Diplomatic Edition

ϩⲛⲙⲛ︦ⲧⲣⲙⲛ̄
ϩⲏⲧ·ⲁⲩⲱ
ϩⲟⲧⲉϩⲏⲧϥ
ⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲁⲩⲱ
ⲟⲛϩⲁⲣⲉϩⲉⲛ
ⲧⲟⲗⲏⲛⲉⲩⲉⲓⲟⲧⲉ
ⲧⲛⲥⲱⲧⲙ
ⲁⲛⲡⲟⲗⲩⲙⲟⲥ
ⲛϩⲏⲧⲟⲩ·ϩⲣⲟ
ⲟⲩⲡⲟⲗⲩⲙⲟⲥ
ⲁⲗⲗⲁϯⲥⲟⲉⲓⲧ
ⲛⲧⲉⲧⲙ̄ⲡⲓⲥ
ⲧⲓⲥϩⲙ̄ⲙⲁⲛⲓⲙ·
ⲙⲏⲟⲩⲏϩ
ⲛⲙ̄ⲙⲁ·ⲛϭⲓ
ⲉⲧϩⲓⲃⲟⲗ·
ϫⲉⲛⲁⲉⲓⲙⲉ
ϫⲉⲉⲣⲉⲟⲩⲁⲟⲩⲁ
ⲙⲙⲟ·ⲟⲛⲁϣ
ϩⲉϩⲛⲛⲉϥ
ⲡⲣⲁⲝⲓⲥ·ⲁⲗⲗⲁ
ⲛⲁⲩϫⲁ
ⲙⲏ·ⲉⲧⲙⲡⲉ
ⲕⲱⲧⲉ·ⲁⲩⲱⲡⲉ
ⲥϯⲛⲟⲩϥⲉ
ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ
ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ
ⲉⲧⲟⲩⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲙ̄
ⲕⲱⲧⲉⲛ̄
ⲧⲉⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱ
ⲅⲏ·ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ
ϩⲟⲩⲟⲣⲏ
ⲁⲩⲱϣⲉϣⲥϯ
ⲛⲟⲩϥⲉ·ϩⲟⲩⲉ
ϩⲏⲛⲉⲧⲏⲣⲟⲩ
ϩⲓⲧⲙⲡⲁⲓ̂ϯⲉⲟⲟⲩ
ⲛⲁⲛ̄ϩⲟⲩⲟ·ⲁⲩⲱ
ⲟⲩⲉϩⲡⲣⲟⲥⲑⲩ
ⲕⲏⲉϫⲙⲡⲉⲛ
ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ
ⲉϣϫⲉⲟⲩⲕⲟⲩⲓ
ⲥⲉⲛⲁⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ
ⲟⲩϩⲟⲩⲟ·ⲁⲩⲱ
ⲥⲉⲥⲏⲙⲁⲛⲉⲛⲉⲩ
ⲉⲣⲏⲩⲟⲩⲙⲏⲏ
ϣⲉϩⲱⲃⲉⲧ
ⲛⲁⲛⲟⲩϥϫⲉⲧⲛ
ⲉⲓⲣⲉⲙⲙⲟϥ·
ⲁⲗⲏⲑⲱⲥϣⲁ
ϣⲓⲡⲉ·ⲁⲩⲱ
ϣⲁϣⲱⲡⲉ
ⲟⲩⲗⲁⲁⲩ·ⲛⲛⲁ
ϩⲣⲛ︦ⲉⲧⲟⲩϫⲱ
ⲙⲙⲟⲟⲩⲛⲥⲱ
ϩⲓⲃⲟⲗ
ⲉⲛⲟⲩϭⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩ
ⲙⲁⲣⲉϣⲱⲡⲉ
ⲟⲣϫ̄·ⲟⲩ
ⲡⲟⲗⲓⲥⲉⲣⲉⲛⲉⲥⲥⲟⲃⲧ
ⲧⲁϫⲣⲏⲩ·ⲁⲩⲱ
ⲉⲣⲉⲛⲉⲥⲣⲟϣⲟⲧⲙ̄·
ⲕⲁⲓⲅⲁⲣϫⲟⲟ
ⲛϭⲓⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ
ϫⲉⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ
ⲉⲣⲉⲛⲉⲥⲥⲟⲃⲧ̄ϣⲣ̄
ϣⲱⲣ·ⲧⲁⲓ̂ⲧⲉ
ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ
ϥⲣ̄ϩⲱⲃⲁⲛ
ϩⲛⲟⲩϣⲟϫⲛⲉ·
ⲁϣϭⲉϣⲟϫⲛⲉ
ⲡⲉⲡⲁⲓ̈ⲉⲧⲉⲣⲉ
ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏϣⲁ
ϫⲉⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ
ⲛⲥⲁϣⲟϫⲛⲉ
ⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲉⲧⲥⲏϩϫⲉ
ⲟⲩⲛϩⲁϩⲙⲉⲉⲩⲉ
ϩⲙϩⲏⲧⲙ̄
ⲣⲱⲙⲉ·ϣⲟ
ϫⲛⲉⲇⲉⲛⲟⲩ
ⲧⲉⲉⲧⲟⲣϫ
ⲛⲟϭⲡⲉⲣⲱ
ⲙⲉⲡⲉϫⲁϥ
ⲁⲩⲱⲣⲱⲙⲉ
ⲛⲁⲏⲧⲧⲁⲉⲓ
ⲏⲩ·ⲁⲛⲟⲕϩⲱ
ⲡⲉⲓⲉⲃⲓⲏⲛ·
ⲁⲩⲱϩⲏⲕⲉϯ
ⲛⲁϫⲟⲟⲧⲉⲓϩⲉ
ϫⲉⲟⲩⲛⲟϭⲡⲉⲣⲱ
ⲙⲉ·ⲁⲩⲱⲣⲱ
ⲙⲉⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
ⲥⲟⲧⲡⲡⲉϩⲟⲩⲟ·
ⲙⲁⲣⲛ̄ϫⲱⲕ
ⲟⲩⲛⲉⲃⲟⲗⲙ̄
ϩⲱⲃⲛ̄
ⲙⲛ︦ⲧⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲕⲁⲧⲁϩⲱⲃ
ⲛⲓⲙ·ⲉⲓⲧⲉ
ϩⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ
ⲧⲏⲣⲟⲩⲡⲛ︦ⲓ
ⲕⲟⲛ·ⲉⲓⲧⲉⲡⲁ
ⲥⲱⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ
ϩⲙⲡⲉⲛϩⲱⲃ
ϭⲓϫ·ϫⲉⲕⲁⲥ
ⲛⲛϫⲓⲛⲟⲩ
ⲥⲙⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲙ̄
ϫⲟⲉⲓⲥ·ⲁⲩⲱⲟⲩ
ⲛⲁⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲙ̄
ⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲉⲛ
ⲥⲱⲧⲏⲣ·ⲁⲩⲱ
ⲥⲉϫⲟⲟⲉⲣⲟ
ϫⲉⲧⲁⲓ̄ⲧⲉⲅⲉ
ⲛⲉⲁⲉⲧϣⲓ
ⲛⲉⲛⲥⲁϫⲟⲉⲓⲥ·
ⲣⲓⲁⲅⲁⲡⲏϭⲉ
ⲛⲁⲥⲛⲏⲩⲙⲉ
ⲣⲓⲧ·ⲧⲉⲧⲛ
ⲧⲉⲥⲡⲟⲩⲇⲏ
ⲡⲱϣϩⲧⲟ
ⲟⲩⲉ·ⲁⲩⲱⲧⲉ
ⲥⲡⲟⲩⲇⲏ
ⲡⲱϣⲛⲁⲩ
ⲣⲟⲩϩⲉ·ⲁⲩⲱ
ⲛⲉⲧⲛⲥⲩⲛⲁⲝⲓⲥ
ϩⲧⲟⲟⲩⲉⲙⲛ
ⲣⲟⲩϩⲉ·ⲧⲉⲧⲛ
ⲁⲁϩⲛⲟⲩϫⲱⲕ
ⲙⲛⲟⲩⲙⲛ︦ⲧϩⲁ
ⲣϣϩⲏⲧ·ⲧⲉ
ⲧⲛϣⲧⲣⲧⲱⲣ
ⲁⲛϩⲓⲧⲙⲉⲧ
ϣⲧⲣⲧⲱⲣ
ϫⲉϥⲥⲏϩϫⲉⲉⲧ
ϣⲧⲟⲣⲧⲣⲙⲙⲱ
ⲧⲛ·ϥⲛⲁϥⲓϩⲁⲡⲉ
ⲕⲣⲓⲙⲁ·ⲉⲧⲉⲛ̄
ⲧⲟϥⲡⲉ·ϫⲉⲕⲁⲥ
ⲉⲣⲉϣⲁϫⲉⲉⲧ
ⲥⲏϩⲛⲁⲙⲁⲕⲁⲣⲓ
ⲍⲉⲙⲙⲱⲧⲛ̄
ϫⲉⲛⲁⲓ̂ⲁⲧϥ
ϩⲉⲑⲛⲟⲥϫⲟ
ⲉⲓⲥⲡⲉⲡⲉϥⲛⲟⲩ
ⲧⲉ·ⲗⲁⲟⲥⲛ̄
ϫⲟⲉⲓⲥⲥⲟⲧ
ϥⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟ
ⲙⲉⲓⲁⲛⲁϥ·ⲁⲩⲱ
ⲟⲛϥⲣ̄ϩⲟⲩⲉⲙⲁ
ⲕⲁⲣⲓⲍⲉⲙⲙⲱ
ⲧⲛ·ⲛϭⲓϣⲁϫⲉ
ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ
ϫⲉⲛⲁⲓ̂ⲁⲧϥⲙ̄
ⲗⲁⲟⲥⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ
ⲟⲩⲗⲟⲩⲗⲁⲓ
ϫⲟⲉⲓⲥⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲟ
ϣⲉϩⲙⲟⲩⲟⲉⲓⲛ
ⲡⲉⲕϩⲟ·ⲁⲩⲱ
ⲥⲉⲛⲁⲧⲉⲗⲏⲗ
ϩⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛⲙ̄
