Diplomatic Edition

ⲩⲱⲛⲁⲧⲁⲩ
ⲉⲥⲏⲧ
ⲙⲁⲛⲉϥ
ⲟⲩⲏϩⲛϩⲏⲧϥ
ⲧⲛϣⲣϣⲱ
ϥϣⲁϩⲣⲁⲓ̈
ⲛⲉϥⲥⲛⲧⲉ
ⲧⲙⲧⲣⲉⲣⲱ
ⲙⲉⲟⲩⲱϩ
ϩⲏⲧϥϣⲁ
ⲛⲉϩϥⲛⲁϯ
ϫⲣⲟⲡⲉⲧ
ϩⲓⲧⲟⲩⲱϥ
ⲉⲧⲛⲁⲡⲱⲧ
ⲇⲉⲟⲛⲛ̄ⲟⲩⲟ
ⲉⲓϣⲛⲓⲙϩⲣⲁⲓ̈
ⲛϩⲏⲧⲉϫⲙ
ϩⲗⲗⲟⲥⲉ
ⲃⲱⲕⲉⲣⲁⲧϥ
ⲛ̄ϩⲉⲛⲉⲡⲓⲥ
ⲕⲟⲡⲟⲥⲁϫ
ⲧⲱϣⲧⲣⲉ
ⲧⲁⲗⲉϭⲓϫⲉϫⲱ
ⲟⲩϩⲛⲟⲩϯⲧⲱⲛ
ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲉ
ⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧ
ⲉⲃⲟⲗϫⲉⲥⲱ
ⲧⲙⲥⲟⲧⲡ
ϩⲟⲩⲉⲧⲣⲉ
ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ
ⲧⲁⲗⲟⲉϩⲣⲁⲓ̈
ϩⲉⲛⲟⲥ
ⲫⲟⲣⲁϩⲛⲟⲩ
ⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲱ
ⲧⲙⲙⲛⲟⲩ
ⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲃⲱ
ⲩⲟⲛⲇⲉⲛⲓⲙ
ⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲟ
ϣⲉⲕⲁⲧⲁ
ⲕⲁⲛⲱⲛⲉⲧ
ⲕⲏⲛⲁⲉϩⲣⲁⲓ̈
ⲛⲛⲉⲗⲁⲁⲩⲛ̄
ⲣⲱⲙⲉϣ
ⲫⲑⲟⲛⲉⲓ̈
ⲣⲟϥⲛⲟϫϥ
ⲉⲃⲟⲗⲉⲓⲧⲉ
ϥϩⲓϫⲁⲓ̈ⲉ
ⲡⲉⲛⲕⲱ
ⲉⲓⲧⲉϥ
ϩⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱ
ⲛⲙⲙⲁ
ϩⲁϩⲧⲏⲏ̇
ϩⲁϩⲧⲛⲧⲏⲩ
ⲧⲛⲛⲧⲱⲧⲛ
ϣⲱⲡⲉⲇⲉ
ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ
ϭⲓⲟⲩⲕⲁⲓⲣⲟⲥ
ⲛⲧⲉⲛⲟⲃⲉ
ϭⲙϭⲟⲙⲉϩⲣⲁⲓ̈
ⲉϫⲛⲉⲧⲟⲩ
ⲏϩϩⲙⲡⲉⲓ̈
ϩⲙⲕⲁⲓⲣⲟⲥ
ⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲉⲧⲃⲉ
ⲧⲱⲙϩⲏⲧ
ⲉⲧⲛⲁⲉⲓ
ⲉϩⲣⲁⲓ̈ⲉϫⲛⲟⲩⲟⲛⲓⲙ
ⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲃⲁ
ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ
ⲉⲧⲕⲏⲛⲁ
ϩⲣⲁⲓ̈·ϩⲣⲁⲓ̈ϩⲓ
ⲡⲉⲓϫⲁⲓ̈ⲉⲡⲁⲓ̈
