Diplomatic Edition

︤ⲛ︥ⲇⲟⲅⲙⲁⲧⲓ
ϩ︤ⲙ︥ⲕⲟ
ⲙⲟⲥⲛ̄ⲛ̄
ⲉⲧⲟⲛ︤ϩ︥·
̄ⲡⲣ̄ϫⲱϩⲟⲩ
ⲙ̄ⲡⲣ̄ϫⲓϯⲡⲉ.
ⲩⲧⲉⲙ̄ⲡⲣ̄ϩⲱ⳯
ⲉϩⲟⲩⲛ·ⲉⲧⲉ
ⲡⲁⲓ̈ⲡⲉϫⲉ
ⲉⲓ̂ⲉⲃⲟⲗϩ︤ⲛ︥ⲛ̄
ⲛⲟⲃⲉⲙ̄ⲕⲟ
ⲥⲙⲟⲥⲕⲁ
ⲛ̄ⲥⲱ·ⲁϩⲣⲟ
ⲟⲛⲕⲧⲟ̂ⲙ̄
ⲙⲟϭⲗⲟⲙ
ⲗ︤ⲙ︥ϩⲣⲁⲓ̈ⲛ̄ϩⲏ
ⲟⲩ·ϩⲙ̄ⲡⲁⲓ̈
ⲛ⳿ⲉⲛⲧϥϫⲟⲟ
ϫⲙ̄ⲡⲓⲟⲩⲟ
ⲓϣⲅⲁⲣⲛⲉⲧⲉ
︤ⲛ︥ⲟ̂ⲛ̄ⲕⲁⲕⲉ
·ⲧⲉⲛⲟⲩ
ⲛ̄ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ
ϩ︤ⲙ︥ϫⲟⲉⲓⲥ·
ⲟⲟϣⲉϩⲱⲥ
ϣⲏⲣⲉⲙ̄ⲟⲩ
ⲉⲓⲛ·ⲉⲣⲉ
ⲕⲁⲣⲡⲟⲥⲅⲁⲣ
̄ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ
ϩⲙ̄ⲉⲧⲛⲁⲛϥ
ⲓⲙⲙ︤ⲛ︥ⲇⲓ
ⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏⲙ︤ⲛ︥
ⲙⲉ·ⲧⲉⲧ︤ⲛ︥
ⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉϫⲉ
ⲩ̂ⲉⲧⲣ︦ⲁⲛⲁϥ
̄ϫⲟⲉⲓⲥ·
ⲩⲱⲙ̄ⲡⲣ︦ⲕⲟⲓ
ⲱⲛⲉⲓⲛⲉ
ϩⲃⲏⲩⲉⲙ̄ⲕⲁ
ⲉⲧⲉⲙ̄ⲙ︤ⲛ︥
ⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ·
̄ⲧⲉⲧ︤ⲛ︥ϫⲡⲓ
ⲟⲩⲇⲉⲛ̄ⲧⲟϥ
̄ϩⲟⲩⲟ̂·
ⲟⲩⲉⲓⲣⲉⲅⲁⲣ
̄ⲙⲟⲟⲩⲛ̄ϫⲓ
ⲩⲉ,ϩⲉⲛϣⲗⲟϥ
ⲣ̄ϫⲟ
·ϣⲁⲣⲉ
ϩⲱⲃⲇⲉⲛⲓⲙ
ⲩⲱⲛ︤ϩ︥ⲉⲃⲟⲗ
ⲟⲩϫⲡⲓⲟ̂
̄ⲙⲟⲟⲩϩⲓⲧⲙ̄︥
ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ·
ϩⲱⲃ⳿ⲅⲁⲣⲛⲓⲙ
ⲟⲩⲟⲛ︤ϩ︥
ⲃⲟⲗϩⲉⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲛⲉ·
ⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ϩⲱ
ⲙⲁⲣⲛ̄ϫⲡⲓⲟ
ⲛ̄ⲛⲉⲛⲙⲛ̄ⲧ
ⲥⲟϭϩⲣⲁⲓ̈ⲛ̄ϩⲏ
ⲧ︤ⲛ︥ⲙ︤ⲛ︥ⲙ̄ⲙⲉ
