Diplomatic Edition

ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲉⲧⲉ
ϩⲏⲧⲙⲟⲟϣⲉ
ⲁϣⲁϩⲟⲙ·ⲥⲉⲓ̈
ϩⲓ̈ⲥⲉϩⲉⲓⲛⲟϭⲛⲉϭ
ⲉⲧⲃⲉⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ
ⲗⲟⲓ̈ⲙⲟⲥⲉⲧⲃⲏⲏ
ⲥⲉϣⲓ̈ⲡⲉϩⲏⲧⲟⲩ
ⲉⲧⲥⲧⲏⲩⲉⲃⲟⲗ
ϩⲉⲓ̈ⲧⲙⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲉⲧⲉϩⲉⲗⲗⲏⲛ
ⲛⲉ·ⲙⲛⲉⲧⲉⲓ̈ⲣⲉ
ⲧⲏⲣⲟⲩⲉⲛⲧ
ϫⲟⲟϥⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ·
ϫⲥϩⲁⲓⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ
ϫⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲡⲉ
ⲥⲧⲟϥⲉⲃⲟⲗ·
ⲛⲁⲣⲁⲛⲙⲛ
ⲟⲟⲩⲉⲧⲟϣⲙϩⲉⲓ̈
ϫⲙⲕⲁϩⲉⲧ
ⲥⲏϩϣⲏⲣⲉ
ⲕⲣⲟⲛⲟⲥ·ⲁⲩⲱ
ϩⲙϩⲁⲗⲥⲁ
ⲇⲁⲛⲁⲥ·ⲉⲧⲟⲩ
ⲟϭⲟⲩⲉϭϩⲉⲛⲙⲟⲕ
ⲙⲉⲕⲙⲛϩⲉⲛⲗⲟ
ⲅⲓ̈ⲥⲙⲟⲥⲇⲁⲓⲙⲟ
ⲛⲉⲓ̈ⲟⲛⲉⲛ
ⲛⲟⲩⲛⲉϣⲏⲛ
ϩⲁⲛⲟϭϩⲕⲟ
ⲗⲟⲅⲟⲥⲛⲉⲅⲣⲁ
ⲫⲏⲁⲩⲱⲙⲛ
ⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲉⲓ̈
ⲡⲁⲛⲧⲱⲕⲣⲁⲧⲱⲣ·
ϩⲁⲛⲟϭϩⲕⲟ
ⲟⲉⲓ̈ⲕⲛⲧϥⲉⲓ̈
ⲃⲟⲗϩⲛⲡⲉⲓ︤ⲥ︥·
ϫⲉⲛⲁϩⲙⲟⲟⲥ
ϣⲁϫⲉⲉⲣⲟⲥⲱ
ⲃⲉ·ⲉⲗⲉⲕϣⲁ·
ⲟⲩⲱϩⲉϫⲛ
ⲟⲩⲥⲱⲧⲙⲉⲣⲟⲟⲩ·
ⲟⲩⲛⲁⲉϣⲙⲉ
ⲉⲩⲉⲙⲙⲟⲡⲟⲛⲏ
ⲣⲟⲛⲛⲓ̈ⲙⲉϩⲟⲩⲛ
ⲉⲣⲟϩⲛⲕⲁⲕⲓⲁ
ⲡⲉⲩⲓⲱⲧⲇⲓ̈ⲁ
ⲃⲟⲗⲟⲥ·ⲙⲟⲛⲟⲛ
ⲙ︤ⲛ︥ⲧⲣⲙϩⲏⲧ
ⲛⲉⲓϣⲁϫⲉⲉⲣⲟ
ⲛⲧⲟⲟⲧϥ
ϫⲟⲉⲓ̈ⲥ·ϫⲉⲉⲣϣⲁⲛ
ⲡⲉϩⲙⲟⲩⲃⲁⲁⲃⲉ
ⲛⲁⲙⲟⲗϩϥⲛⲟⲩ·
ⲙⲉϥϣⲁⲩ
ⲕⲁϩⲟⲩⲇⲉⲕⲟⲡ
ⲣⲓⲁ·ⲕⲉⲧⲟⲓ̈ⲅⲉ
ϫϩⲛⲁⲁⲩⲛⲓ̈ⲙⲑⲟ
ⲟⲩ·ⲛⲉϣⲁⲧⲁ
ⲕⲟϣⲁⲛⲟϫⲟⲩ