ⲧⲉⲛⲟⲩⲉⲧ
ⲛϩⲏⲧϥ·
ⲩⲱϩ︤ⲙ︥ⲕⲁⲓ
ⲣⲟⲥⲉⲧ︤ⲙ︥ⲙⲁⲩ
ⲉⲧⲛⲁⲟⲩ
ⲱϣⲡⲱⲧ
ⲛⲁϥϫⲁⲓ̈ⲉ
ϩⲙⲙⲁⲛⲓⲙ
ⲧⲣⲉϥⲟⲩϫⲁⲓ̈
ϥⲉⲗⲉⲩⲑ
ⲣⲟⲥⲉⲃⲟⲗϩ
ⲛⲉⲓ̈ⲥⲁϩⲟⲩ
ⲟⲩ·ⲧⲣⲉϥ
ⲩⲱϩⲛⲁϥϩⲓⲓ̈
ⲧⲟⲟⲩⲡⲁⲓ̈
ⲧⲣⲉϥⲧⲁⲗⲉ
ⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ
ⲇⲉⲟⲛⲉϩⲣⲁⲓ̈
ϩ︤ⲙ︥ⲙⲁⲉⲧⲉ
ϩⲛⲁϥϩⲛⲟⲩ
ϩⲟⲧⲉⲛⲧⲉ
ⲛⲟⲩⲧⲉ
ϥϯϩⲧⲏϥ
ⲣⲟϥⲧⲙⲧⲁⲗⲉ
ⲑⲩⲥⲓⲁⲉϩⲣⲁⲓ̈ϩⲛ
ϭⲉⲗⲁⲁⲩⲙⲁ
ⲉⲓⲙⲏⲧⲓⲙⲁ
ⲛⲧϥⲥⲟⲧⲡϥ
ⲛⲁϥⲛ̄ϭⲓϫⲟⲓ̈ⲥ
ⲛⲟⲩⲧⲉⲕⲁ
ⲧⲁⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ
ⲉⲧⲛⲁϯⲇⲉⲟⲛ
ⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓ̈
ⲉϩⲟⲩⲛⲉⲣⲟ
ⲧⲣⲉⲟⲩⲱϩ
ⲛⲙⲙⲁⲉⲓⲧⲉ
ϩⲟⲟⲩⲧ`ⲉⲓⲧⲉ
ⲥϩⲓⲙⲉⲉⲓⲧⲉ
ⲉⲧϩⲓϫⲁⲓ̈ⲉ
ⲡⲉⲛⲕⲱⲧⲉ
ⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲧ
ⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲟ
ⲛ︤ⲙ︥ⲙⲁϩⲣⲁⲓ̈
ⲛ̄ϩⲏⲧϩⲁϩ
ⲧⲏϩⲁϩⲧ︤ⲛ︥
ⲧⲏⲩⲧⲛⲛⲧⲱ
ⲧⲛⲥⲉⲧⲙ
ⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ
ⲕⲁⲛⲓⲙⲉⲧϣⲟ
ⲟⲡⲛⲁ·ⲉⲓⲧⲉ
ⲛⲟⲩⲃ·ⲉⲓⲧⲉ
ϩⲁ·ⲉⲓⲧⲉϩⲟ
ⲙⲛ·ⲉⲓⲧⲉ
ϩⲟⲉⲓⲧⲉⲉⲓ
ⲧⲉⲗⲁⲁⲩⲛ︤ⲛ︥ⲕⲁ
ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲉ
ⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧ
ϫⲉⲙⲡⲟⲩϥⲓⲙ̄
ⲡⲉⲩⲥⳁⲟⲥ
ⲧⲣⲉⲟⲩⲁϩⲟⲩ
ⲛⲥⲁϫⲟⲉⲓⲥ
ⲉⲧⲛⲁϩⲧⲏϥ
ⲇⲉⲟⲛⲉϩⲣⲁⲓ̈
ϫⲛⲗⲁⲁⲩϩⲛⲁ
ⲁⲩϩⲛⲉⲛⲧ
ⲁⲡⲟⲧⲟⲥⲥⲉ
ⲙⲟⲟⲩⲧⲣⲉ
ϣⲱⲡⲉϩⲁ
ⲣⲉⲛ̀ⲕⲟⲓⲛⲱ
ⲛⲓⲁⲙ̇ⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲙⲛⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ
ⲛ̄ⲛ̄ϩⲏⲕⲉ·
ⲧⲣⲉϥⲕⲧⲟϥ
ϥⲁⲣⲛⲁϥⲕⲱ
