Diplomatic Edition

ⲟⲩⲉⲝⲏⲅⲉⲥⲓⲥⲛ̄ⲧⲉ
ⲁⲡⲁⲑⲉⲟⲫⲓⲗⲟⲥ
ⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ
ⲛ̄ⲣⲁⲕⲟⲧⲉ·ϥ
ⲧⲁⲩⲟⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲥ̄ⳁⲟ︤ⲥ︥
ⲙⲛ̄ⲗⲏⲥⲧⲏⲥ·ϩⲛ̄
ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏⲛ̄ⲧⲉ
ⲛⲟⲩⲧⲉϩⲁⲙⲏⲛ:
⳾⳾⳾
ⲣⲏⲇⲓⲕⲁⲓ
ⲟⲥⲩⲛⲏⲟⲩⲱⲛ︤ϩ︥
ⲉ̄ⲃⲟⲗϩⲛ̄ⲛⲉⲙⲙⲁ
ϣⲁ·ϥⲣ̄ⲟⲩⲟ̄ⲉⲓⲛ
ⲉ̄ⲉⲧϩⲙ̄ⲕⲁⲕⲉ
ⲙⲛ̄ⲁⲓ̈ⲃⲥⲙⲟⲩ
ⲣ̄ⲣⲟⲧ̄ⲇⲓⲕⲁⲓ
ⲟⲥⲩⲛⲏⲫⲱⲣⲉⲓⲛ̄
ⲧⲉⲧϭⲣⲏⲡⲉ
ⲙ︤ⲛ︥ⲧⲉⲣⲟ·ⲛⲉϥ
ϫⲁϫⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲑ︤ⲃ︥
ⲃⲓⲟ̄̄ϩⲁⲉⲥⲏⲧⲛ̄
ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ·
ⲡⲉⲥϯⲛⲟⲩϥⲉ
ϣ̄ⲱϣⲉ̄ⲃⲟⲗϩⲓ̈ϫⲛ̄
ϫⲟⲩⲣⲏⲙ̄ⲟⲩϫⲁⲓ̈
ϥⲱϫⲛ̄ⲙ̄ⲡⲉⲥ
ϯⲃⲱⲱⲛϩⲙ̄ⲡⲉ
ⲧⲟⲓ̈ⲙ̄ⲡⲉϥⲥⲟϭⲛ·
ⲙⲟⲩⲓ̈ⲛ̄ϫⲱⲱ
ⲣⲉⲧⲱⲟⲩⲛⲉ̄ⲃⲟⲗ
ϩⲛ̄ⲛⲉⲙⲙⲁⲙⲁ
ⲛⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛϩⲟ
ⲟⲩϩⲛⲛⲉⲩⲃⲏⲃ
ⲛ̄ⲕⲁⲕⲉ·
ⲥⲁⲉⲓⲛⲉ̄ⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
ⲉⲓϣⲁⲣⲟⲙ︤ⲛ︥
ⲛⲉϥⲡⲁϩⲣⲉⲱⲛϩ̄
ⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙ
ⲙⲁⲕϩ:ϫⲓⲡⲁϩⲣⲉ
ⲛ̄ϫⲓⲛϫⲏ:ⲉⲩ
ⲫⲣⲟⲥⲩⲛⲏⲥⲱ
ⲛ̄ⲧⲧⲏⲣϥⲟⲩⲱ̄
ⲛϩ̄ⲉ̄ⲃⲟⲗϫⲉⲥⲉⲣⲁϣⲉ
ⲛ︤ⲙ︥ⲙⲁϥ:ⲛ̄
ⲅⲁⲣⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥⲉ̄ⲣⲉ
ⲟⲩⲣ̄ⲣⲟⲛ̄ϫⲁϫⲉⲕⲱ
ⲧⲉⲉ̄ⲣⲟϥ̄ⲟⲣⲃⲥ̄ⲉ̄
ϩⲟⲩⲛ:ⲧⲟⲧⲉϣⲁ
ⲣⲉⲉⲧⲛ̄ϩⲏⲧⲧⲏ
ⲟⲩϣⲱⲡⲉϩⲛ̄ⲟⲩ
ⲑⲃⲃⲓⲟ:ϩⲉϫϩⲱϫ
ⲗⲏⲡⲉⲓⲁϣ
ϩⲟⲙ:ϩⲟⲧⲁⲛⲇⲉⲉϥ
ϣⲁⲛⲥⲱⲧⲙ̄ⲛ̄ϭⲓ
ⲣⲣⲟⲉ̄ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ
ⲉⲣⲟⲛⲟϭⲧⲟⲗ