ⲡⲉϩⲟⲟⲩⲧⲏⲣϥ·
ⲁⲩⲱⲥⲉⲛⲁϫⲓⲥⲉ
ϩⲛⲧⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲟ
ⲥⲩⲛⲏ·ϫⲉⲛⲧⲟⲕ
ⲡⲉϣⲟⲩϣⲟⲩ
ⲧⲉⲩϭⲟⲙ·
ⲉⲛⲧⲛⲁ
ϫⲓⲥⲉϩⲛⲧⲉⲕⲇⲓ
ⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ·
ⲁⲩⲱϫⲉⲕⲁⲥⲧⲉ
ⲧⲛ‹ⲛ›ⲉϣϭⲙϭⲟⲙ
ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̄
ⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁⲍⲉ
ⲙⲙⲱⲧⲛ̄·ϩⲙ̄
ⲡⲁⲓ̂ϫⲉⲡⲉⲛⲣⲉϥ
ϣⲟⲡⲉⲣⲟϥ
ⲡⲉϫⲟⲉⲓⲥ·
ⲟⲩⲁⲁⲃⲓⲏ︦ⲗ
ⲛⲧⲟϥⲡⲉⲡⲉⲛⲣⲣⲟ·
ⲛⲁⲓ̂ⲁⲧⲟⲩϩⲉⲛ
ⲣⲱⲙⲉ·ⲕⲁⲧⲁ
ⲧⲉⲛⲙⲓ̈ⲛⲉ·ⲛⲁ
ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲍⲉⲙ̄
ⲙⲟⲟⲩϩⲓϫⲙⲕⲁϩ
ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲛⲧⲁ
ⲡⲣⲟⲛ̄ϩⲁϩ·ⲥⲉ
ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲍⲉⲙ̄
ⲙⲟⲟⲩⲟⲛϩⲛⲡⲉ
ϩⲓⲧⲛⲧⲁⲡⲣⲟ
ϩⲉⲛⲧⲃⲁ
ⲧⲃⲁϩⲛⲡⲏⲩⲉ·
ⲱ̂ⲟⲩⲟⲉⲓⲁⲗⲏⲑⲱⲥ
ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ
ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲛⲃⲓⲟⲥ
ϩⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱ
ⲅⲏ·ⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲛⲁⲙⲁⲕⲁⲣⲓ
ⲍⲉⲙⲙⲟⲟⲩⲛϭⲓ
ⲛⲁⲕⲁϩ·
ⲕⲱϣⲙⲙⲟ
ⲟⲩⲛϭⲓⲛⲁⲡⲉ·
ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲩϩⲃⲏⲩⲉ
ⲛϭⲓϩⲉⲛⲙⲏⲏ
ϣⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ
ⲩⲟⲉⲓϩⲉⲛⲣⲱ
ⲙⲉϫⲱⲙⲙⲟ
ⲉⲣⲟⲟⲩⲛϭⲓⲛⲁ
ⲕⲁϩ·ϫⲉⲛⲧⲟ
ⲟⲩⲡⲉ·ⲁⲩⲱⲉⲣⲉ
ⲛⲁⲡⲉϫⲱ
ⲙⲟⲉⲣⲟⲟⲩ·ϫⲉ
ⲧⲟⲟⲩⲁⲛⲡⲉ·
Ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ̄ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ
ⲟⲩⲏϩϩⲛⲏⲓ̈
ⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲛⲉϥ
ⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ
ⲁⲩⲱⲛⲉϥⲧⲟⲡⲟⲥ
ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·ⲉⲣⲉⲛⲁ