ⲧⲉⲛ̀ⲥⲁϫⲓ
ⲟⲩⲕⲉⲥⲟⲡ
ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ
ϥⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧ
ϥϣⲱⲡⲉ
ⲁⲛⲁⲛⲓ
ⲁⲥⲙ︤ⲛ︥ⲥⲁⲡ
ⲡⲓⲣⲁⲧⲉϥⲥϩⲓ
ⲙⲉ·ⲁⲩⲱ
ⲕⲁⲓ̈ⲛ
ⲙ︤ⲛ︥ⲛ̄ⲕⲟⲟⲩⲉ
ⲉⲧⲉⲙⲡⲉϫ
ⲉⲓⲥⲧⲱⲧⲛ̄ϩ
ⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩϫⲓⲛ
ⲛ̄ϣⲟⲣⲡϣⲁ
ϩⲣⲁⲓ̈ⲧⲉⲛⲟⲩ
ⲉⲧⲛⲁϯϩⲛⲁⲁⲩ
ⲇⲉⲟⲛⲉⲃⲟⲗ
ϫⲓⲟⲩⲉϩ
ⲗⲟⲙⲛⲛⲉⲛⲏⲩ
ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ
ϥⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧ
ⲡⲉⲙⲧⲟ
ⲃⲟⲗⲛⲟⲩ
ⲉⲧⲛⲁϥⲓⲇⲉ
ⲟⲛⲟⲩⲛⲉϩ
ϫⲓⲟⲩⲉⲏ̇ⲟⲩ
ϩⲟⲙⲛⲧⲏ̇ⲟⲩ
ϩⲟⲉⲓⲧⲉⲏ̇ϭⲉ
ⲗⲁⲁⲩⲛ̄ⲛ̄ⲕⲁⲛ︤ϥ︥
ⲧⲁⲁⲛ̄ϩⲉⲛ
ⲧⲁⲥⲁⲣ︤ⲝ︥ⲛⲧⲁϥ
ϩⲓⲃⲟⲗⲏ̇ϭⲉ
ⲗⲁⲁⲩⲛ̄ⲣⲱⲙⲉ
ϩⲓⲃⲟⲗⲉϥⲉ
ϣⲱⲡⲉϥ
ⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧⲙ̄
ⲡⲉⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗ
ϫⲟⲉⲓⲥ·
ⲉⲧⲛⲁϯϩⲛⲁⲁⲩ
ⲟⲛϫⲓⲟⲩⲉ
ⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩ
ϥϩⲛⲟⲩⲕⲣϥ
ϩⲣⲁⲓ̈ⲛϩⲏⲧ︤ⲛ︥
ϩⲁϩⲧⲏⲛ̀ⲏ̇ϩⲁϩ
ⲧ︤ⲛ︥ⲧⲏⲩⲧ︤ⲛ︥
ⲛⲧⲱⲧⲛⲉⲓ
ⲧⲉϩⲛⲁⲁⲩⲛ̄ⲟⲩ
ⲱⲙ·ⲉⲓⲧⲉϩⲃ
ⲥⲱ·ⲉⲓⲧⲉ
ϩⲟⲩⲥ·ⲉⲓⲧⲉ
ⲙⲟⲩⲥⲉⲓⲧⲉ
ϭⲉⲗⲁⲁⲩϩⲛ
ⲁⲁⲩⲧⲏⲣϥ
ϫⲓⲟⲩ︤
ⲟⲩⲧⲁⲙⲉ
ϩⲗⲗⲟⲛ̄ϣⲟ
ⲣⲡϩⲁϩⲧⲏ
ⲙⲡⲟⲩⲧⲁ
ⲙⲉ̀ϩⲗⲗⲱ
ϣⲟⲣⲡϩⲁ
ⲧⲛⲧⲏⲩⲧⲛ
ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲉ
ⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧ
ϫⲉⲡⲁⲣⲁⲃⲁ
ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ
ⲛⲧⲛⲉⲛⲉⲓ
ⲟⲧⲉϩⲱⲛ
ⲙⲟⲟⲩⲉⲧⲟ
ⲟⲧⲧⲙ
ⲣⲉⲗⲁⲁⲩⲛ̄ⲣⲱ
