Diplomatic Edition

ϫⲟⲉⲓ
ⲡⲁⲣⲁⲧⲏⲣⲉⲓ̂
ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲛ︤ⲧ︥
ⲙ̄ⲡⲱⲛ︤ⲅ︥·ϫⲉ
ⲕⲁⲥϩⲱⲱⲛ⳿ϩ︤ⲛ︥
ϩⲁⲣⲉϩⲛⲓⲙ·
ⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ⳿ⲡⲉⲛ
ϩⲏⲧⲛ̄ⲉⲧ
ⲥⲏϩⲉⲃⲟⲗϩ︤ⲛ︥
ϩⲱⲃⲛⲓⲙⲙ̄ⲡⲟ
ⲛⲏⲣⲟⲛ⳿ⲉⲧϥⲱ
ϭⲉⲉϩⲟⲩⲛ⳿ⲉⲣⲟϥ
ⲏ̄ⲉⲧⲧ︤ⲗ︥ⲧ︤ⲗ︥
ⲛⲁϥⲛ̄ϩⲉⲛⲣ̂ⲙⲉ
ⲉⲩⲉⲧⲁⲕⲟ
ⲙ̄ϩⲏⲧⲙ︤ⲛ︥ⲧⲉ
ⲯⲩⲭⲏⲛ̄ⲛ̄ⲣⲱ
ⲉⲧⲛⲁϣⲟ
ⲟⲩⲉⲣⲟⲟⲩ
ⲃⲟⲗⲅⲁⲣϩ︤ⲛ︥ⲛⲁⲓ̈
ⲛ̄ⲧϫⲟⲟϫⲉ
ⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲉ
ϩ︤ⲛ︥ⲛⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ
ⲛ̄ϩⲏⲧ.ⲛⲁⲓ̈
ⲧⲉⲣⲉϩⲉⲟⲩ
ⲏϩⲛ̄ⲥⲱⲟⲩ
ⲉⲧⲥⲏϩ·ϫⲉ
ϩⲉⲛⲙⲉⲉⲩⲉ
ϩⲟⲟⲩϩⲁ
ⲙ̄ϩⲉ·
ⲃⲟⲗϩ︤ⲛ︥ⲛⲁⲓ̈ⲛ̄
ϫⲟⲟϫⲉ
ⲟⲩⲡ︤ⲛ︦ⲁ︥ⲛ̄ϭⲟⲗ
ϥⲁϩⲉⲣⲁⲧ︤ϥ︥ϥ
ⲧ︤ⲗ︥ⲧ︤ⲗ︥ⲛⲁⲛ̄ⲟⲩ
ⲏⲣ︤ⲡ︥ⲙ︤ⲛ︥ⲟⲩϯϩⲉ·
ⲃⲟⲗⲅⲁⲣϩⲓⲧ︤ⲛ︥
ⲛⲁⲓ̈ϣⲁⲣⲉⲛ̄ⲣⲱ
ⲙⲉⲛ̄ⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ
ⲉ᷍ⲓⲉⲃⲟⲗⲣ̂ⲡⲟ
ⲗⲉⲙⲟⲥⲟⲩⲃⲉ
ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ⳿
ϩⲣⲁⲓ̈ϩ︤ⲛ︥ⲛⲓϩⲛⲁ
ⲁⲩⲙ̄ⲙⲓϣⲉⲉⲧⲉ
ⲛⲁⲓ̈ⲛⲉ·ⲛ̄ⲕⲱϩ
ⲙ̄ⲙⲟⲥⲧⲉ·ⲛ̄ⲕⲁ
ⲁⲗⲁⲗⲉⲓⲁ·ⲛ̄
ⲥⲱϣ.ⲛ̄ⲕⲱⲙ︤ϣ︥
ⲙ︤ⲛ︥ⲉⲧⲉⲓⲛⲉⲛ̄
ⲛⲁⲓ̈.ⲧⲁⲓ̈ⲧⲉ
ϣⲁⲣⲉⲥⲁ
ⲧⲁⲛⲁⲥⲙ̄ⲙⲉⲉⲩⲉ
ⲛ̄ϩⲏⲧⲛ̄ϩⲁϩⲛ̄ⲕⲁ
ⲕⲉⲉϩⲟⲩⲛ⳿ⲛⲉⲩ
ⲉⲣⲏⲩ.ϣⲁⲛⲧⲟⲩ
ⲁⲁⲙⲁⲩⲁⲁⲛ̄
ⲉⲛⲟⲭⲟⲥⲁⲡ
ⲙ̄ⲛⲟⲩⲧⲉ·
ϩⲉⲛⲁⲧⲏⲡⲉⲅⲁⲣ
ⲛⲉⲉⲛⲧϥ
ⲛ̄ϫⲁϫⲉⲇⲓ
ⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏⲙ̄
ⲙⲉ⳿ϩ︤ⲛ︥ⲛⲓⲥⲙⲟⲧ
ϩ︤ⲛ︥ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ⳿
ⲟⲩⲟϣ︤ⲙ︥ϩⲓ
ⲕⲱϩ.ϩⲓⲙⲟⲥⲧⲉ
ⲁⲓ̈ⲧⲉⲉⲧ︤ⲛ︥
ⲛⲁϫⲓϣⲓⲡⲉϩ︤ⲙ︥
ⲡⲉϩⲟⲟⲩ⳿ⲉⲧⲉ
ⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉⲛ̄ⲙ̄
ⲉⲑⲏⲡⲛ̄ⲛ̄ⲣⲱ
ⲙⲉ·ⲛⲁ
