Diplomatic Edition

ⲣ̄ⲙⲏ̂ⲉϩⲁⲓ̈
ⲃⲁⲩⲕⲁⲗⲓⲟⲛ`
ⲏ̂ⲉϩⲣⲁⲓ̈ϣⲟ
ϣⲟⲩⲉϩⲣⲁⲓ̈
ϭⲉⲗⲁⲁⲩⲛ̄ϩⲛⲁ
ⲁⲩ`ϥⲧ︤ⲛ︥ⲧⲱⲛ
ⲛⲁⲓ̈ⲙⲡⲟⲩ
ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ
ⲛⲁϥϩⲓⲧ︤ⲙ︥ϩ︤ⲗ︥
ⲗⲱⲉⲓⲙⲏⲧⲓ
ⲙⲁⲛ̄ⲛ̄ⲣⲱⲙⲉ
ⲉⲧϣⲱⲛⲉⲙ̄
ⲙⲁⲧⲉⲙ︤ⲛ︥ⲛ̄ϩ︤ⲗ︥
ⲗⲟ`ⲣ̄ϩⲁϩⲛ̄
ⲣⲟⲙⲡⲉⲁⲩⲱ
ⲛⲉⲓ̈ⲕⲟⲟⲩⲉ`
ⲧⲣⲉϣⲓⲛⲉⲛ̄
ⲧⲟⲟⲧ︤ϥ︥ⲙ̄ϩ︤ⲗ︥
ⲗⲟⲁⲩⲱⲉⲣ
ϣⲁⲛⲟⲩⲁⲛⲁⲅ
ⲕ̣ⲏ̣ϣⲱⲡⲉ
ⲧⲣⲉϩⲓⲟⲛⲉ`ⲣ̄ⲭⲣⲓ
ⲛ̄ϩⲱⲃⲛ̄ⲧⲉⲓ
ϩⲉ`ϩⲣⲁⲓⲛ̄ϩⲏⲧ
ⲧⲣⲉⲥⲣⲣⲁ
ⲟⲩⲉϩⲣⲁⲓ̈ⲗⲁ
ⲁⲩϩ[ⲛ̣]ⲁⲁⲩⲛ̄
ⲧⲉⲓ̈‹ⲙⲓ›ⲛⲉⲉⲧⲃⲉ
ⲁⲛⲁⲅⲕⲏⲛ̄ⲟⲩ
ⲡⲗⲏⲅⲏ·ⲟⲩ
ϫⲣ̣ⲟⲡϥϣⲱ
ⲡⲉϩⲓⲟⲩⲉ
ⲧⲉⲛ̣̄ⲟ̣ⲩⲁ`ⲙ︤ⲛ︥
ϭⲟⲙⲙ̣̄ⲙⲟϥ`
ⲙⲟⲟϣⲉ`ⲉⲓ
ⲉⲃⲟⲗ`ⲉⲩⲉϫⲛⲉ
ϩ︤ⲗ︥ⲗⲟⲁⲩⲱ
ⲱⲣⲓⲥⲛⲁⲓϩⲉⲛ
ϣⲏⲣⲉϣⲏⲙ
ⲏ̂ϭⲉⲗⲁⲁⲩⲣ̣ⲱ
ⲙⲉⲉⲩϣⲁⲛⲥ̣ⲣ̣
ⲣⲁⲧⲟⲩⲉϩⲣⲁ̣ⲓ̣̈ϩ︤ⲛ︥
ⲗⲁⲁⲩⲛ̄ϩⲛⲁⲁⲩ
ⲛ̄ⲧⲉⲓ̈ⲙⲓⲛⲉⲉⲩ
ϣⲱⲡⲉ`
ⲥ︤ϩ︥ⲟⲩⲟⲣ︤ⲧ︥
ϥⲥϩⲟⲩⲟⲣ︤ⲧ︥ⲛ̣̄[ϭⲓ]
ⲉⲧⲛⲁⲧⲱϣ
ⲛ̄ⲟⲩϩⲱⲃⲛ̄]
ⲛⲟⲃⲉⲉ[ⲧ]
ϩⲓⲧⲟⲩⲱϥ̣[ϩⲛ]
ⲟⲩⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲣⲉϥ̣
ϩⲓⲗⲁⲙⲉϥⲉⲓ
ⲙⲉ`ⲡⲱⲣ︤ϫ︥·
ⲁⲗⲗⲁⲉ[ⲧⲃ]ⲉⲟⲩ
ⲙⲟⲥⲧⲉϥϫⲱ
ⲙ̄ⲉⲧⲉⲛ̄
ϣⲟⲟⲡⲁⲛ`
ϣⲱⲡⲉϩⲟ
ⲟⲩⲧⲡⲉⲉϣⲱ
ⲡⲉⲥϩⲓⲙⲉ
ⲧⲉ·ϥⲥϩⲟⲩⲟ
ⲧ`ⲛ̄ϭⲓⲉⲧϫⲱ̂`
ⲙ̄ⲙⲟϩ︤ⲛ︥ⲟⲩ
ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲣⲉϥⲧⲱϩ`
ϫⲉⲓ̈ⲛⲁⲩⲣⲁ
ⲥⲟⲩ`ⲉⲣⲉⲛⲓⲙ
ⲙ︤ⲛ︥ⲛⲓⲙϣⲱⲗ
ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ`ⲉⲃⲟⲗ
ϩⲣⲁⲓ̈ϩ︤ⲛ︥ϩⲱⲃ`ⲛⲓⲙ
ⲙ̄ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ`
ϣⲱⲡⲉ`ϩⲟ
ⲟⲩⲧ`ⲡⲉ`ϣⲱ
ⲡⲉⲥϩⲓⲙⲉ·
ⲥϩⲟⲩⲟⲣ︤ⲧ︥ⲛ̄
ϭⲓⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙ
ⲉⲧⲉⲓⲣⲉⲛ̄ϩⲉ⳯
ⲕⲣⲟϥ`ϩⲣⲁⲓ̈ϩ︤ⲛ︥
ⲥⲩⲛⲁⲅⲟⲅⲏ`
ⲧⲏⲣⲟⲩⲙ̄ϫⲟ
ⲉⲓⲥ·ⲧⲣⲉ
[ⲧⲉ]ϭⲱⲛ︤ⲧ︥
[ⲛⲟ]ϭⲙ̄ⲙⲏⲏϣⲉ
ϥⲕⲧⲟ`ⲙ̄ⲡⲉϥ
ϩⲟⲉⲃⲟⲗⲙ̄ⲙⲟ
ⲟⲩϩ︤ⲛ︥ⲟⲩⲟⲣⲅⲏ̂`
ⲉⲧⲃⲉⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥
ϣⲁϥⲧⲉⲛ̄
ⲉⲓⲣⲉⲛ̄ⲁⲛⲟ
ⲙⲓⲁ`ϩ︤ⲛ︥ⲟⲩϩⲱⲡ
ⲏ̂ϩ︤ⲛ︥ⲟⲩⲱⲛ︤ϩ︥
ⲉⲃⲟⲗϩⲣⲁⲓ̈ⲛ̄
ϩⲏⲧ︤ⲛ︥·
ⲩⲱⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ̄
ⲧⲉⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲛⲁϩⲟϫ︤ϩ︥ϫⲉⲃⲟⲗ
ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ
ⲁⲩⲱⲛ︤ϥ︥ⲕⲱⲧⲉ
ⲛ̄ⲥⲁⲛ̄ⲉⲓ`
ⲉⲃⲟⲗ`ϩ︤ⲛ︥ⲧⲉⲩ
ⲙⲏⲧⲉ·ⲛ̄
ⲛ̄ⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲛ̄ⲇⲓ
ⲕⲁⲓⲟⲥ`ϥⲕⲱ
ⲧⲉ`ⲛ̄ⲥⲁⲛ̄ⲕⲱ
ⲛ̄ⲥⲱϥ`ⲛ̄ⲟⲩⲗⲁ
ⲟⲥ`ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲩ
ϩⲃⲏⲩⲉⲑⲟⲟⲩ
ⲕⲁⲧⲁϣⲁϫⲉ
ⲙ̄ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏ
ⲧⲏⲥ`ϫⲉⲛⲓⲙ
ⲉⲧⲛⲁϯⲛⲁⲓ̈
ϩⲙ̄ϫⲁⲓ̈ⲉⲛ̄ⲟⲩ
ⲙⲁ`ⲛ̄ϣⲱⲡⲉ`
ϥⲟⲩⲏⲩ`ⲛ̄ⲧⲁ
ⲕⲱⲛ̄ⲥⲱⲓ̈ⲙ̄
ⲡⲉⲓⲗⲁⲟⲥ`ⲛ̄ⲧⲁ
ⲟⲩⲉ`ⲉⲃⲟⲗⲙ̄
ⲙⲟⲟⲩ·
ⲉⲓⲁⲧⲟⲩⲇⲉ
ⲛ̄ⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙ
ⲉⲧⲉⲣⲉⲛⲟⲩ
ⲧⲉⲛⲁⲧⲱⲧⲛ̄
ϩⲏⲧ`ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧ
ⲟⲩ
ⲧⲣⲉϥⲣ̄ϩⲛⲁϥ
ϭⲱϩ︤ⲛ︥ⲧⲉⲩⲙⲏ
ⲧⲉ·ⲛ̄ⲛ̄ⲟⲩ
ⲱⲙⲉⲛ̄ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ
ϥⲧⲱⲧϩⲏ
ⲛ̣̄ⲧ̣ⲟⲟⲧⲟⲩⲛ̄
ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉⲙ̄
ⲡⲓⲥⲧⲟⲥⲁⲩⲱ
ϥⲣ̄ϩⲛⲁϥϭⲱ
ⲛ̄ⲟⲩⲟⲉⲓϣⲛⲓⲙ
ϩ︤ⲛ︥ⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ·
ⲉⲧⲃⲉϫⲉⲛ̄ⲧⲟϥ
ϩⲱⲱϥϫⲟⲓ̈ⲥ
ϥⲱⲟⲟⲡ`ϩ︤ⲛ︥ⲧⲉⲩ
ⲙⲏⲧⲉⲛ̄ⲟⲩⲟⲓ̈ϣ
ⲛⲓⲙⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲩ
ϩⲃⲏⲩⲉⲙ̄ⲙⲉ
ⲁⲩⲱⲛ̄ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ·
ⲩⲟⲛⲇⲉⲛⲓⲙϩⲣⲁⲓ̈
ⲛϩⲏⲧ︤ⲛ︥`ⲉⲧⲛⲁ
ⲛⲁⲩ`ϩⲱⲃ`ⲛ̄
ⲕⲣⲟϥ`ϩ︤ⲛ︥ⲟⲩϫⲱ
ϩ︤ⲙ︥·ϩ︤ⲛ︥ⲟⲩϫⲓ
ⲟⲩⲉ`ⲏ̂ϩⲛϭⲉⲗⲁ
ⲁⲩⲛⲟⲃⲉ`ϥϫⲓ
ⲉϩⲟⲩⲛⲙⲟⲩ
ⲩⲱⲛ̄ⲧⲟⲟⲩⲛ̄
ⲥⲉⲧ︤ⲙ︥ⲧⲁⲙⲟⲓ̈
ϫⲉⲛⲓⲙⲡⲉⲏ̂
ϫⲉⲟⲩⲛⲉ`ⲛⲉ
ϩⲃⲏⲩⲉⲛ̄ⲡⲟ
ⲛⲏⲟⲛⲉⲧ︤ⲙ︥ⲙⲁⲩ·
ⲩⲉⲉⲓ`ⲉϩⲣⲁⲓ̈ⲉϫ
ⲟⲩⲛ̄ϭⲓⲛⲉⲓ̈ⲥⲁ
ϩⲟⲩⲧⲏⲣⲟⲩ
ⲃⲟⲗϩⲓⲧ︤ⲛ︥ⲛⲟⲩ
ⲧⲉ`ⲉϣⲱⲡⲉ`
ϩⲟⲟⲩⲧ`ⲡⲉ`
ϣⲱⲡⲉⲥϩⲓ
ⲙⲉⲧⲉ·ⲛ̄ⲕⲟ
ⲩⲉ`ⲇⲉⲧⲏⲣⲟⲩ
ⲉϣϣⲉⲥⲁ
ϩⲟⲩ`ⲉϩⲣⲁⲓ̈ⲧⲉⲓ̈
ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ·
ⲁⲩⲱⲙⲡ︤ⲛ︥ⲥⲁ
ϩⲟⲩ·ⲉⲓⲥϩⲏ
ⲏⲛⲉ`ⲥⲉⲥⲏϩ
ⲟⲩ`ϩ︤ⲛ︥ⲛⲉⲭⲁⲣ
ⲧⲏⲥⲉⲧⲥⲏϩ`ϫⲓⲛ
ⲛ̄ϣⲟⲣ︤ⲡ︥·
ⲛ̄ϣⲁϫⲉⲇⲉⲉⲧⲟⲩ
ⲁⲁⲃ`ⲛ̄ⲧⲉⲡⲉⲛ
ϫⲟⲉⲓⲥⲓ︤ⲥ︥ⲉⲧ
ⲥⲏϩϩ︤ⲛ︥ⲛⲉⲅⲣⲁ
ⲫⲏ`·ⲁⲩⲱϩ︤ⲛ︥ⲧⲓ̈
ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ
ϯⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲧ︤ⲛ︥
ϫⲉⲧ︤ⲛ︥ⲧⲱ⳯
ⲟ᷍ⲩ·ⲧ︤ⲛ︥
ⲱⲛ`ϩⲉⲛϩⲏ
ⲃ︤ⲥ︥`ϫⲉⲣⲱ
`ϩ︤ⲛ︥ϩⲉⲛⲙⲁ
ⲕⲁⲕⲉ·ⲁⲩⲱ
ⲧⲛⲧⲱⲛ
ⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲙ̄ⲡⲉ
ϩⲟⲟⲩ·ⲁⲩⲱⲛ̄
ϩⲏⲧⲉⲧⲣ̄ϩⲟⲩⲟ
ⲉⲙⲁⲧⲉϩ︤ⲛ︥ϩⲉⲛ
ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲥⲟϭ·
ⲧⲛⲧⲱⲛ`ϩⲉⲛ
ⲛⲩⲕⲧⲉⲣⲓⲥ·
ⲁⲩⲱⲛ̄ⲉⲧⲉ
ϣⲁⲣⲱϩ︤ⲧ︥
ⲉⲥⲏⲧⲛ̄
ⲥⲉⲡⲱⲧ`ⲉϩⲟⲩ⳯
ⲕⲁⲕⲉ·ⲏ̂
ϩⲣⲁⲓ̈ϩⲉⲛⲙⲁ`
ϣⲟⲕ︤ϩ︥ⲛ̄ϭⲓ
ϩⲉⲛⲛⲩⲕⲧⲉ
ⲣⲓⲥ`ⲉⲧⲉϭⲓⲛϭⲗⲱ
ⲡⲉ·ϩⲟⲧⲁⲛ
ⲉⲩϣⲁⲛⲛⲁⲩ
ⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲙ̄
ϣⲁϩ`ⲛ̄ϩⲉⲛ
ϩⲏⲃ︤ⲥ︥ⲙ︤ⲛ︥ⲟⲩ
ⲟⲉⲓⲛ`ⲙ̄ⲡⲉϩⲟ
ⲟⲩ·ⲧⲁⲓ̈ⲟⲛ
ⲉ`ⲉⲧⲉⲣⲉ
ⲛ̄ⲁⲧϩⲏⲧⲙ︤ⲛ︥
ⲉⲧⲣ̄ϩⲟⲩⲟ`
ⲙⲁⲧⲉϩ︤ⲛ︥ϩⲉⲛ
ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲥⲟϭⲛⲁ
ⲣⲱϩ︤ⲧ︥
ⲉⲥⲏⲧ`ⲏ̂ⲉϩⲣⲁⲓ̈
ⲛⲉⲩⲡⲁⲑⲟⲥⲙ︤ⲛ︥
ⲛⲉⲩⲟⲩⲱϣ·
ⲙ︤ⲛ︥ⲕⲁⲕⲉ
ⲡⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛⲛ̄
ⲛⲟⲩϫⲛ̄ⲛⲁϩⲣ︤ⲛ︥
ⲛ̄ϣⲁϫⲉⲧⲏⲣⲟⲩ
ⲙ̄ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ·
ⲓⲧⲉⲛⲉⲉⲃⲟⲗϩ︤ⲛ︥
ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ·
ⲓⲧⲉⲉⲃⲟⲗϩ︤ⲛ︥
ⲧⲉⲓ̈ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ
ⲙ̄ⲙⲁⲧⲉⲁⲛ·ⲁⲗ
ⲗⲁⲛ̄ⲛⲁϩⲣ︤ⲛ︥ⲉⲛ
ⲕⲟⲟⲩⲉⲧⲏⲣⲟⲩ
ⲉⲧⲥⲏϩϩⲣⲁⲓ̈ϩ︤ⲛ︥
ⲛⲉⲓ̈ⲭⲁⲣⲧⲏⲥⲉ̣ⲧ̣
ⲥⲏϩϫⲓⲛⲛ̄ϣⲟⲣ︤ⲡ︥
ⲁⲗⲓⲛⲇⲉⲟⲛ
ⲧ︤ⲛ︥ⲧⲱⲛⲛ̄ϭⲓ
ϣⲁϫⲉⲉⲧⲟⲩ
ⲁⲁⲃⲛⲧⲉⲡⲉⲛ
ϫⲟⲉⲓⲥⲓ︦ⲥ︦ⲟⲩ
ⲟⲉⲓⲛⲛ̄ϩⲉⲛϩⲏ
ⲃ︤ⲥ︥ϩ︤ⲛ︥ⲛ̄ϭⲓϫ
ⲛ̄ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ
ⲥⲁⲃⲉ·ⲣ̄ⲟⲩ