ⲙⲉϯⲗⲁⲁⲩⲛ̄
ⲛⲕⲁⲙ̄ⲉⲧ
ϩⲓⲧⲟⲩⲱϥⲛ̄
ϫⲓⲟⲩⲉϩⲛⲟⲩ
ⲕⲣⲟϥⲉⲓⲧⲉ
ϩⲟⲟⲩⲉⲓ
ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ·
ⲁϫⲛⲧⲣⲉⲧⲟ
ϣ︤ϥ︥ⲉⲃⲟⲗϩⲓ
ⲧⲙϩⲗⲗⲟϩⲁϩ
ⲧⲏⲏ̇ⲉⲃⲟⲗ
ϩⲓⲧⲛϩⲗⲗⲱ
ⲉⲧⲧⲏϣⲛⲏ
ⲧ︤ⲛ︥ϩⲱⲧⲧⲏⲩ
ⲧ︤ⲛ︥ϩⲁϩⲧⲛⲧⲏⲩ
ⲧⲛ·ⲉⲧⲛⲁ
ϣⲟⲃϥⲇⲉⲟⲛ
ⲏ̇ⲉⲧⲛⲁϣⲃ
ⲣⲱⲙⲉϩⲣⲁⲓ̈
ⲛ̄ϩⲏⲧⲛ̀ⲉⲓ
ϩⲟⲟⲩⲧⲉⲓⲧⲉ
ⲥϩⲓⲙⲉⲁϫⲛ
ⲧⲣⲉⲧⲟϣϥ
ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ
ϥⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧ
ϫⲉⲡⲁⲣⲁⲃⲁ
ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ
ⲛⲧⲛⲉⲛⲉⲓ
ⲟⲧⲉϩⲱⲛ
ⲙⲟⲟⲩⲉⲧⲟ
ⲟⲧ
ⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲩ
ⲣⲉⲇⲉⲟⲛⲉⲃⲟⲗ
ϩⲛⲣⲁⲧϥⲣⲱ
ⲙⲉϩⲣⲁⲓⲛϩ
ⲉⲓⲧⲉϩⲟⲟⲩⲧ
ⲉⲓⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ
ⲭⲱⲣⲓⲥⲁⲛⲁ
ⲕⲏⲁϫⲛⲧⲣⲉ
ⲧⲟϣϥⲉⲩⲉ
ϣⲱⲡⲉ
ⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧϫⲉ
ⲥⲱϣ
ⲉⲛⲧⲟⲗⲏⲛⲧ
ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ
ϩⲱⲛⲙⲙⲟ
ⲉⲧⲟⲟⲧ
ⲁⲛⲁⲅⲕⲏⲇⲉ
ⲉϣⲱⲡⲉ
ϩⲓϣⲙⲙⲟ
ⲙⲟⲟϣⲉ
ϩⲛⲟⲩϩⲓⲏ·
ⲟⲩⲏⲩⲉⲃⲟ
ⲥⲩⲛⲁⲅⲱ
ⲏ̇ⲛⲧⲟϥ
ϩⲛⲥⲩⲛⲁ
ⲅⲱⲅⲏⲁⲩⲱ
ⲧⲉⲟⲩⲥⲟⲩⲣⲉ
ⲧⲟⲣⲧⲣⲛ̄ⲟⲩ
ⲉⲣⲏⲧⲉⲟⲩⲁ
ⲏ̇ⲧⲉϥϭⲓϫⲁⲩⲱ
ⲉⲧⲃⲉⲁⲛⲁⲅ
ⲕⲏⲃⲁⲥⲁ
ⲛⲟⲥⲉⲣⲉⲧ
ϩⲏⲛⲉⲣⲟϥⲛⲁ
ⲛⲧⲛⲁϥⲉϩⲣⲁⲓ̈
ϩⲛⲟⲩϩⲟⲧⲉ
ⲛⲟⲩ
ⲩⲱⲧⲁⲓ̈ⲧⲉ
ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ
ⲙ̄ⲉⲧϣⲟⲟⲡ
ϩⲓϣⲙⲙⲟ
ⲙ︤ⲛ︥ⲉⲧⲙⲟ
ⲟϣⲉϩⲓⲧⲉϩⲓⲏ
ⲙ︤ⲛ︥ⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩ
[ⲱϥⲏ]ϭⲉⲗⲁⲁⲩ
[ⲛⲥⲟⲛ]ⲧⲣⲉ
ⲉⲧϩⲏⲛⲉⲣϥ