ⲉⲩⲉⲧⲏⲣⲟⲩ
ⲙ̄ⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ
ⲉⲧϥ̄ⲛⲟⲩϫⲉ
ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩⲉϩⲟⲩ⳯
ⲉⲣⲟ·ⲙ︤ⲛ︥ⲙ̄
ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ·
ⲙ︤ⲛ︥ⲙ̄ⲙⲟⲥⲧⲉ·
ⲛ̄ϣⲁⲧⲣⲉ
ⲙⲉⲉⲩⲉ
ⲟⲟⲩⲉϩⲟⲩⲛ
ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ
ⲧ︤ⲛ︥ϩⲁⲧ︤ⲛ︥ⲛⲉ⳯
ⲉⲣⲏⲩⲁⲛⲧⲏ
ⲣ︤ϥ︥·ⲁⲩⲱ
ϭ︤ⲛ︥ⲁⲣⲓⲕⲉⲛⲉ⳯
ⲉⲣⲏⲩ.ⲁⲩⲱ
ⲣⲟⲛ⳿ⲁⲛⲙ̄ⲙⲓⲛ
ⲙ̄ⲙⲟ·ϩⲱⲥ
ⲉⲣⲉⲡⲉⲙⲓ
ϣⲉϣⲟⲟⲡ⳿
ϩⲟⲩⲛⲛⲉⲛ
ⲣⲏⲩ·ⲁⲩⲱϥ
ϣⲟⲟⲡⲁⲛⲟⲩ
ⲃⲉⲛ̄ⲁⲣⲭⲏ̂ⲙ︤ⲛ︥
ⲛ̄ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ·
ⲟⲩⲃⲉⲛ̄ⲕⲟⲥⲙⲟ
ⲕⲣⲁⲧⲱⲣⲙ̄ⲕⲁ
ⲕⲉ·ⲟⲩⲃⲉⲛⲉ
ⲡⲛ︦ⲓ︦ⲕ︦ⲟ︦ⲛ︥ⲛ̄ⲡⲟ
ⲛⲏⲣⲓⲁⲉⲧϩⲁⲙ̄
ⲡⲏⲩⲉ·ⲁⲩⲱⲟⲩ
ⲃⲉⲥⲛⲟϥⲁⲛϩⲓ
ⲥⲁⲣ︤ⲝ︥·ⲛ̄
ⲉⲛⲧⲁⲡⲟ
ⲥⲧⲟⲗⲟⲥϫⲟⲟ
ϫⲉϫⲓⲛⲏⲧ︤ⲛ︥ⲛ̄
ⲡⲁⲛϩⲟⲡⲗⲓⲁ
ⲙ̄ⲛⲟⲩⲧⲉϫⲉ
ⲧⲉⲧⲛⲁϣϭⲙ̄
ϭⲟⲙⲁϩⲉⲣⲁⲧ
ⲧⲏⲩⲧ︤ⲛ︥ⲛ̄ⲛⲁ
ϩ︤ⲣ︦ⲛ︥ⲛ̄ⲕⲟⲧ︤ⲥ︥
ⲙ̄ⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ·
ϫⲉⲉⲣⲉⲡⲉⲛⲙⲓ
ϣⲉϣⲟⲟⲡ⳿
ⲛⲁⲛ⳿ⲁⲛ⳿ⲟⲩⲃⲉ
ⲥⲛⲟϥϩⲓⲥⲁⲣ︤ⲝ︥·
ⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ϭⲉⲣⲟ
ⲉⲓⲥⲁⲩⲱⲛ̄ⲧ︤ⲛ︥
ⲁⲙⲁϩⲧⲉⲙ̄
ⲛⲁⲛⲟⲩϥ·
ⲃⲟⲗϫⲉⲟⲩⲛ̄
ϩⲁϩ⳿ϩⲁⲧ︤ⲛ︥
ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩϩ︤ⲙ︥
ⲥⲱⲙⲁ·
ⲟⲩⲏⲩⲇⲉⲉⲃⲟⲗ
ⲛ̄ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ
ϩ︤ⲙ︥ϩⲏⲧ⳿ⲁⲩⲱ
ⲁⲅⲁⲡⲏ·
ⲟⲩⲛ̄ϩⲁϩⲇⲉⲟⲛ
ϩⲁⲧ︤ⲛ︥ⲛⲉⲩ
ⲉⲣⲏⲩⲁⲛϩ︤ⲙ︥
ⲥⲱⲙⲁ·
ϩⲁⲧ︤ⲛ︥ⲛⲉⲩ
ⲣⲏⲩⲛ̄ⲛⲁⲩⲛⲓⲙ
ϩ︤ⲛ︥ⲁⲅⲁⲡⲏⲙ̄
ⲡⲉⲭ︤ⲥ︥ⲙ︤ⲛ︥
ⲅⲁⲡⲏⲙ̄ⲡⲉⲡⲛ̄︤ⲁ̄︥
ⲁⲩⲱⲟⲩⲱϣ
ⲛ̄ⲓ︤ⲥ︥:
ⲛ̄ⲧⲱⲧⲛ̄ⲇⲉⲛⲉ
ⲥⲛⲏⲩϩⲁⲣⲉϩ
ⲁⲩⲱⲙⲟⲩⲛ⳿
ⲃⲟⲗϩ︤ⲛ︥ⲉⲛ
ⲧⲛ̄ⲧⲥⲁⲃⲟ
ⲉⲣⲟⲟⲩ·ⲁⲩⲱ
ⲟⲩⲛ̄ϩⲁϩⲛⲁϫⲓ
ⲥⲃⲱ̂ⲁⲩⲱⲛ̄ⲥⲉ
ϯϩⲏⲩⲉⲃⲟⲗⲙ̄
ⲙⲱⲧⲛ̄·ⲛ̄
ⲉⲛⲧϥϫⲟⲟ
ϫⲉⲙⲁⲣⲟⲩⲛⲁⲩ
ⲛⲉⲧ︤ⲛ︥ϩⲃⲏⲩⲉ
ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ
ⲛ̄ⲥⲉϯⲉⲟⲟⲩ
ⲙ̄ⲡⲉⲧ︤ⲛ︥ⲉⲓⲱⲧ
ⲉⲧϩ︤ⲛ︥ⲙ̄ⲡⲏⲩⲉ·
ⲛ̄ⲅⲁⲣⲉⲛⲧ
ⲧⲉⲧ︤ⲛ︥ⲟⲩⲉϩ
ⲧⲏⲩⲧ︤ⲛ︥ⲛ̄ⲥⲁ
ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲧⲏ
ⲟⲩϩ︤ⲛ︥ⲛⲉⲧⲛ̄
ⲡⲣⲁⲝⲉⲓⲥ·ⲛ̄
ⲉⲛⲧϥϫⲟⲟ
ϫⲉⲛ̄ⲧⲟⲕⲇⲉ
ⲟⲩⲁϩ︤ⲕ︥ⲛ̄ⲥⲁ
ⲧⲁⲥⲃⲱ̂.ⲡⲁ
ⲥⲙⲟⲧ⳿ⲡⲁⲧⲱϣ
ⲧⲁⲡⲓⲥⲧⲓⲥ·
ⲧⲁⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ϩⲁⲣ︤ϣ︥
ϩⲏⲧ⳿·ⲧⲁⲁⲅⲁ
ⲡⲏ·ⲧⲁϩⲩⲡⲟ
ⲙⲟⲛⲏ̂·ⲛⲁⲇⲓ
ⲱⲅⲙⲟⲥ·ⲛⲁ
ϩⲓⲥⲉ·ⲟⲩⲉϩ
ⲧⲏⲩⲧ︤ⲛ︥ⲟⲛⲛ̄
ⲥⲱⲟⲩϩ︤ⲙ︥ϩⲁ
ⲣⲉϩ⳿ⲛⲉⲧ︤ⲛ︥ϩⲓ
ⲥⲉⲛⲏⲧ︤ⲛ︥·
ⲉⲧⲉⲟⲩⲛ̄ⲧⲁ
ⲅⲁⲣⲙ̄ⲙⲁⲩⲛ̄
ⲧ︤ⲙ︦ⲛ︥ⲧⲣ︤ⲙ︥ⲙⲁⲟ̂
ⲁⲧⲧⲁⲕⲟϩ︤ⲙ︥
ⲡⲉⲭ︤ⲥ︥.ⲛ̄ⲧⲟⲟⲩ
ⲟⲛ⳿ⲉⲧⲏⲡ⳿
ⲣⲟⲉⲓⲥⲉⲣⲟ
ⲛⲁ·ⲉϣϫⲉ
ⲉⲧⲉⲟⲩⲛ̄ⲧⲁ
ⲙ︤ⲙⲁⲩⲛ̄ⲟⲩ
ⲭⲣⲏⲙⲁ·ⲟⲩ
ⲛⲟⲩⲃ⳿ⲙ︤ⲛ︥ⲟⲩ
ϩⲁⲧ⳿ⲙ︤ⲛ︥ϩⲉⲛ
ϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ·
ϣⲁⲣⲟⲉⲓⲥϫⲉ
ⲛ̄ⲛⲉⲛ̄ⲗⲏⲥⲧⲏⲥ
ϥⲓⲧⲟⲩⲛ̄ϫⲓⲟⲩⲉ
ⲉⲓ̈ⲉϣϣⲉⲉⲣⲟ
ⲛ̄ⲟⲩⲏⲣⲣⲟ
ⲉⲓⲥϫⲉⲛ̄ⲛⲉ
ϫⲁϫⲉϥⲓⲛ̄
ϫⲓⲟⲩⲉⲙ̄ⲡⲉⲛ
ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ
