Diplomatic Edition

ϫⲟⲓ̈·ⲡⲁⲣⲁⲧⲏⲣⲉⲓ̈
ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲛⲧ·ⲙ̄
ⲡⲱⲛⲅ·ϫⲉⲕⲁⲥ
ϩⲱⲱϩ︤ⲛ︥ϩⲁⲣⲉϩ
ⲛⲓⲙ·ⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ
ⲡⲉⲛϩⲏⲧ
ⲉⲧⲥⲏϩ·ⲉⲃⲟⲗϩⲛ
ϩⲱⲃⲛⲓⲙ·
ⲛⲏⲣⲟⲛϥⲱ
ϭⲉⲉϩⲟⲩⲛⲉⲣⲟϥ·
ⲉⲧⲧⲗⲧⲗⲛⲁϥ·
ϩⲉⲛⲣ̂ⲙⲉⲉⲩⲉ·
ⲧⲁⲕⲟ·ϩⲏⲧ
ⲙⲛⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲛ̄ⲛ̄
ⲣⲱⲙⲉⲉⲧⲛⲁϣⲟ
ⲟⲩⲉⲣⲟⲟⲩ·
ⲃⲟⲗⲅⲁⲣϩ︤ⲛ︥ⲛⲁⲓⲛ̄
ϫⲟⲟϫⲉ
ⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲉϩⲛⲛⲉⲩ
ⲙⲉⲉⲩⲉϩⲏⲧ
ⲛⲁⲓⲉⲧⲉⲣⲉϩⲉ
ⲟⲩⲏϩⲛⲥⲱⲟⲩ·
ⲉⲧⲥⲏϩϫⲉϩⲉⲛⲙⲉ
ⲉⲩⲉϩⲟⲟⲩϩⲁ
ⲙ̄ϩⲉ·
ⲃⲟⲗϩⲛⲛⲁⲓⲛⲧ
ϫⲟⲟϫⲉⲟⲩⲡⲛ︤︥ⲁ
ϭⲟⲗ·ϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥϥ
ⲧⲗⲧⲗⲛⲁ
ⲟⲩⲏ̀ⲣ︤ⲡ︥ⲙⲛⲟⲩ
ϯϩⲉ·ⲉⲃⲟⲗⲅⲁⲣ
ϩⲓ̈ⲧ︤ⲛ︥ⲛⲁⲓ̈ϣⲁⲣⲉⲛ̄
ⲣⲱⲙⲉⲛ̄ϯⲙⲓⲛⲉ
ⲉⲓ̈ⲉ̄ⲃⲟⲗⲡⲟⲗⲩ
ⲙⲟⲥⲟⲩⲃⲉⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ
ϩⲣ̣ⲁ̣ⲓ̣ϩⲛⲛⲉⲓϩⲛⲁⲁⲩⲙ̣
ⲙ̣ⲓϣⲉ·ⲉⲧⲉⲛⲁⲓ
ⲛⲉ·ⲕⲱϩ·ⲙⲟⲥ
ⲧⲉ·ⲕⲁⲁⲗⲁⲗⲓⲁ
ⲱϣ·ⲛ̄ⲕⲱⲙϣ
ⲙⲛⲉⲧⲉⲓⲛⲉⲛ̄
ⲛⲁⲓ·ⲧⲁⲓⲧⲉ
ϣⲁⲣⲉⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ
ⲙ̄ⲙⲉⲉⲩⲉⲛ̄
ϩⲏⲧ·ϩⲁϩⲕⲁⲕⲉ
ⲉϩⲟⲩⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ
ϣⲁⲛⲧⲟⲩⲁⲁⲙⲁⲩ
ⲁⲁ·ⲉⲛⲟⲭⲟⲥ·
ϩⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ
ϩⲉⲛⲁⲧⲏⲡⲉⲅⲁⲣ
ⲛⲉⲉⲛⲧϥⲁⲁ
ϫⲁϫⲉⲇⲓⲕⲁⲓ
ⲟⲥⲩⲛⲏⲙⲉ·ϩⲛ
ⲛⲉⲓⲥⲙⲟⲧ·ϩⲛⲟⲩ
ⲁⲅⲁⲡⲏⲟⲩⲟϣⲙ
ϩⲓⲕⲱϩϩⲓ̄ⲙⲟⲥⲧⲉ
ⲁⲓⲧⲉⲉⲧⲛⲁ
ϫⲓϣⲓⲡⲉ·ϩ︤ⲙ︥ⲡⲉ
ϩⲟⲟⲩⲉⲧⲉⲣⲉⲛⲟⲩ
ⲧⲉⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ
ⲉⲑⲏⲡⲣⲱ
ⲙⲉ·ⲛⲁϩⲉⲡ
ⲡⲉⲛⲕⲱϩⲙⲛ
ⲡⲉⲛⲙⲟⲥⲧⲉⲉϩⲟⲩⲛ
ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ·ⲁϣ
ϩⲉϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ
ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ·ⲛⲓ̈ⲙ
ⲉⲧⲛⲁϥⲓⲟⲩϭⲉ
ⲣⲱⲃ·ⲉϩⲣⲁⲓ̈ⲉⲧ
ϩⲓⲧⲟⲩⲱⲱϥ·ϫⲉ
ⲉⲛⲛϫⲟⲟϫⲉⲟⲩ
ⲏϥⲉⲙⲛⲟⲩ
ⲙⲉⲣⲉϩⲛ̄ⲥⲉⲧⲙ
ⲛⲁⲩⲉⲣⲟϥ·
ⲛⲟⲛⲇⲉⲛⲓ̈ⲙⲉⲧ
ⲛⲁⲙⲉⲉⲩⲉ·ⲏ̄ⲛⲓ̈ⲙ
ⲉⲧⲛⲁⲧⲟϭⲉⲣⲟ
ϫⲉⲧⲛⲕⲱⲛⲥⲛ̄
ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ·ϩⲛⲛⲁⲓ̈
ⲧⲏⲣⲟⲩ·ⲛⲁⲩ·
ⲉⲧϣⲁϫⲉ
ⲙⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩⲙ̄
ⲙⲟϩⲛϣⲁϫⲉ
ⲛⲓⲙⲉⲓⲣⲏⲛⲓ
ⲕⲟⲛⲙⲛⲧϫⲁ
ϫⲉⲇⲉϩⲙⲡⲉⲛ
ϩⲏⲧ.ⲥⲟⲧ︤︥ⲡ
ⲧⲙⲧⲣⲉϣⲓ̈ⲛⲉ
ⲛⲥⲁⲟⲩϫⲁⲓⲛ̄
ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩⲙⲙⲛ
ⲡⲟⲛⲏⲣⲓⲁ·ϩⲙⲡⲉⲛ
ϩⲏⲧ·ⲛ̄ϩⲟⲩⲟⲧⲣⲉ
ϣⲓⲛⲉϩⲛⲟⲩϩⲩ
ⲡⲟⲕⲣⲓⲥⲓⲥ·ⲙⲛⲟⲩ
ⲁⲅⲁⲡⲏⲙⲛⲧⲛⲟⲩϫ
ⲡⲣϣⲓⲛⲉϫⲉⲛⲉϯ
ⲟⲩⲟϫ·ϫⲉⲛⲉϯ
ⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲧⲉ·ϩⲙ̄
ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ
ⲙⲡⲣⲣⲁϣⲉⲟⲛ·ϫⲉ
ⲥⲱⲧⲙⲉⲧⲉ
ϩⲛⲁⲧⲣⲉϣⲱ
ⲡⲉⲙⲙⲟ·ⲙⲡⲣ
ϫⲟⲟϫⲉⲉϥⲉⲱⲛϩ
ⲟⲩⲛⲟϭⲟⲩⲟⲉⲓϣ
ⲡⲣⲣⲁϣⲉⲟⲛ·ϫⲉ
ⲥⲱⲧⲙϫⲉϥ
ⲙⲟⲩ·ⲉⲣⲉⲡⲉⲓⲉⲟⲟⲩ
ⲣⲱⲙⲉⲛⲁⲣ̄ⲟⲩ
·ⲙⲁⲣ
ϣⲓⲡⲉϩⲏⲧⲟⲩ·
ⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ·ϫⲉ
ϫⲟⲉⲓⲥⲥⲟⲟⲩⲛ
ⲙⲟⲕⲙⲉⲕⲣⲱ
ⲙⲉϫⲉⲥⲉϣⲟⲩⲉⲓⲧ
ⲛⲏⲩ·ⲁⲛⲉϩⲣⲁⲓ
ⲛⲉⲕϭⲓϫ·ϫⲉϯϩⲟ
ⲧⲉϯϣⲓⲡⲉ·
ⲧⲣⲉⲉⲓⲙⲉϫⲉⲟⲩⲛ
ϩⲉⲛⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ
ϩⲙⲡⲁϩⲏⲧⲉϩⲟⲩⲛ
ⲉⲣⲟⲟⲩⲇⲉ
ⲟⲕ·ⲛⲏⲩⲁⲛ·
ϩⲣⲁⲓⲛⲁϭⲓϫ·ϫⲉ
ϩⲟⲧⲉ·ϣⲓ̈
ⲡⲉⲧⲣⲥⲱⲧⲙ
ϫⲉϫⲉⲉⲑⲟⲟⲩ·
ⲣⲟⲓ̈ⲁⲗⲗⲁⲛⲏⲩ
ϩⲣⲁⲓϭⲓϫⲙ̄ⲛⲟⲩ
ⲧⲉ
ⲛⲁⲓⲁⲧ︤ⲛ︥·ⲁⲛϫⲉ
ⲟⲩⲛ̄ⲟⲩⲣⲁⲛϩⲓϫⲱ
ⲙⲉϩⲕⲁⲕⲓⲁ
ⲉϩⲟⲩⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ
ⲗⲗⲁⲛⲁⲓ̈ⲁⲧ
ⲉⲣϣⲁⲛⲥⲱⲧⲏⲣ
ⲓ︤︥ⲥⲛⲁϩⲙⲉ
ⲉⲑⲟⲟⲩⲥⲁⲧⲁ
ⲛⲁⲥⲡⲉⲓⲕⲣⲟϥ
ϯⲁⲏⲥ·ⲉⲧϩⲙϩⲏⲧ
ⲣⲱⲙⲉⲉϩⲟⲩⲛ
ⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱ̂ⲱϥ
ϩⲙⲟⲟⲥϩⲓⲟⲩⲧⲣⲁ
ⲡⲉⲍⲁⲟⲩⲱⲧϯ
ⲟⲩⲱⲙⲙ̄ⲟⲉⲓⲕ
ⲛⲙⲙⲁⲧⲟⲟⲧ
ϩⲛϫⲏⲛⲙⲙⲁ
ⲧⲛⲟⲩⲏϩϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ
ϩⲛⲧⲟⲡⲟⲥⲉⲧⲟⲩ
ⲁⲁⲃ·ϩⲓϫⲙⲡⲉ
ⲑⲩⲥⲓ̈ⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ
ⲛⲙⲙⲁ·ϯⲁϩⲉ
ⲣⲁⲧ·ϩⲓⲧⲟⲩⲛⲧⲉⲧⲣⲁ
ⲡⲉⲍⲁⲛⲙⲙⲁ
ϯϯⲉϩⲣⲁⲓⲉⲧⲟⲟⲧ
ⲥⲱⲙⲁ·ⲡⲉ
ⲭ︤︥ⲥ·ⲥⲱⲧ·ⲉ̄ⲣⲟ
ⲡⲉϥⲥⲛⲟϥⲡⲉⲛ
ϩⲏⲧⲙⲉϩⲡⲟⲛⲏ
ⲣⲟⲛⲉ̄ϩⲟⲩⲛⲛⲉⲛ
ⲉⲣⲏⲩⲧ︤ⲛ︥ϩⲟ
ⲧⲉⲁⲛϩⲏⲧⲟⲣ
ⲅⲏⲙⲛⲥⲁϩⲟⲩ
ⲛⲧⲉⲓⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲛ
ⲉⲧϩⲁⲧⲉϩⲏ·
ϭⲗⲟⲙⲗⲙϩⲛ
ⲛⲉⲓⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ
ⲧⲉⲓϩⲉ·ⲙⲏⲛ̄
ⲥϩⲁⲓⲥⲟⲩ
ϫⲓⲛϫⲏ·
ⲥⲟⲟⲩⲛ·ⲁⲛϫⲉ
ⲟⲩⲛϩⲁϩⲛⲁⲙⲟⲟϣⲉ
ⲟⲩⲟⲉⲓϣⲛⲓ̈ⲙ
ϩ︤ⲙ︥ⲏⲓ̈ⲛⲟⲩ
ⲧⲉ·ⲡⲉⲩϩⲏⲧ
ⲥⲟⲩⲧⲱⲛ·ⲁⲛⲉϩⲟⲩⲛ
ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ·
ⲉⲧⲟⲩⲱϣⲥⲟⲩⲛ̄
ⲛⲉⲓⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛⲛ̄
ⲧⲉⲓϩⲉ·ⲁⲩⲱⲉⲓⲙⲉ
ⲡⲉⲩⲧⲱⲱⲃⲉ
ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲛⲉ·ⲥⲉⲥⲏϩ
ϩⲛⲛⲉⲯⲁⲗⲙⲟⲥ·
ϫⲱⲙⲙⲟ
ⲣⲱⲙⲉⲛⲧⲁⲁ
ϫⲉⲉⲣⲉⲙⲟⲩ·ⲉⲓ·
ϩⲣⲁⲓⲉϫⲱⲟⲩ·ⲙⲁ
ⲟⲩⲃⲱⲕⲉⲥⲏⲧ
ⲁⲙⲛⲧⲉⲟⲛϩ
ⲡⲣⲡⲱⲱⲛⲉ
ⲧⲟϥⲙⲡⲉⲧⲛϫⲱ
ⲙⲙⲟϥ·ⲁⲗⲗⲟⲅⲁⲣ
ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲉⲧϩⲙ
ⲏⲓⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲉⲧⲙⲟⲕϩⲛ̄ϩⲏⲧ
ⲁⲩⲱ̄ⲉⲧϭⲛⲁⲣⲓ̈ⲕⲉ
ⲉⲧⲉⲓ̈ⲣⲉⲡⲟ
ⲛⲏⲣⲟⲛⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩ
ϩⲱⲥⲧⲉ·ⲧⲣⲉⲟⲡⲟⲩ
ϩⲉⲛϫⲁϫⲉ·ⲁⲗⲗⲟ
ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲩϩⲏⲧ
ⲙⲉϩⲕⲁⲕⲓⲁ·ϩⲓ
ⲙⲛⲧϫⲁϫⲉⲉϩⲟⲩⲛ
ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ
ϫⲓⲛϫⲏ
ⲥϩⲁⲓⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ
ⲁⲛⲙⲙⲁⲧⲉ·ⲉⲧⲃⲉ
ⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉϫⲓⲛ
ϣⲟⲣⲡϩⲙⲏⲓ
ⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲡⲉⲩϩⲏⲧⲥⲟⲩ
ⲧⲱⲛ·ⲁⲛⲙⲛⲛⲉⲩ
ⲉⲣⲏⲩ·ⲉⲧⲃⲉⲓⲟⲩ
ⲇⲁⲥⲙⲁⲩⲁⲁϥϫⲉ
ⲉⲧⲟⲩⲱⲙ·ⲡⲁ
ⲉⲓⲕ·ϥϥⲓⲡⲉϥ
ϯⲃⲥⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱ
ϫⲉⲛⲉϥⲟⲩⲱⲙ
ⲛⲙⲙⲁϩⲉⲛ
ϭⲓⲛⲟⲩⲱⲙ·ⲙⲛⲛ̄
ⲕⲟⲟⲩⲉⲉⲧⲉⲓⲛⲉⲛ̄
ⲛⲁⲓ·ⲁⲗⲗⲁⲛ̄ⲧ
ⲥϩⲁⲓⲥⲟⲩ·ⲉⲧⲃⲉⲉⲧ
ⲛⲁⲙⲟⲟϣⲉϩⲛⲟⲩ
ⲕⲣⲟϥϩⲛⲙⲁ·
ⲟⲩⲁⲁⲃⲟⲩⲟⲉⲓϣ
ⲛⲓⲙ·ⲡⲉⲩϩⲏⲧ
ⲥⲟⲩⲧⲱⲛ·ⲁⲛⲙⲛ
ⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲁⲩⲱⲙ̄
ⲡⲉⲩϩⲏⲧ·ⲥⲟⲩⲧⲱⲛ
ⲁⲛ·ⲙⲛⲛⲉⲩⲉ̄ⲣⲏⲩ·
ⲣⲉⲓⲟⲩⲇⲁⲥϣⲟⲟⲡ
ⲧⲱⲛⲧⲉⲛⲟⲩ·ϥ
ϩ︤ⲛ︥ⲁⲙⲛⲧⲉ·ⲉⲧⲃⲉ
ⲟⲩ·ⲉⲧⲃⲉϫⲓⲟⲩⲉ
ⲙⲛⲙⲛⲧⲡⲣⲟⲇⲟ
ⲧⲏⲥⲧⲉϥϭⲓϫ
ϩⲛϫⲏ·ⲙⲛⲛⲟⲩ
ⲧⲉ·ϥⲥⲃⲧⲱⲧ·ⲡⲁ
ⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩⲙⲙⲟϥ·
ⲁⲣϩⲟⲧⲉⲇⲉϩⲏ
ⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ
ⲁⲩⲱⲛ̄ⲧⲛϣⲓⲡⲉ
ϩⲏⲧ·ⲙⲙⲓⲛⲙ̄
ⲙⲟ·ⲁⲛⲟⲛⲉⲛ
ϫⲓⲣⲁⲛ
ⲙⲛⲧⲛⲟϭⲙ̄
ⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲛ
ϩⲁⲣⲉϩⲉⲣⲟⲟⲩ
ⲁⲁⲃ·ⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲉ
ⲡⲣⲁⲝⲓⲥⲓⲟⲩⲇⲁⲥ
ϩⲙⲏⲓⲙ̄ⲛⲟⲩ
ⲧⲉ·ⲛⲧϥ
ⲛⲉⲓϩⲟⲩⲟⲡⲟⲛⲏ
ⲣⲟⲛⲅⲁⲣⲛ̄ϭⲓ
ⲙⲙⲁⲩϫⲉⲙⲛ
ⲛⲥⲁⲧⲣⲉϥϫⲓ
ⲉⲓⲕⲛⲧⲥⲁⲧⲁ
ⲛⲁⲥⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛ
ⲉ̄ⲣⲟϥ·
ⲓ̈ⲕⲁⲓ̈ⲱⲥⲁ̄ⲧⲉⲓⲛⲟϭ
ⲟⲣⲅⲏⲉⲓⲉϩⲣⲁⲓ
ϫⲱϥ·ⲕⲁⲧⲁⲡⲟ
ⲛⲏⲣⲓⲁⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ
ⲉⲃⲟⲗϫⲉⲁⲛⲧⲓⲧⲣⲉϥ
ⲧⲃⲃⲟⲉⲃⲟⲗϩⲙⲥⲁ
ⲧⲁⲛⲁⲥϩⲙⲧⲣⲉϥ
ϫⲓⲉⲃⲟⲗϩⲙⲟⲉⲓⲕ
ⲛⲧϥⲡⲟϣϥϥ
ⲧⲁⲁϥⲛⲁϥⲛ̄ϭⲓϫⲟ
ⲉⲓⲥ·ϥⲃⲱⲕϩⲱ
ϥⲛ̄ϩⲟⲩⲟⲉϩⲟⲩⲛ
ⲉⲣⲟϥ·ⲧⲁⲓⲧⲉⲧⲁ
ⲭⲏ·ⲛⲧϥⲟⲩⲱⲧⲃ
ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲕⲉⲥⲁ·ⲁⲛⲧⲓ̈
ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥϥ
ⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ
ⲉⲧⲛⲛⲁⲩϫⲉⲉⲧ
ⲛⲁⲕⲁⲙⲁ·ⲡⲉ
ⲡ︤︥ⲛ︤︥ⲁⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ
ⲛϩⲏⲧϥ·ⲙ︤︥ⲛⲛⲥⲁ
ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥⲙ︤︥ⲛⲛ̄ⲥⲁ
ⲣⲁⲛ·ⲙⲛⲛⲥⲁ
ⲡⲉⲥⲭⲏⲙⲁ·ⲛⲧϥ
ⲧⲁⲁϥϩⲓⲱ̄ⲱϥ·
ϥⲛⲁⲉⲓⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩⲛ̄
ϩⲉⲛⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ
ⲛⲁϣⲱⲟⲩ
ⲛⲧⲉⲓ·ⲁⲛ·ⲉⲃⲟⲗ
ϩⲙⲏⲓⲛⲧⲉⲙⲛⲧ
ⲕⲟⲥⲙⲓⲕⲟⲛ·ⲉⲧⲃⲉ
ⲧⲙⲛⲟⲃⲉ·ⲁⲩⲱ
ⲃⲟⲗⲧⲱⲛⲉⲣⲉ
ⲛⲉⲓϩⲃⲏⲩⲉⲕⲁⲕⲉ
ϩⲓϭⲟⲥⲙ·ϩⲓϣⲟⲛ
ⲧⲉϩⲓⲁⲣⲟⲟⲩⲉⲛⲁ
ϭⲗⲟⲙⲗⲙⲉϩⲟⲩⲛ
ⲉⲣⲟⲛⲁϫⲱ
ⲗϫⲛϩⲏⲧⲟⲩⲙⲛ
ⲛⲉⲛⲙⲛⲧⲑⲏⲧ
ⲙⲛⲛⲉⲛⲙⲛⲧ
ⲙⲉⲗⲏⲥⲉⲛⲧ
ⲧⲣⲉⲉⲧⲥⲁϣⲉϩⲗⲟϭ
ⲛⲁ·ϣⲁϫⲉ
ϫⲱϩ︤︥ⲙ·ⲙⲛⲛ̄
ⲥⲱⲱϥⲙⲛⲡⲟⲣ
ⲛⲓⲁ·ⲙ̄ⲙⲓⲛⲉⲙⲓ
ⲛⲉⲛⲁⲓⲉⲧⲟⲩⲏⲏⲩ
ⲉⲃⲟⲗⲉⲙⲁⲧⲉ
ⲕⲁⲛⲱⲛ·ⲅⲁ
ⲙⲟⲥⲉⲧⲧⲁⲉⲓⲏⲩ·
ⲁⲩⲱⲉⲧϣⲙⲙⲟ
ⲙⲁⲛⲕⲟⲧⲕ
ⲉⲧⲧⲃⲃⲏⲩ·ⲙⲛ
ⲕⲱϩⲙⲛⲙⲟⲥ
ⲧⲉⲙⲛⲕⲁⲧⲁⲗⲁ
ⲗⲓⲁ·ⲙⲛⲙⲛⲧ
ⲙⲁⲓⲧⲟϩⲟⲩⲟ
ⲙⲛⲙⲛⲧⲣⲉϥϫⲓ̈
ϩⲟ·ϩ︤︥ⲙϩⲁⲡ·ⲙⲛ
ⲕⲟⲟⲩⲉⲧⲏⲣⲟⲩ
ⲛⲧⲙⲉϩⲧⲟ
ⲡⲟⲥⲛⲟⲩⲧⲉⲛ̄
ϩⲏⲧⲟⲩ·ϩⲉⲛⲡⲁϣ
ⲛⲁ·ⲙⲛϩⲉⲛ