ⲟⲉⲓⲛⲉⲣⲟϥϩ︤ⲛ︥
ϩⲉⲛⲙⲁⲛ̄ⲕⲁⲕⲉ
ϥⲉⲓⲣⲉⲛ̄ⲛⲉϥ
ϩⲃⲏⲩⲉ·ⲕⲁⲧⲁ
ⲉⲧⲥⲏϩϫⲉ
ϩⲏⲃ︤ⲥ︥ⲛ̄ⲛⲁⲟⲩ
ⲉⲣⲏⲧⲉ:ⲡⲉⲕ
ϣⲁϫⲉⲁⲩⲱ
ⲧ︤ⲛ︥ⲧⲱⲛ`ⲟⲩ
ⲟⲉⲓⲛⲙ̄ⲡⲉϩⲟ
ⲟⲩ`·ⲁⲩⲱⲉⲧ
ϯⲛ̄ϩⲧⲏϥⲉⲣⲟ
ⲟⲩⲛ︤ϥ︥ⲛⲁϫⲓ
ϫⲣⲟⲡⲁⲛ`ⲕⲁⲧⲁ
ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ`ϫⲉ
ⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ
ϩ︤ⲛ︥ⲡⲉϩⲟⲟⲩ·
ⲙⲉϥϫⲓϫⲣⲟⲡ·
ⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ⲛⲁⲓ̈ⲁ
ⲟⲩⲛ̄ⲛ̄ϣⲏⲣⲉ
ⲙ̄ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ`
ⲧⲉⲉⲧⲙⲟⲟ
ϣⲉⲛⲉ`ϩ︤ⲛ︥ⲡⲁⲣ
ⲣⲏ̣ⲥⲓⲁ`ⲛ̄ϩⲩⲡⲟ
ⲧⲁⲅⲏⲛⲓⲙϩⲓ
ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲥⲧⲙⲏⲧ
ⲛⲓⲙϩⲓϩⲱⲃⲛⲓⲙ
ⲛ̄ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ`
ⲩⲟⲓ̈ⲇⲉⲛ̄ϣⲏ
ⲣⲉⲙ̄ⲕⲁⲕⲉ
ⲉⲧⲉⲉⲧⲙⲟ
ⲟϣⲉⲛⲉ`ϩ︤ⲛ︥
ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲁⲧⲥⲱⲧ︤ⲙ︥
ⲛⲓⲙ`ϩⲓⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲁⲧ
ⲥⲃⲱⲛⲓⲙ·
ⲡⲏⲧⲉϩⲟⲩⲛⲏ̂
ⲉϩⲣⲁⲓ̈ⲕⲁⲕⲉ
ⲛ̄ϩⲱⲃⲛⲓⲙϥ
ϩⲟⲟⲩⲛ̄ⲛ̄ⲛ̄
ⲛⲩⲕⲧⲉⲣⲓⲥ`ⲉⲧ
ⲡⲏⲧⲉϩⲟⲩⲛⲏ̂
ⲉϩⲣⲁⲓ̈ϩⲉⲛⲙⲁ
ⲛ̄ⲕⲁⲕⲉϣⲟ
ⲕ︤ϩ︥ⲉⲙⲁⲧⲉ·
ϩⲣⲟϥ`ϥϫⲟⲟ
ⲛ̄ϭⲓϫⲟⲉⲓⲥ
ⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲃ
ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩⲛ̄
ⲛⲉϥⲉⲧⲟⲩⲁ
ⲁⲃ`ϫⲉⲉⲣϣⲁⲛ
ⲡⲉⲕϫⲁϫⲉ`ϩⲕ
ⲙⲁⲧ︤ⲙ︥ⲙⲟϥ`
ⲁⲩⲱⲉϥϣⲁⲛ
ⲉⲓⲃⲉⲙⲁⲧⲥⲟϥ
ⲧⲃⲉⲟ᷍ⲩϩⲱⲱϥ
ϥϫⲟⲟϫⲉ
ⲉⲣϣⲁⲛⲧ︤ⲙ︥ⲡⲉⲕ
ⲥⲟⲛ`ⲥⲱⲧ︤ⲙ︥ⲛ̄
ⲥⲱⲙⲁⲣⲉϥ
ϣⲱⲡⲉⲛⲁⲛ̄
ⲛ̄ⲟⲩϩⲉⲑⲛⲓ
ⲕⲟⲥⲙ︤ⲛ︥ⲟⲩ
ⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ·
ϩⲧⲣⲉϥϫⲟ
ⲇⲉϫⲉⲣ̄
ⲛⲁⲛⲟⲩϥⲛⲓⲙ
ⲛ̄ⲛⲉⲧ︤ⲛ︥ϫⲓϫⲉ
ⲉⲩⲉ`ⲕⲁⲧⲁⲉⲛ
ⲧⲟⲗⲏ̂`·ϥⲟⲩ
ϣ`ⲧⲣⲉⲁⲅⲁ
ⲑⲟⲥⲛ̄ⲣⲱⲙⲉ
ⲛ̄ⲧⲉⲛⲟⲩ
ϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲛ̄
ⲟⲩⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲁⲅⲁ
ⲑⲟⲥ`ϩⲓⲧ︤ⲛ︥ⲡⲟ
