Diplomatic Edition

ⲟⲙⲕⲟⲩ·ⲉϣϫⲉ
ⲙⲛⲁⲣⲭⲏϣⲟⲟⲡ·
ⲅⲁⲣⲉⲧⲉϥⲡⲏⲧ
ⲛϭⲉⲓⲉⲧϯ·ϫⲉ
ϥⲡⲏⲧⲁⲛⲛϭⲉⲓ
ⲉⲧⲉⲡⲟⲗⲁⲓ̈ⲙⲟⲥ·
ϥϩⲟⲩⲉⲡⲱⲧϩⲱ
ϥⲛϭⲉⲓ̈ⲙⲁⲧⲟⲓ·
ⲙⲡⲉϥⲉⲓ̈ⲣⲱⲉⲃⲟⲗ
ⲡⲉⲙⲗⲁϩ·
ⲉⲣϣⲁⲛⲉⲧϯϥⲉⲓ̈
ⲣⲟⲟⲩϣϩⲁⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ
ϥⲛⲁϭⲉⲓⲛⲉⲧⲱⲛ
ⲉⲧⲉⲓ̈·ⲁⲩⲱ
ⲧⲃⲉⲟⲩϥⲛⲁϫⲉⲓ̈
ⲛϭⲉⲓ̈ⲙⲁⲧⲟⲓ̈ⲉⲛⲉϥ
ϥⲉⲓ̈ⲣⲟⲟⲩϣⲁⲛϩⲁ
ⲉⲧⲉϥⲧⲏϣⲉⲣⲟϥ·
ⲁⲓ̈ⲧⲉⲧⲉϩⲁⲟⲩ
ⲕⲓ̈ⲛⲇⲩⲛⲟⲥⲧⲏ
·ⲁⲩⲱⲟⲩⲕⲣⲓ̈ⲙⲁ
ⲉⲃⲟⲗϩⲉⲓⲧⲙⲛⲟⲩ
ⲧⲉ·
ⲛⲟⲕⲙⲉⲛϫⲉϯ
ⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲍⲉⲁⲛ
ⲉⲣⲟⲓ̈ⲁⲁϥ·
ⲉⲓ̈ⲕⲟⲟⲩⲉ̣ⲇ̣ⲉ̣ϫⲉϯϩⲉ
ⲟⲩⲧⲉ·ϫⲉⲕⲁⲛ
ⲉⲣϣⲁⲛϩⲉⲛⲭⲱⲣⲁ
ⲕⲱⲉⲃⲟⲗ·ⲡⲉⲩϩⲱⲃ
ⲛⲧⲟⲟⲩⲉⲧⲟⲩϣⲓ̈
ⲛⲉⲛⲥⲱϥ·ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈
ⲡⲉϫⲉⲓ̈·
ϩⲁϩⲅⲁⲣⲥⲟⲡⲕⲁⲛⲉⲣ
ϣⲁⲛⲙⲁⲧⲟⲓ
ⲧⲉϥϭⲟⲙϥⲧⲙ
ϫⲣⲟ·ϥⲟⲩⲟⲛϩⲉⲃⲟⲗ
ϫⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲧ
ⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲛⲉⲛϫⲉⲓ̈
ϫⲉⲉⲩⲉⲉϫⲱⲉⲧⲃⲉ
ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ·
ϩⲉⲛⲕⲉⲥⲟⲡⲇⲉⲟⲛ
ⲕⲉⲗⲁⲁⲩⲁⲛⲡⲉⲛⲥⲁ
ⲁⲙⲉⲗⲓ̈ⲁⲉⲧⲁⲣ
ⲭⲉⲓ̈ⲧⲙⲧⲣⲉ
ⲉⲧⲉϣϣⲉⲉⲣⲟⲟⲩ
ⲁⲁϥ·
ⲁⲓ̈ⲅⲁⲣϩⲱⲃⲟⲩⲟ
ⲛϩⲉⲃⲟⲗⲥⲟⲡ
ϣⲁⲣⲉⲙⲛⲧ
ⲛⲟϭ·ⲁⲩⲱⲡ̣ⲙ̣ⲁ
ⲧⲟⲓ̈ϯⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ
ⲙⲟⲩϩⲁⲉⲧⲉϥ
ⲙⲉⲓ̈ϣⲉⲉϫⲱⲟⲩ
ⲥⲟⲟⲩⲛϫⲉϫⲟ
ⲉⲓ̈ⲥⲉⲧϯϭⲟⲙ
ⲁⲩⲱⲡⲉϫⲣⲟ·ⲙⲛ
ⲥⲟⲡⲟⲛⲉⲧⲉⲙⲉ
ϯⲡⲉⲩϩⲏⲧϩⲱⲃ
ⲛⲁϩⲟⲩⲉϭⲛⲧⲟⲩ
ⲛⲁⲩϫⲉⲓ̈·
ⲛⲁϭⲛⲧⲟⲩⲟⲛ
ⲛⲁⲩ
ⲛⲁⲅⲅⲏ·ⲡⲉⲩ
ⲙⲟⲕⲙⲉⲕⲡⲉⲡⲁⲓ̈
ϫⲓ̈ⲛⲧⲉⲓ̈ϩⲛⲛⲉ
ⲭⲱⲣⲁⲟⲩⲏⲩ
ⲙⲛⲉⲧϩⲏⲛ
ϩⲟⲩⲛ·ϫⲉⲛⲉ
ⲛⲁⲙⲟⲩⲉⲧⲃⲉϩⲉⲛ
ⲣⲱⲙⲉ·
ⲟⲃϣⲇⲉⲡⲁⲓ̈
ⲁⲩⲱⲛⲉϥϩ︤ⲙ︥
ϩⲏⲧⲁⲛϫⲉⲉⲛⲉ
ⲉϫⲉⲥⲧⲉⲓ̈ⲛⲧⲟϥⲛ̄
