟⲓ̈
ⲛⲉⲙⲉⲛ⳿ⲧⲣⲉ
ⲧⲁⲁⲛⲏⲧ︤ⲛ︥ⲛ̄
ⲧⲁⲉⲓⲟ̂,ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤ⲛ︥
ⲣ̂ⲗⲁⲁⲩⲁⲛ⳿ⲙ̄ⲉⲧ
ⲛⲁⲛⲟⲩϥⲛⲁⲛ̄
ⲧⲉⲩϣ︤ⲃ︥ⲉⲓⲱ̂.
ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉⲟⲛ⳿
ⲧⲣⲉⲥⲁⲛⲟⲩ
ϣⲟⲩⲛⲏⲧ︤ⲛ︥
ⲛ̄ⲧⲉⲓ̈ϩⲉⲟⲛ⳿ϩⲉ⳯
ϩⲧⲟ̂,ⲁⲩⲱϩⲉⲛ
ⲉⲓⲱ̂,ⲙ︤ⲛ︥ϩⲉⲛ
ⲥⲟⲟⲩ,ⲙ︤ⲛ︥ϩⲉⲛ
ⲙⲁⲥⲉ⳿,ⲙ︤ⲛ︥ϩⲉⲛ
ⲣⲓⲣ⳿,ϩⲁⲙⲟⲓ̈
ⲟⲛ⳿ⲛⲉϣⲁⲧⲉ
ⲧ︤ⲛ︥ϭⲱ̂ⲛ̄ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ
ⲡⲉ⳿,ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁ
ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲉⲓ⳿ⲅⲁⲣ
ⲉⲣⲟⲟⲩϩ︤ⲛ︥ⲛⲉⲩ
ⲧ︤ⲃ︥ⲛⲟⲟⲩⲉ⳿ⲏ̂ⲛ̄
ⲧⲟϥϩⲉⲛⲕⲉϩⲛⲁ
ⲁⲩ,ⲧⲉⲧ︤ⲛ︥ⲧⲱ
ⲣ︤ⲡ︥ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩⲛ̄
ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ,ϩⲟⲓ̈
ⲛⲉⲛ̄ϫⲓⲛϫⲏ⳿.
ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉϩⲁ
ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ̈ⲛ̄ⲧⲓ
ⲙⲏ⳿,ⲭⲱⲣⲓⲥⲟ̂
ⲉⲓⲕ⳿ϩⲓⲏ̂ⲣⲡ̄,ϩⲓ
ϭⲓⲛⲟⲩⲱⲙ⳿,ϩⲓ
ⲧⲱϩ⳿.ϩⲓⲉⲓⲱⲧ⳿
ⲛ̄ⲛⲉⲧ︤ⲛ︥ⲧ︤ⲃ︥ⲛⲟ
ⲟⲩⲉ,ⲙ︤ⲛ︥ⲛ̄ⲕⲟ
ⲟⲩⲉⲧⲏⲣⲟⲩ=–
Ⲛ̄ⲟⲛ⳿ϣⲁⲧⲉⲧ︤
ⲛ︥ⲥⲟⲟⲩϩ
ⲟⲩⲧⲣⲉⲣⲟⲉⲓⲥ⳿
ⲉⲣⲱⲧ︤ⲛ︥ϩⲓ
ϫⲏⲩϩ︤ⲙ︥ⲕⲁⲓⲣ⳿
ϣⲁⲧⲉⲧ︤ⲛ︥ⲡⲱⲧ
ϩⲁϩⲟ̂ⲛ̄ⲛ̄ⲃⲁⲣ
ⲃⲁⲣⲟⲥ⳿.ⲏ̂ⲃⲁⲣ
ⲃⲁⲣⲟⲥⲡⲏⲧⲛ̄