ⲛⲏⲣⲓⲁ`ⲙ̄ⲡⲟ
ⲛⲏⲣⲟⲥⲛ̄ⲣⲱ
ⲙⲉ`ⲉⲧⲏⲡ
ⲣⲉϥⲣ̄ⲛⲟⲃⲉ
ⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ
ⲡⲉⲓⲇⲏ`ⲙⲁ`
ⲛ̄ⲡⲟⲛⲏⲣⲓⲁ`
ⲙ̄ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ
ⲛ̄ⲣⲱⲙⲉ`ϣⲁ
ⲣⲉⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲁⲅⲁ
ⲑⲟⲥ`ⲙ̄ⲁⲅⲁ
ⲑⲟⲥⲛ̄ⲣⲱⲙⲉ
ϥⲓ`ⲙ̄ⲙⲁⲩⲛ̄
ⲛⲏⲣⲓⲁⲙ̄ⲣⲱ
ⲙⲉⲛ̄ϫⲁϫⲉ·
ϩ︤ⲙ︥ⲧⲣⲉⲣⲱ
ⲙⲉⲧⲱⲱⲃⲉ`
ⲛ̄ⲟⲩⲉⲧⲛⲁ
ⲛⲟⲩϥ`ⲙⲁ
ⲛ̄ⲟⲩⲉⲑⲟⲟⲩ
ϣⲁϥϫⲱⲕ
ⲃⲟⲗⲛ̄ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥
ⲛⲟⲩⲧⲉⲙ̄ⲛⲟⲩ
ⲧⲉ·ϩ︤ⲙ︥ⲧⲣⲉ
ⲣⲱⲙⲉⲇⲉⲧⲱ
ⲱⲃⲉ`ⲛ̄ⲟⲩ
ⲑⲟⲟⲩ`ⲙⲁⲛ̄
ⲟⲩⲉⲧⲛⲁ
ⲛⲟⲩϥ`ϣⲁϥ
ϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗ`ⲛ̄
ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲁⲧⲛⲟⲩ
ⲧⲉ`ⲙ̄ⲁⲧⲛⲟⲩ
ⲧⲉ`ⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟ·
ϩ︤ⲙ︥ⲧⲣⲉϥϫⲟⲟ
ⲇⲉϫⲉⲉⲣ
ϣⲁⲛⲧ︤ⲙ︥ⲡⲉⲕ
ⲥⲟⲛ`ⲥⲱⲧⲙ
ⲛ̄ⲥⲱⲕ`ⲙⲁⲣⲉϥ
ϣⲱⲡⲉ`ⲛⲁ
ϫⲁϫⲉ`ⲛ̄
ⲙ̄ⲉⲧⲉⲙ̄ⲡ
ⲛⲁⲩⲉⲣⲟϥ
ⲛⲉϩ`·ϣⲟⲣ︤ⲡ︥
ⲉⲛ`ϥⲟⲩⲱϣ
ⲛ̄ϭⲓϫⲟⲉⲓⲥ
ⲧⲣⲉϣⲁⲁ
ⲧ︤ϥ︥ⲉⲃⲟⲗⲙ̄
ⲙⲟⲙ︤ⲛ︥ⲛ̄ⲥⲁ
ⲧⲣⲉϫⲡⲓⲟϥ`
ϫⲉⲁⲣⲏⲩⲣⲱ̂
ⲛ︤ϥ︥ⲣ̄ϩⲧⲏϥ`
ⲙ︤ⲛ︥ⲛ̄ⲥⲁⲧⲣⲉϥ
ϣⲱⲡⲉⲛ̄
ⲛ̄ⲟⲩϣ︤ⲙ︥ⲙⲟ`
ⲧⲃⲉⲛⲟⲩⲧⲉ`
ⲡⲉⲛⲥⲟⲛⲡⲉ
ⲩⲱⲛ︤ϥ︥ⲕⲧⲟϥ
ⲛ︤ϥ︥ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈
ⲛ̄ⲧ︤ⲛ︥ⲕⲱ`ⲛⲁϥ
ⲉⲃⲟⲗϣⲁⲥⲁϣ︤ϥ︥
ⲛ̄ϣϥⲉ`ⲛ̄ⲥⲟⲡ
ϩⲟⲧⲁⲛⲉϥϣⲁ⳯
ⲧ︤ⲙ︥ⲟⲩⲁϩⲙϥ
ⲉϩⲣⲁⲓ̈ⲛⲟⲃⲉ
ⲉⲛⲧⲙⲉⲉ
ϣⲁⲁⲧ︤ϥ︥ⲉⲃⲟⲗ
ⲙ̄ⲙⲟⲛ`ⲉⲧⲃⲏ
ⲏⲧϥ̄·ⲁⲗⲗⲁ
ϣⲱⲡⲉⲉϥϣⲁ⳯
ⲧ︤ⲙ︥ⲣ̄ϩⲛⲁϥⲕⲧϥ`
ⲉⲃⲟⲗϩ︤ⲙ︥ⲛⲟ
ⲃⲉ`ⲉⲛⲧⲙⲉ
ⲉⲩⲉ`ϣⲁⲁⲧϥ̄
ⲉⲃⲟⲗⲙ̄ⲙⲟ
ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ︤ϥ︥
ⲛⲁϣⲁⲁⲧ︤ϥ︥
ⲉⲃⲟⲗⲙ̄ⲙⲟⲛ`
ⲁⲩⲱⲛ̄ⲛⲉϥ
ⲕⲧⲟϥⲉⲣⲟⲛ`
ⲁⲩⲱⲛ̄ⲛⲉⲙⲉ
ⲣⲓⲧ︤ϥ︥`ⲁⲗⲗⲁⲉϥⲉ
ϣⲱⲡⲉⲛⲁ
ⲛ̄ⲟⲩϫⲁϫⲉ`
ⲃⲉⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲡⲉⲛⲥⲟⲛ`ⲡⲉ
ⲩⲱⲛ̄ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ`ϣⲁ
ⲣⲉⲙⲁⲓ̈ⲛⲟⲩ