ϫⲉⲓ̈·ϫⲉⲛⲁϫⲟ
ϫⲉϣⲱⲗ·ⲁⲩⲱ
ⲟⲩⲱϩϩⲛⲏⲓ̈
ⲉⲧⲥⲉⲙⲉⲓ̈
ϣⲉⲁⲛⲉϫⲱⲟⲩ·
ⲉϣⲱⲡⲉⲣⲱⲙ︤ⲛ︥
ⲙⲁⲧⲟⲓ̈ϥⲥⲃⲧⲱⲧ
ⲧⲱⲣⲡ·ⲁⲩⲱ
ϣⲱⲗϩⲟⲩⲉ
ⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ·
ϭⲟⲙⲅⲁⲣⲟⲩⲁ
ⲟⲩⲁⲉⲧϩⲙ
ⲕⲁϩⲧⲏⲣϥ
ⲧⲱⲟⲩⲛⲉϫⲙ
ϭⲱϥⲉⲣⲟϥ·
ⲩⲁⲇⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛϩⲁϩ
ⲉⲧϯⲥⲟϭⲱⲃ·
ⲁⲓ̈ⲧⲉⲛⲁⲓ̈ⲁⲧϥ
ⲉⲧⲉⲟⲩⲛϭⲟⲙ
ⲙⲙⲟϥⲉⲣⲉⲑⲟⲟⲩ
ⲉⲧϩⲉⲓⲧⲟⲩⲱϥ
ϥⲧⲙⲉⲓ̈ⲣⲉ·
ⲙⲛⲧⲟⲩⲁϩⲉⲓ̈ϩⲏⲧ
ⲅⲁⲣϭⲙϭⲟⲙⲉϫⲛ
ⲉⲧⲟⲩⲏϩⲧⲏⲣⲟⲩ
ϩⲛⲟⲓ̈ⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ
ϫⲓ̈ⲛ̄ⲉⲧⲁⲧ
ⲥⲟⲟⲩⲛⲛⲟⲩⲧⲉ·
ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ⲉⲧϫⲱ
ⲙⲙⲟϫⲉⲧⲉⲛⲉⲣ
ϩⲟⲩⲉⲥⲟⲟⲩⲛⲙⲙⲟϥ·
ⲩⲱϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ⲕⲉ
ϩⲏⲕⲉ·ⲁⲩⲱⲛⲉ
ϩⲉⲓ̈ⲟⲙⲉⲥⲉⲉⲓ̈ⲣⲉⲙ̄
ⲡⲁⲓ̈·
ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ⲕⲉϣⲏⲣⲉ
ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ·ⲥⲉ
ⲑⲙⲕⲟⲡⲉⲩⲉⲓ̈ⲱⲧ
ⲛⲧϥϫⲡⲟⲟⲩ·
ⲩⲱⲙⲁⲁⲩⲛⲧ
ⲥⲁⲛⲟⲩϣⲟⲩ·
ⲩⲱϣⲁϩⲣⲁⲓ̈
ⲥⲟⲛ·ⲙⲛⲟⲩⲥⲟⲛ·
ⲩⲱϣⲁϩⲣⲁⲓⲟⲩⲥⲟⲛ
ⲙⲛ̄ⲧⲉϥⲥⲱ
ⲛⲉ·
ⲩⲱϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ϣⲙ
ⲙⲟⲙⲛⲣⲙϭⲟⲓ̈
ⲗⲉ·ⲛⲉⲓ̈ⲕⲟⲟⲩⲉⲟⲛ
ⲥⲉⲫⲑⲟⲛⲉⲓⲛⲉⲩ
ⲉⲣⲏⲩ·
ⲁϣⲱⲟⲩⲛϭⲉⲓ
ⲉⲣⲛⲟⲃⲉ·
ⲁ̣ϣⲱⲟⲩⲟⲛⲛϭⲉⲓ̈
ⲉⲧⲕⲏϩⲉⲣⲟⲟⲩ·
ϫⲉⲓ̈ⲥⲃⲱⲉⲣⲟⲟⲩ
ⲁⲩⲱⲉⲣϩⲟⲩⲟⲛⲉⲩ
ⲉⲣⲏⲩϩⲙϫⲓ̈
ϭⲟⲛⲥ·
ⲡⲉϣⲁϥⲁⲁϥ
ⲛϭⲉⲓϭⲉⲣⲏϭ·
ϣⲁϥⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲍⲉ
ⲍⲱⲟⲛ·ϩⲉⲛ
ⲍⲱⲟⲛ·ϥⲕⲁⲁϥ
ϩⲙⲕⲱⲧⲉⲛⲉϥ
ⲁⲗⲟⲟⲩⲉ·ⲙⲛⲛⲉϥ
ϩⲛⲁⲁⲩϭⲱⲣϭ
ϣⲁⲛⲧⲉϩⲁϩϫⲱ
ⲗϫ·ⲁⲩⲱϣⲁⲛ
ⲧⲉϩⲁϩⲉⲓ̈·ⲁⲩⲱ
ϣⲁⲛⲧⲟⲩϣⲱ
ⲡⲉϩⲉⲓ̈ⲉⲓⲧⲛⲉⲩ