ⲧ︤ⲛ︥ⲉⲓⲣⲉⲙ︤
ⲙⲟϥ·:ⲛⲉⲛ
ϣⲗⲏⲗ·ⲙ︤ⲛ︥
ⲛⲉⲛⲛⲏⲥⲧⲉⲓⲁ·
ⲙ︤ⲛ︥ⲡⲉⲛⲧ︤ⲃ︥ⲃⲟ·
ⲁⲩⲱⲧⲉⲛϩⲩ
ⲡⲟⲙⲟⲛⲏ·
ⲙ̄ⲡⲓϣⲱϣ
ⲅⲁⲣⲁⲛⲛ̄ⲟⲩ
ⲱⲧ⳿ⲡⲉϫⲓ
ⲟⲩⲉⲛ̄ⲟⲩϩⲁⲧ
ⲙ︤ⲛ︥ⲟⲩⲛⲟⲩⲃ·
ⲁⲗⲗⲁⲛ̄
ⲧⲉⲣⲉⲧ︤ⲙ︦ⲛ︦ⲧ︥
ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ
ⲁⲩⲱⲧ︤ⲙ︦ⲛ︦ⲧ︥
ⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ·
ⲓ̈ⲏⲩⲙ̄ⲙⲟ·
ⲛ̄ⲧⲉⲓ̈ϩⲉⲟⲛ
ϥⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲍⲉ
ϥⲓⲧⲟⲩⲛ̄ϫⲓ
ⲟⲩⲉⲛ̄ϭⲓϫⲁ
ϫⲉ·ⲉⲛⲧϥ
ϫⲡⲟⲇⲉⲛⲁϥ
ⲛ̄ϩⲉⲛⲙⲁⲣⲕⲁ
ⲣⲓⲧⲏⲥ.ⲏ̇ⲟⲩ
ⲛⲟⲩⲃ.ϣⲁϥⲣ̄
ⲟⲩϣⲏ⳿ⲛ̄ⲣⲟ
ⲉⲓⲥ·ⲉϣϫⲉ
ϣⲁⲣⲉϫⲁϫⲉ
ⲣ̄ⲟⲩϣⲏⲛ̄ⲣⲟ
ⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲡⲟ
ⲛⲏⲣⲓⲁ·ⲉⲓ̈ⲉ
ϥⲛⲁⲣⲟⲉⲓⲥⲛ̄
ⲟⲩⲏⲣⲛ̄ϭⲓ
ⲧⲉⲟⲩⲛ̄ⲧ︤ϥ︥ⲛⲉ
ⲭⲣⲏⲙⲁ·ϫⲉⲛ̄
ⲛⲉⲉⲡⲓⲃⲟⲩ
ⲗⲉⲩⲉⲉⲣⲟⲟⲩ·
ⲙⲁⲣ︤ⲛ︥ⲣ̄ⲙⲉⲉⲩⲉ
ⲛ̄ⲉⲛⲧⲡⲉⲛ
ⲉⲓⲱⲧ⳿ϫⲟⲟ
ϫⲉϩⲉⲛⲥⲛⲏⲩ
ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲛⲃⲓ
ⲟⲥ,ⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ
ϣⲗⲏⲗⲇⲉ
ⲟⲛ·ⲛ̄ⲟⲩ
ϣⲏ̂ⲛ̄ⲣⲟⲉⲓⲥ·
ϫⲓϭⲟⲗⲇⲉ
ⲟⲛ·ⲙⲓϣⲉ·
ϯⲧⲱⲛ·
ⲕⲣ︤ⲙ︥ⲣ︤ⲙ︥̄
ⲁⲩⲱⲕⲁⲧⲁ
ⲗⲁⲗⲉⲓ·
ⲙⲟⲥⲧⲉ·
ⲙⲟⲟϣⲉϩ︤ⲛ︥
ⲟⲩϩⲏⲧ⳿ⲙ̄ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥
ϣ︤ⲙ︥ⲙⲟ⳿·ϫⲱ
ϩ︤ⲙ︥ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ·
ⲁⲩⲱⲉ̣ⲛ̄ⲕⲣⲟϥ.