ϩⲉⲡⲡⲉⲛⲕⲱϩ
ⲙ︤ⲛ︥ⲡⲉⲛⲙⲟ
ⲥⲧⲉⲉϩⲟⲩⲛ
ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ
ⲛ̄ⲁϣⲛ̄ϩⲉϩ︤ⲙ︥
ⲡⲉϩⲟⲟⲩⲉⲧ︤ⲙ︥
ⲙⲁⲩ.ⲛⲓⲙ
ⲉⲧⲛⲁϥⲓ̂ⲟⲩ
ϭⲉⲣⲱⲃⲉϩⲣⲁⲓ̈
ⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩ
ϥ·ϫⲉⲛ̄ⲛϫⲟ
ϫⲉⲟⲩⲥⲏ
ϥⲉⲙ︤ⲛ︥ⲟⲩⲙⲉ
ⲣⲉϩ.ⲛ̄ⲥⲉⲧ︤ⲙ︥
ⲛⲁⲩⲉⲣⲟϥ·
ⲛⲟⲛⲇⲉⲛⲓⲙ
ⲉⲧⲛⲁⲙⲉⲉⲩ
.ⲏ̄ⲛⲓⲙⲉⲧ
ⲛⲁⲧⲟϭ︤ⲥ︥ⲉⲣⲟ
ϫⲉⲧ︤ⲛ︥ⲕⲱⲛ︤ⲥ︥
ⲛ̄ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ
ϩ︤ⲛ︥ⲛⲁⲓ̈ⲧⲏⲣⲟⲩ
ⲛⲁⲩ
ⲉⲧ︤ⲛ︥ϣⲁϫⲉⲙ︤ⲛ︥
ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩⲙ̄
ⲙⲟ·ϩ︤ⲛ︥
ϣⲁϫⲉⲛⲓⲙⲛ̄ⲉⲓ
ⲣⲏⲛⲓⲕⲟⲛⲉⲣⲉ
ⲙ̄ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ϫⲁϫⲉ
ⲇⲉϩ︤ⲙ︥ⲡⲉⲛϩⲏⲧ.
ⲥⲟⲧ︤ⲡ︥ⲧ︤ⲙ︥ⲧⲣⲉ
ϣⲓⲛⲉⲛ̄ⲥⲁⲟⲩ
ϫⲁⲓ̈ⲛ̄ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ
ⲙ̄ⲙ︤ⲛ︥ⲡⲟⲛⲏⲣⲓⲁ
ϩ︤ⲙ︥ⲡⲉⲛϩⲏⲧ.
ⲛ̄ϩⲟⲩⲟⲧⲣⲉ
ϣⲓⲛⲉϩ︤ⲛ︥ⲟⲩϩⲩ
ⲡⲟⲕⲣⲓⲥⲓⲥ,ⲙ︤ⲛ︥
ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ
ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲛⲟⲩϫ·
ⲙ̄ⲡ︤ⲣ︥ϣⲓⲛⲉϫⲉ
ⲛⲉϯⲟⲩⲟϫ,ⲏ̄
ϫⲉⲛⲉϯⲡⲣⲟ
ⲕⲟⲡⲧⲉϩ︤ⲙ︥
ⲅⲁⲑⲟⲛ.ⲙ̄ⲡ︤ⲣ︥
ⲣⲁϣⲉⲟⲛ⳿ϫⲉ
ⲥⲱⲧ︤ⲙ︥ⲉⲧⲉ
ϩⲛⲁⲧⲣⲉ
ϣⲱⲡⲉⲙ̄ⲙⲟⲓ̈·
ⲙ̄ⲡ︤ⲣ︥ϫⲟⲟϫⲉ
ⲉϥⲉⲱⲛ︤ϩ︥ⲛ̄ⲟⲩ
ⲛⲟϭⲛ̄ⲟⲩⲟⲉⲓϣ
ⲙ̄ⲡ︤ⲣ︥ⲣⲁϣⲉⲟⲛ
ϫⲉⲥⲱⲧ︤ⲙ︥
ϫⲉϥⲙⲟⲩ·
ⲉⲣⲉⲡⲓⲉⲟⲟⲩⲛ̄
ⲱⲙⲉⲛⲁⲟⲩ
ⲛⲁ·ⲙⲁⲣ︤ⲛ︥
ϣⲓⲡⲉϩⲏⲧⲟⲩ
ⲛ̄ⲛⲓϣⲁϫⲉϫⲉ
ϫⲟⲉⲓⲥⲥⲟⲟⲩⲛ
ⲛ̄ⲙ̄ⲙⲟⲕⲙⲉⲕ
ⲛ̄ⲛ̄ⲣⲱⲙⲉϫⲉ
ⲥⲉϣⲟⲩⲉⲓⲧ·
ⲓ̈ⲛⲏⲩⲁⲛ⳿ⲉϩⲣⲁⲓ̈
ⲛⲉⲕϭⲓϫ.ϫⲉ
ϯⲣ̂ϩⲟⲧⲉ.ⲏ̄ϯ
ϣⲓⲡⲉⲧⲣⲉ
ⲉⲓⲙⲉϫⲉⲟⲩⲛ̄
ϩⲉⲛⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ
ϩ︤ⲙ︥ⲡⲁϩⲏⲧ⳿
ϩⲟⲩⲛⲉⲣⲟ
ⲟⲩⲧⲉⲛ̄ⲧⲟⲕ
ⲛⲏⲩⲁⲛ·
ϩⲣⲁⲓ̈ⲛⲁϭⲓϫ·
ϫⲉⲕ︤ⲣ︥ϩⲟⲧⲉ·
ⲏ̄ϣⲓⲡⲉⲧⲣ