ⲉⲣⲏⲩϩⲙⲡⲁϣϥ·
ϣⲁⲣⲉⲣⲱⲙⲉ
ⲛⲁⲁⲛⲇⲁⲓ̈
ⲙⲱⲛϥⲉⲓ̈ⲣⲉ
ⲛⲟⲃⲉϥⲁⲁϥ
ϩⲱⲱϥ·ⲁⲗⲗⲁ
ⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲡⲉϥ
ⲛⲁⲩⲣⲱⲙⲉϥ
ⲉⲓ̈ⲣⲉⲙⲛⲧ
ⲥⲉⲃⲏⲥⲛϥⲁⲁⲥϩⲱ
ϥ·ⲟⲩⲟⲩ
ⲟⲛⲡⲉϣⲁϥ
ϥⲛϭⲉⲓ̈ⲟⲩⲱϩⲉ·
ϣⲁϥⲕⲱⲧⲥⲁ
ϩⲉⲍⲱⲟⲛⲉⲗⲁ
ⲭⲓ̈ⲥⲧⲟⲛϥⲟ
ⲧⲉϥⲕⲁⲁϩⲛ
ⲧⲉϥⲟⲓ̈ⲙⲉ·ϣⲁⲛ
ⲧⲉϥϭⲉⲡϩⲉⲛⲧⲃⲧ
ⲥⲟⲧⲡ·
ⲧⲉⲓ̈ϩⲉϩⲱⲱϥⲟⲛⲛ̄
ϩⲟⲩⲟ·ϣⲁⲣⲉⲥⲁ
ⲇⲁⲛⲁⲥⲛⲁⲛⲁϥ
ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ
ϥⲟⲧⲉⲓ︤ⲥ︥·ϥⲙⲟ
ⲟⲩϩⲉⲛⲧⲉϥⲁⲛⲟ
ⲙⲓ̈ⲁ·ϣⲁⲛⲧⲉϥ
ϫⲉⲓ̈ϩⲁϩⲉⲙⲁⲧⲉ
ϩⲣⲁⲓ̈ⲉⲑⲟⲟⲩ·
ⲁⲓⲧⲉⲟⲩⲟⲓ̈ⲛⲁ
ϫⲉⲟⲩⲁⲟⲩⲁ
ϣⲱⲡⲉϫⲣⲟⲡ
ⲉⲑⲉⲓ̈ⲧⲟⲩⲱϥ·
ϫⲉⲛⲉⲡⲉⲓ̈ⲛⲁⲩⲅⲁⲣ
ⲉⲣⲟⲧⲱⲣⲡ
ⲁⲩⲱϫⲓ̈ϭⲟ
ⲛⲥ·ⲛⲉⲛⲁ
ⲧⲱⲣⲡⲁⲛⲡⲉ·ⲁⲩⲱ
ⲛⲉⲓ̈ⲛⲁⲉⲣϫⲓ̈ϭⲟ
ⲛⲥⲁⲛⲡⲉ·
ⲩⲱϫⲉⲉⲛⲉⲙⲡⲉ
ϫⲱⲗ︤ϫ︥ϩⲛⲕⲁ
ⲕⲓ̈ⲁ·ⲛⲉⲓ̈ⲛⲁϫⲱ
ⲗϫⲁⲛⲡⲉ·
ⲩⲱϫⲉⲉⲛⲉⲙⲡⲉ
ϫⲱⲗϫϩⲛ
ⲟⲟⲩⲛⲓ̈ⲙ·ⲓ̈ⲛⲁ
ⲁⲁⲁⲛⲡⲉ·
ⲩⲱϫⲉⲙⲁⲗⲗⲟⲛ
ⲉⲛⲉⲙⲡⲉⲉⲗϩⲏⲙ
ⲉϫⲛϩⲏⲕⲉ
ⲛⲉⲓ̈ⲙⲟⲩⲓ̈·ⲛⲉⲓ̈ⲛⲁ
ⲉⲗϩⲏⲙⲁⲛⲡⲉ·
ⲩⲱⲉϣϫⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲁ
ϥⲟⲩⲟϫ·ⲓ︤ⲥ︥ⲉⲛ
ϥⲃⲟⲏⲑⲉⲓ̈ⲉⲣⲟϥ
ϥⲛⲁϩⲙⲉϥ·
ⲣⲱⲙⲉⲉⲧⲧⲁϩⲉ·
ⲛⲁⲉⲥⲑⲁⲛⲉⲁⲛ
ⲉⲧⲧⲁϩⲉ·ϩⲉⲛ
ⲉⲑⲟⲟⲩⲅⲁⲣⲛⲁ
ϣⲱⲟⲩⲥⲉϣⲟⲟⲡ
ϩⲁⲣⲟⲡⲉ·ⲛⲁϩ
ⲣⲛⲉⲛⲧⲛⲉϩ
ⲡⲉⲩⲏⲣⲡ·
ⲙⲡⲟⲩϯϩⲉⲣϣ
ϩⲙⲏⲣⲡⲉⲧ
ⲙⲁⲩ·ⲡⲁⲓ̈ⲉⲧⲉϥ
ϣⲁϫⲉⲉⲣⲟϥ·ϫⲉϥ
ⲧⲁϩⲉϩⲛⲟⲩⲏⲣⲡ
ⲣⲉϥⲛⲟⲃⲉ·ⲁⲩⲱ
ϫⲉⲉⲧⲧⲁϩⲉⲁϫⲛ
ⲏⲣⲡ·
ⲣⲉϣⲁϫⲉⲅⲁⲣ
ϯⲥⲙⲏⲱϣⲉⲃⲟⲗ
ⲁⲛⲁⲏⲣ·ϫⲉⲉⲕ
ϣⲁⲛⲛⲁⲩⲙⲛⲧ
ⲗⲁⲉⲓ̈ⲣⲉⲙⲙⲟ
ⲛⲟⲩϩⲏⲕⲉϩⲉⲓ̈ⲟⲩ
ⲭⲱⲣⲁ·ⲁⲩⲱ
ⲟⲩⲕⲣⲓ̈ⲙⲁϩⲁⲣ
ⲡⲁⲍⲉⲙⲙⲟϥ·ⲙⲛ
ⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓ̈ⲟⲥⲩⲛⲏ·
ⲙⲡⲉⲣϣⲡⲏⲣⲉ
ⲉϩⲣⲁⲓ̈ⲉϫⲙϩⲱⲃ·
ⲩⲱϫⲉⲉⲓ̈ⲥⲣⲙⲉⲓ̈ⲏ
ⲉⲧⲟⲩϩⲉⲓⲗⲁ
ⲣⲟⲟⲩ·ϥϣⲟⲟⲡ
ⲁⲛ‹ⲛ›ϭⲉⲓ̈ⲉⲧⲛⲁⲥⲗ
ⲥⲱⲗⲟⲩⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩ
ⲉⲧⲛⲁϩⲉⲓ̈ⲗⲁ
ⲣⲟϥϩⲛⲟⲩϭⲟⲙⲛϭⲉⲓ
ⲉⲧⲛⲁⲥⲗⲥⲱⲗⲟⲩ·
ⲉϫⲁϥⲟⲛϩⲙⲡⲉⲓ
ϫⲱⲱⲙⲉⲟⲩⲱⲧ·
ϫϩⲏⲧⲉⲛⲉ
ϣⲏⲣⲉⲉⲛⲣⲱⲙⲉ
ⲧⲱⲧⲉⲣⲟⲟⲩⲧⲣⲉ
ⲉⲓⲣⲉϩⲣⲁⲓⲛϩⲏⲧⲟⲩ
ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ·
ⲩⲱⲟⲛϫⲉϩⲏⲧ
ⲉⲛⲉⲛϣⲏⲣⲉⲛ︤ⲛ︥
ⲣⲱⲙⲉⲙⲟⲩϩ
ⲡⲟⲛⲣⲟⲛ·
ⲉⲛⲧϥⲉⲓ̈ⲣⲉ
ⲛⲟⲃⲉ·ϥⲉⲓ̈ⲣⲉⲟⲛ
ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ·
ⲡⲉⲓ̈ϣⲉⲉⲓ̈ⲅⲁⲣ
ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛⲉⲧϣⲟ
ⲟⲡϩⲙⲡⲉⲛϩⲏⲧ
ⲧⲣⲉⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ
ϫⲉⲁⲛⲟⲛⲙⲉⲗⲟⲥ
ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ·ⲁⲩⲱ
ⲁⲛⲟⲛⲅⲉⲛⲟⲥ
ⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲧⲛ
ϣⲓ̈ⲡⲉⲁⲛϫⲉⲓ̈
ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩϭⲟ
ⲛⲥ·ⲟⲩⲇⲉⲛ̄
ϩⲟⲧⲉⲁⲛϩⲏⲧⲟⲩ
ϣⲁϫⲉⲛⲉⲡⲣⲟ
ⲫⲏⲧⲏⲥⲉⲧⲙⲉⲓ̈ϣⲉ
ⲛⲙⲙⲁ·
ϫⲙⲏⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉⲁⲛ
ⲉⲛⲟⲩⲱⲧⲉⲛⲧϥ
ⲥⲙⲛⲧⲏⲩⲧⲛ·
ⲟⲩⲉⲓ̈ⲱⲧⲁⲛⲟⲩ
ⲱⲧⲉⲧϩⲓϫⲱ
ⲧⲏⲣ·ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ
ⲟⲩⲁⲟⲩⲁⲕⲱ
ⲥⲱϥⲡⲉϥⲥⲟⲛ
ϫⲱϩⲙⲛ̄ⲇⲓ̈ⲁ
ⲑⲏⲕⲏⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲓ̈
ⲟⲧⲉ·ⲁⲩⲱϫⲉⲉⲣⲉ
ϫⲟⲉⲓ̈ⲥϥⲱⲧⲉⲉⲃⲟⲗ
ⲣⲱⲙⲉⲉⲧⲉⲓ̈ⲣⲉ
ⲛⲁⲓ̈·
ⲓ̈ϣⲁⲛϫⲟⲟⲅⲁⲣ
ϫⲉⲉⲣⲉϫⲟⲉⲓ̈ⲁⲃⲟ
ⲗⲟⲥⲙⲉⲉⲩⲉⲟⲩⲡⲟ
ⲛⲏⲣⲟⲛϩⲟⲩⲟ
ⲣⲱⲙⲉⲉⲧⲃⲟⲗⲃⲉⲗ
ⲛⲥⲱⲟⲩ·ϩⲱⲥⲇⲉ
ⲧⲣⲉⲙⲟⲓ̈ϩⲉϫⲉ
ⲉⲣⲉⲛⲉⲓⲣⲱⲙⲉⲙⲉ
ⲉⲩⲉⲛⲉⲓⲁⲛⲟⲙⲓ̈ⲁ
ⲉⲃⲟⲗⲧⲱⲛ·ⲛⲧⲟϥ
ⲣⲱⲉⲧⲥⲩⲙⲃⲟⲩ
ⲗⲉⲩⲉⲛⲁ·ⲁⲩⲱⲉⲧ
ϭⲱⲗⲡⲙⲙⲟⲟⲩ
ⲣⲟⲟⲩⲟⲩⲛⲟϭ
ϩⲉⲛⲛⲟϭⲙⲏⲥ
ⲧⲏⲣⲓ̈ⲟⲛ·ⲙⲙⲟⲛ
ⲉϥⲛⲁⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓ̈
ⲉⲃⲟⲗⲧⲱⲛ·ϩⲉⲛ
ⲟⲩ·ⲛⲥⲁⲛⲁⲓ̈·ⲛⲥⲁ
ϩⲏⲧⲙⲁⲓ̈ⲉⲑ
ⲟⲩ·
ⲡⲁⲓ̈ⲇⲏⲟⲩⲁⲧϭⲟⲙ
ⲡⲉⲧⲣⲉϥⲉⲛⲉⲣ
ⲅⲉⲓ̈ϩⲛⲧⲟⲟⲩ·
ⲕⲁϩ·ϭⲉⲗⲁⲁⲩ·
ⲡⲉⲉⲧⲥⲏϩϩⲛⲛⲉ
ⲯⲁⲗⲙⲟⲥ·ⲉⲧⲃⲉ
ⲣⲱⲙⲉⲉⲧⲉⲥⲉⲟⲩ
ⲱϣⲁⲛⲉⲧ
ⲥⲟⲩⲧⲱⲛ·ⲥⲉⲟⲩ
ⲱϣⲁⲛⲟⲛⲡⲟⲣ
ϫⲟⲩⲉⲃⲟⲗⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲩ
ϫⲓ̈ϫⲟⲛⲥ·
ⲟⲩⲉϣⲧⲟⲡⲟⲥ
ⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲓ̈ⲉϩⲟⲩⲛ
ⲉⲣⲟⲟⲩ·ⲥⲉⲟⲩⲉϣ
ⲛⲉϥϣⲁϫⲉⲁⲛ
·ⲡⲉϫⲁϫⲉ
ⲥⲉⲛⲁⲕⲧⲟⲟⲩⲟⲩϩⲉ
ⲥⲉϩⲕⲟⲛⲉ
ϩⲟⲟⲣ·ⲥⲉⲕⲱⲧⲉ
ⲡⲟⲗⲓ̈ⲥ·ⲉϣⲱ
ⲡⲉⲧⲙⲥⲉⲓ̈ⲥⲉⲛⲁ
ⲕⲣ︤ⲙ︥ⲣ︤ⲙ︥·
ⲱⲧⲙϫⲉⲟⲩϩⲉ·
ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ⲡⲉϫⲉⲥⲉ
ⲛⲁⲕⲟⲧⲟⲩϩⲙ
ⲡⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉⲕⲁ
ⲕⲉ·ⲥⲉⲕⲱⲧⲉ
ⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ
ⲡⲉⲭ︤ⲥ︥·ϣⲱⲇⲉ
ⲇⲉⲉⲩϣⲁⲛⲧⲙϫⲉⲓ̈
ⲟⲩⲉϩⲟⲩⲛⲥⲉⲛⲁ
ϫⲱⲛⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ
ⲕⲣⲙⲣⲙϫⲱ
ⲙⲙⲟ·ϫⲉⲙⲁ
ⲣⲉϥⲉⲓ̈ⲛⲉⲛⲁ
ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ·ϫⲉ
ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛϫⲉ
ⲉϥϫⲉⲓ̈ⲙⲙⲟⲁⲛ·
ⲁⲗⲗⲁⲉϥϫⲉⲓ̈ⲁⲛ
ⲟⲛⲛⲉⲛⲕⲉϩⲉⲓ̈ⲟ
ⲙⲉⲙⲛⲛⲉⲛⲕⲉ
ϣⲏⲣⲉⲑⲁⲣⲉⲓ̈ϩ︤ⲙ︥
ⲡⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛⲛⲟⲩϫ·
ϫⲉⲥⲉⲛⲁϫⲣⲟϩⲛ
ⲛⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ·ϫⲉ
ϣⲏⲣⲉⲛⲁϫⲉⲓ̈
ⲁⲛϫⲓ̈ϭⲟⲛⲥ
ⲡⲉϥⲉⲓ̈ⲱⲧ·
ⲩⲱϫⲉⲕⲱⲉⲃⲟⲗ
ϣⲁⲥⲁϣϥϣⲃⲉ
ⲥⲟⲡ·
ϩⲱⲥⲉϣϫⲉⲙⲛⲣⲱ
ⲙⲉⲥⲟⲟⲩⲛⲛⲥⲁⲃⲗ
ⲗⲁϫⲉⲉⲣⲉⲟⲩⲁ
ⲟⲩⲁⲛⲁⲙⲟⲩϩⲁ
ⲡⲉϥⲛⲟⲃⲉ·
ⲧⲱⲥⲟⲡ
ϣⲁϫⲉⲉⲧⲃⲉⲛⲁⲓ̈