ⲉⲓⲣⲉⲛ̄ϩⲱⲃ
ⲛⲓⲙϥϩⲟⲟⲩ·
ⲛⲁⲓ̈ⲛ̄ⲧⲉⲓ̈ⲙⲓⲛⲉ
ϣⲡ︥ϩⲓⲥⲉ
ϫⲓⲛϫⲏ·ⲁⲩⲱ
ⲙ̄ⲙ︤ⲛ︥ⲗⲁⲁⲩⲛ̄
ⲛⲟϥⲣⲉⲛⲁϣⲱ
ⲡⲉⲛⲁ·ϫⲓ⳯
ϫⲏ̂ⲛⲁⲟⲛⲧⲉ
ⲧⲉⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟ
ⲛⲏ̂·ⲕⲁⲧⲁⲉ⳯
ϫⲟⲟϥϫⲉ
ⲟⲩⲕⲛⲁⲁⲩϥ
ⲙⲉϩⲁⲛⲡⲉ,
ⲧⲣⲉϥⲣ̄ⲛⲟⲉⲓⲧ.
ϩⲙ̄ⲡⲁⲓ̈ⲟⲛⲉⲛ
ϫⲟⲟϫⲉ
ϫⲟⲛ̄ϩⲉⲛⲥⲟⲩⲟ·
ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤ⲛ︥ⲱϩ︤ⲥ︥
ⲛ̄ϩⲉⲛϣⲟⲛⲧⲉ·
ⲛⲉⲩⲕⲗⲏⲣⲟⲥ
ⲛ̄ⲥⲉⲛⲁϯϩⲏⲩ
ⲛⲁⲁⲛ·
ⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ϭⲉⲣⲟ
ⲉⲓⲥⲙ̄ⲡⲣ̄ⲕⲁ
ϫⲁϫⲉⲧⲁⲕⲟ
ⲙ̄ⲡⲉⲛⲉⲧ
ⲛⲁⲛⲟⲩϥⲧⲛ̄
ⲉⲓⲣⲉⲙ̄ⲙⲟϥ.
ⲁⲗⲗⲁϩ︤ⲛ︥ϩⲁⲣⲉϩ
ⲛⲓⲙϩⲁⲣⲉϩ⳿
ⲡⲉⲛϩⲏⲧ⳿
ⲃⲟⲗϩ︤ⲛ︥ⲙⲉⲉⲩⲉ
ⲛⲓⲙϥϫⲁϩ︤ⲙ︥
ⲛ̄ⲧⲉⲇⲓⲁⲃⲟ
ⲗⲟⲥ·ϫⲉⲕⲁⲥ
ⲛⲁⲣ︤ⲙ︥ⲡϣⲁ
ⲛ̄ⲥⲱⲧ︤ⲙ︥ⲡⲁⲓ̈
ϩ︤ⲛ︥ⲟⲩⲧⲱⲧ
ⲛ̄ϩⲏⲧ⳿ϫⲉⲛ̄ⲥⲉ
ⲛⲁⲣ̄ϩⲱⲃⲁⲛ
ⲛ̄ϣ︤ⲙ︥ⲙⲟ̂ϫⲓⲛ
ⲙ̄ⲡⲓⲛⲁⲩ·ⲁⲗ
ⲗⲁⲛⲁⲣ̄ϩⲱⲃ
ⲙ̄ϫⲟⲉⲓⲥ
ⲡⲉⲩⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲕⲁⲓⲅⲁⲣϣⲁ
ⲣⲉⲛ̄ⲗⲏⲥⲧⲏⲥ
ϭⲱⲧ︤ϩ︥ⲁⲛ⳿ⲟⲩ
ⲏⲓ̈,ⲏ̂ⲟⲩⲙⲁ̂
ⲙ︤ⲛ︥ⲭⲣⲏⲙⲁⲛ̄
ϩⲏⲧ︤ϥ︥·ⲁⲗⲗⲁ
ϣⲁϭⲱⲧ︤ϩ︥
ⲙⲁⲉⲧⲟⲩ
ⲛⲁϭⲛ̄ⲭⲣⲏⲙⲁ
ⲙ̄ⲙⲁⲩ·ⲟⲩ
ⲧⲉϣⲁϭⲱ
ⲧ︤ϩ︥ⲁⲛⲙⲁ
ⲉⲧⲟⲩⲣⲟⲉⲓⲥ
ⲛ̄ϩⲏⲧ︤ϥ︥ⲧⲣⲉ
ϣⲱⲗ·ⲁⲗⲗⲁ