ⲙⲏⲣⲓⲁⲛ̄ⲛ̄ⲧϥ
ⲧⲟⲗⲟⲙⲁⲙⲙⲟⲉ̄
ϩⲱⲧ︤ⲃ︥ⲛ̄ⲛⲉϥⲙⲏ
ⲏϣⲉ:ⲧⲟⲧⲉϣⲁϥ
ⲥⲱⲟⲩϩ̄ⲉ̄ϩⲟⲩⲛ
ⲡⲉϥⲙⲏⲏϣⲉⲧⲏ
ⲣ︤ϥ︥:ⲙ︤ⲛ︥ⲛⲉⲩⲥ̄ⲕⲉⲩⲏ̄
ⲙ̄ⲡⲟⲗⲉⲙⲓ̈ⲕⲟⲛ:
ⲡⲉϥⲙⲏⲏ
ϣⲉⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥ
ⲧⲥⲁⲃⲟⲟⲩ
ϭⲓⲛⲡⲟⲗⲩⲙⲉⲓⲙ︤ⲛ︥
ⲛⲉϥϫⲁϫⲉ:ϣⲁϥ
ⲙⲟⲟϣⲉϩⲁⲧⲉⲩϩⲉ·
ϩⲛ̄ⲟⲩⲣⲁϣⲉϥ
ⲥⲟⲟⲩⲛϫⲉϥⲛⲁϭⲱ
ⲧⲡⲛⲉϥϫⲁϫⲉ
ϩⲛ̄ⲟⲩⲛⲟϭϭⲟⲙ
ⲧⲁⲓ̈ϩⲱⲱϥⲧⲉ
ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥⲓ︦ⲥ︦ⲡⲉⲭ︦ⲥ︦
ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ
ϫⲁϫⲉⲛ̄ⲙ︤ⲛ︥ⲧⲣⲱ
ⲙⲉⲧⲏⲣⲥ̄·ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈
ⲡⲉⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ
ϥⲱⲣϥⲉϩⲟⲩⲛⲟⲓ
ⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏⲧⲏⲣ
ϥⲑⲙ̄ⲕⲟⲟⲩⲟⲛ
ⲛⲓⲙϩⲛ̄ⲛⲉϥⲥⲛⲁⲩϩ
ⲉⲧⲙⲉϩⲛ̄ⲛⲟⲃⲉϥ
ϫⲟⲟⲣⲟⲩⲉ̄ⲃⲟⲗϩⲛ̄
ⲛⲉϥⲡⲗⲩⲅⲏⲉ̄ⲧⲟϣ
ⲉⲧⲉⲛⲁⲓ̈ⲛⲉ·
ⲙⲛ̄ⲧ̄ⲣⲉϥϣⲙϣⲉ
ⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ·ⲙⲛⲧ
ⲣⲉϥⲧⲱⲣⲡ·ⲙⲛ̄ⲧ
ⲁⲧϣⲁⲩ·ⲙⲛ̄ⲧ
ⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ·ⲙⲛ̄ⲧ
ⲣⲉϥϩⲱⲧⲃ·ⲅⲁⲧⲁ
ⲗⲁⲗⲓⲁ·ⲕⲱϩ·ⲙⲟⲥⲧⲉ
ϭⲱⲛⲧ·ⲟⲣⲅⲏ·
ϯϩⲉ·ⲙⲛ̄ⲧⲣⲉϥ
ⲣ̄ϩⲓⲕ·ϫⲱϩⲙ·ⲧ̄
ⲡⲁⲛⲟⲩⲣⲅⲓⲁ·ⲡⲉ
ⲣⲟϥ·ϫⲱ
ϩⲙ·ⲡⲁⲛⲟ
ⲩⲣⲅⲓⲁ·ⲡⲉ
ⲣⲟϥⲙⲛ̄ⲧϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ·
ⲁⲛⲁϣⲛⲟⲩϫ·
ⲛ̄ⲥⲱⲱϥ·ⲙ̄ⲡⲟⲣ
ⲛⲓⲁ·ⲙⲛ̄ⲧⲥⲁ
ⲕⲟⲧⲥ̄·ⲙⲛ̄ⲉⲧⲉⲓⲛⲉ
ⲛ̄ⲛⲁⲓ̈ⲛ̄ϯⲙⲓ̈ⲛⲉ·
ⲛⲁⲓ̈ⲛⲉⲛ̄ϭⲟⲣϭⲥⲛⲧ
ⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥϭⲱⲣϭ
ⲛ̄ⲣⲱⲙⲉⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩ
ϣⲁⲛⲧⲉϥⲥⲟⲣⲙⲟⲩ
ϥ̄ϫⲟⲟⲣⲟⲩⲉ̄ⲃⲟⲗ·
ⲁⲩⲉⲓϩⲱⲱϥⲧⲉ
ⲛⲟⲩⲛ̄ⲧⲛ̄ⲛⲁⲩϫⲉ
ⲉⲣⲉⲡⲉⲭ︦ⲥ︦ⲡⲉⲛⲣ̄ⲣⲟ
ⲡⲟⲗⲩⲙⲉⲓⲛⲙⲙⲁϥ
ⲁϣⲛ̄ϩⲉ·ϣⲁⲛ
ⲧⲉϥϥⲓⲛ̄ⲧⲟⲟⲧϥⲛ̄
ⲛⲉⲛⲯⲩⲭⲏ̄ⲛ︤ϥ︥
ⲁⲁⲛ̄ⲣⲙϩⲉ·ⲛ̄ⲧⲉ
ⲣⲉϥⲣ̄ϩ̄ⲛⲁϥⲛ̄ϭⲓ
ⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲁⲛ
ⲧⲱⲕⲣⲁⲧⲱⲣⲡⲁⲓ̈
ϩⲓⲧⲛ̄ⲧⲉϥⲛⲟϭ
ⲅⲁⲡⲏⲛ̄ⲧϥⲙⲉ
ⲣⲓⲧⲛ̄ⲛ̄ϩⲏⲧ·ϥ
ⲧⲛ̄ⲛⲟⲟⲩⲙ̄ⲡⲉϥ
ⲙⲉⲣⲓⲧⲛ̄ϣⲏⲣⲉ
ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·ϥⲃⲱⲕ
ϣⲁⲗⲁⲟⲥⲉⲧⲥⲟ
ϥ·ϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ
ⲛⲁϫⲉⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈
ϩⲱⲛⲅⲁⲣⲉ̄ϩⲟⲩⲛ
ⲛ̄ϭⲓⲙ︤ⲛ︥ⲧⲉⲣⲟⲛ̄
ⲛⲉⲡⲏⲩⲉ·
ⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲙ̄ⲡⲟⲩϯϩ
ⲧⲏⲉ̄ⲛⲉϥⲥⲩⲛ
ⲃⲓⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·
ⲙⲛⲛ̄ⲥⲁⲛⲁⲓ̈ϥⲣ̄
ⲛⲉⲓϭⲟⲙⲧⲏⲣⲟⲩϩⲛ
ⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ·ϩⲉⲛⲁ̄
ϫⲓⲏ̄ⲡⲉⲙⲙⲟⲟⲩⲛⲉ
ⲛ̄ⲃⲗⲗⲉϥⲧⲣⲉ
ⲛⲁⲩⲉⲃⲟⲗ·ⲁⲗϥ
ⲧⲣⲉⲥⲱⲧⲙ·ⲛ̄ϭⲁ
ⲗⲉϥⲧⲣⲉⲙⲟⲟϣⲉ·
ⲉⲧⲥⲁⲃ︤ϩ︥ϥⲧⲃⲃⲟⲟⲩ·
ⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧϥ
ⲧⲟⲩⲛⲟⲩⲥⲟⲩ·
ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛϥ
ⲛⲁϫⲟⲩⲉ̄ⲃⲟⲗ·ⲛⲉ
ϭⲓϫⲉⲧϣⲟⲩⲱⲟⲩ
ϥⲥⲟⲩⲧⲱⲛⲟⲩ
ⲉ̄ⲃⲟⲗ·ⲛ̄ϩⲏⲕⲉϥ
ⲧⲥⲓⲟⲟⲩⲟⲉⲓⲕ·
ⲡⲟⲣⲛⲟⲥϥⲧⲃ
ⲃⲟⲟⲩ·ϥⲕⲁⲛⲉⲩ
ⲛⲟⲃⲉⲛⲁⲉ̄ⲃⲟⲗ
ϩⲛ̄ⲧⲉϥⲙⲛ̄ⲧⲛⲟⲩⲧⲉ
ϥⲁⲁⲛ̄ⲛ̄ⲛⲓ
ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ·ⲧⲉ
ϩⲓⲙⲉⲅⲁⲣⲉ̄ⲧⲙⲙⲁⲩ
ⲙⲡϣⲁⲟⲩⲛⲟϭ