ⲥⲱⲟⲩⲛ̄ⲧⲟⲟⲩ
ⲁⲛ⳿.ⲉⲣⲉⲛⲉⲩ
ϩⲓⲟⲙⲉⲙ︤ⲛ︥ⲛⲉⲩ
ϣⲏⲣⲉⲙ︤ⲛ︥ⲥⲟⲃ
ⲧⲉⲛ̄ⲧⲉⲩⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥
ϩⲏⲕⲉϩⲓϫ︤ⲛ︥ⲛⲉⲩ
ⲧ︤ⲃ︥ⲛⲟⲟⲩⲉ⳿.ⲁⲩⲱ
ϩ︤ⲛ︥ⲛⲉⲩⲁϭⲟⲗⲧⲉ
ⲡⲏⲧϩⲱⲟⲩ
ⲉⲃⲟⲗϩ︤ⲛ︥ⲛⲉⲩ
ⲧⲟⲡⲟⲥ⳿ϩⲉⲛ
ⲕⲉⲧⲟⲡⲟⲥ⳿
ⲧⲣⲉⲛⲁϩⲙⲟⲩ·
ⲧⲁⲓ̈ⲧⲉϣⲁ
ⲣⲉϩⲁϩⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩ
ⲧϩⲛⲉⲣⲱⲙⲉϩⲁ
ⲡⲉⲩⲃⲉⲕⲉⲛ̄ⲥⲉ
ϫⲟⲟⲩⲥⲉ⳿ⲛⲏⲧ︤ⲛ︥
ⲣⲟⲉⲓⲥ⳿ⲉⲣⲱ
ⲧ︤ⲛ︥.ⲁⲩⲱⲛ̄ⲧⲉⲧ︤ⲛ︥ϩⲱ̂
ⲁⲛ⳿ⲛⲁⲓ̈·
ⲁⲗⲗⲁⲧⲉⲧ︤ⲛ︥ⲟⲩ
ⲱϩⲟⲛ⳿ⲉϫ︤ⲛ︥ⲛⲉ
ⲧ︤ⲛ︥ϫⲓϭⲟⲛ︤ⲥ︥·
Ⲛ̄ⲟⲛ⳿ϣⲁⲧⲉ
ⲧ︤ⲛ︥ϣⲁⲧⲟⲩϩⲟⲓ̈
ⲛⲉⲛ̄ⲟⲩϩⲛⲟ⳿ⲛ̄
ⲥⲟⲩⲟ̂ⲏⲓ̈ϫⲉ
ⲥⲉⲟϣⲛ̄ⲣⲱⲙⲉ
ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ⳿ⲛ̄
ϫⲟⲩⲧⲏ⳿ⲙ̄ⲙⲁⲁ
ϫⲉ⳿,ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ
ⲛ̄ⲟⲩⲣ̂ⲧⲁⲃ⳿·ϩⲓ
ⲧ︤ⲛ︥ⲁⲫⲟⲣⲙⲏ⳿
ⲛ̄ϫⲱⲕ︤ⲙ︥ϩ︤ⲛ︥ϩⲉ⳯
ⲥⲓⲟⲟⲩⲛⲉ⳿·
ⲣⲓⲙⲉϫⲉⲛ̄ⲧ︤ⲛ︥
ⲟⲩⲉϣϫⲱⲕ︤ⲙ︥
ⲁⲛ⳿,ⲙ︤ⲛ︥ⲧⲁ
ⲟⲉⲓⲕⲟⲩⲱⲙ⳿
ⲡⲉⲛⲣⲟⲟⲩϣ
ⲁⲛ⳿ⲡⲉϩⲱⲃ⳿ⲛ̄
ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ⳿·ⲉⲣⲉ
ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲉϩⲕⲁ
ⲉⲓⲧ⳿,ⲕⲏⲕ
ϩⲏⲩ·ⲉⲣⲉⲡⲉⲩ
ϩⲟⲩⲟ̂ⲣ̂ⲙⲛ︤ⲧ︥ⲣⲉ⳿
ϫⲉⲙⲉϫⲱⲕ︤ⲙ︥
ϩ︤ⲛ︥ⲥⲓⲟⲟⲩⲛⲉ⳿·
ⲛⲧⲟⲟⲩⲁⲛ⳿
ⲉⲧⲣ̂ⲕⲃⲁ⳿ⲉⲣⲟ
ⲟⲩϣⲁⲛⲧⲟⲩ
ⲕⲟⲧⲟⲩ,ⲙ︤ⲛ︥
ⲛ̄ⲕⲉⲏⲓ̈ⲧⲉⲧ︤ⲛ︥
ⲧⲣⲉⲣ̂ⲕⲃⲁ̂
ⲧⲃⲏⲏ̂ⲧⲟⲩ·ⲏ̂
ϩⲉⲛⲉⲡⲟⲓⲕⲓⲟ⳯ ⳿