ⲙⲁⲉⲧⲟⲩ
ⲥⲟⲟⲩⲛϫⲉⲛ̄
ⲥⲉⲣⲟⲉⲓⲥⲁⲛ
ⲛ̄ϩⲏⲧ︤ϥ︥ⲁⲩⲱ
ⲥⲉⲟⲃ︤ϣ︥.ⲛ̄ⲧⲟ
ⲟⲩⲉⲧⲉϣⲁ
ϭⲱⲧ︤ϩ︥ⲉⲣⲟⲟⲩ
ⲛ̄ⲥⲉⲧⲱⲣ︤ⲡ︥
ⲙ̄ⲉⲧⲟⲩⲛⲁ
ϭⲛ̄ⲧϥ̄·ⲛ̄ⲧⲉⲓ̈
ϩⲟⲛϣⲁⲣⲉ
ⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ
ⲧⲱⲣ︤ⲡ︥ⲁⲛⲙ̄
ⲉⲧⲣⲟⲉⲓⲥ
ⲁⲩⲱⲉⲧϩⲁⲣⲉϩ
ⲡⲉϥϩⲓⲥⲉ
ⲛⲁϥ.ⲁⲗⲗⲁ
ⲧ︤ϥ︥ⲛⲁϭ︤ⲛ︥ⲧ︤ϥ︥
ϥⲣⲟⲉⲓⲥⲁⲛ·
ⲟⲩⲧⲉⲛ︤ϥ︥ⲣ̄ϩⲟ
ⲧⲉⲁⲛϩⲏⲧ︤ϥ︥
ⲙ̄ⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲟⲩⲧⲉⲛ︤ϥ︥ⲉⲓⲣⲉ
ⲁⲛⲙ̄ⲙⲉⲉⲩⲉ
ϫⲉϥⲛⲏⲩ
ϩⲣⲁⲓ̈ϭⲓϫⲙ̄
ⲛⲟⲩⲧⲉⲛ̄ⲁϣ
ⲛ̄ϩⲉ·ⲁⲗⲗⲁϥ
ϣⲉⲉⲓⲙ︤ⲛ︥ⲧⲏⲩ
ⲛⲓⲙ·ⲛ̄ⲧⲟϥ
ⲉⲧⲉϣⲁϥ
ⲧⲱⲣ︤ⲡ︥ⲡⲉϥ
ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ
ⲉⲧϥⲉⲓⲣⲉⲙ̄
ⲙⲟϥⲁϫ︤ⲛ︥ϯⲥⲟ̂·
ⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ϭⲉⲛⲉ
ⲥⲛⲏⲩⲟⲩⲟⲛ
ⲛⲓⲙⲉⲧⲛ̄ⲟⲩ
ϩⲏⲧ⳿ⲛ̄ⲟⲩⲱⲧ
ⲙ︤ⲛ︥ⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲁⲩⲱⲙ︤ⲛ︥ⲛⲉⲛ
ⲉⲓⲟⲧⲉ,ⲁⲩⲱ
ⲛ︤ⲙ︥ⲙⲁϩⲱⲱ
ⲟⲛ,ⲉⲓⲧⲉϩⲟ
ⲟⲩⲧ⳿ⲉⲓⲧⲉⲥϩⲓ
ⲙⲉ.ⲉⲓⲧⲉⲛⲟϭ
ⲉⲓⲧⲉⲕⲟⲩⲉⲓ·
ϩⲁⲧⲏ,ⲁⲩⲱ
ϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̄
ⲧⲱⲕⲛ̄ϩⲏⲧ
ⲁⲩⲱⲣⲟⲉⲓⲥ
ⲙ̄ⲡ︤ⲣ︥ϯϩⲓⲛⲏⲃ
