Diplomatic Edition

ⲛⲓⲛⲉⲩⲏ̂ⲥⲉⲛⲁ
ⲧⲁⲕⲟⲙ̄ⲡⲉ
ⲛⲁⲩⲙⲁⲉⲛⲉⲃⲟⲗ
ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥⲁⲩⲱ
ⲥⲁϩⲱⲉⲃⲟⲗ
ⲛⲉⲛϩⲓⲟⲟⲩⲉ·
ⲛⲧⲱⲧⲛⲇⲉ
ⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲓϣⲁ
ⲣⲱⲧⲛ·ϥⲣ̄ⲛ̄
ϭⲟⲙⲉⲧⲉⲙⲡⲉⲓⲱ̂
ⲛⲁⲥⲙ̄ⲡⲉⲥⲟⲗⲟ
ⲙⲱⲛⲙⲡⲉⲕⲉⲟⲩⲁ
ⲩ̂ϩⲣⲁⲓ
ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧ︤ⲛ︥
ⲙⲡⲉⲧ︤ⲛ︥ⲙⲉⲧⲁ
ⲛⲟⲉⲓ⳿:ⲡⲉⲓϫⲡⲓⲟ̂
ⲛⲁϣⲱⲡⲉ
ⲛⲁⲡⲁϩⲉⲛⲣⲱ
ⲙⲉⲡⲉ⳿ⲉ̂ⲁⲫⲉⲗ
ⲡⲓⲍⲉⲡⲉⲩⲱⲛϩ̂
ⲟⲩⲟⲉⲓϣⲉ̂ⲉⲙ̄
ⲟⲩⲙⲉⲉⲩⲉⲛⲁⲩ
ⲗⲁⲁⲩⲁⲅⲁⲑⲟⲛ
ⲛⲁⲩϭⲉⲁⲩⲱ
ϫⲟⲉⲓⲥⲟⲩⲉϩ̄
ⲡⲉⲓⲕⲉⲟⲩⲁⲉⲣ̣ⲟⲟⲩ
ϫⲉⲥⲉⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ
ϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩⲧⲉ
ⲕⲣⲓⲥⲓⲥⲥⲉⲧϭⲁ
ⲉⲓⲉⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁ̂·
ⲓⲉⲛ̄ⲛⲁⲟⲩⲛⲛⲁ
ϩⲣ︤ⲙ︥ⲡⲉϫⲡⲓⲟ̂ⲛ̄
ⲛⲉⲓⲙⲏⲏϣⲉⲙ̄
ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·ⲛⲧ
ⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣⲛⲁ
ⲛⲉϩⲓⲟⲟⲩⲉ·ⲙ̄
ⲱⲛϩ·ⲙⲛⲛⲉ
ϩⲃⲏⲩⲉⲙ̄ⲟⲩϫⲁⲓ̂
ⲁⲩⲱϯⲡⲉⲩ
ⲥⲛⲟϥϩⲱⲟⲩϩⲁ
ⲣⲟⲛⲟⲩ
ⲧⲉ·ⲛ̄ⲧϥϯⲡⲱϥ
ϩⲁⲣⲟⲓ︤ⲥ︥ⲉⲧⲉⲧⲱ︤ϥ︥
ⲧⲉ̂ⲧⲉ̂ⲕⲣⲓⲥⲓⲥⲧⲏ
ⲣ︤ⲥ︥ⲧⲁⲡⲣⲟⲛ̄
ⲉⲛⲧⲉⲣⲏⲧ
ⲛⲁⲧⲣⲉϯⲉⲣⲟ
ⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲉϩⲥⲁϩ
ⲛⲉⲛ̄ⲉⲛⲧϥ
ⲣⲏⲧⲛⲁ̣ⲧⲣⲉ
ϩⲙⲟⲟⲥϩⲓϫⲛⲛⲉ
ⲑⲣⲟⲛⲟⲥⲥⲉⲕⲣⲓ
ⲛⲉⲙⲛⲧⲥⲛⲟ
ⲟⲩⲥⲙ̄ⲫⲩⲗⲏⲙ̄
ⲓ︤ⲏ︦ⲗ︥ⲥⲉⲕⲣⲓ
ⲛⲉⲥⲁⲣⲝⲛⲓⲙ
ⲣⲱⲙⲉⲛⲧ
ϣⲱⲡⲉϩⲓϫⲙⲕⲁϩ
ⲥⲉⲕⲣⲓⲛⲉⲛ̄ϩⲉⲛ
ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ:
ⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ᷍ⲙⲙⲟ
ⲟⲩϩⲛⲟⲩ·ⲛⲁ
ⲕⲣⲓⲛⲉⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ
ϫⲉⲛ̄ⲧⲉⲧⲛⲃⲟ
ⲏⲑⲉⲓϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ
ⲛ̄ⲧⲟⲟⲧϥⲥⲁ
ⲧⲁⲛⲁⲥⲉⲃⲟⲗϩⲙ
ⲉⲑⲟⲟⲩⲛⲓⲙ
ⲧⲉⲧⲛⲣⲱϩ︤ⲧ︥ⲇⲉ
ϩⲱⲱϥ᷍ⲛ̄ϩⲟⲩⲟ⳿
ⲉϩⲣⲁⲓⲉⲑⲟⲟⲩ·
ⲛ̄ϩⲉⲛϩⲁⲗⲁ
ⲁⲧⲉ⳿ⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲛ̄
ⲟⲩⲡⲁϩ︤ⲥ︥·ϩⲙ
ⲧⲣⲉⲧⲉⲧ︤ⲛ︥ⲉ⳿
ⲡⲓⲑⲩⲙⲉⲓϣⲉ
ⲉⲣⲉⲛ̄ⲣⲱⲙⲉ
ⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉⲙ̄
ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛⲛⲙ̄
ⲙⲁ·ⲧⲉⲧⲛ̄
ⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲟⲩⲡⲟ
ⲗⲉⲙⲟⲥϩⲓϫⲙ̄
ⲕⲁϩⲙⲁⲟⲩ
ⲉⲓⲣⲏⲛⲏ̄:
ⲥⲉϯϩⲁⲡⲇⲉⲟⲛ
ⲉⲣⲟϫⲉⲟⲩⲩ̄
ⲛⲁϯϩⲁⲡⲉⲣⲟ
ϫⲉⲙⲡⲉⲧⲛⲥⲱ
ⲧⲙⲛⲥⲁⲛⲉⲛ
ϣⲁϫⲉ·ⲙⲡⲉ
ⲧⲛⲕⲱϩⲛⲉⲛ
ϩⲃⲏⲩⲉ·ⲙⲡⲉ
ϯⲛⲉⲡⲉⲓⲑⲩⲙⲉⲓ
ⲛⲉⲛϩⲓⲟⲟⲩⲉ⳿·ⲛ̄
ϯⲛⲁϫⲉϩⲟⲩⲟⲁⲛ̄
ⲛⲁⲓ·ϩⲱ̂ⲡⲁⲓ̂
ⲙⲁⲩⲁⲁϥⲧⲣⲉ
ϫⲟⲟϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ
ϫⲓⲛⲡⲁⲧⲣⲓ
ⲁⲣⲭⲏⲥϣⲁⲛⲉ
ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ
ⲁⲩⲱⲁⲡⲟⲥⲧⲟ
ⲗⲟⲥⲙ︤ⲛ︥ⲉⲧ
ⲟⲩⲁⲁⲃⲧⲏⲣⲟⲩ
ϫⲡⲓⲟⲧⲉⲛ
ⲙⲛⲧⲁⲧϣⲓⲡⲉ
ϫⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲓ̂
ϣⲁⲣⲱⲧ︤ⲛ︥·
ⲛⲟⲩⲧⲉⲥⳁⲟ︤ⲩ︥
ⲙ̄ⲙⲟϥϩⲁⲣⲱⲧ︤ⲛ︥
ⲙⲡⲉⲧ︤ⲛ︥ϩⲧⲏ
ⲧⲛ̣ⲕⲧⲉⲧⲏⲩ
ⲧⲛⲉⲃⲟⲗϩ︤ⲛ︥ⲛⲉ
ϩⲃⲏⲩⲉⲇⲁⲓ
ⲙⲱⲛ̄:
ⲥⲙⲏⲟⲩⲱⲧ
ⲉⲛⲧⲁϣ
ⲕⲁⲕⲉⲃⲟⲗⲙⲙⲟ
ϩ︤ⲙ︥ⲙⲁⲙ̄ⲡⲉ
ⲕⲣⲁⲛⲓⲟ︤ⲛ︥ⲛ̄ϭⲓ
ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉⲛ̄
ⲣⲱⲙⲉ̂ⲥⲃⲧⲱ
ⲟⲩⲕⲟⲛⲥⲟⲩ᷍
ϫⲉϥⲓⲧϥϥⲓⲧϥ̄
ⲥⳁⲟ︤ⲩ︥ⲙ̄ⲙⲟϥ:
ⲥⲙⲏⲟⲛⲟⲩ
ⲱⲧⲉⲧⲛⲁⲉⲓ
ⲃⲟⲗϩⲓⲧⲙⲡⲉϥ
ⲃⲏⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
ϫⲉϥⲓⲧⲟⲩϥⲓⲧⲟⲩ
ϥⲓⲧⲱϩⲙ︤ⲛ︥
ⲛⲉⲛⲧⲏϭϥⲓ̂ⲛ̄
ⲧⲃⲧⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ
ⲙⲛⲃⲁⲁⲙ̄ⲡⲉ
ⲙⲟⲩⲣⲛⲉⲩϭⲓϫ
ⲙⲛⲛⲉⲩⲟⲩⲉⲣⲏ
ⲧⲉⲛ̄ⲧⲉⲧ︤ⲛ︥ⲛⲟ
ϫⲟⲩⲉ̄ⲁⲙⲛ̄ⲧⲉ
ⲕⲟⲗⲁⲍⲉⲙⲙⲟ
ⲟⲩⲕⲟⲗⲁⲍⲉⲙ̄ⲙⲟ
ⲟⲩϩⲙ̄ⲙⲁⲉⲧ︤ⲙ︥
ⲙⲁⲩ:ⲉϣϫⲉ
ⲱϣⲉⲃⲟⲗϩⲓ
ⲟⲩⲥⲟⲡϫⲉⲙⲡⲣ
ⲕⲁⲡⲁⲓⲉⲃⲟⲗⲛ̄
ϭⲓⲉⲛⲧⲃⲗ̄
ⲗⲉⲃⲉⲗⲓ⳿ⲁⲣ⳿·ⲁⲁ
ⲃⲗⲗⲉⲁⲩⲱⲛⲉⲩ
ⲥⲙⲏⲛⲉ⳿ϭⲙ̄ϭⲟⲙ
ⲉⲓⲉⲁϣⲛ̄ϩⲉ
ⲛⲁⲱϣⲁⲛⲉⲃⲟⲗ
ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡⲛϭⲓⲛ̄
ϣⲟϣⲟ̄ⲙⲛ̄ⲛ̄
ⲧⲃⲁⲧⲃⲁⲁⲣ
ⲭⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲙ︤ⲛ︥
ⲙⲏⲏϣⲉⲧⲏⲣ︤ϥ︥
ⲛⲉϥⲥⲱⲧ︤ⲡ︥
ϫⲉⲙ̄ⲡⲣⲕⲁⲛⲁⲓ
ⲉⲃⲟⲗⲛ̄ⲧⲉⲩⲕⲟ
ⲗⲁⲥⲓⲥⲛ̄ϣⲁⲉⲛⲉϩ·
ⲁⲩⲱⲉⲣⲉⲛⲉⲩⲥⲙⲏ
ⲛⲁϭⲙϭⲟⲙⲟⲩ