ⲟⲛⲛⲉ⳿ⲛ̄ϯⲙⲉ⳿·
ⲙⲏ⳿ⲛ̄ⲧⲱⲧ︤ⲛ︥
ⲟⲛ⳿ⲧⲉⲧ︤ⲛ︥ⲕⲉⲧ⳿
ⲛⲉⲩⲏⲓ̈ⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩ·
ⲁⲩⲱⲛⲉⲓ̈ⲑⲗⲓⲯⲓⲥ⳿
ⲛ̄ⲟⲩⲱⲧ⳿ⲛⲉⲧⲉ
ⲧ︤ⲛ︥ⲑⲗⲓⲃⲉ⳿ⲙ̄ⲙⲟ
ⲟⲩⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩϩ︤ⲛ︥
ⲛⲉⲧ︤ⲛ︥ⲕⲃⲁ⳿ⲙ︤ⲛ︥
ⲛⲉⲧ︤ⲛ︥ⲏ̂ⲣ︤ⲡ︥ⲉⲧ
ⲗⲟⲙ︤ⲥ︥,ⲙ︤ⲛ︥ⲛⲉ
ⲧ︤ⲛ︥ϩⲓⲥⲉⲧⲏⲣⲟⲩ
ⲙ︤ⲛ︥ⲛⲉⲧ︤ⲛ︥ϫⲓ
ϭⲟⲛ︤ⲥ︥.ⲱ̂ⲛ̄ⲣⲱ
ⲙⲉⲉⲧⲉⲣⲉϯⲥⲙⲏ⳿
ⲁⲡⲉⲓⲗⲉⲓ⳿ⲉⲣⲱ
ⲧ︤ⲛ︥ϫⲉⲉⲃⲟⲗϩ︤ⲛ︥
ⲟⲩϯⲧⲱⲛ⳿ⲉⲧⲟ̂
ⲛ̄ⲁⲧⲥⲱⲧ︤ⲙ︥ⲛ̄ⲥⲁ
ⲙⲉ⳿ⲉⲧⲡⲉⲓⲑⲉ⳿
ⲇⲉϫⲓϭⲟⲛ︤ⲥ︥,
ⲛ̄ⲟⲩⲟⲣⲅⲏ⳿ⲙ︤ⲛ︥
ⲟⲩϭⲱⲛ︤ⲧ︥ⲙ︤ⲛ︥ⲟⲩ
ⲑⲗⲓⲯⲓⲥ⳿,ⲙ︤ⲛ︥ⲟⲩ
ⲗⲱϫ︤ϩ︥ⲉϫ︤ⲙ︥ⲯⲩ
ⲭⲏⲛⲓⲙⲛ̄ⲣⲱⲙⲉ
ⲉⲧⲣ̂ϩⲱⲃⲡⲉ
ⲟⲟⲩ
Ⲡⲗⲏⲛ⳿ϯⲛⲁϣⲁϫⲉ
ⲙ̄ⲡⲉⲕⲙ̄ⲧⲟ̂
ⲃⲟⲗⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲛ̄ⲛ̄ϭⲟⲙⲡⲁⲛ
ⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ⳿ⲙ̄
ⲡ︤ⲣ︥ϭⲱⲛ︤ⲧ︥ⲧⲁ
ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲁⲑⲏⲧ⳿·
ϯⲥⲟⲟⲩⲛ⳿ϫⲉⲛ︤ⲅ︥
ⲟ̂ⲃ︤ϣ︥ⲁⲛ⳿ⲗⲁⲁⲩ·
ⲛ̄ⲧⲟⲕⲉⲛⲧ
ϣⲁϫⲉϩ︤ⲛ︥ⲛⲉⲕ
ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲙ̄
ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ⳿ⲛ̄
ⲛⲁϩ︤ⲣ︦ⲛ︥ⲡⲓⲃⲁⲃⲉ⳿
ⲣⲱⲙⲉⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ
ⲫⲁⲣⲁⲱ̂ϫⲉⲕⲱ̂
ⲉⲃⲟⲗⲙ̄ⲡⲁⲗⲁ⳿
ϫⲉⲕⲁⲥⲉⲩⲉϣ︤ⲙ︥