ⲥⲱⲧ︤ⲙ︥ϫⲉϫⲉ
ⲉⲑⲟⲟⲩⲉⲣⲟⲓ̈·
ⲁⲗⲗⲁⲛⲏⲩ
ⲉϩⲣⲁⲓ̈ϭⲓϫⲙ̄
ⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧ︤ⲛ︥ⲁⲛϫⲉ
ⲟⲩⲛ̄ⲟⲩⲣⲁⲛϩⲓ
ϫⲱ.ⲙⲉϩ
ⲛ̄ⲕⲁⲕⲓⲁⲉϩⲟⲩⲛ
ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ·
ⲁⲗⲗⲁⲛⲁⲓ̈ⲁⲧ︤ⲛ︥
ⲉⲣϣⲁⲛⲥⲱⲧⲏⲣ
ⲓ︤ⲥ︥ⲛⲁϩ︤ⲙ︦ⲛ︥
ⲟⲟⲩⲙ̄ⲥⲁⲧⲁ
ⲛⲁⲥ·ⲡⲓⲕⲣⲟϥ
ⲛ̄ϯⲁⲏⲥⲉⲧϩ︤ⲙ︥
ϩⲏⲧⲙ̄ⲣⲱ
ⲙⲉⲉϩⲟⲩⲛ⳿
ⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱϥ·
ⲧ︤ⲛ︥ϩⲙⲟⲟⲥϩⲓⲟⲩ
ⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁⲛ̄ⲟⲩ
ⲱⲧ·ϯⲟⲩ
ⲱⲙⲙ̄ⲟⲉⲓⲕ
ⲛ̄ⲙ̄ⲙⲁ·ⲧⲟ
ⲟⲧ︤ⲕ︥ϩ︤ⲛ︥ϫⲏ
ⲛ̄ⲙ̄ⲙⲁⲓ̈·ⲧ︤ⲛ︥
ⲟⲩⲏϩϩⲓⲟⲩ
ⲥⲟⲡϩ︤ⲛ︥ⲛ̄ⲧⲟ
ⲡⲟⲥⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
ϩⲓϫ︤ⲙ︥ⲡⲉⲑⲩ
ⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ
ⲛ̄ⲙ̄ⲙⲁⲓ̈·ϯⲁϩ
ⲣⲁⲧϩⲓⲧⲟⲩ
ⲛ̄ⲧⲉⲧⲣⲁⲡⲉ
ⲍⲁⲛ̄ⲙ̄ⲙⲁ
ϯϯⲉϩⲣⲁⲓ̈ⲧⲟ
ⲟⲧ︤ⲕ︥ⲙ̄ⲥⲱ
ⲙⲁⲙ̄ⲡⲉⲭ︤ⲥ︥·
ⲥⲱⲧ⳿ⲉⲣⲟⲓ̈
ⲙ̄ⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ.
ⲡⲉⲛϩⲏⲧⲙⲉϩ
ⲙ̄ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ
ⲉϩⲟⲩⲛⲛⲉⲛ
ⲉⲣⲏⲩ.ⲛ̄ⲧ︤ⲛ︥
ⲣ̂ϩⲟⲧⲉⲁⲛϩⲏ
ⲧ︤ⲥ︥ⲛ̄ⲟⲣⲅⲏ
ⲙ︤ⲛ︥ⲥⲁϩⲟⲩ
ⲛ̄ⲧⲉ᷍ⲓⲉϩⲣⲁⲓ̈
ⲉϫ︤ⲛ︥ⲉⲧϩⲁ
ⲧⲉϩⲏ⳿ⲉⲛⲧ
ϭⲗⲟⲙⲗ︤ⲙ︥ϩ︤ⲛ︥ⲛⲓ
ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛⲛ̄
ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ·ⲙⲏ
ⲛ̄ⲧⲥϩⲁⲓ̈ⲥⲟⲩ
ϫⲓⲛϫⲏ.ⲙⲏ
ⲥⲟⲟⲩⲛ̄ⲁⲛ
ϫⲉⲟⲩⲛ̄ϩⲁϩⲛ̄
ⲟⲩⲟⲉⲓϣⲛⲓⲙ
ⲛⲁⲙⲟⲟϣⲉϩ︤ⲙ︥
ⲏⲓ̈ⲙ̄ⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲙ̄ⲡⲉⲩ̣ϩⲏⲧⲥⲟⲩ
ⲧⲱⲛⲁⲛⲉϩⲟⲩⲛ
ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ.