ⲛ̄ⲛⲉⲛⲃⲁⲗ·ⲟⲩ
ⲧⲉⲣⲉⲕⲣⲓⲕⲉ
ⲛ̄ⲛⲉⲛⲃⲟⲩϩⲉ·
ϣⲁⲛⲧⲉϫⲟ
ⲉⲓⲥⲛⲁϩ︤ⲙ︦ⲛ︥
ⲡⲉⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ
ⲛⲓⲙⲛ̄ⲧⲉϫⲁ
ϫⲉ·ⲛⲁϣⲉⲉⲧ
ⲫⲑⲟⲛⲉⲓⲅⲁⲣ
ⲉⲣⲟ·ⲁⲩⲱ
ⲙ̄ⲡⲣ̄ⲛⲁⲩϩⲉ⳯
ⲥⲛⲏⲩϣⲧⲣ̄
ⲧⲱⲣⲛ̄ϩⲁϩⲛ̄
ⲥⲟⲡ⳿ϩ︤ⲙ︥ⲙⲓ
ϣⲉⲙ︤ⲛ︥ϯ
ⲧⲱⲛ⳿ⲁⲩⲱ
ⲁⲣⲛⲁⲛ̄ⲧⲉⲩ
ϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ̂·
ⲛ̄ⲥⲉⲥⲕⲁⲛⲇⲁ
ⲗⲓⲍⲉⲙ̄ⲙⲱ
ⲧ︤ⲛ︥·ⲁⲗⲗⲁⲛ̄
ⲛⲉ
ⲛⲟⲩⲧⲉϫⲟⲟϥⲧⲣⲉ
ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ
ⲛ̄ⲙ̄ⲙⲁⲓ̈ⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲉⲛⲉϩ.ⲛⲁⲓ̈ⲉⲧⲉ
ⲟⲩⲛ̄ⲧⲁⲙ̄ⲙⲁⲩ
ⲛ̄ⲧⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ
ϫⲏⲕ⳿ⲉⲃⲟⲗ
ⲉϩⲟⲩⲛⲡⲉ
ⲭ︤ⲥ︥·ⲁⲩⲱⲉⲧ
ϩⲉⲡⲉⲡⲛ̄︤ⲁ︥
ⲙ̄ⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲛ̄ⲧⲱⲧ︤ⲛ︥ⲇⲉⲉⲧ
ⲣ̄ⲛⲟⲃⲉⲁⲩⲱ
ⲉⲧⲁⲣⲛⲁⲛ̄ⲧⲉⲩ
ϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ̂
ⲁⲩⲱⲉⲧϣⲧ
ⲧ︤ⲣ︥ⲛ̄ⲛ̄ⲥⲩⲛⲁⲅⲱ
ⲅⲏ̂ϩ︤ⲛ︥ⲧ︤ⲙ︦ⲛ︦ⲧ︥
ϩⲏⲧ⳿ϣⲏⲙ·
ⲙ︤ⲛ︥ⲕⲱϩ·
ⲙ︤ⲛ︥ⲙⲟⲥⲧⲉ·
ⲙ︤ⲛ︥ⲙⲓϣⲉ·
ⲙ︤ⲛ︥ϯⲧⲱⲛ·
ⲙ︤ⲛ︥ⲡⲉⲕⲣⲟϥ·
ⲟⲩⲟⲓ̈ⲛⲏⲧ︤ⲛ̄︥.