ⲏⲣ·ϫⲉⲙ̄ⲡⲣ̄ⲛⲁ
ⲛⲁⲓⲉⲧⲁⲧ
ⲛⲁϩⲧⲉⲉⲣⲟ·ⲙ̄
ⲡⲣϣⲁⲛϩⲧⲏ
ⲉϫⲛⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩ
ⲥⲟⲩⲱ̄ⲛⲅ̄ϫⲉⲛ̄
ⲧⲟⲕⲡⲉⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲁⲩⲱϣⲏⲣⲉⲙ̄
ⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲛ̄ϭⲟⲡϥⲇⲉⲛ̄
ⲁϣϩⲉⲁⲣⲁϩ︤ⲛ︥
ⲟⲩⲙⲛⲧϫⲁϫⲉ
ⲡⲏⲧ
ⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱϥϩⲙ
ⲡⲉⲩϭⲱⲛⲧⲧⲏ̄
ⲣ︤ϥ︥ⲙⲛ̄ⲛⲉⲩⲥⲏ
ϥⲉⲙ︤ⲛ︥ⲛⲉⲩϭⲉ
ⲣⲱⲃⲟⲩ
ⲱϫⲥⲱⲕⲙ̄
ⲙⲟϥⲉⲣⲁⲧ︤ϥ︥
ⲟⲩϩⲏⲅⲉⲙⲱ︤ⲛ︥
ϫ︤ⲛ︥ⲙ̄ⲙⲟⲛ̄ⲉ︤ⲛ︥
ⲥⲱⲕⲙⲙⲟϥ⳿
ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ
ⲙⲙⲟϥϩ︤ⲛ︥ⲟⲩ
ⲙⲛⲧⲣⲙⲣⲁϣ
ⲙⲛ̄ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ̄
ϫⲓⲧϥⲇⲓⲡ
ⲛⲟⲛ·ⲁⲩⲱ
ⲁϣⲛ̄ϩⲉⲛⲁ
ϩⲉⲙⲟⲧⲛⲉⲥ
ϭⲓⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩ
ⲁⲧⲛⲁϩ
ⲧⲉⲉⲣⲟϥ·
ⲛⲁⲃⲟⲗⲧⲱⲛ
ϭⲱⲛⲧⲛ̄ⲟⲣ
ⲅⲏⲛ̄ⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉ
ⲗⲟⲥⲧⲏⲣⲟⲩⲉⲧ
ⲛⲁⲁⲣⲭⲉⲓϫⲓⲛ̄
ⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩⲕⲟ
ⲟϩⲕⲁϩⲧⲏ
ϥϩⲙϩⲟⲟⲩ
ⲧⲉϥⲛⲁϫⲟⲟⲩⲥⲟⲩ
ⲥⲱⲟⲩϩⲉϩⲟⲩⲛ
ϩⲉⲑⲛⲟ`ⲥⲧⲏ
ⲟⲩⲡⲉϥⲃⲏⲙⲁ
ⲁⲛⲧⲱⲥⲟⲛ·ⲉⲛ̄
ϫⲓⲧϥ̄ⲉⲃⲟⲗ
ⲧⲁⲕⲟϥϩⲛⲟⲩ
ⲙⲛⲧⲁⲅⲣⲓⲟⲥ·ⲙⲛ̄
ϭⲟⲙⲧⲣⲉⲙⲛ̄ⲧ
ϩⲁⲕⲙⲛⲧϩⲏ
ⲉⲣⲟϣⲱⲡⲉ
ⲉⲃⲟⲗϩⲛⲡⲟⲛⲏ
ⲣⲓⲁⲫⲑⲟⲛⲟⲥ·
ⲁϣⲛ̄ⲧⲟϥⲛ̄
ϩⲉ·ⲛⲁϯⲥⲟ̄ⲉ⳿·
ⲧⲁⲕⲟ̂ⲛ̄ⲧⲉⲯⲩ
ⲭⲏ̄ⲙⲛ̄ⲥⲱⲙⲁ
ⲉⲧⲁⲣⲛⲁϫⲉ
ⲓ︤ⲥ︥ⲁⲛ·ⲡⲉⲡⲉⲭ︤ⲥ︥
ⲛ̄ϥϩⲣⲟϣⲛ̄ϩⲏⲧ
ϩⲓϣⲉϫⲱ
ⲛⲉⲓⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ
ⲉϩⲟⲩⲛⲉⲣⲟϥ
ⲟⲩⲱⲛⲣⲱⲟⲩ
ⲉⲣⲟϥϯⲛ̄ⲧⲉⲩ
ⲥⲙⲏⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱϥ
ⲛⲉⲓⲙⲟⲩⲓ
ⲙ︤ⲛ︥ⲛⲉⲓⲙⲁⲥⲉϩⲛ̄
ⲟⲩⲥⲱⲃⲉ⳿ⲙ︤ⲛ︥ⲟⲩ
ⲛⲟϭⲁϣⲕⲁⲕ
ⲉⲃⲟⲗ:
ϫⲉⲕⲁⲥⲛ̄ⲛⲁⲥⲱ
ⲧ︤ⲙ︥ⲧⲉⲛⲟⲩ
ϣⲁϫⲉⲛ̄ⲉⲩⲁⲅ
ⲅⲉⲗⲓⲟⲛⲱϣ
ⲙⲙⲟⲟⲩⲉⲣⲟⲛ̄·
ϩⲛⲟⲩⲥⲙⲏⲉⲓ
ⲣⲏⲛⲏϩⲓϭⲃⲃⲓⲟ
ϩⲓⲙⲛⲧⲣⲙⲣⲁϣ:
ⲉⲓⲣⲉⲇⲉⲛⲁⲓ
ⲧⲏⲣⲟⲩⲛⲁϥ·ϥ
ϣⲧⲣⲧⲱⲣⲁⲛ·
ⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲟⲩⲙⲟ
ⲛⲟⲛϫⲉⲛⲉϣ
ⲧ︤ⲣ︥ⲧⲱⲣ·ⲁⲗⲗⲁ
ⲛⲉϩⲉ⳿ⲡⲉ⳿ⲛⲥⲁⲡⲁϩⲟⲩ