ⲉⲧⲟⲩⲱϣ
ⲥⲟⲩⲛ̄ⲛⲓⲡⲟⲛⲏ
ⲣⲟⲛⲛ̄ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ
ⲁⲩⲱⲉⲓⲙⲉ
ⲡⲉⲩⲧⲱⲱⲃⲉ
ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲛⲉⲥⲉ
ⲥⲏϩϩ︤ⲛ︥ⲛⲉⲯⲁⲗ
ⲙⲟⲥϫⲱⲙ̄
ⲙⲟⲣⲱⲙⲉ
ⲛ̄ⲧⲧⲁⲁϫⲉ
ⲣⲉⲙⲟⲩⲉ᷍ⲓ
ϩⲣⲁⲓ̈ⲉϫⲱⲟⲩ
ⲙⲁⲣⲟⲩⲃⲱⲕ
ⲉⲥⲏⲧ
ⲙ︤ⲛ︥ⲧⲉⲟⲛ︤ϩ︥
ⲙ̄ⲡ︤ⲣ︥ⲡⲱⲱⲛⲉ
ⲛ̄ⲧⲟϥⲙ̄ⲡⲉⲧ︤ⲛ︥
ϫⲱⲙ̄ⲙⲟϥⲁⲗ
ⲗⲟ̂ⲅⲁⲣⲉⲧⲟⲩ
ⲁⲁⲃⲉⲧϩ︤ⲙ︥ⲏⲓ̈
ⲙ̄ⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲉⲧⲙⲟⲕ︤ϩ︥ⲛ̄ϩⲏⲧ
ⲁⲩⲱⲉⲧϭ︤ⲛ︥ⲁⲣⲓ
ⲕⲉⲉⲧⲉⲓⲣⲉ
ⲛ̄ϩⲉⲛⲡⲟⲛⲏ
ⲣⲟⲛⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩ
ϩⲱⲥⲧⲉⲧⲣⲉ
ⲟⲡⲟⲩϩⲉⲛ
ϫⲁϫⲉⲁⲗⲗⲟ
ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲩ
ϩⲏⲧⲙⲉϩⲛ̄ⲕⲁ
ⲕⲓⲁϩⲓⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ϫⲁ
ϫⲉⲉϩⲟⲩⲛ⳿
ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ⳿
ϫⲓⲛϫⲏ·
ⲥϩⲁⲓ̈ⲛⲉⲓ̈
ϣⲁϫⲉⲁⲛⲙ̄ⲙⲁ
ⲧⲉⲉⲧⲃⲉⲉⲧ
ⲙⲟⲟϣⲉϫⲓⲛⲛ̄
ϣⲟⲣ︤ⲡ︥ϩ︤ⲙ︥ⲏⲓ̈
ⲙ̄ⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲡⲉⲩϩⲏⲧⲥⲟⲩ
ⲧⲱⲛⲁⲛⲙ︤ⲛ︥ⲛⲉⲩ
ⲉⲣⲏⲩ.ⲏ̄ⲉⲧⲃⲉ
ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥⲙⲁⲩⲁ
ϥϫⲉⲉⲧⲟⲩ
ⲱⲙⲙ̄ⲡⲁⲟⲉⲓⲕ
ⲛ̄ⲙ̄ⲙⲁⲓ̈ϥϥⲓ̂
ⲡⲉϥϯⲃ︤ⲥ︥ⲉϩⲣⲁⲓ̈
ⲉϫⲱⲓ̈.ⲏ̄ϫⲉ
ⲛⲉϥⲟⲩⲱⲙⲛ̄
ⲙⲙⲁⲓ̈ϩ︤ⲛ︥ϩⲉⲛ
ϭⲓⲛⲟⲩⲱⲙ·
ⲙ︤ⲛ︥ⲛ̄ⲕⲟⲟⲩⲉ
ⲉⲧⲉⲓⲛⲉⲛ̄ⲛⲁⲓ̈·
ⲗⲗⲁⲛ̄ⲧⲥϩⲁⲓ̈
ⲥⲟⲩⲉⲧⲃⲉ
ⲛⲁⲙⲟⲟϣⲉ
ϩ︤ⲛ︥ⲟⲩⲕⲣⲟϥ
ϩ︤ⲛ︥ⲙ̄ⲙⲁⲉⲧⲟⲩ
ⲁⲁⲃⲛ̄ⲟⲩⲟⲉⲓϣ
ⲛⲓⲙ·ⲡⲉⲩ
ϩⲏⲧⲥⲟⲩⲧⲱⲛ
ⲁⲛⲙ︤ⲛ︥ⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲁⲩⲱⲙ̄ⲡⲉⲩϩⲏⲧ
ⲥⲟⲩⲧⲱⲛⲁⲛ
ⲙ︤ⲛ︥ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ.
ⲣⲉⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥϣⲟ
ⲟⲡⲧⲱⲛⲧⲉ
ⲛⲟⲩϥϩ︤ⲛ︥
ⲙ︤ⲛ︥ⲧⲉⲉⲧⲃⲉ
ⲟⲩ.ⲉⲧⲃⲉϫⲓ
ⲟⲩⲉⲙ︤ⲛⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥
ⲡⲣⲟⲇⲟⲧⲏⲥ
ⲧⲉϥϭⲓϫϩ︤ⲛ︥ϫⲏ̣
ⲙ︤ⲛ︥ⲛⲟⲩⲧⲉ
ϥⲥ︤ⲃ︥ⲧⲱⲧⲉ̣ⲡ̣ⲁ̣
ⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩⲙ̄ⲙⲟ̣ϥ̣
ⲁⲣ︤ⲛ︥ⲣ̂ϩⲟⲧⲉⲇⲉ
ϩⲏⲧ︤ⲥ︥ⲛ̄ⲅⲉ
ϩⲉⲛⲛⲁ·ⲁⲩⲱ
ⲛ̄ⲧ︤ⲛ︥ϣⲓⲡⲉϩⲏ