ⲉⲣⲟ·
ⲟⲛⲉⲧⲉⲁⲙⲛⲧⲉ
ⲉⲧⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟ
ⲛⲟⲙⲉⲓ̈ⲉⲧⲛⲁ
ⲙⲟⲩϩⲣⲁⲓ̈ϩⲛⲛⲉⲩ
ⲛⲟⲃⲉ·
ϥϣⲁⲩⲏⲓ̈
ⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲟⲩⲇⲉ
ⲕⲉⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·
ϥϣⲁⲩⲧⲣⲉ
ⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ·
ϩⲟⲩⲉⲇⲉⲓ̈ⲕⲁⲓⲟⲥ
ϩⲓⲱⲱϥ·
ϥϣⲁⲩⲟⲛⲧⲣⲉ
ⲣⲉϥⲛⲟⲃⲉⲙⲉ
ⲧⲁⲛⲟⲓⲉⲧⲃⲏ
ⲏⲧϥ·
ϥⲥⲱⲕⲡⲁϩⲟⲩ
ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲓ̈ⲁⲛⲟⲥ·
ⲉⲧⲉⲓⲛⲉⲙⲙⲟϥ
ϩⲙϭⲱⲱⲙⲉⲙⲛ
ⲙⲛⲙⲛⲧϭⲱⲃ·
ϥⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ
ⲉⲧⲟⲩⲱϣ
ⲥⲟⲩⲉⲛⲛⲟⲩ
ⲧⲉ·
ϣⲁⲛⲟϫϥⲉⲃⲟⲗ
ⲧⲱⲛ·ⲧⲱⲛ·
ϣⲁⲛⲟϫϥⲉⲃⲟⲗ
ϩⲛⲧⲟⲡⲟⲥⲉⲧⲟⲩ
ⲁⲁⲃ·ⲧⲣⲉϥ
ⲕⲧⲟϥⲉϩⲣⲁⲓ̈
ⲙⲁⲛⲧϥⲉⲓ̈
ⲙⲟϥ·
ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥⲛⲧϥ
ⲕⲧⲟϥⲉϩⲣⲁⲓ̈
ⲡⲉϥⲏⲓⲙⲙⲉⲓ̈ⲛⲟⲩ
ⲙⲙⲟϥ·
ϣⲁⲛⲟϫϥⲉⲃⲟⲗ
ⲕⲁⲕⲉⲛⲧ
ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓ̈ⲟⲛ
ϫⲟⲟϥ·
ⲁⲛⲙⲡⲟⲩⲛⲟϫ
ⲉⲃⲟⲗⲧⲉⲛⲟⲩϩⲛ
ⲧⲟⲡⲟⲥⲛⲟⲩ
ⲧⲉⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲛⲡⲟ
ⲛⲏⲣⲟⲛⲧⲉⲛⲉⲓ̈
ⲣⲉⲙⲙⲟⲟⲩ·ⲛⲓ̈ⲙ
ⲉⲧⲛⲁⲕⲁⲁ
ⲛϩⲏⲧⲟⲩ·ⲥⲟⲡ
ⲧⲣⲉⲙⲟⲩⲛⲁ
ⲁⲁϣⲙⲙⲟ
ⲣⲟⲟⲩ·
ⲁⲣⲉϩⲟⲧⲉϫⲉ
ⲛⲛⲉⲛⲟⲩⲧⲉ
ϩⲉⲡⲡⲉϥϩⲟⲉⲣⲟ
ϩⲙⲡⲉⲓ̈ⲙⲁϭⲟⲓ̈
ⲗⲉⲛⲧϥ
ϫⲟⲟⲛⲁⲓ̈ⲡⲉⲓ̈