ⲗⲟⲟⲩⲉ·ⲁⲩⲱϩⲉⲛ
ⲱⲛⲉⲙⲛϩⲉⲛϩⲓ
ⲉⲓⲧ·ⲧⲣⲉϫⲱ
ⲗϫⲛϩⲏⲧⲟⲩ·ⲧⲣⲉ
ϫⲓϫⲣⲟ·ⲟⲛⲛϩⲏ
ⲟⲩ·ⲁⲩⲱⲧⲣⲉϩⲉ
ⲉϩⲣⲁⲓⲉⲣⲟⲟⲩ
ⲓⲙⲡⲉⲕⲉⲟⲩⲁ·ⲉⲧ
ⲏⲡ·ⲡⲱⲣ︤︥ϫⲙ̄
ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲉⲃⲟⲗⲙ̄
ⲉⲧϫⲁϩⲙⲁⲩⲱ
ⲟⲟⲩⲉⲃⲟⲗⲙ̄
ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ
ⲉⲧϩⲙⲏⲓⲙ̄
ⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲡⲓⲇⲏⲛ̄ⲉⲧⲉⲣⲉ
ⲣⲉϥⲉⲡⲉⲓⲑⲩⲙⲉⲓ
ⲁⲅⲁⲑⲟⲛⲛⲁ
ⲛⲁⲩⲉⲣⲟⲙⲙⲟ
ⲛⲁⲁⲁ·ⲁⲩⲱ
ⲉⲧⲉⲣⲉⲛ̄ⲣⲉϥⲣ̄
ⲟⲟⲩ·ⲛⲁⲛⲁⲩⲉⲣⲟ
ⲙⲙⲟⲛⲁⲁⲁ
ⲁⲩⲱⲥⲉϩⲟⲩⲟ·
ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲥ·ⲁⲛ
ⲙ̄ⲙⲁⲧⲉⲡⲉⲟⲩⲣⲱ
ⲙⲉϥϫⲁϩⲙ
ⲱⲣϫⲙⲙⲟϥ
ⲃⲟⲗⲣⲱⲙⲉ
ⲟⲩⲁⲁⲃ·ⲟⲩⲇⲉⲟⲩ
ϩⲛⲟ·ⲁⲛⲙⲙⲁⲧⲉ
ϥⲛⲁϣⲁⲩⲁⲛ
ⲁⲁϥⲑⲩⲥⲓⲁ·
ϫⲟⲉⲓⲥⲡⲉⲉⲧϫⲁ
ϩⲙ·ⲡⲱⲣϫ̄
ⲙⲟϥⲉⲃⲟⲗⲉⲧ
ⲧⲃⲃⲏⲩ·ⲕⲁⲧⲁⲉⲛ
ⲧⲟⲗⲏ·
ⲗⲗⲁⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ
ⲛⲓⲙϫⲓⲛϩⲁⲡ
ⲉⲧϭⲟⲟⲙⲉ·ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈
ⲩⲡⲟⲕⲣⲏⲥⲓⲥϩⲉⲛ
ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛⲛⲉ·
ⲩⲱⲉⲧⲛⲁϫⲱϩ
ⲉⲣⲟⲟⲩⲉⲧⲉⲡⲁⲓⲡⲉ
ϥⲁⲁ·ⲉϥϣⲁⲛ
ⲧⲙⲥⲁϩⲱϥⲉⲃⲟⲗ
ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩϥⲛⲁϣⲱ
ⲡⲉⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲥ
ⲛⲛⲁϩⲣⲙⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲉⲧⲉϩⲉⲛⲁⲕⲁ
ⲑⲁⲣⲥⲓⲁ·ⲛⲉⲛⲟⲃⲉ
ⲛⲓⲙ·ⲛⲛⲁϩⲣⲛⲛ̄
ⲣⲙⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲁⲙⲉ
ⲁⲓⲧⲉⲉⲧⲟⲩϫⲱ
ⲙⲙⲟϩⲉⲛⲇⲓⲕⲁⲥ
ⲧⲏⲥⲛ̄ⲥⲉⲥⲟⲩⲧⲱⲛ
ⲁⲛ·ϫⲉⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲥ
ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲩϩⲃⲏⲩⲉ
ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ
ⲁⲩⲱⲉⲧⲥⲟⲩⲧⲱⲛ
ϫⲉⲕⲁⲑⲁⲣⲟⲥⲉⲧⲃⲉ
ⲛⲉⲩϩⲃⲏⲩⲉⲇⲓ
ⲕⲁⲓⲟⲛ·ⲁⲩⲱⲛⲉⲩ
ϩⲁⲡⲙⲉ·
ⲧⲉⲓϩⲉⲟⲛ
ⲡⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲉ
ϥⲧϭⲁⲉⲓⲟ·ⲟⲩ
ⲣⲱⲙⲉⲁⲅⲁⲑⲟⲥ
ϥϯⲉⲟⲟⲩⲟⲩⲣⲱ
ⲙⲉⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ
ⲁⲩⲱϥⲥⲱϣⲟⲩ
ⲣⲱⲙⲉⲛ̄ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ
ⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲟⲩ
ⲁⲥⲉⲃⲏⲥ·ⲟⲩϩⲏⲧ
ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲥⲉⲧ
ⲛϩⲏⲧϥⲙⲁⲗⲓⲥ
ⲧⲁϥⲉⲧ
ⲛⲁⲧⲱⲙ·ⲉⲣⲛⲟⲩ
ⲡⲩⲅⲏⲙⲟⲟⲩ
ⲓⲙⲉⲧⲛⲁϫⲟⲟ
ϫⲉⲧⲉⲓϩⲉⲁⲛⲧⲉ
ⲛⲥⲁⲉⲧⲉⲣⲉⲃⲟⲧⲉ
ⲛⲟⲩⲧⲉⲛϩⲏ
ϥⲙⲛⲧϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ
ⲉⲧⲥⲏϩϩ︤︥ⲙ
ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ
ⲛⲁⲙⲉⲉⲩⲉ·ⲛⲉⲓ
ⲙⲛⲧϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ
ⲁⲛⲟⲕⲙⲉⲛϫⲉⲛⲉ
ⲛⲧⲟⲕⲉⲧⲛⲁⲕⲁ
ⲑⲏⲅⲉⲓⲙ̄ⲙⲟⲓ̈
ⲛⲧⲟⲕⲇⲉϫⲉⲛⲉ
ⲡⲁⲓⲉⲧⲛⲁϯ
ⲃⲱⲛⲁ
ⲁⲩⲱⲛⲧ
ϩⲏⲃⲉⲇⲉⲁⲛⲉϫⲛ
ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ·ϫⲉ
ⲛⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲟ
ϫⲉⲃⲟⲗ·ⲙⲙⲟϥ
ⲡⲉϩⲟⲟⲩⲛ̄ⲧⲉⲛ
ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ
ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉⲁⲛⲛⲉ
ⲛⲁⲓⲛⲧⲟⲟⲩ·ⲉⲧⲉϥ
ⲛⲁϫⲟⲟⲛⲁ·
ⲛⲁⲩⲉⲧⲙⲙⲁⲩ
ϫⲉⲥⲁϩⲉⲧⲏⲩⲧ︤︥ⲛ
ⲉⲃⲟⲗ·ⲙ̄ⲙⲟ·ϫⲉ
ϯⲥⲟⲟⲩⲛ·ⲙⲙⲱ
ⲧ︤︥ⲛⲁⲛ·ϫⲉⲛⲧⲉ
ⲧ︤︥ⲛⲛⲓⲙ·ⲛⲁϫⲟ
ϫⲉⲟⲩⲙ̄ⲛⲁⲩ
ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ·ⲛⲁ
ϫⲟⲟϫⲉϩ︤ⲙ︥ⲡⲉⲕ
ⲣⲁⲛ·ϫⲓⲛ̄ϩⲉⲛ
ⲁⲣⲭⲏϩⲉⲛⲙⲛⲧ
ⲛⲟϭ
ϩⲡⲉⲕⲣⲁⲛ·ϭⲟ
ⲟⲗⲉ·ϩⲉⲛⲥⲭⲏ
ⲙⲁϩⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛ
ϣⲱⲡⲉϩⲛ
ⲛⲉⲕⲧⲟⲡⲟⲥⲉⲧⲟⲩ
ⲁⲁⲃ
ϩⲡⲉⲕⲣⲁⲛ·ⲱϣ
ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ·
ⲛⲁⲓϩⲱⲟⲩⲛⲁϫⲟⲟ
ϫⲉϩⲣⲁⲓϩⲙⲡⲉⲕ
ⲣⲁⲛ·ⲡⲣⲟⲫⲏ
ⲧⲉⲩⲉⲁⲩⲱϩⲙ
ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ·ⲛⲉϫ
ⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ
ⲃⲟⲗ·ⲁⲩⲱϩⲣⲁⲓϩ︤︥ⲙ
ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ·ϩⲁϩ
ϭⲟⲙ·ⲁⲗⲗⲁⲥⲉ
ⲛⲁϯϩⲏⲩ·ⲁⲛⲗⲁⲁⲩ
ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ·ⲁⲣⲁ·ⲛⲧ