ⲧ︤ⲛ︥ⲙ̄ⲙⲓⲛⲙ̄ⲙⲟ
ⲁⲛⲟⲛ⳿ⲉⲛⲧ
ϫⲙ̄ⲣⲁⲛ
ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲛⲟϭ
ⲛⲟⲩⲧⲉⲛ̄ⲧ︤ⲛ︥
ϩⲁⲣⲉϩⲉⲣⲟ
ⲟⲩⲁⲁⲃ·
ⲃⲟⲗϩ︤ⲛ︥ⲛⲉⲡⲣⲁ
ⲝⲓⲥⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ
ϩ︤ⲙ︥ⲏⲓ̈ⲙ̄ⲛⲟⲩ
ⲧⲉ·ⲛ̄ⲧϥⲣ̂
ⲛⲓϩⲟⲩⲟⲡⲟⲛⲏ
ⲣⲟⲛⲅⲁⲣⲛ̄ϭⲓ
ⲉⲧ︤ⲙ︥ⲙⲁⲩϫⲉ
ⲙ︤ⲛ︥ⲛ̄ⲥⲁⲧⲣⲉϥ
ϫⲓⲟⲉⲓⲕⲛ̄ⲧ
ⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ
ⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛ⳿
ⲉⲣⲟϥ·ⲇⲓⲕⲁⲓ
ⲱⲥϯⲛⲟϭⲛ̄ⲟⲣⲅⲏ
ⲉ᷍ⲓⲉϩⲣⲁⲓ̈ⲉϫⲱϥ
ⲕⲁⲧⲁⲡⲟⲛⲏ
ⲣⲓⲁⲛ̄ⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ
ⲉⲃⲟⲗϫⲉⲁⲛⲧⲓ
ⲧⲣⲉϥⲧ︤ⲃ︥ⲃⲟ̂
ⲃⲟⲗϩ︤ⲙ︥ⲥⲁⲧⲁ
ⲛⲁⲥϩ︤ⲙ︥ⲧⲣⲉϥ
ϫⲓⲉⲃⲟⲗϩ︤ⲙ︥
ⲉⲓⲕⲛ̄ⲧϥⲡⲟ
ϣ︤ϥ︥ϥⲧⲁⲁϥ
ⲛⲁϥⲛ̄ϭⲓϫⲟⲉⲓⲥ
ϥⲃⲱⲕϩⲱⲱϥ
ⲛ̄ϩⲟⲩⲟ̂ⲉϩⲟⲩⲛ
ⲉⲣⲟϥ·ⲧⲁⲓ̈
ⲧⲉϭⲉⲧⲁⲭⲩⲛ̄
ϥⲟⲩⲱⲧ︤ⲃ︥
ⲃⲟⲗϩⲓⲕⲉⲥⲁ̂·
ⲁⲛⲧⲓⲣ̂ⲁⲡⲟⲥⲧⲟ
ⲗⲟⲥ·ϥⲣ̂ⲇⲓⲁ
ⲃⲟⲗⲟⲥ·
ⲉⲧ︤ⲛ︥ⲛⲁⲩϫⲉ
ⲉⲧⲛⲁⲕⲁⲙⲁ
ⲙ̄ⲡⲉⲡ︤ⲛ︦ⲁ︥ⲛ̄
ⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛⲛ̄
ϩⲏⲧ︤ϥ︥ⲙ︤ⲛ︥ⲛ̄ⲥⲁ
ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ.ⲙ︤ⲛ︥
ⲛ̄ⲥⲁⲣⲁⲛ·ⲙ︤ⲛ︥ⲛ̄
ⲥⲁⲡⲉⲥⲭⲏⲙⲁ
ⲛ̄ⲧϥⲧⲁⲁϥϩⲓ
ⲱⲱϥ·ϥⲛⲁⲉⲓ⳿
ⲧⲟⲟⲧⲟⲩⲛ̄ϩⲉⲛ
ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ
ⲛⲁϣⲱⲟⲩ·
ⲏ̄ⲛ̄ⲧⲉ᷍ⲓⲁⲛ
ⲉⲃⲟⲗϩ︤ⲙ︥ⲏⲓ̈ⲛ̄
ⲧⲉⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲕⲟ
ⲥⲙⲓⲕⲟⲛ⳿ⲉⲧⲃⲉ
ⲧ︤ⲙ︥ⲣ̂ⲛⲟⲃⲉ·
ⲩⲱⲉⲃⲟⲗⲧⲱⲛ
ⲉⲣⲉⲛⲓϩⲃⲏⲩⲉ
ⲛ̄ⲕⲁⲕⲉϩⲓϭⲟ
ⲥ︤ⲙ︥·ϩⲓϣⲟⲛⲧⲉ
ϩⲓⲁⲣⲟⲟⲩⲉⲛⲁ
ϭⲗⲟⲙⲗ︤ⲙ︥ⲉϩⲟⲩⲛ
ⲉⲣⲟ.ⲏ̄ⲛⲁ
ϫⲱⲗ︤ϫ︥ⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩ
ⲙ︤ⲛ︥ⲛⲉⲛⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥
ⲑⲏⲧ.ⲙ︤ⲛ︥ⲛⲉⲛ
ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲁⲙⲉⲗⲏⲥ
ⲉⲛⲧⲧⲣⲉ
ⲉⲧⲥⲁϣⲉϩⲗⲟϭ
ⲛⲁ·ⲓ̈ϣⲁ
ϫⲉϫⲱϩ︤ⲙ︥
ⲙ︤ⲛ︥ⲛ̄ⲥⲱⲱϥ
ⲙ︤ⲛ︥ⲛ̄ⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁ
ⲙ̄ⲙⲓⲛⲉⲙⲓⲛⲉ
ⲛⲁⲓ̈ⲉⲧⲟⲩⲏⲩ
ⲉⲃⲟⲗⲉⲙⲁⲧⲉ
ⲛ̄ⲛ̄ⲕⲁⲛⲱⲛⲙ̄
ⲅⲁⲙⲟⲥⲉⲧ
ⲧⲁⲓ̈ⲏⲩ·ⲁⲩⲱ
ⲉⲧⲟ̂ⲛ̄ϣ︤ⲙ︥ⲙⲟ
ⲙⲁⲛ̄ⲛ̄ⲕⲟⲧ︤ⲕ︥
ⲉⲧⲧ︤ⲃ︥ⲃⲏⲩ.