ϣⲉⲛⲁⲓ̈ⲏ̂ⲛ̄ⲥⲉ
ⲣ̂ϣⲁ⳿ⲛⲁⲓ̈=
Ⲛ̄ⲧⲟⲕⲟⲛ⳿ⲉⲛ
ϫⲟⲟⲛ̄ϩⲏ
ⲟⲩϫⲉⲥ︤ⲣ︥ϥⲉ⳿ⲛ̄
ⲧⲉⲧ︤ⲛ︥ⲉⲓⲙⲉϫⲉ
ⲁⲛⲟⲕⲡⲉⲛⲟⲩ
ⲧⲉ,ϣ︤ⲛ︥ϩⲧⲏⲕ⳿
ϭⲉϩⲁⲡⲉⲕⲗⲁⲟⲥ⳿
ϩⲁⲣ︤ϣ︥ϩⲏⲧ⳿
ⲧⲉⲛⲁϣⲉⲡⲉϥ
ⲛⲁ⳿·ⲛ︤ⲅ︥ⲥⲟⲧⲟⲩ
ⲉⲃⲟⲗϩ︤ⲛ︥ϭⲓϫ
ⲛ̄ⲉⲧⲑⲗⲓⲃⲉ⳿
ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ·ⲛ̄
ⲙ̄ⲡⲉⲕⲗⲁⲟⲥ⳿
ⲡ︤ⲓ︦ⲏ︦ⲗ︥ⲙ̄ⲡⲓⲟⲩ
ⲟ̂ⲉⲓϣ,ⲧⲁⲣⲟⲩ
ⲥ︤ⲣ︥ϥⲉⲉⲓⲙⲉ
ϫⲉⲙ︤ⲛ︥ϭⲉⲛⲟⲩ
ⲧⲉⲛ̄ⲃ︤ⲗ︥ⲁⲕ⳿·
ⲏ̂ⲛ︤ⲅ︥ⲛⲁⲩⲁⲛ⳿ϫⲉ
ⲙ̄ⲡⲉⲛ̄ϩⲉⲗⲗⲏⲛ⳿
ⲙ︤ⲛ︥ⲛ̄ϩⲉⲑⲛⲟⲥ⳿
ⲙ︤ⲛ︥ⲛ̄ⲁⲧⲛⲟⲩ
ⲧⲉϭ︤ⲙ︥ϭⲟⲙⲥⲟⲩ
ⲱ̂ⲛ︤ⲅ︥ϫⲉⲙ̄ⲡⲟⲩ
ⲥ︤ⲣ︥ϥⲉ⳿ϩ︤ⲛ︥ⲛⲉⲩ
ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲥ⳿·
ⲙ︤ⲛ︥ⲛⲉⲩⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥
ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲥ⳿
ⲧⲏⲣⲟⲩ
Ⲧⲱⲙ̂ϭⲉⲉⲣ︤ⲛ︥
ⲛⲟⲙⲓⲁⲛⲓⲙ·
ⲙ︤ⲛ︥ϫⲓⲛϭⲟⲛ︤ⲥ︥
ⲛⲓⲙϩ︤ⲙ︥ⲙⲁ⳿ⲛⲓⲙ·
ⲉⲃⲟⲗⲛ̄ⲉⲧⲟⲩ
ϫⲓⲙ̄ⲙⲟⲟⲩⲛ̄ϭⲟ
ⲛ︤ⲥ︥ϫⲓⲛϫⲱϥⲙ̄
ⲕⲁϩϣⲁⲁⲣⲏ
ϫ︤ⲥ︥ⲛ̄ⲟⲓⲕⲟⲩ
ⲙⲉⲛⲏ⳿,ⲧⲁⲣⲉ
ⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛⲙ̄
ⲙⲟⲥ︤ⲣ︥ϥⲉ⳿ⲣ̂
ϩ︤ⲙ︥ϩⲁⲗⲛⲁⲕ⳿·
ⲛ̄ⲥⲉⲛⲁϭ︤ⲙ︥ϭⲟⲙ
ⲅⲁⲣⲁⲛ⳿ⲣ̂ϩ︤ⲙ︥
ϩⲁⲗⲛⲁ,ⲛ̄ⲥⲉ
ⲣ̂ϩ︤ⲙ︥ϩⲁⲗⲛ̄ⲛ̄ⲣⲉϥ
ϫⲓϭⲟⲛ︤ⲥ︥,ⲉⲛ̇ⲉ
ⲙ̄ⲡ︤ⲕ︥ⲥⲱⲧⲉ⳿ⲙ̄
ⲡⲉⲕⲗⲁⲟⲥⲡ︤ⲓ︦ⲏ︦ⲗ︥
ⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ
ⲉⲃⲟⲗϩ︤ⲛ︥ⲛ̄ϭⲓϫ
ⲙ̄ⲡⲓⲁⲛⲟⲙⲟⲥ⳿
ⲛⲁⲃⲟⲩⲭⲟⲇⲟⲛ