ⲕⲁϩϫⲱⲙⲙⲟ
ⲉⲣⲟⲟⲩ·ϫⲉϣⲏ
ⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲉ
ⲉⲣⲉⲛⲁⲡⲉϫⲱ
ⲙⲙⲟϫⲉⲡⲁⲓ
ⲁⲛⲡⲉ·ⲁⲗⲗⲁ
ϣⲏⲣⲉⲕⲁ
ⲕⲉⲛⲉ·ⲁⲩⲱ
ϩⲉⲛϫⲁϫⲉⲛⲉⲉ̂
ⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲉⲧ
ⲃⲉⲛⲉⲩϩⲃⲏⲩⲉ
ⲉⲑⲟⲟⲩ·ⲙⲁⲗⲓⲥ
ⲧⲁⲉⲧⲉⲓⲣⲉⲣⲱ
ⲛⲓϩⲃⲏⲩⲉⲉⲑ
ⲟⲩ·ϩⲉⲛϫⲱ
ϩⲙ̄·ⲁⲩⲱϩⲉⲛ
ⲥⲱⲱϥϩⲛⲏⲓ̈
ⲡⲉⲭ̄ⲥ̄·ⲙⲁⲩ
ϩⲱⲡⲉⲛⲁⲗⲁⲟⲥ
ϩⲓϫⲙⲕⲁϩ·
ⲁⲗⲓⲥⲧⲁϫⲉⲛⲁ
ϩⲱⲡⲛⲁⲡⲏⲩⲉ
ⲕⲁⲧⲁⲉⲧⲥⲏϩ
ϫⲉⲉⲧϭⲟⲟⲙⲉ
ⲥⲉⲛⲁϣⲕⲟⲥⲙⲉⲓ
ⲙⲙⲟϥⲁⲛ·ⲁⲩⲱ
ϫⲉⲉⲧϣⲁⲁⲧ
ⲥⲉⲛⲁϣⲛ̄ⲧϥ̄
ⲁⲛⲏⲡⲉ·
ⲛⲁⲓ̂ⲁⲧⲟⲩϩⲉⲛ
ⲣⲱⲙⲉⲕⲁⲧⲁ
ⲡⲉⲛⲃⲓⲟⲥⲛⲁϩ
ⲧⲉⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲡ·
ⲕⲁⲧⲁⲛⲧ
ⲡⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
ⲉⲓⲱⲧϫⲉⲡⲁⲓ̂
ϩⲁϩⲥⲟⲡϩⲛ̄
ⲛⲉϥⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ
ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
ⲩⲟⲉⲓⲟⲩⲟⲉⲓϩⲉⲛ
ⲣⲱⲙⲉⲉⲣⲉⲡⲁⲓ
ϣⲟⲟⲡⲛⲁⲁⲛ
ⲁⲩⲱⲙⲛⲧⲁ
ⲡⲁⲓⲙⲙⲁⲩϩⲛ
ⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ
ⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧⲟⲩϩⲉⲛ
ⲣⲱⲙⲉϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ
ⲧⲉⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥⲙ̄
ⲙⲓⲛⲙⲙⲟⲟⲩ·
ⲥⲟⲟⲩⲛϫⲉⲁⲛⲁϥ
ⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲁⲩⲱ
ϣⲏⲡⲉϩⲟⲩⲛ
ⲡⲉⲭ̄ⲥ̄·ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲩ
ⲙⲛⲧⲥⲁⲃⲉ·ⲙⲛ
ⲙⲛ︦ⲧⲥⲙⲏⲧ
ϫⲡⲟⲛⲁⲛ̄
ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥϩⲛ
ⲡⲉ·ⲁⲩⲱⲟⲩ
ⲙⲛ︦ⲧⲣ̄ⲙⲁⲟ
ⲁⲧϣⲁϫⲉⲉⲣⲟ
ϣⲁⲉⲛⲉϩ
ⲩⲱⲟⲩⲟⲓ̄ϩⲉⲛⲣⲱ
ⲙⲉⲙⲛⲧⲁϩⲉⲗ
ⲡⲓⲥϩⲛⲡⲉ·
ⲁⲩⲱⲥⲟⲟⲩⲛ
ⲁⲛⲉⲧⲟⲩⲛⲁϩ
ⲧⲉⲉⲣⲟϥ·ϫⲉⲟⲩⲡⲉ
ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲓϩⲃⲏⲩⲉ
ⲛⲉⲓϩⲃⲏⲩⲉⲟⲛ
ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲩⲙⲛ︦ⲧ