ⲙ︤ⲛ︥ⲛ̄ⲕⲱϩ·ⲙ︤ⲛ︥
ⲙ̄ⲙⲟⲥⲧⲉⲙ︤ⲛ︥
ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲓⲁ
ⲙ︤ⲛ︥ⲙ̄ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲙⲁⲓ̈
ⲧⲟⲛ̄ϩⲟⲩⲟ̂
ⲙ︤ⲛ︥ⲙ︤ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲣⲉϥ
ϫⲓϩⲟ̂ϩ︤ⲙ︥ϩⲁⲡ
ⲙ︤ⲛ︥ⲛ̄ⲕⲟⲟⲩⲉ
ⲧⲏⲣⲟⲩⲛ̄ⲧ
ⲙⲉϩⲛ̄ⲧⲟⲡⲟⲥ
ⲙ̄ⲛⲟⲩⲧⲉⲛ̄
ϩⲏⲧⲟⲩϩⲉⲛ
ⲡⲁϣⲛⲁ·ⲙ︤ⲛ︥
ϩⲉⲛⲁⲗⲟⲟⲩⲉ
ⲁⲩⲱϩⲉⲛ
ⲛⲉ.ⲙ︤ⲛ︥ϩⲉⲛϩⲓ
ⲉⲓⲧⲧⲣⲉ
ϫⲱⲗ︤ϫ︥ⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩ·
ⲧⲣⲉϫⲓ̂ϫⲣⲟⲡ
ⲇⲉⲟⲛ⳿ⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩ
ⲁⲩⲱⲧⲣⲉ
ϩⲉ⳿ⲉϩⲣⲁⲓ̈ⲉⲣⲟⲟⲩ.
ⲓⲙ⳿ⲡⲉⲕⲉⲟⲩⲁ̂
ⲉⲧⲏⲡ⳿ⲡⲱⲣ︤ϫ︥
ⲙ̄ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
ⲉⲃⲟⲗⲙ̄ⲉⲧ
ϫⲁϩ︤ⲙ︥·ⲁⲩⲱ
ⲉⲑⲟⲟⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ
ⲙ̄ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ
̄ⲡⲉⲧϩ︤ⲙ︥
ⲏⲓ̈ⲙ̄ⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲡⲉⲓⲇⲏ
ⲧⲉⲣⲉⲛ̄ⲣⲉϥⲉⲡⲓ
ⲑⲩⲙⲉⲓⲁⲅⲁ
ⲑⲟⲛⲛⲁⲛⲁⲩ
ⲣⲟⲙ̄ⲙⲟ·
ⲛⲁⲁⲁ·ⲁⲩⲱ
ⲉⲧⲉⲣⲉⲛ̄
ⲣⲉϥⲣ̂ⲉⲑⲟⲟⲩ
ⲛⲁⲛⲁⲩⲉⲣⲟ
ⲙ̄ⲙⲟⲛⲁ
ⲁⲁ·ⲁⲩⲱⲛ̄ⲥⲉ
ⲣ̂ϩⲟⲩⲟ̂·
ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲥ
ⲁⲛⲙ̄ⲙⲁⲧⲉⲡⲉ
ⲟⲩⲣⲱⲙⲉϥ
ϫⲁϩ︤ⲙ︥·ⲡⲱ
ⲣ︤ϫ︥ⲙ̄ⲙⲟϥⲉⲃⲟⲗ
ⲙ̄ⲣⲱⲙⲉⲉⲧ
ⲟⲩⲁⲁⲃ·ⲟⲩⲧⲉ
ⲟⲩϩⲛⲟ̂ⲁⲛⲙ̄ⲙⲁ
ⲧⲉϥⲛⲁⲣ̂ϣⲁⲩ
ⲁⲛ⳿ⲁⲁϥⲛ̄ⲑⲩ
ⲥⲓⲁⲙ̄ϫⲟⲉⲓⲥ
ⲡⲉⲉⲧϫⲁϩ︤ⲙ︥
ⲡⲱⲣ︤ϫ︥ⲙ̄ⲙⲟϥ
ⲉⲃⲟⲗⲙ̄ⲉⲧ
ⲧ︤ⲃ︥ⲃⲏⲩⲕⲁⲧⲁ
ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ·
ⲗⲗⲁⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ
ⲛⲓⲙϫⲓⲛⲛ̄ϩⲁⲡ
ⲉⲧϭⲟⲟⲙⲉ·
ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ϩⲩ
ⲡⲟⲕⲣⲓⲥⲓⲥ·
ϩⲉⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣ
ⲧⲟⲛⲛⲉ·ⲁⲩⲱ
ⲉⲧⲛⲁϫⲱϩ
ⲉⲣⲟⲟⲩ·ⲉⲧⲉ
ⲡⲁⲓ̈ⲡⲉⲛ︤ϥ︥ⲁⲁ.