ⲙⲛⲥⲟⲡⲛⲛⲉⲧⲉ
ⲧⲛϫⲱⲙⲙⲟⲟⲩ
ⲧⲉⲛⲟⲩ·
ⲁⲣⲟⲩϫⲟⲟⲛϭⲉⲓ
ⲉⲧⲙⲟⲕⲙⲉⲕⲛ̄
ⲧⲉⲓ̈ϩⲉϫⲉⲛ̄ⲧⲱ
ⲣⲡⲛⲉⲛϩⲏⲕⲉ
ⲉⲧϩⲛⲛⲉⲩⲏⲓ̈·ⲥⲉ
ⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉⲁⲛ
ϩⲏⲧⲟⲩⲙⲛⲛⲉⲩ
ϩⲉⲓ̈ⲟⲙⲉⲙⲛⲛⲉⲩϣⲏ
ⲣⲉ·ⲉⲧⲟⲩϫⲓ̈
ⲙⲙⲟⲟⲩϭⲟⲛⲥ
ⲙⲉⲗⲩⲡⲉⲓ̈
ⲙⲟⲟⲩⲙⲛⲛⲉⲩϩⲓ̈ⲟ
ⲙⲉⲙⲛⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉ·
ⲩⲱⲉⲧⲃⲉⲟⲩϣ
ϣⲉⲁⲛⲧⲣⲉⲧⲛ
ⲧⲛⲗⲩⲡⲉⲓ̈ⲛⲧⲱ
ⲧⲛⲙⲛⲉⲧⲕⲟⲓ̈
ⲛⲱⲛⲉⲓ̈ⲛⲙⲙⲏ
ⲧⲛϩⲛⲉⲧⲉ
ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ·
ⲓ̈ϣⲁⲛⲧⲙⲧⲁⲙⲱ
ⲧⲛⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲉ
ⲅⲣⲁⲫⲏ·ⲧⲁ
ϥⲉⲓ̈ⲙⲙⲁⲩⲛ̄ⲛⲉ
ⲧⲛϣⲁϫⲉⲉⲛⲟⲩ
ⲥⲟⲡⲉⲛⲟⲩⲱⲧ·
ⲧⲣⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓ̈
ⲙⲉϫⲉⲉϣϣⲉ
ⲙⲕⲁϩⲛϩⲏⲧⲛ̄
ϩⲉⲓ̈ⲟⲩⲥⲟⲡ·ⲉⲓ̈ⲉⲟⲩⲛ̄
ϭⲟⲙⲙⲙⲱⲧⲛ
ⲕⲣⲓ̈ⲛⲉⲙⲙⲟⲓ̈·
ⲛ̄ⲛⲧⲧⲉⲧⲛ
ϫⲟⲟ·ϫⲉϩⲙ
ϩⲁⲗⲥⲁϩⲟⲩⲁ
ⲡⲉ·ϫⲉⲓ̈ⲕⲁⲧⲏⲩ
ⲧⲛϩⲉⲓ̈ⲃⲟⲗ·
ⲭⲁⲣϣⲏⲣⲉⲥⲁ
ⲣⲁ·ⲙⲏϥⲧⲉ
ⲣ︤ⲡ︥ⲟⲩϩⲛⲟⲛⲧⲟⲟ
ϥⲛⲟⲩϩⲏⲕⲉ·
ϥⲙⲉⲩⲉⲧⲟⲩ
ⲣⲱⲙⲉ·ⲟⲛ
ⲛⲧⲧⲉⲧⲛϫⲉ
ⲡⲁⲓ̈·ϫⲉⲙⲏ
ⲙⲉⲩⲉⲧⲣⲱⲙⲉ
ⲣⲱ·
ⲟⲩⲭⲗⲁⲙⲏⲥ
ⲁⲛ·ⲙⲛⲟⲩⲗⲁⲥ
ⲛⲟⲩϥ·ⲉⲛⲧϥ
ϥⲉⲓ̈ⲧⲟⲩϫⲉⲓ̈ⲟⲩⲉ
ⲉⲃⲟⲗϩⲛϣⲟⲗⲥ
ⲛⲉⲛϫⲁϫⲉ·
ⲛⲧⲟϥⲙⲁⲩⲁⲁϥ
ⲁⲛⲉⲛⲧϥⲉⲣ
ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ·
ϣⲁⲣⲉⲧⲃⲛⲏ
ⲣⲱⲛⲟⲃⲉ·ⲁⲩⲱ
A lacuna of 20 pages (10 folios) precedes this document.

ANNIS Metadata

annotation: Rebecca Krawiec, Caroline T. Schroeder, Christine Luckritz Marquis
author: Shenoute
collection: Borgia Collection
Coptic_edition: Amélineau (1907–14) 1:276–277
corpus: shenoute.unknown5_1