ⲛ̄ⲧⲁⲓⲟ̄·ⲛ̄ⲧⲛⲉⲥ
ϭⲓϫⲧⲱϩⲛ̄ⲛⲉ
ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉⲙ̄ⲉⲛ
ϥⲡⲗⲁⲥⲥⲉ
ⲙⲟ·ϩⲛ̄ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ
ⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲙⲉⲧⲉ
ⲭⲉⲧⲃⲃⲟⲧⲉϥ
ⲙⲛ̄ⲧⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲧⲉⲫⲱ
ⲛⲏⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲁ
ϩⲟϫⲉⲧⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ
ⲧⲉⲛⲧⲛⲁϩⲙⲉ
ⲃⲱⲕϩⲛ̄ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ
ⲙⲛ̄ⲛ̄ⲥⲁⲛⲁⲓ̈ⲧⲏⲣⲟⲩ
ⲛ̄ⲧϥⲁⲁⲙ̄ⲡⲟⲩ
ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ̄ⲉ̄ⲣⲟϥ·ⲁⲗ
ⲗⲁϭⲟⲡϥ̄ⲡⲁ
ⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩⲙⲙⲟϥ
ⲥ̄ⳁⲟ︤ⲩ︥ⲙⲙⲟϥ
ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕⲉ̄ϩⲟⲩ⳯
ⲉ̄ⲁⲩⲗⲏⲙ̄ⲁⲣⲭⲓ
ⲉⲣⲉⲩⲥ·ϯⲛⲁϥ
ⲛ̄ϩⲉⲛⲥⲱϣⲙⲁ
ⲛ̄ϩⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲟ·ⲧⲟⲧⲉ
ϣⲁϫⲉⲉⲧⲥⲏϩ
ϫⲱⲕⲉ̄ⲃⲟⲗϫⲉ
ⲉⲓⲣⲉⲛⲁⲓ̈ⲛ̄ϩⲉ
ⲉⲑⲟⲟⲩⲙⲁⲛ̄
ϩⲉⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ·
ⲁⲩⲱⲟⲩⲙⲟⲥⲧⲉ
ⲙⲁⲙ̄ⲡⲁⲙⲉ·
ⲁϣϭⲉⲛⲉⲛⲉⲉⲑ
ⲟⲩⲛ̄ⲧⲁⲁⲙ̄
ⲡⲉⲩϫⲟⲉⲓⲥ·ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉ
ⲛⲓⲫⲱⲛⲉⲩⲥϭⲟⲡϥ
ⲁⲩⲉⲓⲛ̄ⲧⲉⲉⲓⲙⲉ
ⲉⲣⲟⲟⲩ·ϩⲉⲛϩⲟⲧⲉ
ⲅⲁⲣⲛⲉⲉ̄ϫⲟⲟⲩ·ⲡⲁ
ⲗⲁⲥⲙⲁⲕϩ·ⲛⲁⲃⲁⲗ
ϯⲣⲙⲉⲓⲏ·ⲡⲁⲡ︤ⲛ︦ⲁ︥
ⲁϣⲁϩⲟⲙ·ⲧⲁⲯⲩ
ⲭⲏϣⲧⲣ̄ⲧⲱⲣ
ϫⲟⲟⲩ·ⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲉⲛⲧϭⲟⲡϥ̄·