ⲉϥϣⲁⲛⲧ︤ⲙ︥ⲥⲁ
ϩⲱϥⲉⲃⲟⲗⲙ̄
ⲙⲟⲟⲩ·ϥⲛⲁ
ϣⲱⲡⲉⲛ̄ⲁⲕⲁ
ⲑⲁⲣⲧⲟⲥⲛ̄ⲛⲁ
ϩ̄︤ⲣ︤̄ⲙ̄︥ⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲉⲧⲉϩⲉⲛ
ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲥⲓⲁ
ⲛⲉⲛⲟⲃⲉⲛⲓⲙ
ⲛ̄ⲛⲁϩ︤ⲣ︦ⲛ︥ⲛ̄ⲣ︤ⲙ︥
ⲛ̄ⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲁ
ⲙⲉⲧⲁⲓ̈
ⲧⲉⲉⲧⲟⲩ
ϫⲱⲙ̄ⲙⲟϩⲉⲛ
ⲇⲓⲕⲁⲥⲧⲏⲥⲛ̄
ⲥⲉⲥⲟⲩⲧⲱⲛ
ⲁⲛϫⲉⲁⲕⲁⲑⲁⲣ
ⲟⲥⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲩ
ϩⲃⲏⲩⲉⲛ̄ⲁⲕⲁ
ⲑⲁⲣⲧⲟⲛ·ⲁⲩⲱ
ⲉⲧⲥⲟⲩⲧⲱⲛ
ϫⲉⲕⲁⲑⲁⲣⲟⲥ
ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲩϩⲃⲏ
ⲟⲩⲉⲛ̄ⲇⲓⲕⲁⲓ
ⲟⲛ·ⲁⲩⲱⲛⲉⲩ
ϩⲁⲡⲙ̄ⲙⲉ·
ⲛ̄ⲧⲉⲓ̈ϩⲉⲟⲛⲡⲉ
ⲟⲩⲣⲱⲙⲉϥ
ⲧϭⲁⲉⲓⲟ̂ⲛ̄ⲟⲩ
ⲣⲱⲙⲉⲛ̄ⲁⲅⲁ
ⲑⲟⲥ·ϥϯⲉⲟ
ⲟⲩⲛ̄ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ
ⲙ̄ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ·
ⲁⲩⲱϥⲥⲱϣ
ⲛ̄ⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲛ̄
ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲙ̄ⲡⲉ
ⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲛ̄ⲟⲩ
ⲁⲥⲉⲃⲏⲥ·ⲟⲩ
ϩⲏⲧⲛ̄ⲁⲕⲁⲑⲁⲣ
ⲧⲟⲥⲉⲧ︤ⲛ︥ϩⲏ
ⲧ︤ϥ︥·ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ
ϥⲟ̂ⲙ̄ⲉⲧ
ⲛⲁⲧⲱⲙⲉⲣ︤ⲛ︥
ⲟⲩⲡⲩⲅⲏⲙ̄ⲙⲟ
ⲟⲩ·
ⲓⲙⲉⲧⲛⲁϫⲟ
ϫⲉⲧⲉⲓ̈ϩⲉ
ⲁⲛⲧⲉ·ⲛ̄ⲥⲁ
ⲧⲉⲣⲉⲃⲟⲧⲉ
ⲙ̄ⲛⲟⲩⲧⲉⲛ̄
ϩⲏⲧ︤ϥ︥ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥
ϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ.ⲛ̄
ⲉⲧⲥⲏϩϩ︤ⲙ︥
ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓ
ⲟⲛ·ⲏ̄ⲛⲁ
ⲙⲉⲉⲩⲉⲛⲉⲓ
ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ
ⲁⲛⲟⲕⲙⲉⲛϫⲉ
ⲛⲉⲛ̄ⲧⲟⲕⲉⲧ
ⲛⲁⲕⲁⲑⲏⲅⲉⲓ
ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈·ⲛ̄ⲧⲟⲕ
ⲇⲉϫⲉⲛⲉⲡⲁⲓ̈
ⲉⲧⲛⲁϯⲥⲃⲱ̂
ⲛⲁⲓ̈·ⲁⲩⲱⲛ̄
ⲣ̂ϩⲏⲃⲉⲇⲉ
ⲁⲛⲉϫ︤ⲛ︥ⲛⲉⲛ
ⲛⲟⲃⲉϫⲉⲛ̄ⲛⲉ
ⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲟ
ϫ︤ⲛ︥ⲉⲃⲟⲗⲙ̄ⲙⲟϥ
ϩ︤ⲙ︥ⲡⲉϩⲟⲟⲩⲛ̄
ⲧⲉⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲏ·
ⲏ̄ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉⲁⲛ
ⲛⲉⲛⲁⲓ̈ⲛ̄ⲧⲟⲟⲩ
ϥ̄ⲛⲁϫⲟⲟ
ⲛⲁ̄ⲡⲛⲁⲩ⳿
ⲧ︤ⲙ︥ⲙⲁⲩϫⲉⲥⲁ
ϩⲉⲧⲏⲩⲧ︤ⲛ︥
ⲃⲟⲗⲙ̄ⲙⲟⲓ̈.ⲏ̄
ϫⲉⲛ̄ϯⲥⲟⲟⲩⲛ
ⲙ̄ⲙⲱⲧ︤ⲛ︥ⲁⲛ·
ϫⲉⲛ̄ⲧⲉⲧ︤ⲛ︥ⲛⲓⲙ·
ⲛⲁϫⲟⲟϫⲉ
ⲟ᷍ⲩⲙ̄ⲛⲁⲩ
ⲧ︤ⲙ︥ⲙⲁⲩ·
ⲛⲁϫⲟⲟϫⲉϩ︤ⲙ︥
ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ⳿ϫⲓ
ⲛ̄ϩⲉⲛⲁⲣⲭⲏ·
ⲏ̄ϩⲉⲛⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲛⲟϭ.