ⲁⲧϩⲏⲧⲙⲛⲧⲉⲩ
ⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲱⲧⲙ̄
ϫⲡⲟⲛⲁⲛ̄
ϭⲓⲛⲁⲓ̂ⲛ̄ⲧⲉⲓⲙⲓ
ⲛⲉ·ⲟⲩⲙⲛ︦ⲧ
ⲉⲃⲓⲏⲛⲙⲛⲟⲩ
ⲙⲛⲧϩⲏⲕⲉ
ⲁⲩⲱⲟⲩⲣⲓⲙⲉ
ⲙⲛⲟⲩⲛⲉϩⲡⲉ
ϣⲁⲉⲛⲉϩ
ϩⲣⲁⲓ̈ϩⲛⲁⲙⲛⲧⲉ·
ϩⲟⲥⲟⲛⲟⲩⲛ
ⲁⲛⲉⲓⲙⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩ
ⲉⲧⲉϣϣⲉ
ⲉⲣⲟⲁⲁϥϩⲙ
ⲡⲉⲓϯⲟⲩϩⲟⲟⲩ
ⲉⲧϭⲉⲡⲏⲱϫⲛ
ⲉⲧⲥⲏϩϩⲓ
ⲧⲛⲕⲉⲉⲧⲟⲩ
ⲁⲁⲃϫⲉⲡⲁⲁϩⲉ
ⲅⲁⲣⲁⲥⲱⲟⲩ
ⲟⲩⲣⲉϥⲡⲱⲧ·
ⲙⲡⲣ̄ⲧⲣⲉⲟⲃ
ϣ·ⲟⲩⲧⲉ
ⲡⲣⲧⲣⲉⲁⲙⲉ
ⲗⲉⲓ·ⲥⲉⲛⲁϯ
ⲕⲉϩⲟⲟⲩⲅⲁⲣⲛⲁ
ⲁⲛ·ⲉⲣϣⲁⲛ
ⲛⲉϩⲟⲟⲩⲟⲩⲁ
ⲟⲩⲁϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗ
ⲉⲛϣⲁⲛϣⲁϫⲉ
ⲧⲛⲛⲁϫⲉϩⲁϩ·
ⲉⲧⲃⲉⲙⲛ︦ⲧ
ⲉⲃⲓⲏⲛⲉⲧⲛⲁ
ⲁⲙⲉⲗⲉⲓ·ⲁⲩⲱ
ⲟⲛⲉⲛϣⲁⲛϣⲁ
ϫⲉⲧⲛⲛⲁϫⲉ
ϩⲁϩ·ⲉⲧⲃⲉⲉⲧ
ⲛⲁⲣⲙ̄ⲁⲟϩⲛ
ⲧⲉⲩⲙⲛ︦ⲧⲥⲡⲟⲩ
ⲇⲁⲓⲟⲥ·ϩⲙ̄
ⲧⲣⲉⲕⲁⲧⲟⲣ
ⲑⲟⲩⲡⲉⲩϩⲱⲃ
ⲁⲩⲱⲥⲉⲡⲁ
ϩⲣⲉⲉⲣⲟⲟⲩϩⲛⲟⲩ
ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ
ⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲣⲉ
ϩⲉ·ϫⲉϩⲱⲃ
ⲕⲏⲉϩⲣⲁⲓ̄ⲣⲱ
ⲙⲉⲛⲓⲙϩⲓϫⲙ̄
ⲕⲁϩ·ⲟⲩⲟ
ⲉⲓϣⲛⲓⲙⲙ̇ⲉⲧ
ⲟⲩⲱϣⲟⲩϫⲁⲓ̂
ⲁⲗⲗⲁⲛⲉⲛⲟⲩⲱϣ
ϩⲏⲧ·ⲙⲛⲛⲉⲛ
ⲙⲛ︦ⲧⲁⲧⲥⲱⲧⲙ̄
ⲉⲧⲉⲓⲣⲉⲙⲙⲟ
ⲁⲧⲙⲡϣⲁⲛ̄
ⲛⲁⲓ̂·ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ
ϥⲥⲏϩϫⲉⲉⲣⲉ
ϫⲟⲉⲓⲥⲕⲉⲧⲟⲩ
ⲏⲓ̈·ⲛⲧⲉⲧ
ⲕⲱⲧⲙⲙⲟϥ
ϣⲡϩⲓⲥⲉϫⲓⲛ
ϫⲏ·ⲁⲩⲱϫⲉⲉⲣⲉ
ⲧⲙϫⲟⲉⲓⲥϩⲁⲣⲉϩ
ⲡⲟⲗⲉⲓⲥ·ⲛⲧ
ⲉⲧϩⲁⲣⲉϩⲉⲣⲟ
ⲟⲩϣⲏⲣⲟⲉⲓⲥ
ϫⲓⲛϫⲏ
ⲡⲁⲗⲓⲛⲟⲛϫⲉⲙ̄
ⲙⲛϣϭⲟⲙⲗⲁ
ⲁⲩϫⲟⲟϫⲉϫⲟ
ⲉⲓⲥⲡⲉⲓⲥ︦·ⲉⲓⲙⲏ
ⲧⲉⲓϩⲛⲟⲩⲡⲛ︦ⲁ
ϥⲟⲩⲁⲁⲃ·ⲁⲩⲱ
ⲟⲛϫⲟⲉⲓⲥ
ⲟⲟⲩⲓⲥ︦ϫⲱⲙⲙⲟ
ϫⲉⲁϫⲛⲧ
ⲧⲉⲧⲛ‹ⲛ›ϣⲗⲁⲁⲩ
ⲁⲛϩⲱⲃ·ⲟⲩ
ⲟⲩⲛⲙⲛⲧⲉ
ⲛⲟⲩⲧⲉϩⲱⲃ
ⲙⲛⲣⲱⲙⲉ·ⲙ̄
ⲣⲱⲙⲉⲁϣⲣ̄
ϩⲱⲃⲁⲛⲙⲁⲩⲁ
ϥⲡⲉϥⲟⲩϫⲁⲓ̈
ϩⲙⲧⲣⲉⲣⲱ
ⲙⲉⲅⲁⲣϩⲱⲃ
ⲙⲛⲛⲟⲩⲧⲉ
ϩⲛϩⲉⲛⲡⲣⲁⲝⲓⲥ
ⲁⲅⲁⲑⲟⲛⲁⲩⲱ
ϩⲛϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ
ⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ·ϣⲁ
ⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉϩⲱ
ϥϩⲱⲃⲛⲙ̄
ⲙⲁϥϩⲛⲥⲙⲟⲩ
ⲛⲓⲙ·ⲁⲩⲱϥ̄
ⲁⲩⲝⲁⲛⲉⲙⲙⲟϥ
ϩⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥ
ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ·
ⲛⲧⲛⲓⲙⲉⲛⲉϩ
ⲕⲁⲧⲉϥϩⲉⲗ
ⲡⲓⲥϩⲓⲛⲟⲩⲧⲉ
ϫⲓⲛⲛ̄ϣⲟⲣⲡ
ⲛⲟⲩⲧⲉⲕⲁ
ϥⲛⲥⲱϥϩⲛ̄
ⲛⲉⲧⲛ̄ⲱϣⲙ̄
ⲙⲟⲟⲩ·ⲧⲁⲓⲟⲛ
ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥϫⲱ
ⲙⲙⲟϫⲉⲁⲛⲟⲕ
ⲡⲉ·ⲁⲛⲟⲕⲡⲉ
ⲁⲩⲱⲉⲧⲉⲧⲛ̄
ϣⲁⲛϩⲗⲗⲟ
ⲁⲛⲟⲕⲟⲛⲡⲉ
ⲡⲉⲭⲥ︦ⲓⲥ︦ⲛⲧⲟϥ
ⲥⲁϥⲡⲉ·ⲁⲩⲱ
ⲛⲧⲟϥⲟⲛⲟⲟⲩ
ⲡⲉ·ⲁⲩⲱⲟⲛϣⲁ
ⲛⲓⲉⲛⲉϩ·
ⲛⲁⲓ̂ⲁⲧⲟⲩϩⲉⲛ
ⲣⲱⲙⲉⲛⲁⲛⲟ
ⲉⲓ·ⲁⲩⲱⲥⲉⲉⲓ
ⲙⲉⲛⲙⲏⲧⲉ
ⲉⲧⲛⲁ
ⲛⲟⲩϥⲙⲛ
ⲟⲟⲩ·
ⲟⲟⲩⲙⲉⲛⲧⲣⲉ
ϩⲁⲣⲉϩⲉⲣⲟⲟⲩ
ⲧⲙⲁⲁϥ
ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ
ⲇⲉⲧⲣⲉϫⲟⲕϥ
ⲉⲃⲟⲗϩⲛⲟⲩⲟⲩ
ⲣⲟⲧ·ϥⲥⲏϩ

ANNIS Metadata

annotation: Diliana Atanassova, Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
author: Johannes the Archimandrite
collection: Oriental Manuscripts
Coptic_edition: Atanassova, The Canons of Apa John the Archimandrite online
corpus: johannes.canons
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:474-487
entities: automatic
identities: checked
idno: Or 8811
language: Sahidic Coptic
msContents_title_type: Canons
msItem_title: Canons of Apa Johannes the Archimandrite
msName: MONB.FA
next: urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:487-501
objectType: codex
order: 11
origDate: Manuscript dates between 800 and 1100 CE approximately
origDate_notAfter: 1100
origDate_notBefore: 0800
origDate_precision: low
origPlace: White Monastery
pages_from: 225
pages_to: 232
parsing: automatic
paths_authors: 52
paths_manuscripts: 376
paths_works: 160
people: Jesus
placeName: Atripe
places: Duat
previous: urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:457-474
project: The Canons of Apa John the Archimandrite, KELLIA, Coptic SCRIPTORIUM
redundant: no
repository: British Library
segmentation: checked
source: Diliana Atanassova, The Canons of Apa John the Archimandrite Project (FWF Project P22641-G19)
tagging: checked
title: Apa Johannes Canons: MONB.FA 225-232
translation: none
Trismegistos: none
version_date: 2020-08-31
version_n: 4.0.0

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:474-487. [version number], [date]. https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:474-487.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:474-487.

Document Edition: urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:474-487

Work: urn:cts:copticLit:johannes.canons

Text Group: urn:cts:copticLit:johannes

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Diplomatic Edition HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:474-487/dipl/html

Normalized Text HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:474-487/norm/html

Analytic Visualization HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:474-487/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:474-487/tei/xml

Paula XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:474-487/paula/xml

relANNIS: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:474-487/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:474-487/annis