ⲛ̄ⲧⲛⲁϥ
ϩⲣⲁⲓ̈ϩⲛⲟⲩϩ
ⲟⲧⲉⲙ︤ⲛ︥ⲟⲩⲧ︤
ⲛⲁϣⲱϥ
ⲉⲧⲛⲁⲕⲱ
ϩⲉⲛⲙⲉⲉⲩⲉ
ϫⲱϩⲙϩⲙ
ⲡⲉϥϩⲏⲧ·
ⲏ̇ⲉⲧⲛⲁⲁⲛⲉ
ⲭⲉⲟⲩⲉⲡⲓ
ⲑⲩⲙⲓⲁⲛ̄ⲥⲱ
ⲱϥϩⲣⲁⲓ̈ϩⲙ
ⲡⲉϥⲡ︤ⲛ︥︤ⲁ
ϣⲱⲃⲙ̄ⲙⲟϥ
ⲏ̇ⲛ̄ⲧⲟϥϥ
ϣⲱⲃⲙ̄ⲉⲧ
ϩⲓⲧⲟⲩⲱϥ
ⲛ̄ⲥⲟⲩⲣⲉ
ⲃⲟⲗϩⲛⲧⲉϥ
ⲉⲣⲏⲧⲏ̇ⲛ̄ⲧ
ⲟϥ⳿ϥⲛ̄ⲥⲟⲩ
ⲣⲉ⳿ⲉⲃⲟⲗϩ︤ⲛ︥
ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉⲙ̄
ⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱϥ
ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ
ϥⲥϩⲟⲩⲟⲣ︤ⲧ︥
ⲉϣⲱⲡⲉⲟⲩϩⲟ
ⲟⲩⲧⲡⲉⲉϣⲱ
ⲡⲉⲟⲩⲥϩ[ⲓⲙⲉ]ⲧ̣[ⲉ]
ⲉⲧⲛⲁⲛ̄ⲕ[ⲟⲧⲕ]
ⲇⲉⲟⲛϩⲓⲟⲩⲧⲁⲙ̄
ⲥⲛⲁⲏ̇
ⲉⲧⲛⲁⲛⲕⲟ
ⲧ︤ⲕ︥ϩⲏⲛ
ϩⲟⲩⲛϩⲟⲗⲱⲥ
ⲧⲣⲉϫⲱϩ
ⲏ̇ⲧⲣⲉϫⲱ
ⲣⲡⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ
ϩⲟⲗⲱⲥϩⲛⲟⲩ
ⲡⲁⲑⲟⲥ
ⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁⲉⲩⲉ
ϣⲱⲡⲉⲥϩ
ⲟⲩⲟⲣ︤ⲧ︥ⲉϣⲱⲡⲉ
ⲟⲩϩⲟⲟⲩⲧⲡⲉ
ⲉϣⲱⲡⲉⲟⲩ
ⲥϩⲓⲙⲉⲧⲉ·
ⲉⲧⲛⲁⲁⲛⲉⲭⲉ
ⲇⲉⲟⲛϩⲙⲟ
ⲟⲥⲉϩⲣⲁⲓ̈
ϩⲏⲛⲉϩⲟⲩⲛ
ⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱ
[ⲩ]ⲟⲩⲛ̄ⲟⲩ
ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ
ⲥⲱⲱϥϩⲙⲡⲉⲩ
ϩⲏⲧⲉⲩⲉϣⲱ
ⲡⲉ⳿ⲥϩⲟⲩⲟ
ⲣ︤ⲧ︥ϣⲱⲡⲉ
ⲟⲩϩⲟⲟⲩⲧⲡⲉ
ⲉϣⲱⲡⲉⲟⲩ
ⲥϩⲓⲙⲉⲧⲉ
ⲉⲧⲛⲁⲧⲱⲟ[ⲩⲛ]
ⲇⲉⲟⲛϩ︤ⲛ︥ⲛⲉⲩ
ⲙⲁⲛ̄ⲛ̄ⲕⲟⲧ︤ⲕ︥
ⲛ̄ⲥⲉⲧ︤ϩ︥ⲛⲟⲟⲩ
ⲉϩⲟⲩⲛⲙⲁ
ⲛ̄ⲛ̄ⲕⲟⲧ︤ⲕ︥ⲛ̄
ⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱ
ⲟⲩ⳿ⲧⲣⲉϭⲟⲙ
ϭ︤ⲙ︥ϩⲛⲟⲩⲡⲁ
ⲑⲟⲥⲛ̄ⲉⲡⲓⲑⲩ
ⲙⲓⲉⲧϩⲓ
ⲧⲟⲩⲱⲟⲩ
ⲛⲕⲧⲟⲕ
ⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ⳿ⲁⲛ
ⲛ̄ⲧⲟϥⲥⲟ
ⲟⲩⲛⲁⲛⲉ
ⲭⲉⲛⲉⲩⲉⲣⲏ
ϣⲁϫⲉϩ︤ⲛ︥ⲟⲩ