ϩ︤ⲙ︥ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ
ϭⲟⲟⲗ︤ⲛ︥ⲛ̄ϩⲉⲛ
ⲥⲭⲏⲙⲁ·ϩ︤ⲙ︥
ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ
ϣⲱⲡⲉϩ︤ⲛ︥ⲛⲉⲕ
ⲧⲟⲡⲟⲥⲉⲧⲟⲩ
ⲁⲁⲃ·
ϩ︤ⲙ︥ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ⳿
ⲱϣⲛ̄ⲛⲉⲅⲣⲁ
ⲫⲏ·ⲛⲁⲓ̈ϩⲱ
ⲟⲩ⳿ⲛⲁϫⲟⲟ·
ϫⲉϩⲣⲁⲓ̈ϩ︤ⲙ︥ⲡⲉⲕ
ⲣⲁⲛ.ⲡⲣⲟ
ⲏⲧⲉⲩⲉ·ⲁⲩⲱ
ϩ︤ⲙ︥ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ⳿
ⲛⲉϫ⳿ⲇⲁⲓⲙⲟ
ⲛⲓⲟⲛ⳿ⲉⲃⲟⲗ·
ⲁⲩⲱϩⲣⲁⲓ̈ϩ︤ⲙ︥ⲡⲉⲕ
ⲣⲁⲛ⳿ⲣ̂ϩⲁϩⲛ̄
ϭⲟⲙ·ⲁⲗⲗⲁⲛ̄
ⲥⲉⲛⲁϯϩⲏⲩⲁⲛ⳿
ⲗⲁⲁⲩ·ⲉⲧⲃⲉ
ⲟ᷍ⲩ.ⲁⲣⲁⲛ̄ⲧ
ⲟⲃϣⲟⲩ⳿ⲛⲉ
ϩⲃⲏⲩⲉ·
ϣϫⲉϥⲛⲁ̣ϫⲟ
ⲛ̄ⲛⲁⲓ̈ϫⲉⲥⲁ
ϩⲉⲧⲏⲩⲧ︤ⲛ︥
ⲃⲟⲗⲙ̄ⲙⲟⲓ̈ⲉⲧ
ⲥϩⲟⲩⲟⲣ︤ⲧ︥
ⲥⲁⲧⲉⲛ̄ϣⲁ
ⲛⲉϩ·ⲉⲧⲃⲉϫⲉ
ⲙ̄ⲡⲟⲩⲉⲓⲣⲉⲛ̄
ⲉⲛⲧϥϫⲟⲟⲩ·
ⲉⲓ̈ⲉⲟⲩⲟⲉⲓ⳿ⲛⲁⲛ⳿
ⲛ̄ⲟⲩⲏⲣϫⲉⲧ︤ⲛ︥
ⲧⲁⲕⲟ̂ⲛ̄ϩⲉⲛϩⲃⲏ
ⲟⲩⲉⲛ̄ⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲓ
ⲟⲛ·ⲉⲧⲉⲛ̄ϩⲁⲡ
ⲛⲉⲙ̄ⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲁⲩⲱⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ.
Continuation of the text in MONB.XJ 49-52. Parallel to urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbgl_45_53. A lacuna of 2 pages (1 folio) follows before the next fragment of MONB.XJ; the next document is MONB.GL 53 1.8-54 2.13, which contains text parallel to the XJ lacuna.

ANNIS Metadata

annotation: Rebecca Krawiec, Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
author: Shenoute
collection: Borgia Collection
Coptic_edition: Amélineau 1907–14, 2:49-57, 161; Zoega 1810, 492 (lines 2b–3a = XJ 53:ii.10b–13); Zoega 1810, 492 (lines 2b–11a = XJ 59:i.1b–ii.20); Ladeuze 1898, 366 (lines 3–15a = XJ 59:i.1b–ii.20)
corpus: shenoute.eagerness
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_52_62
endnote: Continuation of the text in MONB.XJ 49-52. Parallel to urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbgl_45_53. A lacuna of 2 pages (1 folio) follows before the next fragment of MONB.XJ; the next document is MONB.GL 53 1.8-54 2.13, which contains text parallel to the XJ lacuna.
entities: automatic
identities: checked
idno: IB5 f. 46v-51v
language: Sahidic Coptic
license: CC-BY 4.0
msContents_title_n: 5
msContents_title_type: Discourses
msitem_title: I See Your Eagerness
msName: MONB.XJ
next: urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbgl_53_54
note: Collated in Naples by David Brakke, March 2009; transcription does not record spaces and paleographic rendition of letters other than ekthetics. David Brakke and Andrew Crislip published a translation of I See Your Eagerness in their book Selected Discourses of Shenoute the Great (Cambridge University Press, 2015), pp. 95-98.
objectType: codex
origDate: between 900 and 1200 C.E.
origDate_notAfter: 1200
origDate_notBefore: 0900
origDate_precision: medium
origPlace: White Monastery
pages_from: 52
pages_to: 62
parsing: automatic
people: Jesus; Judas Iscariot; Satan
placeName: Atripe
places: Duat; Gehenna
previous: urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_49_52
project: Coptic SCRIPTORIUM
redundant: no
repository: Biblioteca Nazionale di Napoli
segmentation: checked
source: David Brakke
tagging: checked
title: I See Your Eagerness: XJ 52-62
translation: none
Trismegistos: none
version_date: 2020-08-31
version_n: 4.0.0
witness: urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbgl_45_53

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_52_62. [version number], [date]. https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_52_62.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_52_62.

Document Edition: urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_52_62

Work: urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness

Text Group: urn:cts:copticLit:shenoute

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Diplomatic Edition HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_52_62/dipl/html

Normalized Text HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_52_62/norm/html

Analytic Visualization HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_52_62/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_52_62/tei/xml

Paula XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_52_62/paula/xml

relANNIS: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_52_62/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_52_62/annis