ⲟⲩⲟⲉⲓ̈ϣ·ϫⲉⲉⲧⲃⲉ
ⲛⲟⲃⲉⲛⲧⲁⲁ
ⲉⲣⲟⲓ̈ⲓ̈ϩⲉⲡⲡⲁϩⲟ
ⲉⲣⲟⲟⲩ·ⲓ̈ⲧⲁⲁ
ϩⲣⲁⲓ̈ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ
ⲉⲧⲑⲗⲉⲓⲃⲉ
ⲙⲟⲟⲩ·ⲁⲩⲱϩⲉ
ⲧⲏⲣⲟⲩϩⲛⲥⲏ
ⲃⲉ·ⲕⲁⲧⲁⲛⲉⲩⲁⲕⲁ
ⲑⲁⲣⲥⲓ̈ⲁ·ⲁⲩⲱⲕⲁ
ⲧⲁⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉⲛⲧ
ⲁⲁ·ⲧⲱⲱⲃⲉ
ⲛⲁ·ⲓ̈ϩⲉⲡⲡⲁ
ϩⲟⲉⲣⲟⲟⲩ·
ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉϣⲁ
ϥⲉⲓⲧⲟⲩϩⲉⲓⲧⲙ
ⲡⲉⲡⲛ︤ⲁ︥ϫⲟ
ⲉⲓ̈ⲥⲥⲉϫⲉⲓ̈ⲧⲟⲩ
ⲉϩⲟⲩⲛⲁⲩⲗⲏ·
ⲁⲩⲗⲏ·ⲥⲉⲧⲁ
ϩⲟⲟⲩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ·
ϩⲏⲧⲟⲩⲧⲣⲉ
ⲛⲁⲩⲉⲟⲟⲩ
ⲛⲟⲩⲧⲉ·ϩⲙ
ⲡⲉϥⲏⲓ̈·
ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉⲉⲧⲉ
ⲣⲉⲛⲉⲡⲛ︤ⲁ︥ⲁⲕⲁ
ⲑⲁⲣⲧⲟⲛⲧⲣⲉ
ϩⲉⲓϭⲗⲁ·ϩⲛ
ⲡⲁⲧⲏϩⲉⲛⲡⲁ
ⲑⲟⲥⲥⲏϣ·ϩⲛ
ⲁⲩⲗⲏⲡⲉϥ
ⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·
ⲡⲉⲡⲉⲛϣⲁ
ϫⲉⲛⲁ
ϫⲟⲟϫⲉⲟⲩⲛ̄
ⲛⲁϩⲣⲛⲉⲧⲙⲙⲁⲩ
ⲓ̈ϣⲁϫⲉⲉⲧⲟⲩ
ⲁⲁⲃⲧⲏⲣⲟⲩ·
ⲛⲁϫⲉⲓϣⲓ̈ⲡⲉ
ⲟⲩⲏⲣϩⲙⲡⲉ
ϩⲟⲟⲩⲧⲉⲩⲡⲁⲣ
ⲣⲟⲩⲥⲓ̈ⲁ·ⲉⲧⲉⲩⲛ
ⲧⲁⲧⲉⲛⲟⲩϩⲛ
ⲡⲏⲩⲉⲙⲛⲁⲅ
ⲅⲉⲗⲟⲥ·ⲉⲃⲟⲗⲟⲛ
ϫⲉⲡⲁⲣⲩⲥⲓ̈ⲁ
ⲍⲉⲙⲙⲟⲟⲩϣⲟ
ⲟⲡϩⲉⲓ̈ϫⲙⲕⲁϩ·
ⲱⲧⲙⲁⲩⲱⲙⲁ
ⲣⲉϩⲟⲧⲉϩⲏⲧϥ
ⲉⲧⲙⲟⲩϩ
ⲡⲉ·ⲁⲩⲱⲉⲧ
ⲙⲟⲩϩⲕⲁϩ
ⲁⲩⲱⲉⲧⲉϩⲟⲩⲉ
ⲙⲟⲩϩⲡⲉϥⲏⲓ̈·
ⲁⲣⲉⲉⲓ̈ⲙⲉⲁⲛⲟⲛ
ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲩ
ϩⲏⲧⲧⲏⲙ
ⲉⲣⲟⲟⲩ·ϫⲉⲣⲟ
ⲟⲩϣⲁⲛⲉⲧ
ⲛⲁⲩⲛⲉⲓⲛⲟϭ
ⲙⲟⲓϩⲉⲛⲧⲉⲛⲟⲩ
ⲧⲉ·ⲡⲉⲙⲉⲉⲩⲉⲉⲃⲟⲗ
ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉⲙⲉ
ϣⲟⲩⲉⲓⲧⲧⲉⲛϩⲉ·
ⲛⲁⲑⲉⲱⲣⲉⲓ̈ⲁⲛ
ⲛⲁⲡⲉϩⲛϩⲱⲃ
ⲛⲓ̈ⲙ·ⲥⲉⲉⲓ̈ⲣⲉ
ⲟⲛⲛⲁⲕⲁϩ
ⲧⲛϩⲉ·
ⲛⲁϣⲃⲏⲣⲁⲛ
ϩⲉⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ
ⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟⲟⲩ
ⲉⲃⲟⲗϩⲉⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ
ϫⲉⲣⲱⲙⲉϣⲟⲩ
ⲁϣⲟⲩ·
ⲩⲱⲥⲉⲉⲣϣⲃⲣ
ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ
ⲑⲩⲥⲓ̈ⲁⲉⲛⲉⲛⲇⲁⲓ
ⲙⲱⲛ·ⲉⲧⲉ
ⲣⲉϩⲟⲓⲛⲉⲛϩⲏⲧ
ϩⲙⲟⲟⲥⲥⲱⲃⲉ
ⲛⲙⲙⲁ·ⲥⲕⲟⲡ
ⲧⲉⲓ̈·ϫⲉⲓ̈ϩⲣⲁ·
ⲡⲛ︤ⲁ︥ϭⲉⲧⲉⲛⲟⲩ
ⲡⲉϫⲁϥⲛϭⲉⲓ̈
ⲛⲟⲩϭⲧⲉⲡⲣⲟ
ⲫⲏⲧⲏⲥⲓ̈ⲉⲍⲉ
ⲕⲓⲏⲗ·ⲟⲩⲁⲉⲃⲟⲗ
ϩⲛⲉⲛⲧⲛⲁⲩ
ϩⲁϩⲥⲟⲡ
ⲙⲏⲥⲧⲏⲣⲉⲓ̈ⲟⲛ
ⲉⲟⲟⲩⲉⲧ
ϫⲟⲥⲉ·ⲁⲩⲱⲉⲧ
ⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ·ϥ
ϥⲓ̈ⲧϥϫⲓⲧ
ⲉϩⲟⲩⲛⲁⲩⲗⲏ
ⲉⲧϩⲉⲓ̈ϩⲟⲩⲛ·ⲁⲩⲱ
ⲉⲓⲥⲉⲟⲟⲩϫⲟ
ⲉⲓ̈ⲥϥⲙⲉϩⲏⲓ̈·
ⲩⲱⲓ̈ⲥⲱⲧⲙ
ⲉⲧϣⲁϫⲉⲛⲙⲙⲁⲓ̈
ⲉⲃⲟⲗϩⲙⲏⲓ̈·
ⲩⲱⲛⲉⲣⲉⲟⲩⲣⲱ
ⲙⲉⲁϩⲉⲣⲁⲧϥϩⲉⲓ̈
ⲧⲟⲩⲱ·ⲡⲉϫⲁϥ
ⲛⲁⲓ̈ϫⲉϣⲏⲣⲉ
ⲣⲱⲙⲉ·
ⲛⲁⲩⲙⲁⲡⲁ
ⲑⲣⲟⲛⲟⲥϣⲁⲓ̈
ϩⲙⲟⲟⲥⲛϩⲏⲧϥ·
ⲁⲩⲱⲧⲟⲡⲟⲥϣⲁ
ⲟⲩⲉϩⲣⲁⲧϩⲉⲓ̈
ϫⲱϥ·ⲙⲁ
ϯⲛⲁⲟⲩⲱϩⲛϩⲏ
ϥϣⲁⲉⲛⲉϩϩⲛ
ⲙⲏⲧⲉⲉⲛ
ϣⲏⲣⲉⲓ︤ⲏ︦ⲗ︥
ⲁⲩⲱⲙⲁⲣⲉ
‹.........›
ⲙⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲱⲟⲩ
ϩⲛⲧⲉⲩⲡⲟⲣⲛⲓ̈ⲁ
ⲁⲩⲱϩⲛⲙⲛⲧ
ϣⲁϥⲧⲉⲛⲉⲩ
ⲣⲱⲟⲩϩⲙⲡⲉⲩⲙⲟⲩ
ϩⲙⲧⲣⲉϯ
ⲡⲁⲙⲁϩⲙⲟⲟⲥ·