ANNIS Metadata

annotation: Rebecca Krawiec, Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
author: Shenoute
collection: Borgia Collection
Coptic_edition: Leipoldt Vol. 4:121-124
corpus: shenoute.a22
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbya:953-967
entities: automatic
identities: checked
idno: IB17 ff. 69-71
language: Sahidic Coptic
license: CC-BY 4.0
msContents_title_n: 3
msContents_title_type: Canons
msItem_title: Acephalous Work 22
msName: MONB.YA
next: urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbzc:1001-1006
objectType: codex
order: 07
origDate: between 900 and 1200 C.E.
origDate_notAfter: 1200
origDate_notBefore: 0900
origDate_precision: medium
origPlace: White Monastery
pages_from: 309
pages_to: 310
parsing: automatic
paths_authors: 95
paths_manuscripts: 645
paths_works: 465
people: Ananias and Sapphira; Cain
placeName: Atripe
places: none
previous: urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbya:941-952
project: Coptic SCRIPTORIUM
redundant: no
repository: Biblioteca Nazionale di Napoli
segmentation: checked
tagging: checked
title: Acephalous Work 22: YA 311-316
translation: none
Trismegistos: 108370
version_date: 2024-05-06
version_n: 5.0.0

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbya:953-967. [version number], [date]. https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbya:953-967.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbya:953-967.

Document Edition: urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbya:953-967

Work: urn:cts:copticLit:shenoute.a22

Text Group: urn:cts:copticLit:shenoute

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Diplomatic Edition HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbya:953-967/dipl/html

Normalized Text HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbya:953-967/norm/html

Analytic Visualization HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbya:953-967/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbya:953-967/tei/xml

Paula XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbya:953-967/paula/xml

relANNIS: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbya:953-967/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbya:953-967/annis