ⲧⲉⲧⲛⲟⲩ̂ⲟⲩ̂
ϩ︤ⲙ︥ⲡⲉϩⲟⲟⲩ
ⲙ̄ⲡⲉⲧ︤ⲛ︥ϭⲙ̄︥
ϣⲓⲛⲉ·ⲧⲉ
ⲧ︤ⲛ︥ⲑⲗⲓⲯⲓⲥⲅⲁⲣ
ⲛⲏⲩⲙ̄ⲟⲩⲉ·
ⲏ̂ⲟⲩⲕⲣⲓⲙⲁⲛⲁ
ⲁⲛⲡⲉⲙ︤ⲛ︥ⲛ̄ⲥⲁ
ⲧⲣⲉⲁⲡⲟⲧⲁⲥ
ⲥⲉⲙ̄ⲉⲛⲧ
ⲁⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉⲙ̄
ⲙⲟϥ.ⲁⲩⲱⲛ̄ⲧⲛ̄
ⲥ︤ⲙ︦ⲛ︥ⲧⲟⲟⲧⲛ̄︥
ⲙ︤ⲛ︥ⲉⲛⲧ
ⲥ︤ⲙ︦ⲛ︥ⲧⲟⲟⲧ︤ⲛ︥
ⲛ︤ⲙ︥ⲙⲁϥϩ︤ⲛ︥ⲟⲩ
ⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ
ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ
ϫⲉⲛ̄ⲛⲉϫⲓ
ⲟⲩⲉ·ⲛ̄ⲛⲉ
ϫⲓϭⲟⲗ·ⲛ̄ⲛⲉ
ϫⲉϩ︤ⲙ︥ⲡⲉⲛⲥⲱ
ⲙⲁⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲁⲩ
ⲛ̄ⲥⲙⲟⲧ·ⲛ̄ⲛⲉ
ⲣ̄ⲙ︤ⲛ︥ⲧⲣⲉⲛ̄ⲟ̣ⲩϫ·
ⲛ̄ⲛⲉⲣ̄ⲗⲁⲁⲩ
ⲕⲣⲟϥϩ︤ⲛ︥ⲟⲩ
ϩⲱⲡ⳿·ⲙ︤ⲛ︥ⲛ̄ⲕⲉ
ϣⲁϫⲉⲉⲧⲛⲏⲩ
ⲙ︤ⲛ︥ⲛ̄ⲥⲁⲛⲁⲓ̈·
ⲡⲁⲗⲓⲛⲛ̄ⲧⲛ̄︥
ⲕⲧⲟⲛ⳿ⲛ̄ⲧⲛ̄︥
ⲛ̄ⲕⲉⲥⲟⲡ·

ANNIS Metadata

annotation: So Miyagawa, Julien Delhez, Heike Behlmer, Amir Zeldes, Caroline T. Schroeder
author: Besa
collection: Borgia Collection
Coptic_edition: Kuhn (1956), [Fragment 1] (On Vigilance), pp. 1-3
corpus: besa.letters
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:besa.vigilance.monbba
entities: gold
identities: gold
idno: IB 6,378 ff. 1-4
language: Sahidic Coptic
license: CC-BY 4.0
msItem_title: On Vigilance
msName: MONB.BA
next: urn:cts:copticLit:besa.exhortations.monbba
objectType: codex
order: 01
origDate: between 500 and 799 C.E.
origDate_notAfter: 0800
origDate_notBefore: 0500
origDate_precision: medium
origPlace: White Monastery
pages_from: 49
pages_to: 56
parsing: automatic
people: Devil; Jesus
placeName: Atripe
places: none
project: SFB 1136 Bildung und Religion, Coptic SCRIPTORIUM, KELLIA
redundant: no
repository: Biblioteca Nazionale di Napoli
segmentation: automatic
source: So Miyagawa, SFB 1136 "Bildung und Religion"
tagging: automatic
title: On Vigilance
translation: Heike Behlmer
Trismegistos: 108394
version_date: 2023-09-29
version_n: 4.5.0

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:besa.vigilance.monbba. [version number], [date]. https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:besa.vigilance.monbba.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:besa.vigilance.monbba.

Document Edition: urn:cts:copticLit:besa.vigilance.monbba

Work: urn:cts:copticLit:besa.vigilance

Text Group: urn:cts:copticLit:besa

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Diplomatic Edition HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:besa.vigilance.monbba/dipl/html

Normalized Text HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:besa.vigilance.monbba/norm/html

Analytic Visualization HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:besa.vigilance.monbba/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:besa.vigilance.monbba/tei/xml

Paula XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:besa.vigilance.monbba/paula/xml

relANNIS: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:besa.vigilance.monbba/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:besa.vigilance.monbba/annis