ⲟ̂ⲥⲟⲣ⳿,ⲙ︤ⲛ︥ⲛⲓ
ⲕⲟⲟⲩⲉⲧⲏⲣⲟⲩ
ⲉⲧⲉⲓⲛⲉⲙ̄ⲙⲟϥ
ⲛ̄ⲧⲑ︤ⲙ︥ⲕⲟⲟⲩ
ϩ︤ⲙ︥ⲧⲣⲉⲧⲁ
ⲉϩⲣⲁⲓ̈ⲧⲟ
ⲟⲧⲟⲩϫⲉⲛⲟⲩ
ϭ︤ⲥ︥ⲉⲣⲟⲟⲩ,ⲕⲁⲛ
ⲥⲉϣⲓⲛⲉⲛ̄ⲥⲱⲕ⳿
ϩ︤ⲙ︥ⲙⲁⲉⲧ︤ⲙ︥
ⲙⲁⲩ,ⲁⲗⲗⲁⲛⲉ
ⲛⲁϣϫⲱⲁⲛⲡⲉ⳿
ⲛ̄ⲛⲉⲕⲥⲙⲟⲩⲛ̄
ⲉⲧⲟⲩⲁϣ︤ⲥ︥·
ϫⲉⲙ︤ⲛ︥ⲡⲁⲣⲣⲏ
ⲥⲓⲁϣⲟⲟⲡⲛⲁ
ϩ︤ⲛ︥ⲧ︤ⲙ︦ⲛ︦ⲧ︥ϩ︤ⲙ︥
ϩⲁⲗⲛ̄ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ
ⲉⲧⲟϣ⳿·ⲛ̄
ⲛ̄ⲧϫⲟⲟϫⲉ
ⲛ̄ⲁϣⲛ̄ϩⲉ
ⲛⲁϣϫⲱ⳿ⲛ̄
ⲱⲇⲏ⳿ⲙ̄ⲏⲓ̈ⲙ̄ϫⲟ
ⲉⲓⲥϩ︤ⲛ︥ⲛⲟⲩⲕⲁϩ⳿
ⲛ̄ϣ︤ⲙ︥ⲙⲟ̂
Ⲛ̄ⲧⲉⲓ̈ϩⲉⲟⲛ⳿ⲉⲕ
ϣⲁⲛⲧ︤ⲙ︥ⲥⲱⲧⲉ⳿
ⲛ̄ⲉⲧⲟⲩϫⲓⲙ̄
ⲙⲟⲟⲩⲛ̄ϭⲟⲛ︤ⲥ︥
ⲉⲃⲟⲗϩ︤ⲛ︥ⲛ̄ϭⲓϫ
ⲛ̄ⲛⲓⲁⲧⲛⲁ⳿,ⲕⲁⲛ⳿
ⲥⲉⲧⲁⲩⲟ̂ⲙ̄ⲡⲉⲕ
ⲣⲁⲛ⳿,ⲥⲉⲉⲡⲓ
ⲑⲩⲙⲉⲓⲇⲉⲟⲛ⳿
ⲣ̂ⲛⲉⲕⲟⲩⲱϣ
ϫⲉⲛ̄ⲧⲟⲕⲡⲉ
ⲧⲉⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ⳿·
ⲛ̄ⲥⲉⲛⲁϣϭ︤ⲙ︥
ϭⲟⲙⲁⲛ⳿ϯⲛⲁⲕ⳿
ⲛ̄ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲧ⳿·
ϩ︤ⲛ︥ϩⲉⲛⲥⲙⲟⲩ
ⲙ︤ⲛ︥ϩⲉⲛϣⲗⲏⲗ⳿
ⲙ︤ⲛ︥ϩⲉⲛⲛⲏⲥⲧⲓⲁ⳿
ϫⲉⲙ̄ⲙ︤ⲛ︥ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥
ⲣ︤ⲙ︥ϩⲉϣⲟⲟⲡ
ⲛⲁϩ︤ⲛ︥ⲟⲩⲥⲟ
ⲟⲩⲧ︤ⲛ︥ⲉⲃⲟⲗ⳿
ϩ︤ⲛ︥ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ϩ︤ⲙ︥
ϩⲁⲗⲛ̄ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ
ⲛ̄ⲛⲓⲣⲱⲙⲉⲉⲧ
ⲙⲉⲉⲩⲉϩⲉⲛ
ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ⳿ⲛ̄
ⲛⲁⲩⲛⲓⲙⲉϩⲟⲩ⳯⳿
ⲉⲣⲟⲟⲩ=ⲻ