ϩⲁϩⲧⲏⲡⲁⲙⲁ
ϩⲙⲟⲟⲥ·ⲁⲩⲱ
ⲡⲉⲩⲙⲁϣⲱⲡⲉ
ϩⲁϩⲧⲏⲡⲁⲙⲁ
ϣⲱⲡⲉ·ⲉⲣⲉϫⲟ
ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩⲧⲱⲓ̈
ⲟⲩⲧⲱⲟⲩ·ⲁⲩⲱ
ϫⲱϩⲙⲡⲁ
ⲣⲁⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃϩⲛ
ⲛⲉⲩⲃⲟⲧⲉⲛⲧ
ⲧⲁⲙⲉⲓ̈ⲟⲟⲩ·ⲁⲩⲱ
ⲓ̈ⲟϫⲛⲟⲩϩⲙⲡⲁ
ϭⲱⲛⲧ·ⲧⲉⲛⲟⲩ
ϭⲉⲧⲉⲩⲡⲟⲣⲛⲓ̈ⲁ
ⲙⲁⲣⲉⲟⲩⲉⲉⲃⲟⲗ
ⲙⲙⲟⲓ̈·ⲁⲩⲱ
ⲙⲛⲧϣⲁϥⲧⲉ
ⲛⲉⲩⲉⲣⲱⲟⲩ·ϫⲉⲉⲓ̈
ⲟⲩⲱϩϩⲛⲧⲉⲩ
ⲙⲏⲧⲉϣⲁⲉⲛⲉϩ·
ⲙⲁⲣⲉϣⲓ̈ⲡⲉϩⲏ
ⲟⲩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ
ⲛⲧⲉⲧⲙⲡⲉϩⲙⲟⲩ
ⲇⲉⲃⲁⲁⲃⲉϫⲉⲉⲩⲉ
ⲛⲟϫϥⲉⲃⲟⲗⲥⲉ
ϩⲟⲙⲉϥϩⲉⲓ̈ⲧⲛ
ⲣⲱⲙⲉⲛⲧϥ
ϫⲟⲟ·
ⲧⲉⲡⲁⲓ̈ⲡⲉⲥⲉ
ⲛⲉϭⲛⲟⲩϭ·
ⲥⲉⲥⲟϣ·ⲥⲉⲧϭⲁ
ⲉⲓ̈ⲟ·
ϫⲉⲛⲉⲛⲁⲓ̈ⲛⲉⲣⲱⲙⲉ
ⲉⲧⲟⲩⲙⲉⲉⲩⲉⲉⲣⲟ
ⲟⲩϫⲉⲟⲩⲏϩⲙⲛ
ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ·
ⲁⲣⲉϣⲓ̈ⲡⲉϩⲏⲧⲟⲩ
ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·
ϩⲱⲥⲉϣϫⲉϩⲁ
ⲧⲏⲧⲉⲛⲟⲩ·ⲙⲏ
ⲡⲟⲧⲉⲧⲉⲛⲧⲙ
ⲉⲃⲟⲗⲡⲉϫⲡⲉⲓ̈ⲟ
ⲙⲛⲧⲁⲑⲏⲧ
ⲉⲃⲟⲗϩⲉⲓ̈ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ
ϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩⲉⲧⲉ
ⲛⲁⲛⲁⲩⲉⲣⲟⲟⲩ
ϩⲟϩⲉⲓ̈ϩⲟ·ϫⲱ
ⲛⲁⲛⲉⲓ̈ϣⲁ
ϫⲉ·ϫⲉⲛⲁⲓ̈
ⲡⲉϩⲙⲟⲩⲕⲁϩ
ⲛⲧⲉⲓ̈ⲙⲛⲛ
ⲥⲱ·
ⲩⲱϫⲉⲛⲁⲓ̈ⲛⲉⲟⲩ
ⲟⲉⲓ̈ⲛⲕⲟⲥ
ⲙⲟⲥ·
ⲩⲱϫⲉϣⲁϫⲉ
ⲙⲛⲛⲙⲛⲧ
ⲣⲙϩⲉ·ⲙⲉϣⲁⲕ
ⲧⲉⲛⲟⲩϭⲛⲟⲩⲁ
ϥϩⲁⲣⲉϩⲉⲣⲟϥ
ⲃⲟⲗϩⲛⲛⲉⲓ̈ϣⲟ
ⲉⲓ̈ϣⲡⲟⲛⲏ
ⲣⲟⲛ·
ϩⲁⲙⲟⲓ̈ⲧⲉⲧⲛⲁϭⲱ