ⲟⲃϣⲟⲩ·ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ
ϣϫⲉϥⲛⲁϫⲟⲟ
ⲛⲁⲓϫⲉⲥⲁϩⲉⲧⲏⲩ
ⲧⲛⲉⲃⲟⲗⲙⲙⲟ
ⲉⲧⲥϩⲟⲩⲣⲟⲣⲧ·ⲥⲁ
ⲧⲉϣⲁⲉⲛⲉϩⲉⲧⲃⲉ
ϫⲉⲙⲡⲟⲩⲉⲓⲣⲉⲛ̄
ⲛⲧϥϫⲟⲟⲩ
ⲓⲉⲟⲩⲟⲓ̈ⲛⲁⲟⲩⲏⲣ
ϫⲉⲧⲛⲧⲁⲕⲟ·
ϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ
ⲛⲁⲅⲕⲁⲓⲟⲛ·ⲉⲧⲉ
ϩⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲛⲉ·ⲁⲩⲱⲇⲓⲕⲁⲓ
ⲟⲛ·
This fragment is parallel to (and considered redundant to) <a href='http://copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_52_62/'>MONB.XJ 52-62</a>

ANNIS Metadata

annotation: Rebecca Krawiec, Amir Zeldes
author: Shenoute
collection: Oriental Manuscripts
Coptic_edition: none
corpus: shenoute.eagerness
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbgl_45_53
endnote: This fragment is parallel to (and considered redundant to) MONB.XJ 52-62
entities: automatic
identities: checked
idno: GB-MR Coptic 69 f. 1r-1v, 3r-6r
language: Sahidic Coptic
license: CC-BY 4.0
msContents_title_n: 5
msContents_title_type: Discourses
msItem_title: I See Your Eagerness
msName: MONB.GL
note: Transcribed from photograph by Stephen Emmel July 1993; collated in Manchester by Stephen Emmel August 1993 and by David Brakke August 2007. Transcription does not record spaces and paleographic rendition of letters other than ekthetics. David Brakke and Andrew Crislip published a translation of I See Your Eagerness in their book Selected Discourses of Shenoute the Great (Cambridge University Press, 2015), pp. 95-98.
objectType: codex
origDate: between 900 and 1200 C.E.
origDate_notAfter: 1200
origDate_notBefore: 0900
origDate_precision: medium
origPlace: White Monastery
pages_from: 45
pages_to: 53
parsing: automatic
people: Jesus; Judas Iscariot; Satan
placeName: Atripe
places: Duat
project: Coptic SCRIPTORIUM
redundant: yes
repository: John Rylands Library, University of Manchester
segmentation: checked
source: David Brakke; Stephen Emmel
tagging: checked
title: I See Your Eagerness: GL 45-53
translation: none
Trismegistos: none
version_date: 2020-08-31
version_n: 4.0.0
witness: urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_52_62

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbgl_45_53. [version number], [date]. https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbgl_45_53.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbgl_45_53.

Document Edition: urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbgl_45_53

Work: urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness

Text Group: urn:cts:copticLit:shenoute

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Diplomatic Edition HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbgl_45_53/dipl/html

Normalized Text HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbgl_45_53/norm/html

Analytic Visualization HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbgl_45_53/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbgl_45_53/tei/xml

Paula XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbgl_45_53/paula/xml

relANNIS: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbgl_45_53/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbgl_45_53/annis