Diplomatic Edition

ⲅⲁⲣϫⲉⲟⲩⲣⲉϥϯ
ϥⲣⲟⲟⲩⲧ·ⲉⲧⲉ
ⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲙⲉ
ⲙⲙⲟϥ·ⲟⲩⲣⲉϥ
ϯⲟⲩϭⲉⲡⲉ·ⲟⲩ
ⲣⲉϥϯⲟⲉⲓⲕⲙⲙⲁ
ⲧⲉⲁⲛϩⲓϩⲃⲥⲱ
ⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱϥ
ⲁⲗⲗⲁϩⲱⲃⲛⲓⲙ
ⲛⲁⲁⲁϥϩⲛⲛⲉ
ϩⲃⲏⲩⲉⲇⲓ
ⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ
ⲧⲣⲉϫⲟⲕⲟⲩ
ⲉⲃⲟⲗϩⲛⲟⲩⲟⲩⲣⲟⲧ
ⲉⲓⲧⲉⲟⲩϣⲗⲏⲗ
ⲉⲓⲧⲉⲟⲩⲁⲥⲕⲏⲥⲓⲥ
ⲉⲓⲧⲉⲟⲩⲧⲃⲃⲟ
ϩⲏⲧⲙⲛⲟⲩ
ⲧⲃⲃⲟⲥⲱⲙⲁ
ⲧⲣⲉⲁⲁⲧⲏ
ⲟⲩϩⲛⲟⲩⲟⲩⲣⲟⲧ
ⲉⲓⲧⲉⲟⲩⲥⲙⲟⲩ
ⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲉ
ϩⲟⲟⲩⲙⲛⲧⲉ
ϣⲏ·ⲧⲣⲉⲉⲓ
ⲙⲉϫⲉⲉⲓⲣⲉⲙ̄
ⲙⲟⲟⲩⲛⲓⲙ
ⲁⲩⲱⲟⲛⲧⲣⲉⲉⲓ
ⲙⲉϫⲉⲛⲁϫⲓ
ⲡⲉⲩⲃⲉⲕⲉⲉⲃⲟⲗ
ϩⲓⲧⲛⲛⲓⲙ·ϥ
ⲥⲟⲟⲩⲛ·ϫⲉⲉϣϣⲉ
ⲅⲁⲣⲉⲧⲛⲁϯ
ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲟⲩ
ⲧⲉ·ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉϫⲉ
ϥϣⲟⲟⲡ·ⲁⲩⲱ
ϫⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ
ⲧⲁⲓⲃⲉⲕⲉⲉⲧ
ϣⲓⲛⲉⲛⲥⲱϥ
ⲓⲉⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲁⲙⲉ
ⲗⲉⲓⲟⲩⲛⲉⲣⲟϩⲙ
ⲕⲁⲓⲣⲟⲥϫⲟ
ϫⲉⲕⲁⲥⲛⲁϩⲉ
ⲟⲩⲟⲛⲱϩⲥ̄·ⲏ̂ⲉ̂
ⲱⲗ·ⲟⲩⲛϩⲁϩ
ⲣⲱⲙⲉϣⲡϩⲓⲥⲉ
ⲥⲉⲛⲟⲉⲓⲁⲛⲛ̄
ϭⲓⲛⲣⲟⲉⲓⲥⲉⲣⲟⲟⲩ·
ⲉⲣⲉϣⲁϫⲉⲉⲧ
ⲥⲏϩⲛⲁϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗ
ⲉϩⲣⲁⲓ̂ⲉϫⲱⲟⲩ
ϫⲉⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲧⲉ
ⲧⲛϩⲟⲥⲉ·ⲁⲩⲱ
ⲡⲉⲧⲛϩⲓ̈ⲥⲉϣⲟⲟⲡ
ⲁⲛⲥⲉⲓ·
ⲁⲓ̈ⲧⲉⲙⲙⲛⲗⲁ
ⲁⲩϩⲱⲃⲃⲣⲣⲉ
ϩⲁⲣⲟϥⲙ̄ⲣⲏ
ⲉⲛⲧⲇⲟⲕⲓⲙⲁ
ⲍⲉⲙⲙⲟⲟⲩ·ⲇⲟ
ⲕⲓⲙⲁⲍⲉⲙⲙⲟⲟⲩ
ϫⲓⲛϣⲟⲣⲡ·
ⲁⲩⲱⲥϩⲁⲓⲥⲟⲩ
ⲛⲁⲥⲃⲱ·
ϩⲓ̈ⲧⲛⲉⲛⲧ
ⲡⲁⲓ̈ⲇⲉⲩⲉ·ⲁⲩⲱ
ϫⲟⲉⲓⲥϣⲁϫⲉ
ⲛⲙⲙⲁ·ⲓ̈
ⲟⲩⲱⲅⲁⲣϫⲱ
ⲡⲁⲓ̂ϩⲁϩ
ⲥⲟⲡ·ϫⲉⲟⲩⲛⲟⲃⲉ
ⲟⲩⲱⲧⲁⲛⲉⲧ
ϯⲟⲩⲃⲉⲣⲱⲙⲉ
ⲁⲗⲗⲁⲛⲁϣⲱⲟⲩ
ⲉⲙⲁⲧⲉ·
ⲙⲟⲛⲟⲛϫⲉⲥϩⲟⲩ
ⲟⲣⲧⲛϭⲓⲙⲛ︦ⲧ
ⲙⲁⲥⲧ̄ⲣⲱⲙⲉ
ⲕⲁⲧⲁⲛⲧ
ⲥϩⲁⲓ̂ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲥ̄
ⲗⲗⲁϥⲣ̄ϩⲟⲩⲉⲥϩⲟⲩⲟ
ⲣⲧⲟⲛⲛϭⲓϫⲓ
ϭⲟⲛⲥ̄·ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈
ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏϫⲱ
ⲙⲙⲟ·ϫⲉⲙⲁ
ⲣⲉϥⲥⲁϩⲱϥⲉⲃⲟⲗ
ϫⲓϭⲟⲛⲥ
ⲛϭⲓⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙ
ⲉⲧⲧⲁⲩⲟⲣⲁⲛ
ϫⲟⲉⲓⲥ
ⲁⲓ̄ⲟⲛⲧⲉⲉⲧⲉ
ⲙⲡⲉⲡⲉⲛⲉⲧ
ⲟⲩⲁⲁⲃⲉⲓⲱⲧ
ⲥⲉⲓϣⲁϫⲉϩⲛ
ⲛⲉϥⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ
ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲉⲧⲃⲉ
ⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲉⲓⲁ
ϥϫⲱⲛⲁⲓ̈
ⲙⲛⲛⲉⲓⲕⲟⲟⲩⲉ
ϫⲉⲟⲩⲟⲉⲓⲉⲧ
ϣⲃⲏⲣⲛⲉⲩ
ⲉⲣⲏⲩϩⲛⲕⲁ
ⲧⲁⲗⲁⲗⲉⲓⲁ
ⲡⲏⲧⲉⲣⲁⲧϥ
ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ
ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭⲟⲩ
ⲱϣⲧⲣⲉϫⲟ
ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ·
ⲛⲟⲕϯϫⲱⲙⲙⲟ
ⲧⲉⲓϩⲉ·ⲡⲉⲓⲧⲁ
ⲗⲁⲓⲡⲱⲣⲟⲥ
ⲃⲓⲏⲛϫⲉ
ⲟⲩⲱϣ
ⲉⲧⲡⲏⲧⲉⲣⲁ
ⲟⲩⲛⲉⲩⲉⲩⲣⲏⲩ
ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭⲣⲱ
ⲕϩ̄·ϩⲓⲧⲙⲇⲓ
ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ·ⲉϫⲱ
ⲉⲃⲟⲗⲟⲩⲡⲟⲣ
ⲛⲉⲓⲁ·ⲧⲁⲓ̂
ⲟⲛⲧⲉⲉⲧ
ⲡⲏⲧⲉⲣⲁⲧϥ
ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ
ⲉϫⲱⲉⲃⲟⲗ
ⲕⲁⲧⲁⲗⲁ
ⲗⲉⲓⲁ·ⲕⲁⲓ
ⲅⲁⲣⲓ̈ϫⲉⲛⲁⲓ
ϩⲁϩⲥⲟⲡ
ⲉⲧⲃⲉⲟⲥⲉⲧⲉⲓ
ⲙⲓⲛⲉⲣⲱⲙⲉ
ⲉⲧⲧⲁⲕⲟⲛ̄ⲧⲉⲩ
ϩⲉⲗⲡⲓⲥ·ⲟⲩⲥⲟⲡ
ⲟⲩⲱⲧ·ⲁⲩⲱ
ⲉⲧϫⲱⲱⲣⲉⲉⲃⲟⲗ
ⲛⲉⲩϩⲓⲥⲉ·
ⲙⲛⲗⲁⲁⲩⲛϩⲏ
ϣⲟⲟⲡⲛⲁϩⲙ
ⲡⲉⲩϩⲓⲥⲉⲧⲏⲣϥ
ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲩⲧⲁⲡⲣⲟ
ⲙⲛⲛⲉⲩⲙⲁⲁϫⲉ·
ϥ̄ⲥⲏϩⲁⲛϫⲉ
ⲉⲧϫⲱⲙⲙⲟ
ϫⲉⲁⲛⲅ̄ⲟⲩⲣⲉϥ
ϣⲙϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ
ϥⲭⲁⲗⲓⲛⲟⲩ
ⲁⲛⲡⲉϥⲗⲁⲥ
ⲡⲁⲓ̂ⲡⲉϥϣⲙ̄
ϣⲉϣⲟⲩⲉⲓⲧ·
ⲉⲧⲅⲁⲣϣⲃⲏⲣ
ⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲓ̂ⲁ
ⲙⲛⲕⲁⲥⲕⲥ̄ϥ
ϣⲃⲏⲣⲡⲟⲣ
ⲛⲉⲓⲁ·ϥⲥⲟⲟⲩⲛ
ⲁⲛ·ⲉⲧⲡⲟⲣ
ⲛⲉⲩⲉ·ⲙⲛ
ϥⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲉ
ⲛⲙⲙⲁ·ϣⲁ
ϭⲱϣⲧⲡⲉⲓⲥⲁ
ⲙⲛⲡⲁⲓ̂ϩⲛⲟⲩ
ϣⲧⲟⲣⲧⲣϫⲉⲛ̄ⲛⲉ
ⲣⲱⲙⲉⲛⲁ
ⲉⲣⲟⲟⲩϣⲁⲛⲧⲟⲩ
ϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗϩⲉⲛ
ⲡⲟⲣⲛⲓⲁ·ⲉⲧ
ⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲉⲓⲟⲛ
ⲙⲛⲉⲧⲥⲱⲧⲙ
ϣⲁⲥⲉϩⲧⲟⲩⲛ̄
ⲥⲁⲟⲩⲥⲁⲙⲁⲩⲁⲁ
ϭⲱϣⲧⲛⲥⲁ
ⲡⲉⲓⲥⲁⲙⲛⲡⲁⲓ̈
ϣⲧⲣⲧⲱⲣ
ϫⲉⲛⲛⲉⲣⲱⲙⲉ
ⲥⲱⲧⲙⲉⲣⲟⲟⲩ
ϣⲁⲛⲧⲟⲩϫⲱⲕ
ⲉⲃⲟⲗⲕⲁⲧⲁ
ⲗⲁⲗⲉⲓⲁ
ⲧⲃⲉⲡⲁⲓⲥⲉⲥϩⲟⲩⲟ
ⲣⲧϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡⲉⲃⲟⲗ
ϩⲓⲧⲙⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲛⲁⲓ̈ⲁⲩⲱⲛⲉⲓⲕⲟ
ⲟⲩⲉ·ⲉⲧ
ⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲉ·ⲁⲩⲱ
ⲉⲧⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲉⲓ·
ⲕⲁⲓⲅⲁⲣⲉⲧ
ⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲉⲓ
ϥϣⲟⲃⲉⲁⲛ
ⲉⲧⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲉ
ⲁⲩⲱⲉⲧⲡⲟⲣ
ⲛⲉⲩⲉϣⲟⲃⲉⲁⲛ
ⲉⲧⲕⲁⲧⲁ
ⲗⲁⲗⲉⲓ·
ⲅⲁⲣⲉⲧⲉⲣⲉ
ϩⲏⲧⲣⲱ
ⲙⲉⲙⲉϩϫⲱ
ϩⲙ·ⲁⲩⲱϥ
ⲣⲟⲕϩⲛⲥⲁⲡⲟⲣ
ⲛⲓⲁⲙⲙⲛ
ⲧⲣⲉϥϫⲟⲕ
ⲉⲃⲟⲗ·ⲕⲁⲧⲁ
ⲛⲉϥⲟⲩⲱϣ
ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ
ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓϥ̄
ϩⲉⲉⲧⲉϥ
ⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲉⲛⲙⲙⲁ
ⲛⲧⲟϥϥϫⲟ
ⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛ
ϩⲉⲛⲕⲉⲥⲙⲟⲧ
ⲡⲁⲣⲁⲫⲩⲥⲓⲥ
ϩⲛⲉⲧϥⲛⲁϩⲉ
ⲉⲣⲟⲟⲩⲥⲃⲧⲱⲧ
ϩⲛⲧⲉⲩϭⲓⲛϩⲱⲃ
ⲉⲧⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧ
ⲛⲁⲓ̂ⲁⲩⲱⲛⲉⲓⲕⲟ
ⲟⲩⲉ
ⲁⲓ̂ⲟⲛⲧⲉⲕⲁ
ⲧⲁⲗⲁⲗⲉⲓⲁ·ⲕⲁⲛ
ϩⲏⲧⲣⲱ
ⲙⲉⲁⲥⲉⲃⲏⲥ
ⲙⲉϩϫⲱϩⲙ̄
ⲉⲃⲟⲗⲙⲙⲟ
ⲁⲗⲗⲁϥ̄ⲛⲁϣ
ϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲁⲛ
ⲛⲉϥⲙⲛ︦ⲧ
ⲁⲅⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲥϩⲛ̄
ⲧⲉϥⲧⲁⲡⲣⲟ
ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓϥ̄ϩⲉ
ⲉⲧⲉⲓⲛⲉⲙⲙⲟϥ
ⲟⲛϩⲙⲡⲉⲓⲥⲁϩⲟⲩ
ⲟⲩⲱⲧ·ⲉⲧ
ⲣⲟⲕϩ̄ⲛⲥⲁ
ⲥⲱⲧⲙ
ⲉⲧⲃⲟⲟⲛⲉⲙ̄
ⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩ
ϥ·ⲁⲩⲱⲡⲉϥ
ⲧϭⲁⲉⲓⲟ·ϫⲉϥ
ⲛⲁⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉⲛ̄
ϭⲓⲉⲧⲥⲱⲧⲙ
ⲛ̇ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ
ⲡⲟⲣⲛⲏ
ⲉⲧⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ
ϩⲛⲩⲇⲟⲛⲏ
ⲙⲛⲉⲧⲡⲟⲣ
ⲛⲉⲩⲉⲛⲙⲙⲁ
ⲧⲁⲓ̂ⲧⲉⲉⲧⲉ
ϩⲛⲁϥⲛϭⲓⲣⲉϥ
ⲥⲱⲧⲙⲕⲁ
ⲧⲁⲗⲁⲗⲓⲁ·ⲧⲙ
ⲧⲣⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛ
ϩⲁϩⲧⲏϥⲛϭⲓ
ⲉⲧⲕⲁⲧⲁⲗⲁ
ⲗⲉⲓ·ⲁⲩⲱⲧⲙ̄
ⲧⲣⲉϥⲕⲁⲣⲱϥ
ϥⲥⲱϣ
ⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱϥ
ⲉⲣⲉⲡⲁⲓ̂ϭⲉⲙⲛ
ⲡⲁⲓ̂ⲧⲛⲧⲱⲛ
ⲟⲩ·ⲉⲧⲧⲁⲩⲟ
ⲁⲩⲱⲉⲧⲥⲱⲧⲙ̄·
ⲧⲛⲧⲱⲛⲥⲁ
ⲧⲁⲛⲁⲥⲙⲛⲁⲛⲟ
ⲙⲓⲁ·ⲁⲩⲱⲁⲛⲟ
ⲙⲓⲁⲙⲛⲥⲁⲧⲁ
ⲛⲁⲥ·ⲉϣⲱⲡⲉ
ⲣⲱ·ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ
ϩⲟⲟⲩⲁⲛⲉⲧⲕⲁ
ⲧⲁⲗⲁⲗⲉⲓ·ⲧⲁⲓ
ⲧⲉⲉⲧⲉⲣⲉⲣⲉϥ
ⲥⲱⲧⲙϭⲱϣⲧ̄
ⲉⲃⲟⲗⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲣⲉ
ⲡⲁⲓ̂ⲧⲱⲟⲩⲛϩⲁϩ
ⲧⲏϥ·ϥϫⲱⲕ
ⲉⲃⲟⲗⲧⲉϥⲡⲟⲣ
ⲛⲓⲁⲧⲏⲣⲥ̄ϩⲛ̄
ⲧⲉϥⲧⲁⲡⲣⲟ·ⲙⲁ
ⲁϫⲉⲣⲉϥⲥⲱ
ⲧⲙ·ⲉⲧ
ⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲉⲉⲧϫⲱⲕ
ⲉⲃⲟⲗⲧⲉϥⲡⲟⲣ
ⲛⲉⲓⲁⲧⲏⲣⲥ̄·ϩⲛ
ⲧⲉϥⲧⲁⲡⲣⲟ
ⲙⲁⲁϫⲉⲣⲉϥ
ⲥⲱⲧⲙ·ⲙ̄
ⲉⲧⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲉⲉⲧ
ϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲧⲉϥ
ⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁⲧⲏⲣⲥ̄
ϩⲛⲕⲟⲩⲛϥ̄ⲧⲉ
ⲥϩⲓⲙⲉⲉⲑⲟⲟⲩ
ϣⲁϥϭⲱϣⲧ̄
ⲉⲃⲟⲗϩⲙⲣⲱⲕϩ̄
ⲡⲉϥϩⲏⲧⲉⲑ
ⲟⲩ·ⲛⲁⲩϫⲉⲟⲩⲛ
ⲕⲉⲟⲩⲁⲛⲏⲩⲟⲛ
ⲧⲣⲉϥⲧⲁⲩⲟⲉⲣⲟϥ
ⲕⲁⲧⲁϭⲓⲛⲧⲁⲩⲟ
ⲉⲛⲧϥⲧⲱ
ⲟⲩⲛ·ϫⲉⲕⲁⲥϥ
ⲛⲁⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉⲛ̄
ϩⲟⲩⲟ·ϩⲙⲥⲱϣ
ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ
ⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩϩⲟⲩⲟ
ⲉⲣⲟϥ·ⲇⲉϩⲱ
ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉⲙ̄
ⲡⲟⲣⲛⲏ·ⲉⲧⲟⲩⲟⲛϩ̄
ⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲉⲡⲗⲁ
ⲧⲓⲁ·ⲉⲧϭⲟⲣ
ϭⲥ·ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ
ⲉⲃⲓⲏⲛ·ⲙⲛ
ⲛⲥⲁⲧⲣⲉⲡⲁⲓ̈
ⲧⲱⲟⲩⲛϩⲁⲧⲏ
ϥϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲛ̄
ⲧⲉϥⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁⲛⲙ̄
ⲙⲁ·ϣⲁϭⲱϣⲧ
ⲟⲛⲛⲥⲁⲕⲉⲟⲩⲁ
ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉⲛⲁⲩ
ⲉⲧⲃⲉⲉⲧⲥ̄ⲛⲁϩⲉ
ⲉⲣⲟⲟⲩ·ⲉⲓⲛⲉⲙ̄
ⲙⲟⲟⲛϩⲙⲡⲉⲓⲥⲁ
ϩⲟⲩⲟⲩⲱⲧ·
ⲡⲁⲓ̂ⲁⲩⲱⲧⲉⲓⲕⲉⲧ
ϫⲉⲕⲁⲥⲉⲩⲉϫⲱⲕ
ⲉⲃⲟⲗϩⲉⲛⲡⲟⲣⲛⲓⲁ
ⲛⲙⲙⲁ·ⲉⲣⲉⲛⲁⲓ̈ϭⲉ
ⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉⲛⲁⲣⲟⲩ
ⲱϭⲉⲡⲉϩⲓⲥⲉ
ⲛⲁⲓ̂ⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ
ⲉⲧⲁⲛⲁϥⲛⲟⲩ
ⲧⲉ·ⲛⲉⲁⲙⲉⲓ
ⲛⲟⲛⲉⲛⲧ
ϣⲓⲛⲉⲛⲥⲁⲡⲉⲩ
ⲉⲟⲟⲩⲙⲁⲩⲁⲁ
ⲛϭⲓⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ
ⲥⲉϣⲟⲩϣⲟⲩ
ⲙⲙⲟⲟⲩⲛϩⲏⲧϥ
ⲛϭⲓⲉⲧⲕⲁⲧⲁ
ⲗⲁⲗⲉⲓⲁⲩⲱⲉⲧ
ⲥⲱⲧⲙ·ϩⲟⲩⲟ
ⲧⲣⲉϣⲓⲛⲉⲛ̄
ⲥⲁⲡⲉⲧϭⲁⲉⲓⲟⲛ̄
ⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱⲟⲩ
ⲁⲩⲱⲥⲱϣ
ⲛⲉⲩϣⲃⲣ︦ⲗⲓⲧⲟⲩⲣ
ⲅⲟⲥⲛⲧⲉⲛⲟⲩ
ⲧⲉ·ⲡⲉⲓⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲟⲩⲱⲧⲉⲧⲟⲩ
ⲟⲩⲱϣⲧⲛⲁϥ
ⲁⲩⲱⲡⲉⲓϫⲟⲉⲓⲥ
ⲟⲩⲱⲧⲉⲧⲟⲩ
ϣⲙϣⲉⲛⲁϥ
ϩⲟⲩⲟⲇⲉⲧⲣⲉ
ⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉϩⲛ̄ⲟⲩ
ⲉⲩⲫⲣⲟⲥⲩⲛⲏ
ⲙⲉϩⲣⲓⲙⲉ·
ⲥⲟⲟⲩⲛⲁⲛ·
ⲁⲩⲱⲥⲉⲣⲁϣⲉ
ϩⲛⲟⲩⲣⲁϣⲉ
ⲛⲟⲩϫ·ⲉϫⲙⲡⲉ
ⲧϭⲁⲓ̂ⲟⲉⲧϩⲓ
ⲧⲟⲩⲱⲟⲩ·ϥⲙⲉϩ
ⲛⲉϩⲡⲉⲙⲡⲟⲩ
ⲉⲓⲙⲉ·ⲉⲧⲉⲣⲉ
ⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥⲟⲩⲁϣϥ̄
ⲛⲧⲟϥⲟⲛⲉⲧⲉⲣⲉ
ⲛⲁⲓ̂ⲙⲉⲙⲙⲟϥ
ⲁⲩⲱⲉⲧⲉⲣⲉⲛ̄
ⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲣⲁϣⲉ
ⲉϫⲱϥ·ⲛⲧⲟϥ
ⲟⲛⲉⲧⲟⲩⲣⲁϣⲉ
ⲛϩⲏⲧϥ·
ⲁⲓⲅⲁⲣⲡⲉⲛⲉⲧ
ⲟⲩⲁⲁⲃⲉⲓⲱⲧ
ϫⲉⲡⲁⲓ̂ϩⲱⲱϥ
ϩⲛⲟⲩϭⲱⲛⲧ̄
ⲙⲛⲟⲩⲟⲣⲅⲏⲉⲃⲟⲗ
ϩⲓⲧⲙⲛⲟⲩⲧⲉ·
Ϫϫⲟⲟⲉⲧⲃⲉⲅⲉ
ⲛⲟⲥⲥⲛⲁⲩ·ϫⲉ
ⲛⲟⲩϫⲉⲛ̄ⲧⲉⲩ
ⲡⲉⲑⲩⲙⲓ̈ⲁ·ϩⲛⲣⲱ
ⲟⲩ·ⲟⲩⲁⲅⲉⲛⲟⲥ
ⲡⲉϫⲁϥϥϩⲛⲛ̄
ϩⲁⲗⲁⲧⲉ·ⲉⲧϩⲛ̄
ⲙⲟⲩⲉⲓⲟⲟⲩⲉ
ⲁⲩⲱⲕⲉⲟⲩⲁϥ