ϩⲁϩⲧⲏⲕⲉ
ϩⲟⲟⲩ·ⲁⲩⲱⲛⲉ
ⲛⲁϯϩⲏⲩϩⲉⲓ̈ⲱ
ⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ
ϩⲉⲛⲕⲉⲁⲅⲁϭⲟⲛ
ⲛⲁϣⲱⲟⲩ·ⲉⲙⲁ
ⲧⲉⲉⲙⲁⲧⲉ·ⲛⲁ
ⲥⲉⲓ̈ⲇⲉⲙⲙⲟⲟⲩϩⲙ
ⲙⲁⲉⲧⲉⲛⲁ
ⲡⲱⲣϫⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ
ⲁⲛⲙⲙⲁⲩⲉⲛⲉϩ·
ϩⲙⲧⲣⲉϥⲁⲁ
ⲙⲡϣⲁⲛϭⲉⲓ̈
ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓ̈ⲥⲓ︤ⲥ︥ⲡⲉ
ⲭ︤ⲥ︥·ⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ
ⲛⲉⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ
ⲛⲓ̈ⲙ·ⲙⲛⲙⲛⲧ
ⲛⲁⲏⲧⲛⲓ̈ⲙ·
ⲁⲩⲱⲉⲣⲉⲙⲛⲧ
ϣⲛϩⲧⲏϥⲙⲛ
ⲕⲱⲉⲃⲟⲗϣⲟⲟⲡ
ⲛⲁϥ·ⲁⲩⲱⲉⲣⲉ
ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣϣⲟ
ⲟⲡϩⲙⲛⲁ·ⲁⲩⲱ
ϥⲱⲃϣⲙⲙⲟϥⲙⲛⲧ
ϣⲁϥⲧⲉ·
ⲩⲱϥϩⲱⲃⲥ
ⲃⲟⲗⲉϫⲛⲛⲟⲃⲉ
ⲉⲧⲛⲁⲙⲉⲧⲁ
ⲛⲟⲓ̈ⲧⲏⲣⲟⲩ·
ⲩⲱⲛⲉⲛⲁⲛⲟⲙ
ⲙⲓⲁⲧⲏⲣⲟⲩ
ϥⲛⲁⲛⲟϫⲟⲩⲉϩⲣ
ⲁⲓ̈ϣⲉⲓ̈ⲕⲑⲁ
ⲗⲁⲥⲥⲁ·ⲧⲙ
ⲧⲣⲉⲟⲩⲱⲛϩ
ⲉⲃⲟⲗϩⲟⲗⲱⲥ·
ⲩⲱⲧⲙⲧⲣⲉ
ⲟⲩⲱⲛϩⲉⲃⲟⲗ·
ⲩⲱⲧⲙⲧⲣⲉ
ⲧⲁϩⲟⲟⲩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ
ⲉⲣⲟ·
ⲩⲱⲧⲙⲧⲣⲉ
ϫⲉⲓ̈ϩⲁⲡⲛⲙⲙⲁ·
ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ·
ⲛⲧⲧⲉϥ
ⲥⲙⲏⲙⲁⲓ̈ⲣⲱ
ⲙⲉϫⲟⲟ·ϫⲉϯ
ⲛⲁⲃⲱⲧⲉⲉⲃⲟⲗ
ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲉⲛⲁ
ⲡⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ·
ⲛⲉⲡⲉⲓ̈ϩⲱⲃⲅⲁⲣ