ϫⲟⲉⲓⲥⲉⲛⲧ
ⲙⲟⲣϥ̄·ⲣ̄ⲣⲟⲉⲛ
ⲥ̄ⳁⲟ︤ⲩ︥ⲙⲙⲟϥ
ⲓ︦ⲥ︦ⲡⲉⲭ︦ⲥ︦ⲉⲛⲧ
ⲥⲟⲛϩ̄ϥ·ϯⲉⲓⲃⲧ
ⲛⲁϥⲛⲉϥϭⲓϫⲉ̄ⲧⲟⲩ
ⲁⲁⲃ·ϯⲁⲁⲥⲉ̄ϩⲟⲩ⳯
ϩⲙ̄ⲡⲉϥϩⲟ·ⲛ̄ⲧⲟϥ
ⲉⲛⲧϥⲧⲁⲙⲓ̈ⲟⲟⲩ·
ϯⲕ̄ⲗ̄ⲯⲉ̄ϫⲛ̄ⲁⲡⲉ
ⲙ̄ⲡⲉⲩϫⲟⲉⲓⲥ·ϯ
ⲟⲩⲕⲗⲟⲙⲛ̄ϣⲟⲛ
ⲧⲉⲉ̄ϫⲱϥ·ϯϩⲓ
ⲱⲱ̄ϥⲟⲩⲭⲗⲁⲙⲏⲥ
ⲛ̄ⲕⲟⲕⲕⲟⲥ·ϯ
ⲛⲁϥⲟⲩϩⲙ̄ϫⲙⲛ̄
ⲟⲩⲥⲓϣⲉ·ⲛⲁⲓ̈ⲧⲏ
ⲟⲩⲛⲉⲉⲓⲣⲉⲙⲙⲟ
ⲟⲩⲛⲁϥⲡⲉ·
ⲥ̄ⳁⲟ︤ⲩ︥ⲛⲙⲙⲁϥⲛ̄
ⲕⲉⲗⲏⲥⲧⲏⲥⲥ̄ⲛⲁⲩ
ⲟⲩⲁ̄ⲇⲉⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩⲛ︤ϥ︥
ⲙ̄ⲡϣⲁⲙ̄ⲉⲟⲟⲩ
ⲙ̄ⲛⲟⲩⲧⲉⲁⲛ·
ⲡⲉϫⲁϥϫⲟⲉⲓⲥ
ϥⲛⲟϭⲛⲉϭⲙⲙⲟϥ
ϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲉϣ
ϫⲉⲛ̄ⲧⲟⲕⲡⲉⲡⲉⲭ︦ⲥ︦
ⲛⲁϩⲙⲉ·ⲁⲩⲱⲅ̄
ⲛⲁϩⲙⲉϩⲱⲱ
ⲕⲉⲟⲩⲁ̄ⲉ̄ⲡⲓⲧⲓ
ⲙⲁⲛⲁϥϩ︤ⲛ︥ⲟⲩϭⲱⲛⲧ
ϫⲉⲅ̄ⲣ̄ϩⲟⲧⲉⲛ̄ⲧⲟⲕ
ⲁⲛϩⲏⲧϥⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲁⲛⲟⲛⲅⲁⲣϫⲓⲕⲁ
ⲧⲁⲡⲉⲙⲡϣⲁⲛ︤ⲛ︥
ⲛⲟⲃⲉⲛ̄ⲧⲁⲁⲁ
ⲡⲁⲓ̈ⲇⲉⲙ̄ⲡⲉϥⲣ̄ⲗⲁ
ⲁⲩⲙ̄ⲉⲑⲟⲟⲩ·ⲁⲩⲱ
ⲡⲉϫⲁϥϫⲉⲁⲣⲓⲡⲁ
ⲙⲉⲉⲩⲉⲙ̄ⲡ̄ϫⲟⲉⲓⲥⲉⲕ
ϣⲁⲛⲉⲓϩⲛ̄ⲧⲉⲕⲙ︤ⲛ︥
ⲉⲣⲟ·ⲡⲉϫⲉⲓ︦ⲥ︦ⲛⲁϥ
ϩⲛ̄ⲟⲩⲛⲟϭⲣⲁϣⲉ·
ϫⲉⲙ̄ⲟⲟⲩⲛⲁ
ϣⲱⲡⲉⲛⲙⲙⲁⲓ̈
ϩⲙⲡⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ·
ⲣⲟⲡⲁⲣⲁⲇⲓ
ⲥⲟⲥϣⲟⲧⲙ·ⲉ̄ϫⲓⲛ
ⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣⲛ̄ⲧ
ⲇⲁⲁⲇⲁⲙⲡⲁⲣⲁ
ⲃⲁ·ⲁⲗⲗⲁϯⲛⲁ
ⲟⲩⲱⲛⲙⲙⲟϥⲛⲁ
ⲧⲁϫⲓⲧⲉ̄ϩⲟⲩⲛ
ⲉ̄ⲣⲟϥ·ⲥⲟⲩⲛ̄
ϫⲓⲥⲉⲛ̄ⲧⲁⲙⲛ̄ⲧ
ⲛⲟⲩⲧⲉ·ϩⲓ̈ϫⲙ̄
ⲡⲉⲥ̄ⳁⲟ︤ⲥ︥·ⲛⲁ
ϣⲱⲡⲉⲛⲙⲙⲁⲓ̈
ⲕⲟⲓⲛⲟⲛⲟⲥϩ︤ⲙ︥
ⲣⲁϣⲉⲛ̄ⲧⲁⲙ︤ⲛ︥
ⲉⲣⲟ·ϯⲉⲟⲟⲩ
ⲛⲁⲓ̈ϩⲛ̄ⲙⲏⲧⲉⲛ̄
ϩⲉⲛⲣⲉϥⲣ̄ⲛⲟⲃⲉ·
ⲁⲛⲟⲕϩⲱϯⲛⲁ
ϯⲉⲟⲟⲩⲛⲁ·ϩⲛ
ⲙⲏⲧⲉⲛ̄ⲧⲁⲁⲅⲅⲉ
ⲗⲓⲕⲏ·ϣⲱⲡⲉ
ⲧⲏϭⲉⲣⲟⲓ̈ϩⲓϫ︤ⲙ︥
ⲡⲉⲥ̄ⳁⲟ︤ⲥ︥·ϩⲱ
ⲗ︤ϭ︥ⲉϩⲟⲩⲛⲉ̄ⲣⲟⲓ̈ϩ︤ⲙ︥