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:shenoute.unknown5_1.monbgf:131-139
endnote: A lacuna of 20 pages (10 folios) precedes this document.
idno: IB3 f. 89
language: Sahidic Coptic
license: CC-BY 4.0
msContents_title_n: 5
msContents_title_type: Discourses
msItem_title: Unknown Work 5.1
msName: MONB.GF
note: Collated in Naples by Stephen Emmel, March 2005. This text either belongs to the end of God Says through those who are His or it belongs to a separate, unknown work. Chapter divisions based on David Brakke's. Chapter numbering begins at 131 to account for lacuna.
objectType: codex
order: 02
origDate: between 900 and 1200 C.E.
origDate_notAfter: 1200
origDate_notBefore: 0900
origDate_precision: low
origPlace: White Monastery
pages_from: 381
pages_to: 388
parsing: automatic
paths_authors: 95
paths_manuscripts: 403
people: none
placeName: Atripe
places: none
previous: urn:cts:copticLit:shenoute.unknown5_1.monbgf:101-102
project: Coptic SCRIPTORIUM
redundant: no
repository: Biblioteca Nazionale di Napoli
segmentation: checked
source: David Brakke, Stephen Emmel
tagging: checked
title: Unknown Work 5-1: GF 381-88
translation: none
Trismegistos: none
version_date: 2020-03-13
version_n: 3.1.0
witness: none

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:shenoute.unknown5_1.monbgf:131-139. [version number], [date]. https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.unknown5_1.monbgf:131-139.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:shenoute.unknown5_1.monbgf:131-139.

Document Edition: urn:cts:copticLit:shenoute.unknown5_1.monbgf:131-139

Work: urn:cts:copticLit:shenoute.unknown5_1

Text Group: urn:cts:copticLit:shenoute

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Diplomatic Edition HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.unknown5_1.monbgf:131-139/dipl/html

Normalized Text HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.unknown5_1.monbgf:131-139/norm/html

Analytic Visualization HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.unknown5_1.monbgf:131-139/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.unknown5_1.monbgf:131-139/tei/xml

Paula XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.unknown5_1.monbgf:131-139/paula/xml

relANNIS: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.unknown5_1.monbgf:131-139/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.unknown5_1.monbgf:131-139/annis