ϣⲟⲟⲡⲁⲛⲡⲁⲓ̈
ϥϫⲟⲟϥⲛϭⲉⲓ̈
ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ
ⲟⲩⲁⲁⲃ·ϫⲉⲉϣ
ϫⲉϯⲛϩⲁⲧⲛⲧⲏⲩ
ⲧⲛⲇⲉⲁⲛϩⲙⲥⲱ
ⲙⲁ·ⲁⲗⲗⲁϯⲛⲙ
ⲙⲏⲧⲛϩⲙⲡⲉ
ⲡⲛ︤ⲁ︥·
ⲉⲣⲉϣⲃⲣ̄ⲛⲓ̈ⲙ·
ⲁⲩⲱⲙⲁⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ
ⲛⲓ̈ⲙⲛⲁϩⲟϫϩⲉϫ
ⲉⲙⲁⲧⲉϫⲉⲥⲉⲛⲁⲩ
ⲁⲛⲛⲉⲩⲙⲉⲣⲁⲧⲉ
ϣⲁⲛⲧⲟⲩϭⲛⲛⲉⲩ
ⲉⲣⲏⲩϩⲙⲥⲱⲙⲁ·
ⲁⲓⲧⲉⲙⲉⲣⲉⲛⲉ
ⲥⲛⲏⲩϩⲛⲟⲩⲙⲉ
ⲡⲱⲣϫⲛⲉⲩ
ⲣⲏⲩⲉⲛⲉϩϩⲙ
ϩⲏⲧ·ⲁⲩⲱⲛ̄
ⲉⲧⲉⲣⲉⲓ︤ⲥ︥ϣⲟⲟⲡ
ϩⲁϩⲧⲏⲙⲁⲓⲛⲟⲩ
ⲧⲉⲛⲓ̈ⲙⲥⲉⲛⲁⲩ
ⲉⲣⲟϥⲁⲛϣⲁⲡⲉϩⲟ
ⲟⲩⲉⲧⲉϥⲛⲁⲁⲁ
ⲙⲡϣⲁⲛⲁⲩ
ⲉⲣⲟϥϩⲟϩⲉⲓ̈ϩⲟ·
ⲁⲓⲧⲉⲙⲁⲓⲣⲱ
ⲙⲉⲛⲓ̈ⲙ·ⲁⲩⲱⲙⲁⲓ̈
ⲥⲟⲛⲛⲓ̈ⲙ·ϩⲁ
ⲧⲏⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ
ϩⲙⲡⲉⲡⲛ︤ⲁ︥·ϣⲁ
ⲕⲉⲣⲟⲥⲛⲁ
ⲡⲁⲛⲧⲁⲛⲉⲛ
ⲣⲏⲩϩⲙϩⲟ·
ⲩⲛⲣⲱⲙⲉⲅⲁⲣ
ⲟⲩⲏϩⲙⲛⲛⲉⲩ
ⲉⲣⲏⲩϩⲙⲥⲱⲙⲁ
ⲥⲉϩⲁⲧⲏⲛⲉⲩ
ⲉⲣⲏⲩⲇⲉⲁⲛϩⲙ
ϩⲏⲧ·ⲉⲧⲉ
ⲣⲉⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ
ϣⲟⲟⲡϩⲛϩⲁϩ
ⲙⲁ·ⲁϣⲧⲉ
ⲧⲉⲁⲅⲁⲡⲏⲛⲁⲓ
A long lacuna follows in this codex (MONB.GF). The text picks up in another manuscript witness, codex MONB.CZ, after a lacuna of about 11 pages (not yet published in Coptic Scriptorium). It is likely the next work in Discourses Volume 5 (Whoever Seeks God Will Find) begins in the lacuna following this fragment.