·ⲣⲱϩⲧⲛ̄
ϯⲉⲩϣⲓⲏ̄ⲉϩⲣⲁⲓ
ϫⲙⲕⲁϩ·ⲁⲩⲱ
ⲛⲧⲟⲟⲩⲛⲉⲙⲓϣⲉ
ⲡⲉⲁⲡⲉⲗⲉⲓ·
ϩⲓⲟⲩⲉⲉⲣⲟϥ·ⲛ̄
ⲧⲟϥⲇⲉⲛⲉϥⲟⲩⲱ̂
ⲛϩⲉⲃⲟⲗⲁⲛ
ⲧⲉϥⲙⲛⲧⲛⲟⲩ
ⲧⲉⲧⲏⲣ︤ⲥ︥·ϫⲉⲛ̄
ⲛⲉϥⲧⲁⲕⲕⲁϩ
ϩ︤ⲙ︥ⲡⲉϥϭⲱⲛ︤ⲧ︥
ϫⲓⲛⲡⲉϩⲟⲟⲩⲉⲧ
ⲙⲁⲩ·ⲉⲧⲃⲉ
ⲉⲧⲉⲑⲟⲟⲩⲛⲁϥ̄·
ⲁϣϩⲉⲉⲣⲉⲧⲉϥ
ⲙⲛⲧⲉⲣⲟⲛⲁϩⲟⲩⲉ⳿
ⲙⲟⲩϩⲣⲱⲙⲉ
ⲅⲁⲑⲟⲥⲁⲩⲱⲇⲓ
ⲕⲁⲓⲟⲥⲙⲛϩⲉⲛⲙⲏ
ⲏϣⲉⲁⲧⲛⲟⲃⲉ·
ⲁⲩⲱϩⲉⲛⲣⲉϥⲣ̄ⲛⲟ
ⲃⲉⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲉⲓ
ⲧⲏⲣⲟⲩϩⲓⲧⲙⲧⲁ
ϣⲉⲟⲉⲓϣⲉⲩⲁⲅ
ⲅⲉⲗⲓⲟⲛ:
ϩⲣⲁⲓⲇⲉϩ︤ⲛ︥ⲙⲛⲧ
ϫⲁϫⲉⲙ︤ⲛ︥ⲙⲟⲥ
ⲧⲉⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁ
ⲧⲉⲩⲥⲙ︤ⲛ︥ⲛⲉⲫⲁ
ⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥⲙ︤ⲛ︥ⲁⲣ
ⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥⲁⲩⲱⲛⲉ
ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ
ⲙⲛⲗⲁⲟⲥⲧⲏⲣϥ̄
ⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩⲛⲧⲁ̄
ⲉϩⲟⲩⲛⲉⲣⲟϥ·
ⲛ̄ⲧϩⲟⲩⲟⲛ̄ϭⲓ
ⲁⲅⲁⲡⲏⲁⲩⲱϯ
ⲣⲏⲛⲏⲧⲏⲣⲧⲉϥ̄
ⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁⲙ︤ⲛ︥
ⲛⲉϥⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ̄
ⲧⲏⲣⲟⲩ:ⲁⲩⲱϥ̄
ⲛⲁⲧⲁϣⲟ·ⲟⲛ·ⲛ̄
ⲧⲉϥⲉⲓⲣⲏⲛⲏⲉϩ
ⲣⲁⲓⲉϫⲱ·ϥⲛⲁ
ⲟⲩⲱϩ·ⲟⲛ·ⲛ̄ⲧⲉϥ
ⲁⲅⲁⲡⲏⲉϩⲟⲩⲛⲉ⳿
ⲣⲟⲁⲩⲱⲁⲛⲟⲛ
ϩⲱⲱⲉϩⲟⲩⲛⲉ⳿
ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ:
ⲉⲧϯⲁⲛⲡⲉϥ⳿
ϩⲏⲧⲉϩⲟⲩⲛⲛⲉⲓ
ϣⲁϫⲉ⳿ⲧⲣⲉϥ
ⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉⲇⲓ
ⲁⲃⲟⲗⲟⲥⲁⲩⲱ
ϥⲕⲱⲗⲩⲙ̄
ⲛⲟⲃⲉⲧⲉϥⲯⲩ̄
ⲭⲏϫⲉⲛ̄ⲛⲉϥ
ⲧⲁⲕⲟⲟⲩ
ⲣⲓⲣϩⲟⲟⲩⲧ·ⲁⲩⲱ
ⲛⲉϥⲙⲁⲛⲟⲩⲥ̄ⲛ̄
ⲟⲩⲉⲓⲁϩⲟ
ⲟⲩⲧϥⲁⲧⲥⲟ
ⲟⲩⲛϫⲉⲟⲩⲛ̄ⲟⲩ
ϩⲟⲩⲟ̂ϣⲟⲟⲡⲛ̄
ⲥⲟⲫⲓⲁ·ϩⲟⲩⲟ̂
ⲙⲛⲧⲁⲑⲏⲧ·
ⲉⲧⲉⲟⲩϩⲟⲩⲟ̄
ϣⲟⲟⲡⲟⲩⲟ
ⲉⲓⲛⲛ̄ϩⲟⲩⲟⲕⲁ
ⲕⲉⲡⲉϫⲉⲉⲕⲗⲏ
ⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲥ:
ⲉⲧϣⲱⲡⲉⲣⲟϥ
ⲁⲛⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ⳿
ⲛ︤ϥ︥ⲛⲟⲉⲓⲁⲛϫⲉ
ⲟⲩⲁⲅⲁⲑⲟⲛⲡⲉ
ⲛⲁⲩⲃⲁⲗ
ϩⲟⲩⲟⲉⲧⲙⲟⲟ⳿
ϣⲉⲙⲛ̄ⲧⲉϥⲯⲩ
ⲭⲏ·ⲟⲩⲇⲉⲛⲉϥ
ⲉⲓⲙⲉⲁⲛϫⲉⲟⲩ
ⲟⲉⲓⲛϩⲟⲗ︤ϭ︥:ⲟⲩ