ANNIS Metadata

annotation: Amir Zeldes, Lance Martin, David Sriboonreuang, Caroline T. Schroeder
author: Shenoute
collection: Copte
Coptic_edition: Emile Chassinat, Le Quatrième Livre des Entretiens et Épîtres de Shenouti, 38-50
corpus: shenoute.fox
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:shenoute.fox.monbxh_204_216
entities: gold
identities: gold
idno: 1 ff. 15v-21
language: Sahidic Coptic
license: CC-BY 4.0
msContents_title_n: 4
msContents_title_type: Discourses
msItem_title: Not Because a Fox Barks
msName: MONB.XH
objectType: codex
origDate: between 700 and 799 C.E.
origDate_notAfter: 0799
origDate_notBefore: 0700
origDate_precision: medium
origPlace: White Monastery
pages_from: 204
pages_to: 216
parsing: gold
people: Cronus; Jesus; Mammon; Nebuchadnezzar II; Ramesses II; Satan
placeName: Atripe
places: none
project: Coptic SCRIPTORIUM
redundant: no
repository: Institut français d'archéologie orientale, Cairo
segmentation: gold
tagging: gold
title: Not Because a Fox Barks: XH 204-216
translation: Amir Zeldes
Trismegistos: 108162
version_date: 2023-09-29
version_n: 4.5.0

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:shenoute.fox.monbxh_204_216. [version number], [date]. https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.fox.monbxh_204_216.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:shenoute.fox.monbxh_204_216.

Document Edition: urn:cts:copticLit:shenoute.fox.monbxh_204_216

Work: urn:cts:copticLit:shenoute.fox

Text Group: urn:cts:copticLit:shenoute

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Diplomatic Edition HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.fox.monbxh_204_216/dipl/html

Normalized Text HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.fox.monbxh_204_216/norm/html

Analytic Visualization HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.fox.monbxh_204_216/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.fox.monbxh_204_216/tei/xml

Paula XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.fox.monbxh_204_216/paula/xml

relANNIS: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.fox.monbxh_204_216/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.fox.monbxh_204_216/annis