ANNIS Metadata

annotation: Alin Suciu, Caroline T. Schroeder, Elizabeth Platte, Amir Zeldes
author: Pseudo-Theophilus
collection: Medieval and Renaissance Manuscripts
Coptic_edition: Alin Suciu, 'Ps.-Theophili Alexandrini Sermo de Cruce et Latrone (CPG 2622)' Zeitschrift für Antikes Christentum 16(2012):181-225
corpus: pseudo.theophilus
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross.michbr:1.1-4.14
entities: automatic
identities: checked
idno: M595 ff. 141r-142v
language: Sahidic Coptic
license: CC-BY 4.0
msItem_title: On the Cross and the Thief
msName: MICH.BR
next: urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross.michbr:4.14-9.3
note: English translation published in Alin Suciu, 'Ps.-Theophili Alexandrini Sermo de Cruce et Latrone (CPG 2622)' Zeitschrift für Antikes Christentum 16(2012):181-225
objectType: codex
order: 1
origDate: 3 April 855; 8th of Pharmoute in the year 571 after Diocletian
origDate_notAfter: 0900
origDate_notBefore: 0800
origDate_precision: high
origPlace: Monastery of the Archangel Michael
parsing: automatic
people: Adam; Devil; Jesus; Pope Theophilus of Alexandria
placeName: Fayyum
places: Alexandria
project: Coptic SCRIPTORIUM, KELLIA
redundant: no
repository: Pierpont Morgan Library
segmentation: checked
source: Alin Suciu
tagging: checked
title: Pseudo-Theophilus On the Cross and the Thief: MICH.BR 283-286
translation: none
Trismegistos: none
version_date: 2020-08-31
version_n: 4.0.0

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross.michbr:1.1-4.14. [version number], [date]. https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross.michbr:1.1-4.14.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross.michbr:1.1-4.14.

Document Edition: urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross.michbr:1.1-4.14

Work: urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross

Text Group: urn:cts:copticLit:pstheophilus

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Diplomatic Edition HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross.michbr:1.1-4.14/dipl/html

Normalized Text HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross.michbr:1.1-4.14/norm/html

Analytic Visualization HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross.michbr:1.1-4.14/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross.michbr:1.1-4.14/tei/xml

Paula XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross.michbr:1.1-4.14/paula/xml

relANNIS: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross.michbr:1.1-4.14/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross.michbr:1.1-4.14/annis