ϣⲟⲟⲡϩⲛϫⲁⲧ
ϥⲉⲉⲧϩⲓϫⲙⲕⲁϩ·
ⲧⲁⲓ̂ⲧⲉⲧⲉⲓ
ⲙⲓⲛⲉⲣⲱⲙⲉ
ⲡⲉϫⲁϥ·ⲉⲧ
ⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲉⲓ
ⲁⲩⲱⲉⲧⲥⲱⲧⲙ
ϩⲛⲁϥ·ⲁϣϭⲉ
ⲧⲉⲙⲉⲣⲓⲥⲛⲁⲓ̈
ⲁϣⲡⲉⲡⲉⲕⲗⲏ
ⲣⲟⲥⲛⲉⲓⲕⲟⲟⲩⲉ
ⲉⲣϣⲁⲛϣⲁϫⲉ
ⲧⲏⲣⲟⲩⲧⲉⲅⲣⲁ
ⲫⲏϭⲱⲛⲧ̄
ⲛⲧϫⲟⲟⲩⲉⲃⲟⲗ
ϩⲓⲧⲙⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲉⲓⲉϩⲣⲁⲓ̂ⲉϫⲱⲟⲩ
ϫⲉⲓ̂ⲛⲟⲩϫⲉⲉⲃⲟⲗ
ⲉⲧⲕⲁⲧⲁⲗⲁ
ⲗⲉⲓϫⲓⲟⲩⲉⲛⲥⲁ
ⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱϥ
ϫⲉⲛⲉϩⲙⲟⲟⲥ
ⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲉⲓ
ⲛⲥⲁⲡⲉⲕⲥⲟⲛ
ⲁⲩⲱⲛⲉⲕⲁ
ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ
ⲛⲥⲁϣⲏⲣⲉ
ⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ·
ⲛⲁⲓ̂·ⲓ̂ⲕⲁⲣⲱⲓ̈·
ⲙⲉⲉⲩⲉⲁⲛⲟ

ANNIS Metadata

annotation: Diliana Atanassova, Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
author: Johannes the Archimandrite
collection: Oriental Manuscripts
Coptic_edition: Atanassova, The Canons of Apa John the Archimandrite online
corpus: johannes.canons
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:487-501
entities: checked
identities: checked
idno: Or 8811
language: Sahidic Coptic
msContents_title_type: Canons
msItem_title: Canons of Apa Johannes the Archimandrite
msName: MONB.FA
next: urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:501-514
objectType: codex
order: 12
origDate: Manuscript dates between 800 and 1100 CE approximately
origDate_notAfter: 1100
origDate_notBefore: 0800
origDate_precision: low
pages_from: 233
pages_to: 240
parsing: automatic
paths_authors: 52
paths_manuscripts: 376
paths_works: 160
people: Devil; Satan
placeName: Atripe
places: none
previous: urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:474-487
project: The Canons of Apa John the Archimandrite, KELLIA, Coptic SCRIPTORIUM
redundant: no
repository: British Library
segmentation: checked
source: Diliana Atanassova, The Canons of Apa John the Archimandrite Project (FWF Project P22641-G19)
tagging: checked
title: Apa Johannes Canons: MONB.FA 233-240
translation: none
Trismegistos: none
version_date: 2021-03-31
version_n: 4.1.0

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:487-501. [version number], [date]. https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:487-501.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:487-501.

Document Edition: urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:487-501

Work: urn:cts:copticLit:johannes.canons

Text Group: urn:cts:copticLit:johannes

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Diplomatic Edition HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:487-501/dipl/html

Normalized Text HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:487-501/norm/html

Analytic Visualization HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:487-501/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:487-501/tei/xml

Paula XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:487-501/paula/xml

relANNIS: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:487-501/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:487-501/annis