ⲅⲁⲑⲟⲛⲡⲉⲛⲉⲛ
ⲃⲁⲗⲉⲧⲛⲁⲩⲡⲉ
ⲭ︤ⲥ︥·ⲁⲩⲱⲟⲛϫⲉ
ⲟⲩⲛ̄ⲟⲩϩⲟⲩⲟ̂ϣⲟ
ⲟⲡⲉⲧⲛⲁⲩ
ⲣⲏⲉⲧⲉⲛⲧⲟϥ̄
ⲛⲧⲟϥⲟⲛⲡⲉ:
ⲓ︤︤︤︤︤︤ⲥ︥ⲣⲏⲛ̄ⲇⲓⲕⲁⲓ
ⲟⲥⲩⲛⲏⲉⲛⲉⲙⲛ̄
ⲟⲩⲱϣⲅⲁⲣϣⲟ
ⲟⲡⲛⲧⲉⲡⲏⲩⲉ
ϥⲛⲟϭⲟⲩⲱϣ
ⲛⲓⲙⲛⲧⲉⲕⲟⲥ
ⲙⲟⲥ·ⲙⲉϣⲁⲕ
ⲛⲉⲟⲩⲛ̄ⲟⲩⲁⲛ̄ⲥⲟϭ
ⲛⲁϫⲟⲟϫⲉⲟⲩ
ⲙⲛⲧⲉⲃⲓⲏⲛⲁ︤ⲛ︥
ⲧⲉⲛ̄ⲉⲧⲉⲓⲣⲉⲛ̄
ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉⲛ̄ⲥⲁ
ⲣⲝ̄:ⲥⲱⲧⲙ̄
ⲛⲁⲩϫⲉⲛ̄ⲧ
ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲉϥϩⲉⲗ
ⲡⲓⲥϩⲓϫⲟⲉⲓⲥ
ϫⲟⲟϫⲉⲟ︤ⲩ︥ϫⲉ
ⲕⲁⲥⲛⲛⲉⲕⲁ
ⲟⲩⲱϣⲓ︤ⲥ︥·
ⲛ̄ⲥⲱⲡⲉⲕϫⲟ
ⲉⲓⲥⲁⲩⲱⲡⲉⲕ
ⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲧⲃⲉⲟⲩ
ⲱϣ̄ⲛ̄ⲛ̄ⲣⲱⲙⲉ·
ⲁⲩⲱϫⲉⲕⲁⲥⲛ̄
ⲛⲉⲕⲁⲧ︤ⲃ︥ⲃⲟ̂
ⲛⲥⲱⲏ̄ⲙⲛⲧ
ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ·ⲉⲧ
ⲃⲉⲟⲩⲟⲩⲱϣ
ⲅⲁⲙⲟⲥⲥⲟ
ⲟⲩⲛⲁⲛϫⲉⲛⲁ
ⲥⲉⲓⲙ̄ⲙⲟϥⲁⲩⲱ
ϫⲉⲕⲁⲥ
ⲕⲱⲛ̄ⲥⲱ
ⲟⲩⲱϣⲛⲉ
ϩⲃⲏⲩⲉⲡⲛⲉⲩ
ⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ·ⲉⲧ
ⲃⲉⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉⲛ̄
ⲥⲱⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ
ⲉⲧⲣ̄ϩⲟⲩⲟ̂·ⲡⲉ
ϫⲁϥϭⲉϫⲉⲧⲁⲯⲩ
ⲭⲏⲙⲡⲉⲟⲩⲉϣ
ⲥ︤ⲗ︥ⲥⲱⲗⲥ̄·ⲣ̄
ⲙⲉⲉⲩⲉⲛⲟⲩ
ⲧⲉⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ·
ⲛⲧⲟⲕϩⲱⲱ
ⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉⲉϫⲛ̄
ϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉⲛ̄ϣⲟⲩ
ϩⲏⲃⲉⲛⲁⲉⲓ
ⲣⲉⲙ̄ⲙⲟⲟⲩⲁⲩⲱ
ⲥⲟⲗⲥ︤ⲗ︥ⲙⲙⲟ
ⲙ︤ⲛ︥ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ
ⲟ̄ϣⲁϥⲧⲉⲛⲟⲩ
ⲧⲉⲙ︤ⲛ︥ⲛⲉϥⲛⲟ
ⲙⲟⲥ
ⲱϣⲛⲧⲟϥϫⲉ
ⲙⲡⲉϩⲙⲟⲟⲥϩⲙ
ⲡⲉⲩⲥⲩⲛϩⲩⲇⲣⲓ
ⲟⲛⲥⲱⲃⲉ:
ⲁⲩⲱϫⲉⲙⲡⲉϩⲙⲟ
ⲟⲥⲙⲛⲟⲩⲥⲩⲛϩⲩ
ⲇⲣⲓⲟⲛϥϣⲟⲩ
ⲉⲓⲧ·ⲙⲉⲥⲧⲉ
ⲥⲟⲟⲩϩⲥ̄ⲉⲧ
ⲙ̄ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥⲁⲩⲱ
ⲛⲁϩⲙⲟⲟⲥⲙ︤ⲛ︥
ⲁⲥⲉⲃⲏⲥ·ⲧ︤ⲛ︥
ϩⲙⲟⲟⲥϩⲱⲱ
ⲉϩⲣⲁⲓⲛⲙⲙⲁ·
ⲁⲩⲱⲧ︤ⲛ︥ⲙⲉⲙ̄
ⲙⲟⲟⲩⲧ︤ⲛ︥ⲟ̄ⲛ̄
ϣ︤ⲃ︦ⲣ︥ⲉⲣⲟⲟⲩ·ⲉⲓⲥ
ⲟⲩⲥⲟⲗⲥ︤ⲗ︥ⲛⲁⲙⲉ
ϥϣⲟⲩⲉⲓⲧ·ⲉⲓⲥ
ⲟⲩⲙⲛⲧϣⲃⲏⲣ
ⲉⲓⲣⲉⲙ̄ⲣⲱⲙⲉ
ϫⲁϫⲉⲓ︤ⲥ︥
ⲧⲉⲧⲁⲓⲧⲉⲧⲛ
ⲟⲩⲉϣⲥⲗⲥⲱⲗ︤ⲛ︥
ϩⲓⲧⲛϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ
ϩⲉⲗⲗⲏⲛ:
ϣϫⲉⲧⲛⲛⲁⲕⲁ
ϩⲉⲛϣⲃⲏⲣⲛⲁ
ⲙⲁⲣⲉⲕⲁⲁⲛⲁ
ⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛ̄ⲣ︤ⲙ︥ⲛ̄
ⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲛ̄ⲧ︤ⲛ︥ⲥ︤ⲗ︥
ⲥⲗ̄ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩϩ︤ⲙ︥
ⲥⲟⲗⲥⲗ̄ⲛ̄ⲧ
ⲟⲩⲁⲁⲃϫⲟⲟϥ:
ϫⲉⲧⲣⲉⲥ︤ⲗ︥ⲥ︤ⲗ︥
ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩϩⲓⲧⲛ
ⲡⲓⲥⲧⲓⲥⲉⲧϩⲛ̄
ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩⲧⲱⲛ
ⲙⲛⲧⲱⲟⲩ·
ⲣⲉⲉⲧϩⲏⲧ
ϣⲏⲙⲛϩⲏⲧ
ⲛⲁϫⲟⲟⲁⲛϫⲉ
ⲟⲩⲏⲣⲛ̄ϣⲁϫⲉ
ϫⲓⲛⲛⲥⲁϥ
ⲟⲩϫⲉϥⲛⲁ
ϭⲱⲁϣⲛ̄ⲛⲁⲩ
ⲧⲃⲉⲟⲩⲛⲧⲟϥⲙ̄
ⲡⲉϫⲟⲟϫⲉ
ⲱⲥⲕϩⲉⲛ
ⲛⲉⲛϫⲓϭⲟⲛⲥ
ⲙ︤ⲛ︥ⲛⲉⲛϫⲱϩⲙ̄
ⲙⲛⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ
ⲧⲏⲣⲟⲩ:ⲁⲩⲱ
ϫⲉⲙⲟⲅⲓⲥⲛⲉⲓ
ⲗⲱⲱⲙⲉⲧⲏⲣⲟⲩ
ⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩⲛⲧ
ⲟⲩⲙⲟⲧϩⲓⲱⲱ︤ⲛ︥
ⲗⲱⲕⲣⲱ̄ϩⲟⲗⲱⲥ
ⲙⲛ̄ⲛⲥⲁⲛⲉⲓϣⲁ
ϫⲉⲧⲏⲣⲟⲩ
ⲟⲩⲙⲟⲟⲩϥⲟϣ̄
ϫⲉⲛⲁⲉⲓⲱ
ⲥⲉϥⲓ̄ⲙⲙⲁⲩⲛ̄ϩ︤ⲏ︥
ⲛ̄ⲧⲁⲣⲉϫⲟⲟ
ϩⲱⲱ︤ⲛ︥ϫⲉⲧⲁ̄
ⲯⲩⲭⲏⲛ̄ⲁϫⲓⲧⲁⲓⲟ⳿
ϩ︤ⲙ︥ϫⲟⲉⲓⲥⲙⲁⲣⲉ⳿
ⲛ̄ⲣⲙ̄ⲣⲁϣⲥⲱⲧⲙ
ⲛ̄ⲥⲉⲟⲩⲛⲟϥϫⲓ
ⲥⲉⲛⲙⲙⲁϫⲟ
ⲉⲓⲥ·ⲁⲩⲱⲧⲉⲧⲛ̄
ϫⲓⲥⲉⲙ̄ⲡⲉϥⲣⲁⲛ
ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ·ⲉⲓⲥ
ϩⲏⲏⲧⲉϯⲛⲁϩⲱ̂
ⲛⲧⲟⲟ̄ⲩⲛ̄·ϯⲥⲱ
ⲡⲥϭⲉⲉⲧⲉ̂
ⲙⲡⲉϥ10ⲛⲟⲃⲉ
ⲧⲣⲉϥϩⲁⲣⲉϩⲉⲣⲟϥ̄
ⲟⲛ·ⲁⲩⲱⲉⲧ
ϫⲟⲗϫⲟⲛ̄ⲛϩⲏ
ⲧ︤ϥ︥ⲧⲣⲉϥⲡⲱⲧ
ⲛⲧⲟⲟⲧϥ̄ϩⲱⲥ
ⲃⲱⲗⲙⲙⲟϥ
ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧ︤ⲛ︥ⲛⲉⲓ
ϣⲁϫⲉ·
ⲩⲱⲉⲛⲧϥ
ⲥⲙⲛⲧϩⲙⲡⲉϥ
ϩⲏⲧⲧ︤ⲙ︥ⲣ̄ⲛⲟ
ⲃⲉⲙ︤ⲛ︥ⲛⲥⲁⲧⲣ︤ϥ︥
ⲥⲱⲧⲙⲛⲉⲓϣⲁ
ϫⲉ·ⲧ︤ⲙ︥ⲧⲣⲉϥ̄
ⲟⲩⲁϩϥⲉⲓ̄ⲣⲉ
ⲁⲩⲱⲁⲛⲟⲛⲧⲏ
ⲣ︤ⲛ︥ⲉⲛϣⲁⲛⲥⲙⲛ̄
ⲧ︤ⲥ︥ϩⲙⲡⲉⲛϩⲏⲧ
ⲧⲙⲛⲟⲃⲉϫⲓⲛ
ⲡⲉϩⲟⲟⲩⲛⲧ
ⲥⲱⲧⲙⲛⲉⲓϣⲁ
ϫⲉⲧ︤ⲛ︥ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ
ⲁⲩⲱⲧⲛ̄ⲛⲁⲣ̄ⲁⲧ
ⲛⲁϩⲧⲉⲁⲛ·ϫⲉⲓ︤ⲥ︥
ⲛⲁⲕⲱⲛⲁⲉⲃⲟⲗ
ⲡⲉⲉⲛⲧ
ⲁⲁⲧⲏⲣⲟⲩ:
David Brakke: A lacuna of approximately 11 manuscript pages precedes this document. It seems likely that "Whoever Seeks God Will Find" begins in this lacuna.

ANNIS Metadata

annotation: Christine Luckritz Marquis, Lance Martin, Caroline T. Schroeder, Rebecca Krawiec, Amir Zeldes
author: Shenoute
collection: Manuscrits coptes
Coptic_edition: none
corpus: shenoute.seeks
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:shenoute.seeks.monbcz:26-36
endnote: David Brakke: A lacuna of approximately 11 manuscript pages precedes this document. It seems likely that "Whoever Seeks God Will Find" begins in this lacuna.
entities: automatic
identities: checked
idno: 131/4 ff. 86-90r
language: Sahidic Coptic
license: CC-BY 4.0
msContents_title_n: 5
msContents_title_type: Discourses
msItem_title: Whoever Seeks God Will Find
msName: MONB.CZ
note: Pages 129-134 transcribed in Paris by David Brakke, March 2010. Pages 135-136 transcribed from microfilm by Bentley Layton, Spring 2005; collated in Paris by David Brakke, March 2010. David Brakke and Andrew Crislip published a translation of Whoever Seeks God Will Find in their book Selected Discourses of Shenoute the Great (Cambridge University Press, 2015), pp. 114-117. Chapter divisions and numbering follow Brakke's divisions and numbering.
objectType: codex
origDate: between 900 and 1200 C.E.
origDate_notAfter: 1200
origDate_notBefore: 0900
origDate_precision: low
origPlace: White Monastery
pages_from: 129
pages_to: 137
parsing: automatic
paths_authors: 95
paths_manuscripts: 331
paths_works: 363
people: Belial; Devil; Ecclesiastes; Jesus; Jonah; Satan; Solomon
placeName: Atripe
places: Duat; Nineveh
project: Coptic SCRIPTORIUM
redundant: no
repository: Bibliothèque Nationale de France
segmentation: checked
source: David Brakke
tagging: checked
title: Whoever Seeks God Will Find CZ 129-137
translation: none
Trismegistos: none
version_date: 2022-09-26
version_n: 4.4.0
witness: none

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:shenoute.seeks.monbcz:26-36. [version number], [date]. https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.seeks.monbcz:26-36.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:shenoute.seeks.monbcz:26-36.

Document Edition: urn:cts:copticLit:shenoute.seeks.monbcz:26-36

Work: urn:cts:copticLit:shenoute.seeks

Text Group: urn:cts:copticLit:shenoute

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Diplomatic Edition HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.seeks.monbcz:26-36/dipl/html

Normalized Text HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.seeks.monbcz:26-36/norm/html

Analytic Visualization HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.seeks.monbcz:26-36/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.seeks.monbcz:26-36/tei/xml

Paula XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.seeks.monbcz:26-36/paula/xml

relANNIS: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.seeks.monbcz:26-36/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.seeks.monbcz:26-36/annis