ANNIS Metadata

annotation: Christine Luckritz Marquis, Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
author: Shenoute
collection: Manuscrits coptes
Coptic_edition: none
corpus: shenoute.dirt
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:shenoute.dirt.monbgf:51-58
endnote: A long lacuna follows in this codex (MONB.GF). The text picks up in another manuscript witness, codex MONB.CZ, after a lacuna of about 11 pages (not yet published in Coptic Scriptorium). It is likely the next work in Discourses Volume 5 (Whoever Seeks God Will Find) begins in the lacuna following this fragment.
entities: checked
identities: checked
idno: IT-NB IB3 ff. 56-63
language: Sahidic Coptic
license: CC-BY 4.0
msContents_title_n: 5
msContents_title_type: Discourses
msItem_title: Some Kinds of People Sift Dirt
msName: MONB.GF
note: Collated in Naples by David Brakke, March 2009; transcription does not record spaces and paleographic rendition of letters other than ekthetics. English translation published in David Brakke's and Andrew Crislip's Selected Discourses of Shenoute the Great (Cambridge University Press, 2015). It is likely the next work in Discourses Volume 5 (Whoever Seeks God Will Find) begins in the lacuna following this fragment.
objectType: codex
order: 04
origDate: between 900 and 1200 C.E.
origDate_notAfter: 1200
origDate_notBefore: 0900
origDate_precision: low
origPlace: White Monastery
pages_from: 121
pages_to: 128
parsing: automatic
people: Cronus; Devil; Ezekiel; Jesus; Satan
placeName: Atripe
places: Duat
previous: urn:cts:copticLit:shenoute.dirt.monbgf:41-51
project: Coptic SCRIPTORIUM
redundant: no
repository: Bibliothèque nationale de France
segmentation: checked
source: David Brakke
tagging: automatic
title: Some Kinds of People Sift Dirt: GF 121-128
translation: none
Trismegistos: none
version_date: 2020-08-31
version_n: 4.0.0
witness: no extant parallel witness

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:shenoute.dirt.monbgf:51-58. [version number], [date]. https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.dirt.monbgf:51-58.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:shenoute.dirt.monbgf:51-58.

Document Edition: urn:cts:copticLit:shenoute.dirt.monbgf:51-58

Work: urn:cts:copticLit:shenoute.dirt

Text Group: urn:cts:copticLit:shenoute

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Diplomatic Edition HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.dirt.monbgf:51-58/dipl/html

Normalized Text HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.dirt.monbgf:51-58/norm/html

Analytic Visualization HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.dirt.monbgf:51-58/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.dirt.monbgf:51-58/tei/xml

Paula XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.dirt.monbgf:51-58/paula/xml

relANNIS: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.dirt.monbgf:51-58/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.dirt.monbgf:51-58/annis