ⲧⲉ`ⲟⲩⲱⲛ︤ϩ︥
ⲃⲟⲗ`ⲙ̄ⲡⲉϥⲟⲩ
ⲱϣ`ⲧⲏⲣ︤ϥ︥
ϩⲟⲩⲛϫⲟⲓ̈ⲥ
ϫⲉϥⲙⲉⲣⲓⲧ︤ϥ︥
ϩⲟⲩⲡⲉϥ
ⲥⲟⲛ`·ⲁⲩⲱⲛ̄
ϩⲟⲩⲟ`ⲡⲉϥⲉⲓ
ⲱⲧ`ⲙⲛⲧⲉϥ
ⲙⲁⲁⲩ·ⲟⲩⲛⲟϭ
ⲁⲣⲙ̄ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲧⲉ·
ⲗⲓⲟⲥⲧⲉⲧⲣⲉ
ⲣⲱⲙⲉ`ϣⲱ
ⲱⲧ`ⲉⲃⲟⲗⲙ̄
ⲙⲟϥ`ⲙ̄ⲡⲉϥ
ⲥⲟⲛ`ⲏ̂ⲡⲉϥ
ϣⲏⲣⲉ`ⲧⲉϥ
ϣⲉⲉⲣⲉ`ⲏ̂ⲡⲉϥ
ⲉⲓⲱⲧⲏ̂ⲧⲉϥ
ⲙⲁⲁⲩ`ⲏ̂ϭⲉⲗⲁ
ⲁⲩ`ⲛ̄ⲣⲱⲙⲉⲛ̄
ⲧⲁϥ`ⲉⲧⲃⲉ
ⲧⲉ·ϩⲟⲧⲁⲛⲉⲩ
ϣⲁⲛⲣ̄ⲛⲟⲃⲉ`
ⲉⲛⲧϥⲧⲁ
ⲙⲓⲟⲟⲩ`ⲉⲧⲉ
ⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲉ·
ⲩⲱⲟⲩⲛⲟϭⲙ̄
ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ϫⲱⲱ
ⲧⲉⲧⲣⲉⲣⲱ
ⲙⲉⲙⲉⲣⲉⲛⲉϥ
ϫⲓϫⲉⲉⲩ`ⲉⲧⲃⲉ
ⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲩⲱⲛ︤ϥ︥ϣⲗⲏⲗ
ⲉϫ︤ⲛ︥ⲉⲧⲡⲏⲧ
ⲛ̄ⲥⲱϥ`ⲉⲧⲣ̄
ⲉⲑⲟⲟⲩⲛⲁϥ
ⲁⲩⲱⲉⲧⲃⲉ
ⲧⲉⲛ︤ϥ︥ⲥⲙⲟⲩ`
ⲉⲧⲥⲁϩⲟⲩⲙ̄
ⲙⲟϥⲉⲧⲣ̄ⲛⲟ
ⲃⲉⲉⲣⲟϥ·
ⲩⲱⲧⲁⲓ̈ⲧⲉ
ⲛ̄ⲧϥϫⲟⲟⲥ`ϫ
ⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲕⲥⲟⲛ`
ϣⲱⲡⲉⲛⲁⲕ`
ⲛ̄ⲟⲩϩⲉⲑⲛⲓ
ⲕⲟⲥ`ⲙ︤ⲛ︥ⲟⲩ
ⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ`
ⲧⲃⲉⲛⲟⲩ
ϩⲟⲧⲁⲛⲉϥϣⲁⲛ
ⲣ̄ⲛⲟⲃⲉⲙ̄
ⲧⲟ`ⲉⲃⲟⲗⲙ̄ϫ
ⲉⲓⲥ·ⲡⲉⲕϫⲁ
ϫⲉⲇⲉϩⲱⲱϥ
ⲉⲧⲣ̄ⲛⲟⲃⲉ
ⲣⲟⲛ︤ⲅ︥ⲙⲉⲣⲓ
ⲧ︤ϥ︥ⲁⲩⲱⲛ︤ⲅ︥ⲥⲙ
ϥⲉⲧⲃⲉ
ⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲛⲟⲛⲇⲉϩⲱⲱ
ⲥⲛⲏⲩ`
ϩⲟⲥⲟⲛ`ⲟ`ⲛ̄
ⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲟⲥ
ⲙ︤ⲛ︥ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ
ⲁⲛⲟⲛ`ⲛ̄ϣⲏⲣⲉ
ⲛ̄ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ
ⲛ̄ⲟⲩⲱⲧ`ⲉⲧⲉ
ⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲉ·
ⲩⲱⲁⲛⲟⲛⲛ̄
ϣⲏⲣⲉⲛ̄ⲟⲩⲙⲁ
ⲁⲩⲛ̄ⲟⲩⲱⲧ`
ⲧⲉⲑ︤ⲓ︦ⲗ︦ⲏ︦ⲙ︥ⲛ̄
ⲡⲉⲧⲉⲕⲁⲧⲁ
ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ̂`·
ⲁⲣⲁϭⲉϥⲥⲟ
ⲧ︤ⲡ︥ⲛ̄ϭⲓⲡⲉⲛⲉⲓ
ⲱⲧⲙ︤ⲛ︥ⲧⲉⲛ
ⲙⲁⲁⲩⲉⲛⲧ
ϫⲡⲟⲁⲩⲱ
ⲥⲁⲛⲟⲩϣ
ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ
ϩⲟⲩⲟ`ⲡⲉⲛ
ϫⲟⲉⲓⲥⲓ︦ⲥ︦ⲡⲉⲛ
ⲉⲓⲱⲧ`ⲁⲩⲱ
ⲧⲉⲛⲙⲁⲁⲩⲛⲁ
ⲙⲉ·ⲡⲁⲓ̈ⲉⲛ
ϥϫⲡⲟϩⲣⲁⲓ̈
ϩ︤ⲙ︥ⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ
ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
A lacuna of 88 pages exists between this fragment and the next extant section of Acephalous Work 22 (MONB.YA 517-18).

ANNIS Metadata

annotation: Elizabeth Platte, Elizabeth Davidson, Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
author: Shenoute
collection: Borgia Collection
Coptic_edition: Leipoldt vol. 4: 124-129
corpus: shenoute.a22
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbya:1251-1258
document_cts_urn_deprecated: urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbya_421_428
endnote: A lacuna of 88 pages exists between this fragment and the next extant section of Acephalous Work 22 (MONB.YA 517-18).
entities: gold
identities: gold
idno: IB17 ff. 72-75
language: Sahidic Coptic
license: CC-BY 4.0
msContents_title_n: 3
msContents_title_type: Canons
msItem_title: Acephalous Work 22
msName: MONB.YA
next: urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbya:1451-1453
objectType: codex
order: 07
origDate: between 900 and 1200 C.E
origDate_notAfter: 1200
origDate_notBefore: 0900
origDate_precision: medium
origPlace: White Monastery
pages_from: 421
pages_to: 428
parsing: gold
paths_authors: 95
paths_manuscripts: 627
paths_works: 465
people: Devil; Jesus; Satan
placeName: Atripe
places: New Jerusalem
previous: urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbzc:1001-1006
project: Coptic SCRIPTORIUM
redundant: no
repository: Biblioteca Nazionale di Napoli
segmentation: gold
tagging: gold
title: Acephalous 22: YA 421-28
translation: Anthony Alcock
Trismegistos: 108371
version_date: 2023-09-01
version_n: 4.5.0

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbya:1251-1258. [version number], [date]. https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbya:1251-1258.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbya:1251-1258.

Document Edition: urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbya:1251-1258

Work: urn:cts:copticLit:shenoute.a22

Text Group: urn:cts:copticLit:shenoute

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Diplomatic Edition HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbya:1251-1258/dipl/html

Normalized Text HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbya:1251-1258/norm/html

Analytic Visualization HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbya:1251-1258/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbya:1251-1258/tei/xml

Paula XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbya:1251-1258/paula/xml

relANNIS: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbya:1251-1258/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbya:1251-1258/annis